Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b

Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b

Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b
... thấy b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> cấp mức độ biểu GP73 < /b> tăng, thấy b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> cấp nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> b nh < /b> nhân < /b> không nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> [32] Kladney nghiên < /b> cứu < /b> quan sát mô hình nhiễm < /b> Adenovirus ... mang HBV, 512 b nh < /b> nhân < /b> b gan,< /b> 789 b nh < /b> nhân < /b> b HCC, 61 b nh < /b> nhân < /b> có tổn thư< /b> ng gan < /b> ác tính khác 622 b nh < /b> nhân < /b> mang 14 loại ung < /b> thư < /b> khác nhau, tác giả cho thấy biểu GP73 < /b> huyết tương b nh < /b> nhân < /b> ... viêm < /b> gan < /b> B với mục tiêu sau: Xác định mức độ biểu gen GP73 < /b> nhóm b nh < /b> nhân < /b> b nh < /b> gan < /b> HBV: ung < /b> thư < /b> gan,< /b> gan,< /b> viêm < /b> gan < /b> B mãn tính, nhóm người khỏe mạnh So sánh giá < /b> trị < /b> chẩn < /b> đoán < /b> ung < /b> thư < /b> gan < /b> nồng...
 • 75
 • 199
 • 0

NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SIÊU âm TRONG CHẨN đoán UNG THƯ GAN THỨ PHÁT

NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SIÊU âm TRONG CHẨN đoán UNG THƯ GAN THỨ PHÁT
... bnh nhõn ung th gan th phỏt mt gan trờn siờu õm ch yu l mt khụng u chim 40,8%, tng õm chim 29,6% nh Hỡnh nh nhiu di cn gan trờn siờu õm trung gan P (Bnh nhõn Trn Quc T SLT 419) BN LUN Trong ... v chn oỏn ung th gan núi chung v ung th gan th phỏt núi riờng Thi gian gn õy, cỏc nghiờn cu kt hp gia siờu õm vi siờu õm Doppler mu, siờu õm cn õm nờn nhy v c hiu chn oỏn ung th gan ó lờn n ... tn thng phi hp khỏc nh x gan, lỏch to Cú th dựng Doppler xung v chp ng mch gan ỏnh giỏ s tng mch mỏu ung th ng dng ca siờu õm, c bit l siờu õm Doppler chn oỏn ung th gan t c chớnh xỏc cao Cỏc...
 • 3
 • 138
 • 0

Nghiên cứu giá trị Creatine kinase trong chẩn đoán sớm, phát hiện dị hợp tử, bước đầu thăm dò ở mức độ gen của bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ em Việt Nam pdf

Nghiên cứu giá trị Creatine kinase trong chẩn đoán sớm, phát hiện dị hợp tử, bước đầu thăm dò ở mức độ gen của bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ em Việt Nam pdf
... bệnh DMD Xuất phát từ thực tế nghiên cứu nhằm mục tiêu: - Xác định giá trị creatine kinase chẩn đoán, đặc biệt chẩn đoán sớm bệnh DMD cho bệnh nhi phát nữ dị hợp tử - Bớc đầu thăm mức độ gen ... 226,7155,6IU/l so với trị số tối đa trẻ em bình thờng Việc chẩn đoán sớm bệnh DMD cần thiết để định phát dị hợp tử t vấn di truyền Về giá trị CK phát dị hợp tử bệnh DMD: Để tìm hiểu khả phát dị hợp tử CK, ... tỏ đột biến gen dystrophin hai bệnh nhân không thuộc exon 48 IV Bàn luận Về giá trị CK chẩn đoán: 112 bệnh nhân nghiên cứu có 100% kết CK tăng cao vọt, trị số thấp cao gấp 22,8 lần CK trẻ em...
 • 6
 • 536
 • 3

nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín

nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín
... đoán tiên lượng bệnh nhân dập não chấn thương sọ não kín với mục tiêu: Xác định nồng độ protein S100B huyết bệnh nhân bị dập não chấn thương sọ não kín Tìm hiểu giá trị xét nghiệm protein S100B ... nghiệm protein S100B chẩn đoán tiên lượng chấn thương sọ não [7], [10], [30] Việt Nam chưa thấy nghiên cứu vấn đề Từ tình hình trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu nồng độ protein S100B chẩn đoán tiên ... bọc não) , chưa gây thông não với môi trường bên Tổn thương hộp sọ lún sọ, rạn vỡ sọ Tổn thương não gồm chấn động não, dập não, chèn ép não máu tụ, phù não [6] 1.1.2 Phân loại chấn thương sọ não...
 • 81
 • 263
 • 0

nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín

nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín
... đoán tiên lượng bệnh nhân dập não chấn thương sọ não kín với mục tiêu: Xác định nồng độ protein S100B huyết bệnh nhân bị dập não chấn thương sọ não kín Tìm hiểu giá trị xét nghiệm protein S100B ... nghiệm protein S100B chẩn đoán tiên lượng chấn thương sọ não [7], [10], [30] Việt Nam chưa thấy nghiên cứu vấn đề Từ tình hình trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu nồng độ protein S100B chẩn đoán tiên ... sàng, chẩn đoán hình ảnh kết bệnh nhân chấn thương sọ não Nó công nhận protein S100B dấu ấn sinh học có triển vọng để đánh giá mức độ nghiêm trọng bệnh nhân chấn thương sọ não bệnh nhân CTSN, nồng...
 • 79
 • 284
 • 0

luận văn thạc sĩ nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín (2)

luận văn thạc sĩ nghiên cứu nồng độ protein s100b trong chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân dập não do chấn thương sọ não kín (2)
... đoán tiên lượng bệnh nhân dập não chấn thương sọ não kín với mục tiêu: Xác định nồng độ protein S100B huyết bệnh nhân bị dập não chấn thương sọ não kín Tìm hiểu giá trị xét nghiệm protein S100B ... nghiệm protein S100B chẩn đoán tiên lượng chấn thương sọ não [7], [10], [30] Việt Nam chưa thấy nghiên cứu vấn đề Từ tình hình trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu nồng độ protein S100B chẩn đoán tiên ... bọc não) , chưa gây thông não với môi trường bên Tổn thương hộp sọ lún sọ, rạn vỡ sọ Tổn thương não gồm chấn động não, dập não, chèn ép não máu tụ, phù não [6] 1.1.2 Phân loại chấn thương sọ não...
 • 81
 • 303
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của pcr trong chẩn đoán lao phổi afb âm tính

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của pcr trong chẩn đoán lao phổi afb âm tính
... giá trị PCR chẩn đoán lao phổi AFB âm tính nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi AFB âm tính đờm Đánh giá vai trò PCR dịch rửa phế quản chẩn đoán lao phổi AFB âm tính ... 4.5.Bàn giá trị tổ hợp triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng chẩn đoán lao phổi AFB âm tính( nuôi cấy Bactec - MGIT dương tính) 47 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 5.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi AFB âm tính ... điểm lâm sàng, cận lâm sàng vai trò PCR, Bactec-Mgit dịch rửa phế quản chẩn đoán lao phổi AFB âm tính chưa nghiên cứu nhiều Việt Nam Vì thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng giá...
 • 61
 • 207
 • 0

đặc điểm hình ảnh và giá trị của mdct trong chẩn đoán u tuyến thượng thận tại bệnh viện việt đức

đặc điểm hình ảnh và giá trị của mdct trong chẩn đoán u tuyến thượng thận tại bệnh viện việt đức
... Tổng n 3.4.5 Giá trị MDCT chẩn đoán xác định u tuyến vỏ thượng thận GPB MDCT U tuyến vỏ thượng thận Không u tuyến vỏ thượng thận Tổng U tuyến vỏ thượng thận Không u tuyến vỏ thượng thận Tổng n ... đặc điểm hình ảnh u tuyến thượng thận MDCT  Nghiên c u giá trị MDCT chẩn đoán UTTT Chương TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ U TUYẾN THƯỢNG THẬN 1.1.1 Vài nét lịch sử u tuyến thượng thận: ... hình ảnh UTTT MDCT, vai trò MDCT chẩn đoán bệnh lý Chính lý trên, tiến hành nghiên c u đề tài: Đặc điểm hình ảnh giá trị MDCT chẩn đoán u tuyến thượng thận Bệnh viện Việt Đức với mục ti u: ...
 • 55
 • 433
 • 2

NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH TRONG CHẨN đoán UNG THƯ GAN THỨ PHÁT

NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH TRONG CHẨN đoán UNG THƯ GAN THỨ PHÁT
... đại có giá trị cao chẩn đoán ung thư gan nói chung ung thư gan thứ phát nói riêng Với lớp cắt mỏng, chụp nhanh nhiều thì, chụp cắt lớp vi tính phát tốt vị trí, kích thư c, số lượng tỷ trọng ... thư ng nghiên cứu sàng lọc ung thư gan thứ phát đối tượng có ung thư nguyên phát quan khác gan khối u gan phát thư ng có kích thư c nhỏ, với nghiên cứu cắt ngang, mô tả hay gặp khối có kích thư c ... trọng giảm kèm theo vi n ngầm thuốc xung quanh 77,4% TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Duy Huề (2002), Chụp cắt lớp vi tính khối u gan ác tính, Tài liệu đào tạo chụp cắt lớp vi tính, Bệnh vi n Bạch Mai, trang...
 • 2
 • 297
 • 3

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng “Thập vị giáng đường phương” trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mức độ nhẹ

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng “Thập vị giáng đường phương” trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mức độ nhẹ
... gian nghiên cứu 2. 2 .2 Nghiên cứu lâm sàng 120 bệnh nhân giới chẩn đoán xác định đái tháo đường typ mức độ nhẹ theo tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ hiệp hội đái tháo đường Mỹ (ADA) năm 1998 phân loại mức ... cứu Trước nghiên cứu Sau tuần Lô Lô Lô Lô Lô 21 ,61 ± 1,14 21 ,63 ± 1,51 21 ,25 ± 1,78 21 , 42 ± 2, 32 20 ,29 ± 1,63 26 ,89 ± 1,05 29 ,88± 2, 75** 26 ,40 ± 2, 27ΔΔ 25 ,75 ± 5,79ΔΔ 26 ,00 ± 4 ,20 ΔΔ 13 Nhận xét: ... batch 21 ,61 ± 1,14 26 ,89 ± 1,05 Second batch 21 ,63 ± 1,51 29 ,88± 2, 75*** Third batch 21 ,25 ± 1,78 26 ,40 ± 2, 27ΔΔ Fourth batch 21 , 42 ± 2, 32 25,75 ± 5,79ΔΔ Fifth batch 20 ,29 ± 1,63 26 ,00 ± 4 ,20 ΔΔ...
 • 49
 • 76
 • 0

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán bệnh xơ rút cơ delta

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán bệnh xơ rút cơ delta
... tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh bệnh delta siêu âm Giá trị siêu âm chẩn đoán rút delta đối chiếu với phẫu thuật 3 Chương Tổng quan tài liệu 1.1 Thuật ngữ, tên gọi Co rút Delta ( Deltoidcontracture) ... phẫu bệnh, kết đối chiếu xác 100% [48] 1.2.2.3 Nghiên cứu siêu âm kết hợp MRI Nghiên cứu siêu âm chẩn đoán Delta tiến hành Mesa – Ramos năm 1992 Nghiên cứu sù thay đổi hình ảnh siêu âm bệnh ... 2001 nghiên cứu khác Ogawa sử dụng cộng hưởng từ siêu âm chẩn đoán Delta cho thấy MRI phương pháp chẩn đoán Delta tốt [62] Năm 2005 Huang tiến hành so sánh siêu âm MRI 20 bệnh nhân Delta...
 • 98
 • 407
 • 0

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán các khối u vùng đầu tụy pptx

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán các khối u vùng đầu tụy pptx
... đợc vùng đ u tụy vớng Nh vậy, giá trị si u âm chẩn đoán xác định u đ u tụy đợc thể bảng Bảng Giá trị SA phát u vùng đ u tụy Ph u thuật SA U vùng đ u tụy Không có Cộng u vùng đ u tụy U vùng đ u tụy ... Bàn luận Giá trị SA chẩn đoán u vùng đ u tụy Thuật ngữ u vùng đ u tụy đợc sử dụng để khối u thuộc đ u tụy, u bóng Vater, u tá tràng quanh bóng Vater u OMC đoạn thấp 77/80 đợc chẩn đoán GPB u vùng ... pháp phát khối u vùng đ u tụy Giá trị SA phát lan rộng khối u vùng đ u tụy 2.1 Giá trị si u âm xác định xâm lấn tổ chức lân cận Các tổ chức lân cận bị khối u thâm nhiễm gặp nghiên c u tá tràng,...
 • 4
 • 302
 • 2

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản
... CLVT chẩn đoán điều trị UTTQ, tiến hành đề tài với mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ung th thực quản Xác định giá trị chụp cắt lớp vi tính đánh giá lan rộng chỗ dự báo khả cắt ... Hơng cộng công bố công trình Nghiên cứu hình ảnh siêu âm nội soi chẩn đoán ung th thực quản Siêu âm nội soi chẩn đoán giai đoạn ung th thực quản Năm 2003, Trong nghiên cứu Phạm Đức Huấn phẫu thuật ... bỏ u ung th thực quản Đóng góp luận án Đây công trình nghiên cứu giá trị chụp CLVT chẩn đoán UTTQ nớc Luận án có số đóng góp sau: Đóng góp luận án chẩn đoán UTTQ Qua đặc điểm hình ảnh UTTQ chụp...
 • 27
 • 741
 • 5

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, NISS trong phân loại , tiên lượng và điều trị bệnh nhân đa chấn thương

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, NISS trong phân loại , tiên lượng và điều trị bệnh nhân đa chấn thương
... 4.2 Giá trị RTS, ISS, NISS phân loại v tiên lợng bệnh nhân đa chấn thơng 4.2.1 Giá trị RTS phân loại v tiên lợng - Giá trị tiên lợng nguy thở máy 22 RTS có giá trị cao tiên lợng nguy thở máy bệnh ... nghiên cứu v đa vo sử 27 dụng rộng rãi bảng điểm phân loại, tiên lợng v điều trị bệnh nhân đa chấn thơng tuyến điều trị - Tiếp tục nghiên cứu v áp dụng bảng điểm phân loại, tiên lợng nhóm bệnh nhân ... phân loại, tiên lợng v điều trị bệnh nhân đa chấn thơng Trớc thực trạng ny cần có nghiên cứu giá trị v áp dụng RTS, ISS, NISS phân loại, tiên lợng nhằm nâng cao chất lợng điều trị đa chấn thơng...
 • 14
 • 821
 • 2

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi
... v nhim trựng bột talc s dng khụng vụ trựng hoc nhim khun qua ng ni soi hoc ng dn lu khoang mng phi, hay bnh lý phi trc ú [62] Trong s nhng tai bin sm v hụ hp, ỏng lu ý nht l hi chng suy hụ hp ... (tr khu vc cỏc rónh liờn thu) Bỡnh thng lỏ thnh v lỏ tng khụng nhỡn thy c trờn phim Xquang chun Trong TKMP quan sỏt c lỏ tng MP nhu mụ phi b xp li cú khụng khớ khoang MP 1.1.2 Mụ hc mng phi Cu ... liờn kt di trung mụ: l lp liờn kt mng cha cỏc si liờn vừng v si chun mnh, khụng cú t bo v mch mỏu Trong trng hp bnh lý, lp ny dy lờn v tng sinh nhiu mch mỏu - Lp si chun nụng: gm nhng si chun kho,...
 • 66
 • 615
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mai hồng bàng và cộng sự 2006 đặc điểm siêu âm siêu âm doppler màu và giá trị của nó trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan y học việt nam số đặc biệt 329 tr 189 195nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãonghiên cứu giá trị của phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán lựa chọn phương pháp điều trị tắc ruột non cơ họcnghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính phối hợp alpha fetoprotein trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gannghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong đánh giá tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua danghiên cứu giá trị của đo độ bão hòa oxy qua da trong việc phát hiện sớm tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinhnghiên cứu giá trị của interleukin 6 và protein phản ứng c trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tuỵ cấpnghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukin 6 trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tụy cấpnghiên cứu giá trị của bảng điểm rts iss triss để đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnhnghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukinnghiên cứu giá trị củahọc thuyết hình thái kinh tế xã hội và những giá trị của nó trong giai đoạn hiện nayvai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệtgiải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thưchẩn đoán ung thư ganChương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamTuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtGiây, thế kỉbai giang ki thuat mach dien tuTuần 1. Mẹ ốmTìm số trung bình cộngTính chất kết hợp của phép nhânPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Bai giang dien tu mon ky thuat dienPhép trừ phân sốThương có chữ số 0Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân với số có hai chữ sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tu