25730 martin luther king biography

A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF MARTIN LUTHER KING’S SPEECH ‘BEYOND VIETNAM – a TIME TO BREAK SILENCE’

A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF MARTIN LUTHER KING’S SPEECH ‘BEYOND VIETNAM – a TIME TO BREAK SILENCE’
... Behaver Actor Behaver Actor Actor Actor Actor Behaver Goal Goal Carrier Carrier Existent Actor Actor Actor Actor Actor Senser Actor Goal Actor Behaver Actor Actor Actor Actor Actor Actor Senser ... Textual Topical Topical Textual Topical Topical Textual Textual Topical Textual Topical Topical Topical Topical Topical Topical Topical Topical Topical Textual Topical Topical Topical Topical Textual ... Textual Topical Topical Textual Topical Topical Topical Topical Textual Topical Topical Interpersonal Topical Topical Textual Topical Topical Topical Textual Topical Topical Topical Topical Topical...
 • 38
 • 581
 • 5

Tài liệu Martin Luther King và các nguyên tắc lãnh đạo doc

Tài liệu Martin Luther King và các nguyên tắc lãnh đạo doc
... Washington vào ngày 28/8/1963 Martin Luther King nguyên tắc lãnh đạo (phần 2) "Trong kỷ nguyên cần phải có suy nghĩ mới" - câu nói Martin Luther King tác giả Donald T Phillips đưa vào sách "Việc lãnh đạo ... cuộc, nhà lãnh đạo thực người tìm kiếm trí, mà người tạo trí Tôi thích người thuyết phục người tuân theo" Martin Luther King Jr nói vào ngày 31/3/1968 Martin Luther King nguyên tắc lãnh đạo (phần ... phụ thuộc vào kênh truyền thông người nhà lãnh đạo họ" - Martin Luther King nói vào năm 1959 Martin để xung quanh nhà lãnh đạo mạnh mẽ, ông tổ chức gặp thường xuyên Trong lần vậy, Martin đặt...
 • 6
 • 529
 • 3

Tài liệu Chuyện lãnh đạo và ước mơ của Martin Luther King doc

Tài liệu Chuyện lãnh đạo và ước mơ của Martin Luther King doc
... cho bạn, hỏi bạn làm cho tổ quốc." Nghĩ King khiến tất tạm dừng việc để ước Đây ước tôi: Tôi có ước ngày người lãnh đạo biết đến họ làm cho tổ chức họ mà tiến mà họ góp phần thúc đẩy cộng ... Với King, người lãnh đạo thực người tìm kiếm đồng thuận mà mô hình đồng thuận Phong trào quyền dân chủ, giống phong trào xã hội khác, tập hợp lộn xộn nhiều tổ chức độc lập với người lãnh đạo ... ông bị điều tra đạo văn; có viện dẫn không xác thực từ sống cá nhân ông - phong trào không dựa vào ông Việc tiếp tục xây dựng liên minh đảm bảo không gian ô lớn cho nhiều nhà lãnh đạo hình thức...
 • 3
 • 368
 • 1

PHÂN TÍCH bài DIỄN văn của MARTIN LUTHER KING ‘BEYOND VIETNAM – a TIME TO BREAK SILENCE’ từ góc độ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN

PHÂN TÍCH bài DIỄN văn của MARTIN LUTHER KING ‘BEYOND VIETNAM – a TIME TO BREAK SILENCE’ từ góc độ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN
... regards “language as social practice” and takes consideration of the context of language use to be crucial Language is a social practice means that language is a part of society, language is a ... in language teaching and learning I hope to find the answer during the application of CDA approach in the analysis of the speech “Beyond Vietnam A Time to Break Silence” by Martin Luther King ... choice for the MA thesis because first and foremost, CDA regards language as a social practice language is a part of society, language is a social process, and language is a socially conditioned...
 • 79
 • 561
 • 2

3 bài học LÃNH đạo từ MARTIN LUTHER KING

3 bài học LÃNH đạo từ MARTIN LUTHER KING
... mà không hành động Các nhà lãnh đạo thực có giấc mơ lớn, bước lớn để truyền thông sau thực hành động lớn! Những hành động mục sư King khiến ông trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại thể kỷ 20, “Người ... tuyệt vời tự lịch sử dân tộc chúng ta" Đó lời nói khó tin nhà lãnh đạo tuyên bố trước lượng khán giả gồm 250 ngàn người Nhưng mục sư King có giấc mơ ông giữ im lặng giấc mơ Tính hiệu của giấc mơ ... để lay chuyển trạng ngành kinh doanh? Hãy nhà lãnh đạo đặt tiêu chuẩn cách thay đổi trạng lỗi thời sống bạn Có giấc mơ chia sẻ thực giấc mơ Mục sư King mở đầu phát biểu khu tưởng niệm Washington...
 • 2
 • 399
 • 0

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr.

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr.
... OBJECTIVE OF THE STUDIES This study is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence ... root of nonviolence in India and America? How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr.? What humanitarian issues are given focus on each of ... Socialist Republic of Vietnam BATANGAS STATE UNIVERSITY Republic of the Philippines ABSTRACT Title: Nonviolence Gleaned From Selected Works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr Author:...
 • 239
 • 88
 • 0

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr. (sum)

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr. (sum)
... How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr.? 4.2.1 How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi viewed ... OBJECTIVE OF THE STUDIES This study is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence ... is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence that maybe drawn from the analysis...
 • 26
 • 125
 • 0

a critical discourse analysis of i have a dream by martin luther king= phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu i have a dream của martin luther king

a critical discourse analysis of i have a dream by martin luther king= phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu  i have a dream của martin luther king
... make any use of language at all 23 CHAPTER 2: A CDA OF MARTIN LUTHER KING S SPEECH ‘ I HAVE A DREAM 2.1 Clause and clause complex analysis I have a dream (Martin Luther King) (1) /// I am happy ... CDA was by that time ‗emerging as a distinct theory of language, a radically different kind of linguistics ‗He lists the criteria that characterize work in the Critical Discourse Analysis paradigm, ... dominance, as well as strategies of discriminatory inclusion and exclusion in language in use.” Hillary Janks emphasizes again that social practices deal with existing social relations in different...
 • 66
 • 673
 • 1

a critical discourse analysis of i have a dream by martin luther king= phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu i have a dream của martin luther king

a critical discourse analysis of i have a dream by martin luther king= phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu i have a dream của martin luther king
... ANALYSIS OF I HAVE A DREAM BY MARTIN LUTHER KING PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN B I PHÁT BIỂU I HAVE A DREAM C A MARTIN LUTHER KING M .A Thesis Field: English Linguistics Code: 602215 Supervisor: ... MARTIN LUTHER KING vii APPENDIX 2: TRANSITIVITY ANALYSIS xii APPENDIX 3: MOOD ANALYSIS xvii APPENDIX 4: MODALITY ANALYSIS xviii APPENDIX 5: PERSONAL PRONOUN ANALYSIS ... and the three meta-functions of language CHAPTER 2: A CDA OF MARTIN LUTHER KING S SPEECH ‘ I HAVE A DREAM 2.1 Clause and clause complex analysis 18 2.2 Transitivity Analysis...
 • 4
 • 365
 • 5

nghiên cứu về cấu trúc bài diễn thuyết “ i have a dream” của martin luther king phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống

nghiên cứu về cấu trúc bài diễn thuyết “ i have a dream” của martin luther king phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống
... specific… 17 (ii) Distractive: by the way, incidentally… (iii) Dismissive: in any case, anyway, leaving that aside… (iv) Particularizing: in particular, especially… (v) Resumptive: to resume, as ... Introducing Discourse Analysis Hanoi: Education Publishing House 13 I Have a Dream, Martin Luther King, Jr Available: www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm I APPENDIX Table Clause and ... speech I have a dream” by Martin Luther King - a systemic functional grammar analysis based on Halliday‟s functional grammar as the theoretical framework 1.2 Aims of the study In carrying out...
 • 58
 • 403
 • 2

nghiên cứu về cấu trúc bài diễn thuyết “ i have a dream” của martin luther king phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống

nghiên cứu về cấu trúc bài diễn thuyết “ i have a dream” của martin luther king phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống
... HAVE A DREAM” BY MARTIN LUTHER KING: A SYSTEMIC FUNCTIONAL GRAMMAR ANALYSIS NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC B I DIỄN THUYẾT I HAVE A DREAM” C A MARTIN LUTHER KING: PHÂN TÍCH THEO QUAN I M NGỮ PHÁP CHỨC ... Hence, I decided to conduct a study on the structure and meaning of the speech I have a dream” by Martin Luther King - a systemic functional grammar analysis based on Halliday’s functional grammar ... processes is relational, something is being said to be something else There are three main kinds of relational processes: (i) Intensive :X is A (ii) Circumstantial: X is at A (refer to location) (iii)...
 • 18
 • 256
 • 0

A critical discourse analysis of I have a dream by Martin Luther King

A critical discourse analysis of I have a dream by Martin Luther King
... including brief introduction of the history, definition and methodology 2 A CDA of I have a dream by Martin Luther King In Chapter 2, the theory of CDA and SFG in Chapter are applied in analyzing ... his Policies in the Middle East M .A Thesis Hanoi: University of Languages and International Studies – VNU Hoang Van Van (2006) Introducing Discourse Analysis Hanoi: Publishing House of Education ... Wodak, R (1997) Critical discourse analysis London: Sage Halliday, M .A. K (1994) Introduction to Functional Grammar London: Edward Arnold Halliday, M .A. K (1971) Linguistic function and literary...
 • 6
 • 306
 • 1

A study on the structure of the speech “ I have a dream” by Martin Luther King A systemic functional grammar analysis

A study on the structure of the speech “ I have a dream” by Martin Luther King A systemic functional grammar analysis
... Luther King - a systemic functional grammar analysis based on Halliday’s functional grammar as the theoretical framework 1.2 Aims of the study In carrying out the research, the writer aims to:  Illustrate ... stronger my notion of its applications in language teaching and learning becomes Hence, I decided to conduct a study on the structure and meaning of the speech I have a dream” by Martin Luther ... Illustrate the key concepts in FG  Analyze the structure and meaning of the speech I have a dream” by Martin Luther King  Suggest some further implications for language teaching and learning...
 • 4
 • 130
 • 0

Xem thêm