Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong hố lượng tử và siêu mạng

tóm tắt luận án tiến sĩ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ SIÊU MẠNG

tóm tắt luận án tiến sĩ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán ... đề tổng quan bán dẫn hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng, hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng có mặt điện trường không đổi từ trường, thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối Trong chương ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 27
 • 556
 • 0

thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử siêu mạng

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng
... TỔNG QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI Chương trình bày số vấn đề tổng quan hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng đặt ... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 20 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 20 1.1.1 Phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử đặt ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 145
 • 569
 • 2

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu về hiệu ứng Octo trong hóa học hữu cơ bằng cơ học lượng tử

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu về hiệu ứng Octo trong hóa học hữu cơ bằng cơ học lượng tử
... hoá học lượng tử 1.1.6 Bậc liên kết theo thang Mayer 1.2 Các hiệu ứng hóa học hữu 1.2.1 Hiệu ứng cảm ứng 1.2.2 Hiệu ứng liên hợp 1.2.3 Hiệu ứng siêu liên hợp 1.2.4 Hiệu ứng không gian: kí hiệu ... thuyết trước, số hiệu ứng octo) Hiệu ứng octo hiệu ứng phức tạp, coi tổ hợp số yếu tố hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng không gian liên kết hidro nội phân tử Hiệu ứng sử dụng để giải ... xuất axit benzoic Chính lí trên, định lựa chọn đề tài: Bước đầu nghiên cứu hiệu ứng octo hóa học hữu học lượng tử ’ Mục đích nghiên cứu Sử dụng thuyết phiếm hàm mật độ DFT với gần GGA, phiếm...
 • 20
 • 238
 • 0

Hiệu ứng Ettingshausen trong hố lượng tử thế parabol

Hiệu ứng Ettingshausen trong hố lượng tử thế parabol
... lượng cấu trúc hố lượng tử tốt 1.1.2 Phổ lượng hàm sóng điện tử giam cầm hố lượng tử với parabol Xét cấu trúc hố lượng tử với giam giữ có dạng parabol (sau gọi tắt hố lượng tử parabol) lí tưởng, ... phương trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử, từ tính toán mật độ dòng mật độ thông lượng nhiệt hiệu ứng Ettingshausen 1.1 Hố lượng tử 1.1.1 Khái niệm hố lượng tử: Hố lượng tử (Quantum well) ...  + ω c τ (ε )     (54) +∞ CHƯƠNG HIỆU ỨNG ETTINGSHAUSEN TRONG HỐ LƯỢNG TỬ 2.1 Phương trình động lượng tử cho điện tử hố lượng tử ur Xét hố lượng tử đặt từ trường B = (0, 0, B) điện trường...
 • 71
 • 411
 • 3

Tìm hiểu về hiệu ứng nhiệt trong phản ứng hoá học

Tìm hiểu về hiệu ứng nhiệt trong phản ứng hoá học
... ứng hoá học Để hiểu sâu sắc vấn đề tìm hiểu phần nội dung PHẦN NỘI DUNG I Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phương trình nhiệt hoá học Khái niệm hiệu ứng nhiệt trình hoá học Hiệu ứng nhiệt trình hoá ... ng ười ta rút số hệ để tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hoá học Hệ Hiệu ứng nhiệt phản ứng thuận hiệu ứng nhiệt phản ứng nghịch trái dấu ∆Hthuận = -∆Hnghịch Ví dụ: phản ứng tạo thành nước: H2(k) + ... Phương trình nhiệt hoá học Phương trình nhiệt hoá học phương trình phản ứng hoá học bình thường có ghi kèm hiệu ứng nhiệt trạng thái tập hợp chất tham gia thu sau phản ứng Đa số phản ứng sảy áp...
 • 9
 • 12,989
 • 115

thuyết của keynes về vai trò kinh tế của nhà nước sự vận dụng ở nước ta hiện nay

Lý thuyết của keynes về vai trò kinh tế của nhà nước và sự vận dụng ở nước ta hiện nay
... thuyết keynes vai trò kinh tế nhà nước vận dụng nước ta nhóm 10 MỞ ĐẦU Trong hệ thống tư tưởng , trường phái kinh tế , nhiều nhà luận đề cập đến vai trò kinh tế nhà nước Trong số họ , Keynes ... nghiên cứu thuyết Keynes vai trò kinh tế nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội đất nước Do thực đề tài thuyết Keynes vai trò kinh tế nhà nước vận dụng nước ta -2Lịch ... kinh tế thuyết keynes vai trò kinh tế nhà nước vận dụng nước ta nhóm 10 đại Cũng vậy, vấn đề tái cấu trúc kinh tế thể chế kinh tế toàn cầu cần thuyết khác với thuyết Keynes, cho dù Keynes...
 • 19
 • 549
 • 1

THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI
... bảo hiểm 1.2 Một số vấn đề thuyết giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới Vai trò công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật 1.2.1.3 chất xe giới Khi DNBH triển khai sản phẩm bảo hiểm ... dẫn chủ xe khắc phục hậu tai nạn thu thập hồ sơ tai nạn bồi thường Quy trình giám định- bồi thường bảo hiểm vật chất xe 1.2.2.3 giới Quy trình giám định- bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới tiến ... công ty bảo hiểm tiến hành bảo hiểm toàn bảo hiểm thân vỏ xe 1.1.3.2 Phạm vi bảo hiểm Trong bảo hiểm vật chất xe giới rủi ro bảo hiểm thông thường tai nạn bất ngờ, kiểm soát chủ xe, lái xe trường...
 • 22
 • 615
 • 4

kiểm chứng hiệu ứng hall trong chất bán dẫn

kiểm chứng hiệu ứng hall trong chất bán dẫn
... phá tương tự thời kỳ hiệu ứng Hall lượng tử, hiệu ứng mang lại giải thưởng Nobel vật lý cho người khám phá 1.2.Giải thích hiệu ứng Hall chất bán dẫn T 1.2.1 .Hiệu ứng Hall bán dẫn B r Cho dòng điện ... T T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU ỨNG HALL T T 1.1.Lịch sử khám phá T T 1.2.Giải thích hiệu ứng Hall chất bán dẫn T T 1.2.1 .Hiệu ứng Hall bán dẫn T T 1.2.2.Giải ... nghĩa hai hiệu điện ngược Hiệu điện Hall mà đo tổng hai hiệu điện - Hiệu điện Hall chất bán dẫn vừa tỉ lệ thuận với cảm ứng từ B vừa tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện I qua chất bán dẫn tỉ lệ...
 • 57
 • 1,146
 • 3

thuyết báo cáo tài chính, ứng dụng trong cách lập phân tích báo cáo ppsx

Lý thuyết báo cáo tài chính, ứng dụng trong cách lập và phân tích báo cáo ppsx
... sử dụng .Tài liệu chủ yếu phân tích tài hệ thống BCTC doanh nghiệp, nói cách khác phân tích BCTC phận phân tích tài Thông qua phân tích tài nói chung phân tích BCTC nói riêng, đối tượng sử dụng ... gồm:bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài Các báo cáo lập theo mẫu biểu chế độ báo cáo tài doanh nghiệp hành Việc lập báo cáo kế toán tổng hợp thực sau ... luận, kiến nghị 1.4.5.4 Lập báo cáo phân tích: Kết thúc công tác phân tích cần phải lập báo cáo phân tích, trình bày đánh giá chủ yếu tài doanh nghiệp, nguyên nhân ảnh hưởnh tích cực tiêu cực đến...
 • 75
 • 389
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu về hiệu ứng ngày trong tuần trên TTCK Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu về hiệu ứng ngày trong tuần trên TTCK Việt Nam
... 04 tháng 03 ngày 01 tháng 03 13 2741 quan sát Tuy nhiên, 2692 n tích (Ví d , n u th ba ngày ngh l , t su t sinh l i c a ngày th n) 12 Cách tính toán t su t sinh l i ngày tu n: - i ngày th t tu ... 500 1997 rong vào ngày sáu ngày t s a a , i- - 100 Bình quâ phân tích Lai, 10 xem xét kho khác Tak- Liano, Liano Manakyan (1999) ngày tác thông Chen, Kwok, Rui (2001) thu 11 P c ngày (a three-calendar-day ... ng lu ng ch ng khoán Vi t Nam Nghiên c u hi u ng ngày tu n th c u c a riêng Các thông tin d li c s d ng lu d u có ghi ngu n g c k t qu trình bày lu b t k công trình nghiên c u khác c, n i dung...
 • 80
 • 143
 • 2

SKKN tập học sinh tự tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa trên mạng internet trong một số tiết học môn vật lớp 12

SKKN tập học sinh tự tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa và trên mạng internet trong một số tiết học môn vật lý lớp 12
... sách giáo khoa vài sách giáo khoa để trình bày kiến thức có dạng giáo án điện tử Vấn đề giả thuyết nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu đặt Tập học sinh tự tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa mạng internet ... rộng thêm số học cho học sinh II GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Theo quan điểm để nắm vững kiến thức, trình học kiến thức tự thân tìm hiểu kiến thức ghi nhớ sâu Đối vơi học sinh lớp 12, khả tự học tìm kiếm ... cho học sinh tự tìm hiểu kiến thức làm cho học sinh khắc sâu nắm vững kiến thức Vì vậy, giả thuyết nghiên cứu việc sử dụng giải pháp “Bước đầu tập học sinh tự tìm hiểu kiến thức trình bày kiến thức...
 • 20
 • 101
 • 0

thuyết mạo từ bài tập (Articles)

Lý thuyết mạo từ và bài tập (Articles)
... đích EX: stay at home, go to school, by bus, on foot,… Ngô Văn Thảo Page Phần tập: Bài tập 1: Điền vào chổ trống với mạo từ (a/ an / the) bỏ trống How far is it from here to airport? “What’s ... - The man was blind and the dog was leading him C Trường hợp không dùng mạo từ: ( No article/ / _) - Không dùng với danh từ số nhiều không đếm nói chung chung vật, khái niệm trừu tượng: EX : I ... 9 “The” dùng trước danh từ, với điều kiện danh từ xác định cụm từ mệnh đề quan hệ EX: - The girl in uniform (Cô gái mặc đồng phục) - The mechanic...
 • 4
 • 292
 • 5

Tiếng việt thuyết cụm từ câu

Tiếng việt lý thuyết cụm từ và câu
... tồn t ại câu nói câu viết  Chú ý: Ta x ét cụm từ cụm từ nằm giới hạn câu Ví dụ: “nắng gió” “ nắng gió làm áo mẹ bạc phai” cụm từ Nhưng “ Nắng gió!” câu II./ Các cụm từ Tiếng Việt 1 .Cụm từ đẳng ... ngữcũng cụm ch từ, vị tính hoặctừ ,cụm đẳng chủ Chủ ngữ động cụmtừđộng từ, lập cụm tính từ Ví dụ: Con cha nhà có phúc 2 Cấu tạo vị ngữ  Thông thường nhất, vị ngữ động từ, cụm động từ, tính từ, cụm ... cấu tạo Các TTPS tính ngữ thuộc từ loại danh từ, động từ, tính từ, đại từ, cụm từ Ví dụ: giỏi Toán Văn nhanh ngựa chạy… Câu  Định nghĩa câu:  Xét mặt hình thức: câu có cấu tạo ngữ pháp bên bên...
 • 44
 • 631
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết của heywang về hiệu ứng ptc trên gốm bán dẫn perovskitetổng quan về hiệu ứng hall1 lý thuyết gia tăng sóng âm phonon âm trong bán dẫn khối và trong dây lượng tử nhưng không kể đến giam cầm phononhiệu ứng hall trong kim loạilý thuyết báo cáo tài chính ứng dụng trong cách lập và phân tích báo cáoly thuyet luong giac va phuong trinh luomh giaclý thuyết toán tử và phương trình tích phân kì dịtổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhgiải thích hiệu ứng hall trong chất bán dẫnứng dụng của hiệu ứng hall trong khoa học vật liệucác phương pháp khảo sát và ứng dụng của hiệu ứng hall tronglý thuyết cơ bản về kênh phân phối trong một doanh nghiệpnăm 1982 klaus von klitzing 1943 phát hiện ra hiệu ứng hall lượng tử điện trở hall giữa các bậc này có giá trị h ie 2 klaus von klitzing nhận giải nobel vật lý năm 1985hiệu ứng hall lượng tửtóm tắt lý thuyết hiệu ứng hallCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh