Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động đất đai trên địa bàn xã EA WER, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động đất đai trên địa bàn xã EA WER, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk
... bớc sóng sử dụng, viễn thám đợc phân thành loại : a Viễn thám dải sóng nhìn thấy hồng ngoại b Viễn thám hồng ngoại nhiệt c Viễn thám siêu cao tần Mặt trời nguồn lợng chủ yếu nhóm viễn thám dải sóng ... lợng sử dụng viễn thám hồng ngoại nhiệt vật thể sản sinh Viễn thám siêu cao tần sử dụng xạ siêu cao tần có bớc sóng từ đến vài chục centimet Có hai loại viễn thám siêu cao tần : chủ động bị động ... : chủ động bị động Nguồn lợng sử dụng viễn thám siêu cao tần chủ động đợc chủ động phát từ máy phát Kỹ thuật đa thuộc viễn thám siêu cao tần chủ động Ra đa chủ động phát nguồn lợng tới vật thể,...
 • 70
 • 120
 • 0

Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống thông tin đất đai
... HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN HỮU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm Mã số : 60.48.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ ... triển để hệ thống hoàn thiện Chƣơng – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái niệm hệ thống thông tin đất đai Hệ thống thông tin đất đai (Land Information System - LIS) hệ thống thông tin cung cấp thông tin đất ... thành phần hệ thống thông tin đất đai 1.2 Mục đích hệ thống thông tin đất đai - Mục đích hệ thống thông tin đất trình biến đổi liệu đầu vào đất đai trở thành thông tin đầu nhằm phục vụ cho công tác...
 • 88
 • 357
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP
... CỤC LÂM NGHIỆP VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG ... xuất thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Nội dung báo cáo gồm phần: - Phần I: Tổng quan nghiên cứu - Phần II: Nội ... 68 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Thời gian thực hiện: 02 năm (Từ...
 • 73
 • 394
 • 0

ứng dụng công nghệ gis để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương

ứng dụng công nghệ gis để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương
... NÔNG NGHI P HÀ N I HOÀNG KHAI DŨNG NG D NG CÔNG NGH GIS ð XÂY D NG CƠ S D LI U QU N LÝ CÁC NGU N NƯ C TH I TRÊN ð A BÀN THÀNH PH H I DƯƠNG, T NH H I DƯƠNG LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P Ngư i hư ... tin ñ a thành ph Hà N i (hanoiGIS): Ph c v công tác qu n ñô th thành ph Hà N i + H th ng tích h p thông tin ñ a thành ph H Chí Minh (hcmGIS): Nh m phát tri n h th ng thông tin ñ a ph ... khăn cho công tác qu n ngu n nư c th i Qu n ngu n nư c th i m t yêu c u c p thi t công tác qu n môi trư ng, ñ c bi t công tác qu n ch t lư ng nư c Trong ñó, qu n m t cách t ng...
 • 127
 • 203
 • 0

Báo cáo " Sử dụng hệ thông tin địa lí (Gis) để xây dựng mô hình phân bố loài, lấy ví dụ loài Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) ở Việt Nam" pptx

Báo cáo
... ghi nhan Sao la (hinh 2b) 4.2 Ket qua dy bao viing phan bo va cong tac bao ton Sao la Ket qua du bao viing phan bo ciia Sao La the hien Bang Ti le dien tich thich hgp cho Sao la a cac tinh Mien ... distribution modeling of Sao La {Pseudoryx nghetinhensis) in Vietnam The input data is records of Sao La in previous studies and GIS layers Appropriate areas for the development of Sao la species locate ... tich thich hgp cho Sao la cao (> 20%) Tinh Thanh Hoa c6 dien tich thich hgp cho Sao la nho (8.371 ha) chiem 0,76% dien tich tu nhien nam a khu vuc giap bien giai Viet Lao Ba tinh Nghe An (12,88%),...
 • 9
 • 290
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi

Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
... cảnh báo thông tin miền núi huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi -2- Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Cảnh báo điểm vùng có nguy phát sinh địa bàn huyện Miền núi Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi để có phương ... tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi - Khu vực miền núi huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết - Tìm hiểu sở lý thuyết công nghệ thông tin đại lý GIS - Tìm hiểu ... Bồng huyện miền núi nằm tây bắc tỉnh Quảng Ngãi Theo thống kê, 30 năm gần huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 45 trận quét, ống, gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế - xã hội huyện...
 • 26
 • 481
 • 0

Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
... để thành lập đồ trạng sử dụng đất Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: đề tài tiến hành nghiên cứu Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ... thực trạng việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất địa bàn - Tìm hiểu khả ứng dụng phần mềm thành lập đồ trạng sử dụng đất - Thành lập lưới khống chế xây dựng đồ trạng sử dụng đất khu vực Lộc Thủy, ... trạng sử dụng đất dạng số 2.1.1.Khái niệm Bản đồ trạng sử dụng đất dạng số đồ số hóa từ đồ trạng sử dụng đất thành lập công nghệ số 2.1.2 Đặc điểm đồ trạng sử dụng đất dạng số Bản đồ số chứa...
 • 75
 • 1,116
 • 4

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất trên địa bàn phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất trên địa bàn phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
... ng nh vi n thám công ngh GIS ñ thành l p b n ñ bi n ñ ng s d ng ñ t ñ a bàn phư ng Khai Quang - thành ph Vĩnh Yên - t nh Vĩnh Phúc 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích nghiên c u - Thành l p B ... c a Vi n thám, công ngh GIS t i Vi t Nam th gi i 2.3.1 Công ngh GIS kh ng d ng Công ngh GIS ñư c ng d ng t t c lĩnh v c có liên quan t i h th ng d li u không gian, ti p c n công ngh GIS t o nên ... ng Thành ph Vĩnh Yên trung tâm kinh t , tr , văn hóa xã h i c a t nh Vĩnh Phúc, ñ c bi t nh ng năm qua v i s chuy n m nh m theo hư ng công nghi p hóa - hi n ñ i hóa chung c a c nư c, b m t Thành...
 • 100
 • 1,264
 • 6

Tài liệu Báo cáo " PHẦN MỀM BẢN ĐỒ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÍ ENVINDUS V.2 ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ MÀU BIỂU DIỄN SỰ PHÁT TÁN NGUỒN Ô NHIỄM KHÍ " pot

Tài liệu Báo cáo
... khuếch tán thành bảng tra.các hệ số a, b,c,d,f để áp dụng công thức tính hệ số khuếch tán : (1.4) σ z = c.x d + f (1.5) σ y = a.x 0.894 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BẢN ĐỒ MÀU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ENVIDUS V.2 ... mây, độ xạ để chọn cấp độ ổn định khí Đồng thời chọn suất nguồn mang chất khí ô nhiễm để tính toán phát tán ô nhiễm theo công thức (1.3), (1.4), (1.5) Một giao diện viết Delphi chạy môi trường MapInfo ... vẽ đồ từ đến nguồn ô nhiễm Và với nguồn ô nhiễm có thông số ban đầu chiều cao, đường kính miệng ống khói,vận tốc phun, nhiệt độ khí phun khác Bạn biết giá trị tổng nguồn ô nhiễm lên ô từ đồ mầu...
 • 7
 • 569
 • 3

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc
... HƢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC ... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu...
 • 90
 • 424
 • 0

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu ... 2.2.3 Ứng dụng giải pháp công nghệ GIS xây dựng CSDL đồ liệu địa dạng số Sử dụng phần mềm MicroStation xây dựng chuẩn hóa liệu đồ số; Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu BĐĐC dạng số AcrCatalog...
 • 88
 • 199
 • 0

Ứng dụng công nghệ AJAx để xây dựng website thư viện điện tử trực tuyến

Ứng dụng công nghệ AJAx để xây dựng website thư viện điện tử trực tuyến
... 2012 Công Nghệ AJAX ứng dụng 2.1 Giới thiệu AJAX AJAX (tiếng Anh: “Asynchronous JavaScript and XML” – nghĩa “JavaScript XML không đồng bộ”) nhóm công nghệ phát triển web sử dụng để tạo ứng dụng ... ứng dụng Ajax chia sẻ liệu miễn phí không giới hạn - Bản đồ trực tuyến: http:// google.com hệ thống ứng dụng nhiều Ajax http:// maps.google.com search google chứng ta thư ng thấy - Tìm kiếm trực ... ta thư ng thấy - Tìm kiếm trực tuyến: site sử dụng công nghệ Ajax chức tìm kiếm site tìm kiếm google.com, yahoo.com, bing… Phân tích toán xây dựng thư viên điện tử 3.1 Phân tích thiết kế hệ thống...
 • 5
 • 457
 • 3

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
... tầng CNTT trường đủ để tiến hành ứng dụng công nghệ vào QTDH Hai sản phẩm ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy học giảng điện tử phần mềm dạy học Khi ứng dụng công nghệ multimedia theo hướng ... Multimedia 5.3 Nghiên cứu công cụ phần mềm giúp xây dựng phần mềm dạy học giảng điện tử 5.4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Multimedia thiết kế xây dựng giảng điện tử phần mềm dạy học cho môn ... trình xây dựng giảng điện tử với ArticulatePresenter Ứng dụng qui trình bước : lập kế hoạch, thiết kế phát triển để xây dựng giảng điện tử lớp phần mềm PowerPoint Tập giảng cho quen với nội dung giảng...
 • 27
 • 1,064
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: cong nghe gis trong xay dungcông nghệ gis trong xây dựngxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hóa nêu vấn đề phần hiđrocacbon và dẫn xuất halogen lớp 11 thptxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực của học sinh trong dạy học hóa học lớp 12 trường thptxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hình học để bước đầu rèn tư duy logic cho học sinh lớp 5tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii amin amino axit protein và chương ivpolime lớp 12thiết kế hệ thống quản lý xe sẽ được hiện thực trên nền tảng của công nghệ web 2 0 và sử dụng hệ thống định vị toàn cầu gpsxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngnghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám rs và hệ thống thông tin địa lý gis trong khí tượng thủy vănxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung hình học để bước đầu rèn luyện tư duy logic cho học sinh lớp 5xây dựng sử dụng hệ thống thông tin nguồn nhân lực để xây dựng khả năng đáp ứng cụ thể nhu cầu về nhân lựcviệc sử dụng hệ thống lọc sinh học để xử lý mùi cho tới nay đã áp dụng trong các ngành công nghiệp sauxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để dạy họcxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 thpt chuyênxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tư duyLời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nonBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmcông nghệ sản xuất biaTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ILuyện tập Trang 46tuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶgiáo án TNXH lớp 3 HK2Văn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpSlide văn hóa kinh doanh (bản full)Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)CHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Bài giảng địa lí 2Anh ngữ sinh động phần 2