Hàm số full

Hàm số full

Hàm số full
... khác Khảo sát hàm số Trần Sĩ Tùng Dựa vào BBT hàm số g( x ), "x Ỵ (-¥; -1] ta suy m £ Vậy m £ hàm số (2) đồng biến (2; +¥) Câu 13 Cho hàm số y = x - 3x + m (2) x -1 Tìm m để hàm số (2) đồng biến ... Khảo sát hàm số Dạng 2: Cực trị hàm số trùng phương: y = f ( x ) = ax + bx + c om A Kiến thức · Hàm số ln nhận x = làm điểm cực trị · Hàm số có cực trị Û phương trình y¢ = có nghiệm · Hàm số có ... Trần Sĩ Tùng Câu Khảo sát hàm số Cho hàm số y = (m - 1) x + mx + (3m - 2) x (1) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) m = 2) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến tập xác...
 • 85
 • 148
 • 0

Khảo sát hàm số LTĐH full

Khảo sát hàm số LTĐH full
... hàm số y = − x + x (1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) Từ đồ thị (C), suy đồ thị hàm số sau: a) y = − x + x b) y = − x + x c) y = − x3 + x Chun đề khảo sát hàm số x +1 VD2: Cho hàm ... cảnh sát- 2000) Tìm m để hàm số y = Bài (ĐH khối A DB1 - 2001) Tìm m để hàm số y = ( x − m ) − x đạt cực tiểu điểm có hồnh độ x = Đáp số: ≤ m ≤ Đáp số: m = −1 Bài (ĐH khối B - 2002) Tìm m để hàm số ... thị hàm số y = x3 − x − x + Đáp số: y = −6 x + Bài (ĐH khối A-2002) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = − x + 3mx + (1 − m ) x + m3 − m Chun đề khảo sát hàm số...
 • 11
 • 293
 • 0

Ham số cấp tốc (có đáp số full)

Ham số cấp tốc (có đáp số full)
... (ĐHTCKT/98) Cho hàm số y = Tìm điểm trục Oy mà x +1 từ điểm kẻ đợc hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số hai tiếp tuyến vuông góc ĐS: A1 (0; 15), A (0; + 15) x+2 Bài 16: Cho hàm số y = Viết phơng ... phơng trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết x2 tiếp tuyến qua A(-6; 5) ĐS: y= -x-1; y = x + 2 x x +2 Bài 17: Cho hàm số y = Viết phơng trình tiếp tuyến đồ thị hàm số kẻ x từ điểm A(3; 0) 1+ 17 ... 21: Cho hàm số y = 2x + (1 m)x + + m (Cm) CMR với m , đồ thị xm hàm số tiếp xúc với đờng thẳng cố định điểm cố định ĐS: (d): y=x-1 M(-1;-2) (m + 1)x 2mx (m m 2) Bài 22: Cho hàm số y = (m...
 • 3
 • 155
 • 0

Hàm số bậc hai - new full

Hàm số bậc hai - new full
... phương trình bậc ba ẩn số - Giải hệ phương trình đó, tìm a , b , c - Kết luận toán - Đồ thị hàm số có trục đối x ứng x = m nên − Ví dụ: Xác định hàm số y = ax + bx + c biết đồ thị hàm số đ i qua ... định hàm số y = ax + bx + c 2.2.1 Đi qua ba điểm cho trước - Với điểm mà đồ thị hàm số đ i qua ta tìm phương trình bậc ba ẩn a , b , c - Kết hợp lại ta hệ ba phương trình bậc ba ẩn số - Giải ... Vậy hàm số y = x + x − 2.2.2 Đi qua hai điểm cho trước biết trục đối xứng x = m - Với điểm mà đồ thị hàm số đ i qua ta tìm phương trình bậc ba ẩn a , b , c b = m (với m số thực xác định) 2a -...
 • 8
 • 75
 • 0

BÀI TẬP HÀM SỐFULL

BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ FULL
... ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ Nguồn: Sưu tầm tổng hợp x f y = e1+ x Bài tập: Hàm số - logarit GV: Trần Thanh Tú Khảo sát hàm số y = a x Tập xác định hàm số D = ¡ nÕu a > ⇒ hµm sè t¨ng y ' > x Đạo hàm: y ... −∞ Bài tập: Hàm số - logarit GV: Trần Thanh Tú Điểm đặc biệt Cho x = a ⇒ y = , cho x = ⇒ y = Vẽ đồ thị Bài tập 1: Vẽ đồ thị hàm số sau: a y = log2 x b y = log3 x c y = log x d y = ln x Bài tập ... Các hàm số sau đây, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến? x π  a y =  ÷ 3 x 2 b y =  ÷ e x   c y =  ÷  3+ 2 BÀI TẬP LOGARIT Nguồn: Sưu tầm tổng hợp x   d y =  ÷  3−  −x Bài tập: ...
 • 9
 • 390
 • 2

Hàm số thực theo một biến số thực.pdf

Hàm số thực theo một biến số thực.pdf
... g(x) g (x) Công thức đạo hàm dấu tích phân: Cho f liên tục, u, v khả vi Đặt v(x) F (x) = f (t) dt u(x) Khi đó: F khả vi F (x) = v (x)f (v(x)) − u (x)f (u(x)) Vô bé - Vô lớn Hàm f gọi lượng vô bé ... vô bé x → x0 Giả sử tồn k > cho f (x) lim (x−x0 )k tồn hữu hạn khác 0, số k > 0, có nhất, gọi bậc vô x→x0 bé f x → x0 Hàm f gọi vô lớn x → x0 lim f (x) = +∞ −∞ Nếu f vô x→x0 lớn x → x0 vô bé ... lớn g Cho f vô lớn x → x0 Bậc vô lớn f số k > (nếu có nhất) cho lim (x − x0 )k f (x) tồn hữu hạn khác không x→x0 Công thức Taylor Cho f : (a, b) → R có đạo hàm bậc (n + 1) Với x0 , x ∈ (a, b),...
 • 9
 • 391
 • 1

131 câu hỏi phụ khảo sát hàm số - Có đáp án

131 câu hỏi phụ khảo sát hàm số - Có đáp án
... 0913.283.238 -2 - f’(x) + 3 - - -2 f(x) - 0 - 3 - - + + + + - - + Từ M kẻ hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số  (**) hai nghiệm phân biệt m  Dựa vào bảng biến thiên ta có: (**) nghiệm ... thị hàm số (3) nghiệm   2x  (3x  2)x  3x   : +)2 nghiệm nghiệm bằng-1; + )Có nghiệm kép khác -1 Giải tìm điểm: (-1 ;4); (-2 /3;4);(2;4) Câu 91 Cho hàm số y   x  3x  (C) 1) Khảo sát ... (x0 + 1) (4x02 - 7x0 + 7) =  x0 = -1 ; (4x02 - 7x0 + > 0,  x0) Vậy, điểm M (-1 ; -4 ) cần tìm Câu 55 Cho hàm số y  x  2mx  (m  3) x  đồ thị (Cm) (m tham số) 1) Khảo sát biến thiên...
 • 64
 • 47,105
 • 308

HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf

HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf
... g(x) = sin 2x − x f (x) e2x − ex 2e2x − ex = lim = lim =1 x→0 g(x) x→0 sin 2x − x x→0 cos 2x − lim So sánh vô bé x → f (x) = − cos3 x, g(x) = x sin x f (x) − cos3 x (1 − cos x)(1 + cos x + cos2 x)...
 • 9
 • 3,056
 • 39

Một số vấn đề về đa thức và hàm số trong lập trình

Một số vấn đề về đa thức và hàm số trong lập trình
... tính đa thức Phép cộng hai đa thức : Giả sử có hai đa thức A(x) bậc n B(x) bậc m với n>m Khi cộng hai đa thức này,chúng ta cộng lần lợt hệ số bậc chúng với nhau.Ta có chơng trình sau : Chơng trình ... Chia hai đa thức : Giả sử ta có hai đa thức An(x) Bm(x) với n m.Thơng hai đa thức : R (x ) A n (x ) = Q n m (x) + m B m (x ) B m (x ) Chơng trình sau thực việc chia đa thức : Chơng trình 7-5 ... thấy hệ số Ck C(x) tổng tích hệ số đơn thức bậc i A(x) bậc (k-i) B(x) Chỉ số i = k m+1.Chỉ số j = k k n + Chơng trình tính tích hai đa thức : Chơng trình...
 • 10
 • 1,044
 • 10

Hàm sốhàm số logarit.ppt

Hàm số mũ hàm số logarit.ppt
... ( x) x x Hàm số số a = Hàm số số a = 1/4 Hàm số số a = π c) y = π x d) y = ( 5) 3 e ) y = xx Không phải hàm số Không phải hàm số TRẢ LỜI f ) y = log x Hàm số lôgarit số a = g ... →0 x →0 16 Đạo hàm hàm số hàm số lôragit : a) Đạo hàm hàm số : PHIẾU HỌC TẬP SỐ a) Phát biểu đònh nghóa đạo hàm hàm số  : b) p dụng tính đạo hàm hàm số y=f(x)= ex Cho x số gia ∆x + ∆y = ... Kiểm tra cũ TIẾT TIẾT TIẾT Khái niệm hàm số mũ, hàm số lôgarit Một số giới hạn liên quan Đạo hàm hàm số mũ, hàm số lôgarit 4.Sự biến thiên đồ thò hàm số mũ, hàm số lôgarit Củng cố Bài tập làm thêm...
 • 49
 • 1,528
 • 9

Hàm số liên tục theo một biến

Hàm số liên tục theo một biến
... g(x) g (x) Công thức đạo hàm dấu tích phân: Cho f liên tục, u, v khả vi Đặt v(x) F (x) = f (t) dt u(x) Khi đó: F khả vi F (x) = v (x)f (v(x)) − u (x)f (u(x)) Vô bé - Vô lớn Hàm f gọi lượng vô bé ... hạn Khi đặt f (x0 + t) − f (x0 ) gọi đạo hàm f x0 t→0 t f (x0 ) = lim Nếu f khả vi x ∈ I, ta nói f khả vi I Định lí 2.1 (Cauchy) Cho f, g : [a, b] → R liên tục [a, b], khả vi (a, b) Giả sử f (x) ... vô bé x → x0 Giả sử tồn k > cho f (x) lim (x−x0 )k tồn hữu hạn khác 0, số k > 0, có nhất, gọi bậc vô x→x0 bé f x → x0 Hàm f gọi vô lớn x → x0 lim f (x) = +∞ −∞ Nếu f vô x→x0 lớn x → x0 vô bé...
 • 9
 • 1,179
 • 15

Hàm số thực theo 1 biến số thực

Hàm số thực theo 1 biến số thực
... − (1 + t )1/ 2 − (1 + t )1/ 3 − (1 + t )1/ n (1 − x) (1 − x) (1 − n x) lim = lim t→0 (1 − x)n 1 (−t)n 1 x 1 1 1 = = n n! x2 x→0 + 5x − (1 + x) 1 Đặt t = + 5x hay x = t x2 (t5 − 1) 2 (t5 − 1) 2 ... o(x2n +1 ) c) cos x = − R2n +1 α(α − 1) (α − n + 1) n αx α(α − 1) + x + ··· + x + Rn , (x > 1) 1! 2! n! α(α − 1) (α − n + 1) Rn = (1 + θx)α−n +1 xn +1 Rn = o(xn ) n! d) (1 + x)α = + e) ln (1 + ... (n + 1) ! x3 x5 x2n 1 x2n +1 + + · · · + ( 1) n + R2n , R2n = ( 1) n cos θx 3! 5! (2n − 1) ! (2n + 1) ! = o(x2n ) b) sin x = x − R2n x2 x4 x2n x2n+2 + + · · · + ( 1) n + R2n +1 , R2n +1 = ( 1) n +1 cos...
 • 9
 • 257
 • 0

Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị

Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị
... luận m ∈ [−1, 1] Ví dụ Cho hàm số y = (m − 2)x − mx + (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = − b) Chứng minh m ∈ (0, 2) hàm cực đại cực tiểu c) Chứng minh đồ thị hàm số (1) qua ba điểm cố định ... Cho hàm số y= mx − x−m (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = b) Với m hàm đồng biến, nghịch biến không đổi? c) Chứng minh m thay đổi đồ thị qua hai điểm cố định d) Tìm quĩ tích tâm đối xứng đồ ... parabôn y=− 1 x + x− 4 Ví dụ Cho hàm số y= x2 − 3x + ( x − 1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số b) Tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận nhỏ c) tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến...
 • 13
 • 32,767
 • 47

100 câu Khảo sát hàm số - Trần Sĩ Tùng

100 câu Khảo sát hàm số - Trần Sĩ Tùng
... - 3.2 ự ỷ 2 = (b - a)2 + (b - a)2 ộ(b + a)2 - ab - ự = (b - a)2 + (b - a)2 (-2 - ab)2 ỷ AB = (b - a)2 ộ1 + (-2 - ab)2 ự = (2 - 2a)2 ộ1 + (a2 - 2a - 2)2 ự ỷ ỷ 2ự ộ = 4(a - 1)2 ờ1 + ộ(a - 1)2 - ... 4(a - 1)2 ộ(a - 1)4 - 6(a - 1)2 + 10 ự ỷ ỷ ỷ ở = 4(a - 1)6 - 24(a - 1)4 + 40(a - 1)2 M AB = nờn 4(a - 1)6 - 24(a - 1)4 + 40(a - 1)2 = 32 (a - 1)6 - 6(a - 1)4 + 10(a - 1)2 - = (*) t t = (a - 1)2 ... M (-1 ;3) ị B ( -2 - x0 ; - y0 ) ỡ y = - x3 + x + ù 0 A, B ẻ (C ) - y0 = -( -2 - x0 )3 + 3 (-2 - x0 ) + ù ợ 3 = - x0 + x + - ( -2 - x0 ) + ( -2 - x0 ) + x0 + 12 x + = Trang 35 www.VNMATH.com 100...
 • 37
 • 4,069
 • 112

Ôn tập hàm số bậc 3

Ôn tập hàm số bậc 3
... hệ số góc p nghiệm : y' = p ⇔ 3x2 – 6x + p = (3) Ta có ∆' = – 3p > ⇔ p < Vậy p < có tiếp tuyến song song có hệ số góc p Gọi x3, x4 nghiệm (3) Gọi M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) tiếp điểm Ta có : x3 ... − x3 + 3x − (D) 0 Phương trình hoành độ tiếp điểm (D) (C) : − x + x − = ( 3 x2 + x)( x − x0 ) − x3 + x0 − (5) x3 − x3 − 3( x − x ) + (x − x )(−3x + 6x) = ⇔ 0 x − x = ∨ x + xx + x − 3x − 3x − 3x ... (x – 2)(x2 – x – 2) = 3x(x – 2)(x – e) ⇔ x = hay x2 – x – = 3x2 – 3ex ⇔ x = hay 2x2 – (3e – 1)x + = (2) (2) có ∆ = (3e – 1) – 16 = (3e – 5)(3e + 3) (2) có nghiệm x = ⇔ – 2(3e – 1) + = ⇔ e = Ta...
 • 8
 • 626
 • 4

Xem thêm