PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI-MỜ CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG HỖN HỢP CÔNG SUẤT LỚN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI-MỜ CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG HỖN HỢP CÔNG SUẤT LỚN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI-MỜ CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG HỖN HỢP CÔNG SUẤT LỚN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG
... Đại học Công nghiệp Hình 11 Các kết mô đáp ứng động với điều khiển PI Hình 12 Các kết mô đáp ứng động với điều khiển PI-mờ 47 Phân tích điều khiển thiết kế Hình 13 Các kết mô với điều khiển PI ... pháp PI-mờ, b) phổ tần số dòng nguồn xác lập với phương pháp PI-mờ KẾT LUẬN Bài báo phân tích mô hình toán chiến lược điều khiển cho HHAPF Một điều khiển PI-mờ thiết kế để cải tạo chất lượng điện ... Phần điều khiển thường dùng điều khiển PI truyền thống Tuy nhiên thường không tốt điều khiển phi tuyến Bài báo thiết kế điều khiển PI-mờ nhằm thay điều khiển PI truyền thống Sơ đồ khối điều khiển...
 • 13
 • 223
 • 0

Ứng dụng bộ lọc tích cực PWM để cải thiện chất lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp

Ứng dụng bộ lọc tích cực PWM để cải thiện chất lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp
... c Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài: Công trình có ý nghĩa khoa h c th c ti n cao M c ñích nâng cao ch t lư ng ñi n năng, b l c tích c c hoàn toàn có tích c c, h u thành ph n sóng ñi u hòa ... c c ñ i v i t i phi n, ñó Lu n văn ñã ñi sâu nghiên c u ng d ng b l c tích c c PWM ñ c i thi n ch t lư ng ñi n cho ph t i công nghi p 5 Chương - T NG QUAN V SÓNG ĐI U HÒA T I PH T I 1.2.3 nh ... Phân lo i theo ngu n c p: - B l c tích c c hai dây - B l c tích c c ba dây - B l c tích c c b n dây Ngoài có ch c ñi u ch nh cân b ng ñi n áp Ta có th phân tích ñi n áp ngu n thành hai thành...
 • 13
 • 353
 • 0

luận văn thạc sĩ kinh tế đầu tư Xây dựng các giải pháp nâng cao khả năng truyền tải điện cải thiện chất lượng điện năng của đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai

luận văn thạc sĩ kinh tế đầu tư Xây dựng các giải pháp nâng cao khả năng truyền tải điện và cải thiện chất lượng điện năng của đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai
... Biện pháp nhằm nâng cao khả truyền tải điện đường dây 220 kV mua điện Trung Quốc qua cửa Lào Cai 3.3.2 Biện pháp nhằm cải thiện chất lượng điện đường dây 220 kV mua điện Trung Quốc qua cửa Lào ... đến khả truyền tải điện đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa Lào Cai 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điện đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa Lào Cai Phan Quốc ... Truyền tải điện Tây Bắc - Công ty truyền tải điện nên xin chọn đề tài “ Xây dựng giải pháp nâng cao khả truyền tải điện cải thiện chất lượng điện đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa Lào...
 • 116
 • 174
 • 0

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
... đến cho vô số thành to lớn ứng dụng điều khiển thiết bị điện, động điện quạt động bơm… Nội dung đề tài mà chúng em thực “ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA Động ... 1 .3 GIỚI HẠN VẤN ĐỀ Trang Đề tài “ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG PHA giải vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều khiển điện áp đầu cực động hạn chế chưa thể nghiên ... • Thiết kế mạch điều khiển khởi động mềm • Lập trình vi điều khiển AT89S52 • Thiết kế mạch động lực 1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài chúng em tìm hiểu động không đồng pha nghiên cứu thiết kế khởi...
 • 66
 • 1,209
 • 10

ĐỒ ÁN “ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA” doc

ĐỒ ÁN “ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA” doc
... đến cho vô số thành to lớn nhƣ ứng dụng điều khiển thiết bị điện, động điện nhƣ quạt động bơm Nội dung đề tài mà chúng em thực NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ... LỚP TỰ ĐỘNG HÓA 10 trang SVTH: VŨ LẠNH TRUNG III GIỚI HẠN VẤN ĐỀ Đề tài NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG PHA” giải đƣợc vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều ... CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN (KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA) 29 I: SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC,MẠCH ĐIỀU KHIỂN 29 II: SỰ KHÁC BIỆT CỦA KHỞI ĐỘNG MỀM SO VỚI KHỞI ĐỘNG...
 • 31
 • 672
 • 3

LUẬN VĂN CAO HỌC HỆ THỐNG ĐIỆN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP GIẢM TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG LƯỚI PHÂN PHỐI HÀ NỘI CÓ XEM XÉT ĐẾN NGUỒN PHÂN TÁN BỘ TỤ

LUẬN VĂN CAO HỌC HỆ THỐNG ĐIỆN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP VÀ GIẢM TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG LƯỚI PHÂN PHỐI HÀ NỘI CÓ XEM XÉT ĐẾN NGUỒN PHÂN TÁN VÀ BỘ TỤ
... 3.3.3 Stopping Criteria 23 Optimal Placement of the Distributed Generation 25 Vị trí tối ưu nguồn phân tán Error! Bookmark not defined v 4.1 Optimal DG Placement to Reduce Loss 25 4.2 Optimal DG ... Power Only 27 4.4 Optimal DG placement when DG supply P and consumes Q 27 Methodology 29 Phương pháp luận Error! Bookmark not defined 5.1 Overview of methodology 29 5.2 Optimal DG placement to reduce...
 • 70
 • 364
 • 2

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 1,744
 • 14

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 396
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella công suất 675 m3 ngàyđêm

tính toán thiết kế hệ thống nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella công suất 675 m3 ngàyđêm
... Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM Cơng suất 67 5m3/ ngày.đêm Chƣơng II : TỔNG QUAN VỀ KHU CĂN HỘ THE ESTELLA 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CĂN HỘ THE ESTELLA ... Vĩnh Lịch Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM Cơng suất 67 5m3/ ngày.đêm Từ phân tích việc xử lí nước thải cho khu hộ cao cấp vấn đề cần thiết 3.3 ... án: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải hộ cao cấp The Estella, quận 2, TP Hồ Chí Minh, cơng suất 675 m3/ ngày” Nhiệm vụ (u cầu nội dung số liệu ban đầu): Tổng quan tài liệu khu cănn hộ cao cấp The...
 • 102
 • 231
 • 0

Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất phẩm chất trái trên vườn măng cụt chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre

Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn măng cụt và chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre
... chôm chôm khác 84 4.27 Hiệu tỷ lệ bón K/N phân hữu đến suất 85 4.28 Hiệu phân hữu cải thiện pH đất 88 xvi Hình Tên hình Trang 4.29 Hiệu phân hữu cải thiện chất hữu đất 89 4.30 Hiệu phân hữu cải ... 4.3.10 Hiệu cải thiện suất trái 69 4.3.11 Hiệu kinh tế sử dụng phân hữu vƣờn măng cụt 70 xi 4.4 Hiệu phân hữu che bạt cải thiện suất tỷ lệ chảy nhựa trái 71 4.4.1 Hiệu cải thiện suất ... 4.7.2 Hiệu cải thiện vế tính chất vật lý đất 96 4.7.3 Hiệu phân hữu tăng hoạt động vi sinh vật đất 98 4.7.4 Hiệu phân hữu cải thiện suất trái 99 4.7.5 Hiệu phân hữu cải thiện chất...
 • 161
 • 175
 • 0

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất phẩm chất trái trên vườn măng cụt chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn măng cụt và chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre
... chôm chôm khác 84 4.27 Hiệu tỷ lệ bón K/N phân hữu đến suất 85 4.28 Hiệu phân hữu cải thiện pH đất 88 xvi Hình Tên hình Trang 4.29 Hiệu phân hữu cải thiện chất hữu đất 89 4.30 Hiệu phân hữu cải ... 4.3.10 Hiệu cải thiện suất trái 69 4.3.11 Hiệu kinh tế sử dụng phân hữu vƣờn măng cụt 70 xi 4.4 Hiệu phân hữu che bạt cải thiện suất tỷ lệ chảy nhựa trái 71 4.4.1 Hiệu cải thiện suất ... 4.7.2 Hiệu cải thiện vế tính chất vật lý đất 96 4.7.3 Hiệu phân hữu tăng hoạt động vi sinh vật đất 98 4.7.4 Hiệu phân hữu cải thiện suất trái 99 4.7.5 Hiệu phân hữu cải thiện chất...
 • 161
 • 246
 • 0

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất phẩm chất trái trên vườn măng cụt chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre (tt e)

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn măng cụt và chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre (tt e)
... 4.10 Economic efficiency of different fertilizers treatment on rambutan orchards (Unit:1,000 VND) Treatment Content Treat Treat Treat Treat Treat Total expenses (ha/year) 24,714 34,448 30,263 ... (levels of disease) Treatments Exchangeable K (cmol/kg) The scorched leaf area (%) Levels of disease Treatment 1,00b 79,58a Level Treatment 0,99b 46,24b Level Treatment 1,43a 22,33c Level Treatment ... gardeners 18 Table 4.7: The economic efficiency for each treatment in mangosteen orchard (Unit: 1,000 VND) Contents Treat Treat Treat Treat Treat Total expenses (ha/year) 9,100 36,040 33,640 14,100...
 • 31
 • 240
 • 0

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất phẩm chất trái trên vườn măng cụt chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre (tt)

hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái trên vườn măng cụt và chôm chôm tại huyện chợ lách, tỉnh bến tre (tt)
... vườn chôm chôm Hình 4.28: Hiệu phân hữu cải thiện pH đất 22 Hình 4.29: Hiệu phân hữu cải thiện chất hữu đất Hình 4.30: Hiệu phân hữu cải thiện đạm hữu dụng đất Hình 4.31: Ảnh hƣởng phân hữu đến ... thấp Trên sở khảo sát trên, thí nghiệm thực nhằm đánh giá hiệu phân hữu cải thiện đặc tính đất vườn trồng măng cụt, cải thiện suất trái biện pháp giảm chảy nhựa trái măng cụt 4.2 Hiệu phân hữu cải ... CHÔM CHÔM Cải thiện chất lƣợng đất nâng cao suất, phẩm chất trái vƣờn măng cụt chôm chôm Khảo sát cháy chôm chôm Thí nghiệm (4) sử dụng PHC nhằm cải thiện độ phì nhiêu đất suất phẩm chất trái Thí...
 • 32
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định 27/2009/qđ-ubndbài giảng mỹ thuật 3 bài 27bài giảng địa lý 9 bài 27giáo án mỹ thuật 3 bài 27bài giảng địa lý 10 bài 27giáo án địa lý 10 bài 27giáo án sinh học 8 bài 27bài giảng tự nhiên xã hội 1 bài 27bài 27 con mèogiáo án toán 3 chương 2 bài 27giáo án tự nhiên xã hội 1 bài 27bài giảng sinh học 9 bài 27bài giảng lịch sử 7 bài 27giáo án lịch sử 7 bài 27bài giảng mỹ thuật 2 bài 27ph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 28. Con muỗiTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti t45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t