Giám sát chất lượng bê tông

Chuyên đề kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng tông nhựa nóng của tiến sĩ Nguyễn Quang Phúc

Chuyên đề kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng của tiến sĩ Nguyễn Quang Phúc
... HIN TS NGUYN QUANG PHC ThS LNG XUN CHIU PHể TRNG KHOA CễNG TRèNH GVC B MễN NG B 098 557 8929 TRNG PHềNG TH NGHIM-KIM NH TRNG IM UTC-CIENCO4 nguyenquangphuc@utc.edu.vn TS NGUYN QUANG PHC PHN ... MểNG TRấN NI DUNG CHUYấN CC QUY TRèNH, QUY NH K THUT MI V BTN KINH NGHIM CễNG TC LA CHN VT LIU KINH NGHIM THIT K HN HP Bấ TễNG NHA BTN KINH NGHIM GIM ST CHT LNG THI CễNG QUY TRèNH KIM NH THI CễNG ... khụng tt TS NGUYN QUANG PHC 37 CC DNG BIN DNG KHễNG HI PHC Lỳn chy lp bờ tụng nha Mô dồn Mô dồn Cắt Cắt Mặt đường ban đầu Cắt Các lớp mặt BTN Các lớp móng Nền đường TS NGUYN QUANG PHC 38 CC DNG...
 • 133
 • 339
 • 0

Giám sát chất lượng tông

Giám sát chất lượng bê tông
... hợp tông Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Giám sát bảo dỡng tông Giám sát thí nghiệm thử độ sụt, lấy mẫu thử cờng độ Chấp nhận tông đổ 5 9 11 11 12 13 14 1.3 Nghiệm thu 14 Chơng tông ... nội dung giám sát Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công Kiểm tra vật liệu chế tạo tông Kiểm tra thành phần tông thí nghiệm Giám sát thi công Giám sát trộn hỗn hợp tông Giám sát vận ... 2 tông nặng thông thờng (mác C10-40) tông đặc biệt: - Loại mác cao (C50-60); - tông chống thấm; - tông chịu uốn; - tông bơm; - tông kéo dài thời gian ninh kết; - tông...
 • 34
 • 202
 • 0

Quy trình giám sát thi công chất lượng tông xây dựng

Quy trình giám sát thi công chất lượng bê tông xây dựng
... hướng dẫn Một số lưu ý công tác tông - tông cột: tông đổ cột dùng tông thương phẩm trộn sẵn mang đến công trường xe trộn Từ tông công nhân xúc đổ thủ công tông vào cột Bố trí ... đổ tông: tông chuyển tới vị trí đổ bơm tông xe cút kít vận chuyển đến - Nhóm hoàn thi n bề mặt tông: đảm bảo sau đổ bề mặt tông cao độ thi t kế nhẵn phẳng tạo độ dốc cho tông ... cho công tác đổ tông - Bố trí lực lượng nhân công, giám sát kỹ thuật đủ theo yêu cầu công việc Đổ tông cột : - Dùng máng tôn đưa tông vào khối đổ qua cửa sổ - Chiều cao rơi tự tông...
 • 5
 • 455
 • 5

Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình

Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình
... (C50-80) Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chịu uốn Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chống thấm nớc Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông bơm Kiểm tra ... tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông kéo di thời gian ninh kết Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông tháo cốp pha, đ giáo sớm Kiểm tra vật liệu trớc thi công ... cần đợc thực theo bớc sau: Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công; Giám sát sử dụng vật liệu trình thi công; Nghiệm thu ti liệu quản lý chất lợng vật liệu sau thi công http://www.ebook.edu.vn...
 • 110
 • 2,141
 • 10

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 4

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 4
... phõn cụng u ra: a ch Gii thớch Q4.0 Van x cỏt Q4.1 Van x ỏ Q4.2 Van x ỏ Q4.3 Van x XMTG (xi mng trung gian) Q4 .4 Van x nc TG Q4.5 Xe kớp lờn Q4.6 Xe kớp xung Q4.7 ng c trn bờ tụng Q5.0 X ct liu ... oan - Th Lý Trang 12 ỏn tt nghip Chng Network 27: X xi mng cõn m tip theo M0.0 M0.1 I0 .4 I0 .4 P Q0 .4 I0 .4 M1.6 N Network 28: X bờ tụng t thựng trn xung xe ti Network 29: m s m trn Network 30: ... cỏt, ỏ1, ỏ2 Network 13: Khi lng cỏt, ỏ1, ỏ2 ang c cp nht Network 14: S dng b m thay cho Loadcell cõn xi mng Network 15: Khi lng xi mng ang c cp nht SVTH: H oan - Th Lý Trang ỏn tt nghip Chng...
 • 13
 • 2,187
 • 19

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2
... .21 2. 5.3 Các van khí nén 21 2. 5.3.1 Các van điều khiển hướng (solenoide) .21 2. 5.3 .2 Van chắn 22 2. 5.3.3 Van tiết lưu 22 2. 5.3.4 Van áp suất 22 2. 5.4 ... 22 2. 5.4.1 Xi lanh tác dụng đơn 22 2. 5.4 .2 Xi lanh tác động kép 23 2. 5.4.3 Đặc tính kỹ thuật xi lanh 23 2. 6 Công tăc (công tăc hành trình) 24 2. 7 Vít tải xi n ... " NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG " Với việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển PLC Đây đề tài có tính thiết thực với thân em trình công tác, lao...
 • 6
 • 2,659
 • 78

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1
... thiệu tổng quan PLC S7 -300 Chương 4: Ứng dụng hệ SCADA phần mềm WinCC để mô trạm trộn tông xi măng Chương 5: Sơ đồ thuật toán, bảng phân công đầu vào/ra chương trình điều khiển • Phụ lục THỜI ... TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ III NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH: • Chương 1: Tổng quan công nghệ tông xi măng Chương 2: Cảm biến cấu chấp hành • Chương 3: Giới thiệu ... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Lớp: Ngành: Nguyễn Hữu Tâm 04ĐLT TỰ ĐỘNG HOÁ – ĐO LƯỜNG A NỘI DUNG: I ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG...
 • 4
 • 867
 • 35

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3
... khối liên kết với lệnh gọi khối, chuyển khối Xem phần chương trình khối chương trình S7 -30 0 cho phép gọi chương trình lồng nhau, tức từ chương trình gọi đến chương trình khác từ chương trình lại ... tế - Nếu dùng xi măng mác thấp để chế tạo tơng mác cao lượng xi măng sử dụng tơng nhiều nên khơng đảm bảo thiết kế - Nếu dùng xi măng mác cao để chế tạo tơng mác thấp lượng xi măng tính ... cầu chương trình điều khiển ta dùng kinh nghiệm vận hành trạm mà đặt tỷ lệ cho khối lượng cân đạt độ xác cao 1.2.2 Dây chuyền cấp xi măng: 1.2.2.1 Vai trò xi măng: Xi măng thành phần chất kết...
 • 66
 • 1,395
 • 17

Hướng dẫn điền các thông tin biểu mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kì

Hướng dẫn điền các thông tin biểu mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kì
... 5992-1995 (hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu) , TCVN 5993-1995 (hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu) ; • Về thông số phân tích: Việc xác định thông số phân tích chất lượng nước thải, khí thải tuân thủ theo báo cáo ... giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đề án bảo vệ môi trường phê duyệt Trong trường hợp chưa có hồ sơ pháp lý môi trường, đề nghị doanh nghiệp tham khảo thông số môi trường nước ... thải đảm bảo chất lượng nước thải, khí thải thoát môi trường bên đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn qui định - Giám đốc công ty cam kết số liệu báo cáo đầy đủ xác Quá trình tự quan trắc giám sát doanh nghiệp...
 • 7
 • 1,728
 • 6

Giám sát chất lượng

Giám sát chất lượng
... GIÁM SÁT BẰNG CÁCH NÀO? Quan sát Kiểm tra lại câu hỏi Phỏng vấn lại QUAN SÁT CÔNG CỤ QUAN SÁT   Bảng kiểm giám sát vấn Bộ câu hỏi, công cụ hỗ trợ vấn (bộ showcard…) NGUYÊN TẮC QUAN SÁT ... loại bỏ GIÁM SÁT KHI NÀO?   Trong tập huấn Trong thực địa GIÁM SÁT TẬP HUẤN   Mục đích: Nâng cao kỹ cho PVV Đánh giá kỹ PVV để định loại PVV có kỹ GIÁM SÁT TẬP HUẤN Phương pháp: Quan sát vấn ... giá kỹ vấn PVV  Đảm bảo chất lượng thông tin cho nghiên cứu GIÁM SÁT THỰC ĐỊA Phương pháp Quan sát vấn  Tiến hành từ ngày trình thực địa  Quan sát PV tất PVV Quan sát vấn thứ PVV chưa đáp...
 • 18
 • 354
 • 2

thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010

thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010
... GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 22 4.1 Giám sát môi trường không khí 22 4.1.1 Chất lượng không khí xung quanh .22 4.1 .2 Chất lượng không khí khu vực sản xuất 22 4 .2 Giám sát khí thải ... Quyết định 3733 /20 02/ QĐ-BYT – 10/10 /20 02) 4 .2 Giám sát khí thải lò Vị trí giám sát: 01 vị trí Thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2 Kết giám sát: Trang 23 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH ... Trang 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Trang 21 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 4.1 Giám sát môi trường...
 • 29
 • 237
 • 0

báo cáo giám sát chất lượng môi trường

báo cáo giám sát chất lượng môi trường
... cho công nhân 14 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ IV KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Để đánh giá chất lượng môi trường không khí ... 1,15 lần 15 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 4.1.2 Chất lượng không khí khu vực sản xuất Bảng 4.2 - Kết phân tích chất lượng không ... tích mẫu môi trường không khí mẫu nước thải công ty trình bày sau 4.1 Chất lượng môi trường không khí 4.1.1 Chất lượng không khí khu vực xung quanh Bảng 4.1 - Kết phân tích chất lượng không khí...
 • 22
 • 567
 • 3

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NAM SÔNG HƯƠNG

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NAM SÔNG HƯƠNG
... chất lượng không khí đô thị Nam sông Hương Dự đoán xu hướng biến đổi chất lượng không khí đô thị Nam sông Hương II ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Đối tượng Không khí đô thị khu vực ... Bụi (mg/m3) Phương pháp thực hiện: a/ Phương pháp thu thập số liệu: - Thu thập thông tin, tìm tài liệu liên quan đến chất lượng không khí đô thị chương trình giám sát chất lượng không khí năm gần ... tiếng ồn có 6/7 điểm quan trắc (Đàn Nam Giao) vượt QCVN 26:2010/BTNMT từ 1.1 đến 1.3 lần, từ cho thấy chất lượng Môi trường không khí Thành Phố Huế khu vực Nam Sông Hương bị ô nhiễm; - Nồng độ bụi...
 • 32
 • 335
 • 1

Chương trình giám sát chất lượng môi trường lần 1/2010 tại Nhà máy Muto Loteco (MVL)

Chương trình giám sát chất lượng môi trường lần 1/2010 tại Nhà máy Muto Loteco (MVL)
... xuất nhà máy trình bày cụ thể Bảng 2 Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Nhà máy Muto Loteco (MVL) – Công ty TNHH Muto Việt Nam Bảng Danh sách máy móc, thiết bị sản xuất nhà máy Muto Loteco ... nhà máy Muto Loteco Sấy Gia nhiệt Phun nhựa Ép khuôn Sấy khô Cắt Geto Đóng gói Kiểm tra chất lượng Thành phẩm Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Nhà máy Muto Loteco (MVL) – Công ty TNHH Muto ... Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Nhà máy Muto Loteco (MVL) – Công ty TNHH Muto Việt Nam PHẦN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN 3.1 NƯỚC THẢI Hệ thống thoát nước nhà máy Muto Loteco...
 • 21
 • 205
 • 1

Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát chất lượng không khí khu công nghiệp AMATA

Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát chất lượng không khí khu công nghiệp AMATA
... trao i thụng tin gia cỏc H thng thụng tin mụi trng khỏc Cung cp thụng tin cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú nhu cu v thụng tin mụi trng Nhng li ớch ca H thng thụng tin mụi trng l: Tỡm kim thụng tin mụi trng ... AMATA 11 1.2.1 Gii thiu chung v khu vc nghiờn cu (Phng Long Bỡnh Thnh Ph Biờn Ho, tnh ng Nai) 11 1.2.2 Gii thiu v Khu cụng nghip LOTECO 13 1.2.3 Gii thiu v Khu cụng nghip AMATA ... trng mụi trng Khu cụng nghip LOTECO v AMATA 18 1.3 ỏnh giỏ tng quan bc xỳc v mụi trng ti hai KCN AMATA v LOTECO 25 Chng 27 MT S C S Lí LUN THC TIN XY DNG PHN MM 27 2.1 H thng thụng tin mụi trng...
 • 126
 • 448
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về tình hình giám sát chất lượng nướcgiám sát chất lượngbiểu mẫu giám sát chất lượnggiám sát chất lượng thông tin môi trườnggiám sát chất lượng voipgiám sát chất lượng thi công công trìnhphương pháp kiểm tra chất lượng bê tônggiám sát chất lượng dịch vụgiám sát chất lượng sản phẩmgiám sát chất lượng không khígiám sát chất lượng công trình xây dựnggiám sát chất lượng môi trườnggiám sát chất lượng vật liệu xây dựnggiám sát chất lượng nướcbiên bản nghiệm thu chất lượng bê tôngdoc 2Huong dan dai hoi chi doan(1) (1)ica SMARTGoalWorksheetinterview MEMO sample goodmarket leader coursebooks and audio full1ML newedition intermediateNet plus SGNha trangÔ nhiễm môi trườngphieu dang ky thi mosVOCA hệ THỐNG học TIẾNG ANH THÔNG MINHEbook Sinh lý thực vật ứng dụng Phần 2Các trang trong thể loại “luật quốc tế”Các trang trong thể loại “thuật ngữ pháp lý”Thực trạng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm độ tuổi 5070 tại TP. Thái BìnhNhững nét văn hóa đặc trưng của người Nhậtbài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 nguyễn thị chiNâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nội thất trên thị trường miền Bắc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Hưng64 tinh huong su pham va cach giai quyethọc tiếng Anh cho bé