Thông tin về vấn đề chủ quyền biển, đảo trên tuổi trẻ online và vietnamnet (kháo sát từ năm 2012 đến năm 2013)

Thông tin về vấn đề chủ quyền biển, đảo trên tuổi trẻ online vietnamnet (kháo sát từ năm 2012 đến năm 2013)

Thông tin về vấn đề chủ quyền biển, đảo trên tuổi trẻ online và vietnamnet (kháo sát từ năm 2012 đến năm 2013)
... tử Tuổi trẻ online Vietnamnet 36 2.2 Nội dung thông tin vấn đề chủ quyền biển, đảo Vietnamnet Tuổi trẻ online năm2 012-2013 39 2.3 Hình thức thông tin chủ quyền biển, đảo báo Vietnamnet ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN …………………………………………………… PHẠM HÀ THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRÊN TUỔI TRẺ ONLINE VIETNAMNET (KHẢO SÁT TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2013) Luận văn Thạc sĩ chuyên ... CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRÊN TỜ BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET VÀ TUỔI TRẺ ONLINE TỪ 20122 013……………………………………………………………………… 36 2.1 Khảo sát tần số, quy mô, viết chủ quyền biển, đảo tờ báo...
 • 16
 • 201
 • 1

Quá trình đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam từ khi đảng ra đi quan điểm của đảng về vấn đề chủ quyền biển đảo

Quá trình đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam từ khi đảng ra đi quan điểm của đảng về vấn đề chủ quyền biển đảo
... 1.2.2) Quá trình đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta từ Đảng đời 10 CHƯƠNG 2: QUAN ĐI M CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG BIỂN ĐẢO HIỆN NAY VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP ĐƯA RA 13 2.1) Quan đi m Đảng ... tắc “không từ bỏ chủ quyền CHƯƠNG 2: QUAN ĐI M CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG BIỂN ĐẢO HIỆN NAY VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP ĐƯA RA 2.1) Quan đi m Đảng ta vấn đề biển đảo Việt Nam có lập trường quán Hoàng ... TRUNG QUỐC VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐẢO TỪ KHI ĐẢNG RA ĐỜI 1.1) Lịch sử bảo vệ hệ thống biển đảo nước ta Vai trò tiềm biển đảo nước ta 1.1.1) Lịch sử bảo vệ hệ thống biển đảo nước ta Nói đến Biển Đông người...
 • 21
 • 367
 • 1

Vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam qua một số báo điện tử Anh ngữ (Khảo sát Thanh Niên online Nhân Dân điện tử từ năm 2011 đến nay

Vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam qua một số báo điện tử Anh ngữ (Khảo sát Thanh Niên online và Nhân Dân điện tử từ năm 2011 đến nay
... HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM QUA MỘT SỐ BÁO ĐIỆN TỬ ANH NGỮ (KHẢO SÁT BÁO THANH NIÊN ONLINE VÀ NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ TỪ NĂM 2011 ... chọn đề tài Vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam qua số báo điện tử Anh ngữ qua việc khảo sát chuyên trang tiếng Anh hai tờ báo mạng điện tử: báo Thanh Niên online (thanhniennews.com), báo Nhân Dân ... tiếng Anh báo Thanh Niên online từ tháng 1 /2011 đến tháng 7/2013 Biểu đồ 3: Số lƣợng viết chủ quyền biển đảo trang tiếng Anh báo Nhân Dân điện tử Thanh Niên online từ tháng 1 /2011 đến tháng 6/2013...
 • 163
 • 2,823
 • 5

Thông tin chủ quyền biển đảo trên kênh VTV Đà Nẵng

Thông tin chủ quyền biển đảo trên kênh VTV Đà Nẵng
... lực, hiệu công tác thông tin chủ quyền biển đảo nói chung, thông tin chủ quyền biển đảo sóng VTV Đà Nẵng nói riêng 1.2 VTV Đà Nẵng với công tác thông tin chủ quyền biển đảo VTV Đà Nẵng- tên viết ... cứu thông tin chủ quyền biển, đảo gồm: Đánh giá thực trạng thông tin chủ quyền biển đảo VTV Đà Nẵng; đề xuất nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác thông tin chủ quyền biển đảo VTV Đà Nẵng ... 1: CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ VAI TRÕ CỦA VTV ĐÀ NẴNG TRONG THÔNG TIN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO 17 1.1 Chủ quyền biển đảo 17 1.2 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc hoạt động thông tin chủ quyền biển đảo...
 • 146
 • 397
 • 1

viết một bài văn thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình về vấn đề chủ quyền dân tộc

viết một bài văn thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình về vấn đề chủ quyền dân tộc
... niệm chủ quyền dân tộc, phương diện thể chủ quyền dân tộc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc chủ quyền quyền làm chủ tuyệt đối quốc gia độc lập lãnh thổ Bảo vệ chủ quyền dân tộc bảo vệ quyền làm chủ, ... chứng) 3 .Bài học – Hưởng ứng tính thần ấy, có dịp để hiểu rõ mình, dân tộc mình, tình yêu bạn bè bốn phương lên tiếng ủng hộ – ủng hộ nghĩa Giữ gìn tấc đất, bảo vệ quyền bất khả xâm phạm dân tộc ta ... vệ chủ quyền Tổ quốc cha ông – Chủ quyền dân tộc, niềm tự hào lịch sử dân tộc, khát vọng nề hòa bình vĩnh viễn lãnh thổ Việt Nam nhân loại … khát vọng ngàn đời dân tộc ta (nêu dẫn chứng) – Tri...
 • 2
 • 1,798
 • 0

Thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết nguyên đán bính thân 2016 trên báo thanh niên vietnamnet

Thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết nguyên đán bính thân 2016 trên báo thanh niên và vietnamnet
... vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet 26 2.2 Thông tin vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet ... cao an toàn vệ sinh thực phẩm 40 2.2.5 Thông tin dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm .42 2.3 Thông tin vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet ... LƯỢNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 TRÊN BÁO THANH NIÊN VÀ VIETNAMNET VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH...
 • 116
 • 213
 • 0

Công tác tuyên giáo của tỉnh hà tĩnh về chủ quyền biển đảo hiện nay thực trạng giải pháp

Công tác tuyên giáo của tỉnh hà tĩnh về chủ quyền biển đảo hiện nay thực trạng và giải pháp
... TUYÊN GIÁO CỦA TỈNH HÀ TĨNH VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO HIỆN NAY ……………………… 38 2.1 Vài nét tình hình biển đảo Tĩnh ………………………………………… 38 2.2 Thực trạng công tác tuyên giáo chủ quyền biển đảo địa bàn ... chế công tác tuyên giáo chủ quyền biển đảo địa bàn Tĩnh …………………………………………………………………………… 64 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO VỀ CHỦ QUYỂN BIỂN ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH HIỆN ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THÁI HÀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA TỈNH HÀ TĨNH VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN...
 • 100
 • 336
 • 3

QUY CHẾ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ VỀ GIẢI QUYẾT CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

QUY CHẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ VỀ GIẢI QUYẾT CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
... VỀ TRANH CHẤP CHỦ QUY N BIỂN ĐẢO VÀ TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ 05 1.1 Tranh chấp chủ quy n biển, đảo 05 1.1.1 Khái niệm tranh chấp chủ quy n biển đảo 06 1.1.2 Các dạng tranh chấp chủ quy n biển đảo ... Liên hợp quốc CHƯƠNG II THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ VỀ TRANH CHẤP CHỦ QUY N BIỂN, ĐẢO Qua thực tiễn xét xử, phán Tòa cộng đồng quốc tế đánh giá đảm bảo lợi ích mang lại công cho ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐINH PHẠM VĂN MINH Ket-noi.com forum công nghệ, giáo dục QUY CHẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ VỀ GIẢI QUY T CHỦ QUY N BIỂN ĐẢO Chuyên ngành...
 • 171
 • 269
 • 0

Bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in hiện nay

Bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in hiện nay
... tin bảo vệ chủ quyền biển đảo báo in 12 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THÔNG TIN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TRÊN BÁO IN 1.1 Một số thuật ngữ, khái niệm liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo báo in ... TIN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TRÊN BÁO IN 13 1.1 Một số thuật ngữ, khái niệm liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo báo in 13 1.2 Đặc trưng, mạnh báo in thông tin bảo vệ chủ ... thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo cho tờ báo tờ báo khác chủ đề Biển đảo nói chung Luận văn cung cấp nhìn khái quát công tác thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo Báo Nhân Dân, Báo Khánh Hòa Báo...
 • 126
 • 227
 • 0

thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động trên báo lao động thời báo kinh tế việt nam từ 2002-2004

thông tin về hoạt động xuất khẩu lao động trên báo lao động và thời báo kinh tế việt nam từ 2002-2004
... ngi lao ng, nhng mc tiờu trờn hon ton cú th tr thnh hin thc Khoá luận tốt nghiệp Thông tin hoạt động XKLĐ Chơng II thông tin hoạt động xuất lao động báo lao động thời báo kinh tế Việt Nam từ năm ... thể thông tin hai tờ báo Lao Động Thời báo Kinh tế Việt Nam Cảm ơn quý thầy cô bạn đọc quan tâm góp ý 10 Khoá luận tốt nghiệp Thông tin hoạt động XKLĐ 2.1: Xuất lao động nhu cầu tất yếu đổi kinh ... lý ca Vit Nam, B lut lao ng, Lut hp tỏc v u t cng nh cỏc tin, bi, nh trờn cỏc phng tin thụng tin Khoá luận tốt nghiệp Thông tin hoạt động XKLĐ i chỳng núi chung v hot ng Báo Chí Việt Nam trinh...
 • 71
 • 82
 • 0

Vấn đề giáo dục giới tính trên VTV cho thanh thiếu niên (khảo sát các kênh VTV2, VTV6, O2TV từ 112012 đến 42014)

Vấn đề giáo dục giới tính trên VTV cho thanh thiếu niên (khảo sát các kênh VTV2, VTV6, O2TV từ 112012 đến 42014)
... động giáo dục giới tính cho thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam 42 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 47 CHO THANH THIẾU NIÊN TRÊN VTV HIỆN NAY 47 (Khảo sát kênh VTV2 , VTV6 , O2TV ... không đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính Tuy nhiên, hệ thống cáp Đài THVN có không kênh đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính cho thiếu niên Tần suất xuất nội dung tương đối thường xuyên kênh O2TV ... tham gia giáo dục giới tính cho thiếu niên Đài THVN gồm kênh quảng bá (VTV1 , VTV2 , VTV3 , VTV4 , VTV5 , VTV6 ), kênh khu vực (VTV9 - Đài TH TP.Hồ Chí Minh, VTV Huế, VTV Đà Nẵng, VTV Phú Yên, VTV Cần...
 • 188
 • 288
 • 0

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG TĂNG CƯỜNG TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT về CHỦ QUYỀN BIỂN đảo đất nước CHO SINH VIÊN hà nội PHỐI hợp THỰC HIỆN với bộ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG TĂNG CƯỜNG TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT về CHỦ QUYỀN BIỂN đảo đất nước CHO SINH VIÊN hà nội PHỐI hợp THỰC HIỆN với bộ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
... tìm hiểu chủ quyền biển bảo Việt Nam : chia làm ba phần - Giới thiệu chủ quyền biển đảo Việt Nam: giới thiệu biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam( kèm theo hình ảnh ) - Giới thiệu luật Biển Việt Nam ... : Một số chiến sĩ hải quân • Nội dung: Các chiến sĩ nói chuyện giao lưu với sinh viên -Các thông tin cần đưa: + Thông tin biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam + Thông tin chi tiết chiến dịch kêu ... chủ quyền biển đảo Việt Nam ” “Lung linh mắt Biển • Tổ chức triển lãm sách ảnh vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam Biển Đảo trái tim ” • Tổ chức kiện quảng bá cho chiến dịch “Giữ vững chủ quyền...
 • 38
 • 221
 • 0

Luận văn Tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Luận văn Tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
... việc tổ chức hoạt động ngoại khóa chủ quyền biển, đảo dạy học lịch sử trường THPT - Xác định nội dung lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam cần tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học lịch sử trường ... “ Tổ chức hoạt động ngoại khóa chủ quyền biển, đảo Việt Nam dạy học lịch sử trường trung học phổ thông làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành lí luận phương pháp dạy học môn lịch sử Lịch sử ... thức hoạt động ngoại khóa chủ quyền biển đảo Việt Nam dạy học lịch sử trường THPT Thực nghiệm sư phạm 12 CHƢƠNG VẤN ĐỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC TRONG DẠY HỌC LỊCH...
 • 162
 • 165
 • 1

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (lịch sử 11) bảo vệ CHỦ QUYỀN BIỂN đảo của tổ QUỐC VIỆT NAM

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (lịch sử 11) bảo vệ CHỦ QUYỀN BIỂN đảo của tổ QUỐC VIỆT NAM
... để tranh thủ ủng hộ giới khu vực đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam Biển Đông - Lịch sử: + Việt Nam có đầy đủ sở pháp lý, chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam quần đảo; quyền chủ quyền, ... đảo phần “máu máu Việt Nam, thịt thịt Việt Nam Từ ngàn xưa, biển đảo gắn liền với đời sống tâm thức người dân Việt Nam Biển, đảo Việt Nam phận lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc Biển không chứa đựng ... với quốc tế mà đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng đồng thời địa bàn chiến lược trọng yếu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc...
 • 12
 • 161
 • 0

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo “quần đảo hoàng sa là của việt nam

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo  “quần đảo hoàng sa là của việt nam
... sử dụng kiến thức liên môn để giải tình huồng - Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia biển đảo Việt Nam Tổng quan nghiên cứu liên quan đến việc giải tình huống: - Trung Quốc nói nước Việt Nam ... 1 Tên tình huống: Bảo vệ chủ quyền biển đảo - “Quần đảo Hoàng Sa Việt Nam * Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo vấn đề nóng nhiều nguời quan tâm tới Đặc biệt ... nằm cách miền Trung Việt Nam khoảng phần ba khoảng cách đến đảo phía bắc Philippines; cách đảo Sơn Việt Nam khoảng 200 hải cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 230 hải Quần đảo Hoàng Sa...
 • 7
 • 97
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: biển đảovận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảovấn đề chủ quyền biển đảo nước ta hiện nayvan de chu quyen bien daođề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin chủ quyền biển đảo trên kênh vtv đà nẵng thời gian tớithông tin về vấn đề an toàn giao thôngvấn đề chủ quyền biển đông hiện nayvấn đề chủ quyền biển đôngthông tin về vấn đề tiêu thụ khóm cầu đúc tại xã hỏa tiền thành phố vị thanh tỉnh hậu giangnhu cầu thông tin về vấn đề dân số và kế hoach hoả gia dinhphương tiện truyền tải thông tin về vấn đề phụ nữtrò của báo chí trong việc thông tin về vấn đề thanh niên sống thử trước hôn nhânphân tích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại từ đó có suy nghĩ gì về vấn đề nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở việt namvấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảovấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo việt namvấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt namCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Giay moi hop DHDCD bat thuongSonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanTB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhSonHa CorporationSonHa CorporationBC giao dich cua co dong noi bo 180712CV so 525 va QD so 522Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012Công bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012Báo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonNghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016TB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHIBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt FIT%2c DPM%2c KSABSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLSonHa CorporationSonHa Corporation