HÓA PHÂN TÍCH lý THUYẾT và THỰC HÀNH NXB y học

HÓA PHÂN TÍCH THUYẾT THỰC HÀNH NXB y học

HÓA PHÂN TÍCH lý THUYẾT và THỰC HÀNH  NXB y học
... ngành Y tế Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu d y học môn sở chuyên môn theo chơng trình nhằm bớc x y dựng sách chuẩn công tác đào tạo nhân lực y tế Sách Hóa phân tích (Lý thuyết thực hành) ... 9: Phân tích hỗn hợp cation anion dung dịch 127 Phần III thuyết phân tích định lợng 129 Bài Đại cơng hóa phân tích định lợng 131 Đối tợng phân tích định lợng 131 Phân loại phơng pháp phân tích ... Đại cơng Phân tích định tính ion dung dịch Mục tiêu Giải thích đợc khác phơng pháp phân tích định tính: Phơng pháp hóa học phơng pháp vật - hóa Phân tích ớt phân tích khô Phân tích riêng...
 • 311
 • 1,002
 • 0

Hóa phân tích thuyết Thực hành – Pgs.Ts.Lê Thành Phước

Hóa phân tích Lý thuyết và Thực hành – Pgs.Ts.Lê Thành Phước
... Đại c ơng Phân tích định tính ion dung dịch Mục tiêu Giải thích đ ợc khác ph ơng pháp phân tích định tính: Ph ơng pháp hóa học ph ơng pháp vật - hóa Phân tích ớt phân tích khô Phân tích riêng ... 9: Phân tích hỗn hợp cation anion dung dịch 127 Phần III thuyết phân tích định l ợng 129 Bài Đại c ơng hóa phân tích định l ợng 131 Đối t ợng phân tích định l ợng 131 Phân loại ph ơng pháp phân ... lục Tích số tan số chất tan 305 Phụ lục Hằng số tạo phức 307 Giải đáp tập 309 Phần I thuyết phân tích định tính 309 Phần III thuyết phân tích định l ợng 312 Phần IV Thực hành phân tích...
 • 312
 • 1,031
 • 9

Hóa phân tích thuyết thực hành potx

Hóa phân tích lý thuyết và thực hành potx
... 9: Phân tích hỗn hợp cation anion dung dịch 127 Phần III thuyết phân tích định lợng 129 Bài Đại cơng hóa phân tích định lợng 131 Đối tợng phân tích định lợng 131 Phân loại phơng pháp phân tích ... Đại cơng Phân tích định tính ion dung dịch Mục tiêu Giải thích đợc khác phơng pháp phân tích định tính: Phơng pháp hóa học phơng pháp vật - hóa Phân tích ớt phân tích khô Phân tích riêng ... Phụ lục Tích số tan số chất tan 305 Phụ lục Hằng số tạo phức 307 Giải đáp tập 309 Phần I thuyết phân tích định tính 309 Phần III thuyết phân tích định lợng 312 Phần IV Thực hành phân tích...
 • 312
 • 459
 • 0

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 10 pot

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 10 pot
... 3. 7: 0 ,106 8 N 4: C 6: 0,2658 % 6: 0 ,101 6 N Bài Bài 5: A 6: 0,0900 N Bài Bài 10 5: D 10 4: 0,9875 6: 0 ,101 8 N 10. 6: 3,02 % Bài Bài 11 4: 0,9859 5: 98,84 % Bài 11 6: 0 ,105 1 N Bài 12 5: 0,9918 6: ... Trimethylamin 1,29 10 Hằng số phân ly 1,76 105 3,94 101 0 4,0 104 5,9 104 3,18 105 4,28 104 K1 = 8,5 105 K2 = 7,1 108 1,3 106 1,07 108 4,8 104 1,3 103 1,7 109 6,25 105 301 Phụ lục oxy hóa khử chuẩn ... 4,0 104 8,9 106 Maleic 1,2 102 5,96 107 Malonic 1,40 103 2,01 106 5,42 105 1,73 105 4,02 107 4,1 105 Oxalic 5,36 10 Phenic 1,00 101 0 Phosphoric 7,11 103 6,34 108 0-Phthalic 1,12 10 3,91 10 4,2 101 3...
 • 24
 • 634
 • 7

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 9 docx

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 9 docx
... cụ - hóa chất Cân phân tích Cân kỹ thuật Buret Pipet xác dung tích 10 mL Bình nón dung tích 100 mL Cốc có mỏ Phễu thủy tinh Đũa thủy tinh Cốc chân dung tích 100 mL ống đong dung tích ... 2 89 2.2.1 Oxyd Theo quy định: Tên nguyên tố (số oxy hóa) oxyd Ví d : FeO sắt(II) oxyd Fe2O3 sắt(III) oxyd SO2 lu huỳnh(IV) oxyd Nguyên tố có trạng thái oxy hóa không cần ghi số oxy hóa Ví d : ... (dùng cân phân tích) cho vào bình nón nút mài Thêm vào 50 mL nớc cất Lắc đến tan hoàn toàn Thêm vào 10 mL dung dịch KI 20%, mL dung dịch HCl đặc Đậy nút để yên chỗ tối 10 phút Thêm vào bình nón...
 • 32
 • 2,214
 • 4

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 8 pdf

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 8 pdf
... cần lấy l : VHCldặc = m 0,3646 ì 100 = ì 100 0 ,81 (ml) d ìC 1, 18 ì 38 Tiến hành pha dung dịch HCl 0,1N: Cho vào cốc chân khoảng 30 - 50 mL nớc cất Dùng pipet chia vạch cho khoảng 0 ,8 mL dung ... Các cỡ (dung tích) bình định mức hay sử dụng: 5mL; 10mL; 20mL; 25mL; 50mL; 100mL; 200mL; 500mL; lít; lít Cách sử dụng: Khi dùng để pha dung dịch từ hóa chất rắn: chuyển hóa chất vào bình qua ... cân nắp đợc lấy vào lần cân cuối cùng, đợc giá trị m Cân cân phân tích xác khoảng 1,00 gam natri clorid (đợc M gam) vào chén cân đợc xử Đặt chén cân có chứa natri clorid vào tủ sấy, mở nắp...
 • 32
 • 1,648
 • 7

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 7 pps

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 7 pps
... cân phơng trình: bớc: + Bớc 1: Viết chất tham gia phản ứng chất tạo thành với dạng thực vào vế phơng trình Thí d : Phản ứng K2Cr2O7 FeSO4 thực chất phản ứng ion Cr2O72- (vai trò oxy hóa) với ion ... muối Mohr 222 phần IV Thực hành phân tích định lợng 223 224 Bài cân phân tích mục tiêu Trình bày đợc mức độ xác cân kỹ thuật, cân phân tích Sử dụng đợc cân kỹ thuật, cân phân tích Cân 1.1 Khái niệm ... sulfanilic (E =M = 173 ,2) tập (bài 7) 7. 1 Thế chất oxy hóa ? Chất khử ? Cặp oxy hóa khử liên hợp? Phản ứng oxy hóa khử 7. 2 Hãy nêu bớc để cân phơng trình phản ứng oxy hóa khử 7. 3 Nêu nguyên tắc...
 • 32
 • 1,053
 • 2

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 6 pptx

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 6 pptx
... lợng hóa chất cần thêm nh sau: Thể tích nớc cần thêm tính theo công thức: VH2O = (K 1,000) Vđc Trong đ : VH2O : Thể tích nớc cần thêm (mL) K: Hệ số hiệu chỉnh dung dịch cần điều chỉnh Vđc: Thể tích ... V đc 1000 Trong đ : - m: số gam hoá chất cần thêm vào - K: hệ số hiệu chỉnh dung dịch cần điều chỉnh - a: số gam hóa chất có lít dung dịch theo thuyết (a = N.E) - Vđc: thể tích dung dịch có ... cần điều chỉnh 164 Thí d : 60 0 mL HCl 0,1N với K = 1,105 Tính thể tích nớc cần thêm vào l : VH2O = (1,105 - 1,000) ì 60 0 = 63 ( mL) Lợng hoá chất cần thêm tính theo công thức: m= (1,000 K).a...
 • 32
 • 1,669
 • 16

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 5 ppsx

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 5 ppsx
... hóa Đây phơng pháp phân tích dựa vào mối quan hệ thành phần hóa học tính chất vật đặc tính hóa chất Các phơng pháp vật hóa thờng chia làm ba nhóm lớn: 2.2.1 Các phơng pháp phân ... dung tích 20 oC lít Đối với thể tích 250 mL, có trọng lợng tơng ứng: 996,39 : = 249,10 g Thực tế khối lợng tìm thấy 249 ,55 g lớn trị số 0, 45 g Nh thể tích bình nói lớn 250 mL 0, 45 mL tức 250 , 45 ... mẫu phân tích Kỹ thuật đợc ứng dụng nhiều đợc gọi phơng pháp phân tích thể tích 133 Sai số phân tích định lợng hóa học 4.1 Một số khái niệm Khi phân tích, ngời ta thờng thực toàn qui trình phân...
 • 32
 • 526
 • 1

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 4 potx

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 4 potx
... (Phân tích theo sơ đồ 1) Nhóm II: (tủa sulfat) BaSO4, CaSO4, (SrSO4) (Phân tích theo sơ đồ 2) Nhóm III: (nớc ly tâm chứa oxoanion) AlO2, ZnO22, (SnO32, CrO42) Nhóm VI: (dung dịch phân tích) : ... nhóm II: CO32, CH3OO, PO43, AsO33, AsO43-, SO32, SO42, (S2O32)Dung dịch phân tích: Anion nhóm II Tìm CO3 2: Dung dịch phân tích: + HCl 2N CO2 (làm đục nớc vôi trong) có CO32 Tìm PO4 3: Dung dịch ... Một số kỹ thuật thực hành hóa phân tích định tính (Xem Phần thuyết phân tích định tính - Bài 2, mục trang 48 ) Dụng cụ - hóa chất - Thuốc thử Dụng cụ Hoá chất - Đèn cồn - H2SO4 10% - Đũa thủy...
 • 32
 • 458
 • 2

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 3 pdf

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 3 pdf
... AsO 33- Với H2S môi trờng acid: 3H2S + 6H+ + 2AsO 33- = As2S3 vàng + 6H2O 89 Với Na2S2O3 môi trờng acid: 3Na2S2O3 + 6H+ + 2AsO 33- = As2S3vàng + 3Na2SO4 + 3H2O Với Ag+ môi trờng trung tính: 3Ag+ ... T 1: Tìm AsO 43- Tủa T 2: Muối Sr2+ SO32-, SO42-, AsO32-, PO 43- , CO32-, + HCl 2N Tìm SO42Tìm SO32- Nớc ly tâm L 2: Tìm S2O32- * Sơ đồ thực hành phân tích: xem sơ đồ 7, Phần Thực hành phân tích định ... sinh bị phân hủy thành màu vàng nâu chuyển thành đen do: Ag2S2O3 + H2O = Ag2Sđen + H2SO4 + Ag2S2O3 tan Na2S2O3 d tạo thành phức: Ag2S2O3 + Na2S2O3 = 2Na3[Ag(S2O3)2] 85 Với Ba2 +: Ba2+ + S2O32- =...
 • 32
 • 714
 • 3

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 2 pdf

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 2 pdf
... phân hủy tạo Ag2S: 2[ Ag(S2O3 )2] 3- + H2O = Ag2S đen + SO 42- + 2H+ + 3S2O 322 [Ag(S2O3 )2] 3- + 4H+ = Ag2S đen + SO 42- + 3SO2 + 3S + 2H2O Hg 22+ + 2S2O 32- = HgS đen + Hgo + S + SO2 + SO 42 Pb2+ + S2O 32- ... Pb(OH)NO3 + NH4NO3 2. 6 Với Na2CO3 hay K2CO3 2Ag+ + CO 32- = Ag2CO3 2Pb2+ + CO 32- + 2OH- = Pb2(OH)2CO3 Hg 22+ + CO 32- = Hg2CO3 Hg2CO3 = HgO + Hg + CO2 58 2. 7 Với K2CrO4 2Ag+ + CrO 42- = Ag2CrO4 đỏ nâu ... Na2S2O3 Hg 22+ + 2I- = Hg2I2 vàng xanh Hg2I2 + 2I- = [HgI4 ]2- + Hgo Có thể nhận biết đợc có mặt Hg 22+ nhờ kết tủa màu vàng xanh Hg2I2 vàng tủa AgI PbI2, nhng nồng độ Hg 22+ phải đủ lớn Pb2+ + 2I-...
 • 32
 • 1,418
 • 12

Hóa phân tích : thuyết thực hành part 1 pdf

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 1 pdf
... 15 14 10 1 10 -1 10-2 10 -3 10 -4 -5 10 10 -6 10 -7 - H3O+ nồng độ 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 1 01 10-9 10 -10 10 -11 10 -12 10 -13 10 -14 10 -15 14 15 Độ base tăng 10 -15 10 -14 10 -13 10 -12 10 -11 10 -10 ... MgCO3 1/ 1 3,5 ì 10 -8 1, 9 ì 10 -4 PbSO4 1/ 1 1, 6 ì 10 -8 1, 3 ì 10 -4 BaCrO4 1/ 1 1, 2 ì 10 -10 1, 4 ì 10 -5 Ca(OH)2 1/ 2 6,5 ì 10 -6 1, 2 ì 10 -2 BaF2 1/ 2 1, 5 ì 10 -6 7,2 ì 10 -3 CaF2 1/ 2 3,2 ì 10 -11 2,0 ì 10 -4 ... dịch 12 7 Phần III thuyết phân tích định lợng 12 9 Bài Đại cơng hóa phân tích định lợng 13 1 Đối tợng phân tích định lợng 13 1 Phân loại phơng pháp phân tích định lợng 13 1 2 .1 Các phơng pháp hóa...
 • 32
 • 1,174
 • 3

Hóa phân tích thuyết thực hành

Hóa phân tích lý thuyết và thực hành
... 9: Phân tích hỗn hợp cation anion dung dịch 127 Phần III thuyết phân tích định lợng 129 Bài Đại cơng hóa phân tích định lợng 131 Đối tợng phân tích định lợng 131 Phân loại phơng pháp phân tích ... Đại cơng Phân tích định tính ion dung dịch Mục tiêu Giải thích đợc khác phơng pháp phân tích định tính: Phơng pháp hóa học phơng pháp vật - hóa Phân tích ớt phân tích khô Phân tích riêng ... Phụ lục Tích số tan số chất tan 305 Phụ lục Hằng số tạo phức 307 Giải đáp tập 309 Phần I thuyết phân tích định tính 309 Phần III thuyết phân tích định lợng 312 Phần IV Thực hành phân tích...
 • 312
 • 626
 • 13

Hoá phân tích thuyết thực hành

Hoá phân tích Lý thuyết và thực hành
... http://hoahocsp.tk Khoa Hoá học Hoá Phân tích cho sinh viên môi trường -3- Phần I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG Chương I GIỚI THIỆU VỀ HÓA PHÂN TÍCH I Nội dung yêu cầu: Nội dung: Hóa phân tích môn khoa học ... cách phân loại hóa phân tích Phân loại theo phương pháp phân tích: a) Phương pháp hóa học: Phân tích theo phương pháp hóa học dựa vào phản ứng hóa học để chuyển cấu tử khảo sát thành hợp chất mà ... Khoa Hoá học Hoá Phân tích cho sinh viên môi trường - 10 - - Chất điện ly trung bình yếu: chất mà hoà tan vào nước phân ly phần thành ion Ví dụ: CH3COOH CH3COO- + H+, phân ly xảy phần, số phân...
 • 132
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii lý thuyết và thực hành bài tập thái cực trường sinhlý thuyết và thực hành hóa phân tíchung thư tế bào gốc lý thuyết và thực hànhmối liên hệ giữa lý thuyết và thực hànhmật mã lý thuyết và thực hànhlý thuyết và thực hành bơm quạt máy nénlý thuyết và thực hành kế toán mỹlý thuyết và thực hành văn bản tiếng việtlý thuyết và thực hành guitarlý thuyết và thực hành đàn guitar ngô ngọc thắnglý thuyết và thực hành đàn guitarlý thuyết và thực hànhlý thuyết và thực hành trên đàn organlý thuyết và thực hành kế toán tài chínhlý thuyết và thực hành biên dịchCV đi số 577TB dong hoc phi QP AN CV 1537TB BD TA da chuan dau ra cho SV ĐHLDXH CV1714mẫu đơn vay vốnThong bao tra ho so tot nghiep T46 doc1846 QD DHHN Quy che dao tao DH he chinh quy1942 QD DHHN Quy dinh quan ly tai san36 2014 TTLT BGDDT BNV ma so va tieu chuan chuc danh nghe nghiep vien chuc giang day04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gio04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gioCHUONG 4 ANH XA TUYEN TINH (LOI GIAI)CHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONGCHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONG (LOI GIAI)bài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDF18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninhbài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDFỨng dụng mạng nơron xoắn cho việc nhận dạng ảnh (LV thạc sĩ)Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy04 2016 NDCP QL su dung tai san nha nuoc01 2015 TTLT BNV TTCP to cao tham nhung