Kiểm nghiện cơ chế phản ứng 2NO(k) n2(k) + o2(k) bằng phương pháp tính hóa học lượng tử

Kiểm nghiện chế phản ứng 2NO(k) n2(k) + o2(k) bằng phương pháp tính hóa học lượng tử

Kiểm nghiện cơ chế phản ứng 2NO(k) n2(k) + o2(k) bằng phương pháp tính hóa học lượng tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ HUYỀN ANH KIỂM NGHIỆM CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 2NO(k) → N2 (k )+ O2(k) BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH HÓA HỌC LƯỢNG TỬ Chuyên ngành: Hóa ... (2008), sở hóa học lượng tử, NXBKHKT, Hà Nội Nguyễn Ngọc Trí (2015), Bước đầu nghiên cứu động học phản ứng đơn phân tử phụ thuộc áp suất phương pháp tính hóa học lượng tử, Luận văn thạc sĩ, Đại học ... vậy, phương pháp khóa học lượng tử trở thành công cụ đắc lực việc nghiên cứu, khảo sát phản ứng hóa học điều kiện khác mà thực nghiệm khó thực thực  Với lý chọn đề tài: “ Kiểm nghiệm chế phản ứng...
 • 12
 • 212
 • 0

Kiểm nghiện chế phản ứng bằng phương pháp tính hóa học lượng tử

Kiểm nghiện cơ chế phản ứng bằng phương pháp tính hóa học lượng tử
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ TUYẾT MAI KIỂM NGHIỆM CƠ CHẾ PHẢN ỨNG H2(k) + Br2(k)  2HBr(k) BẰNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH HÓA HỌC LƢỢNG TỬ Chuyên ngành: Hóa ... nguyên tử liên kết hóa học (Tập 1,2), Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 12 14 Nguyễn Ngọc Trí (2015), Bước đầu nghiên cứu động học phản ứng đơn phân tử phụ thuộc áp suất phương pháp tính hóa học lượng tử, ... động học phản ứng, phƣơng trình động học phản ứng đƣợc biểu diễn nhƣ nào? Do với lý trên, tiến hành chọn đề tài nghiên cứu: "Kiểm nghiệm chế phản ứng H2(k) + Br2(k)  2HBr(k) phƣơng pháp tính hóa...
 • 14
 • 212
 • 0

Nghiên cứu và chế tạo dây hai lớp hệ thuỷ tinh CoP hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ Giant Magneto Impedance - GMI bằng phương pháp mạ hoá học

Nghiên cứu và chế tạo dây hai lớp hệ thuỷ tinh CoP có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ Giant Magneto Impedance - GMI bằng phương pháp mạ hoá học
... đào tạo Trường đại học sư phạm hà nội -phạm văn hào Nghiên cứu chế tạo dây hai lớp hệ Thủy tinh/ cop hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (giant magneto impedance - gmi) Bằng phương pháp ... hiệu ứng từ tổng trở dải tần MHz 1.1.2 Lý thuyết từ học tượng GMI Hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (GMI) dạng khác hiệu ứng cảm ứng từ biết đến thay đổi mạnh tổng trở Z vật dẫn từ tính tác dụng từ ... từ mềm (Cu/FeNi) Trong luận văn này, tập trung vào hệ dây cách điện/ vật liệu từ mềm sử dụng phương pháp mạ hóa học Mục đích nghiên cứu: Chế tạo dây hai lớp hệ thủy tinh/ CoP hiệu ứng GMI...
 • 62
 • 151
 • 0

Nghiên cứu phản ứng của ion amoni bằng phương pháp lý thuyết hóa học lượng tử

Nghiên cứu phản ứng của ion amoni bằng phương pháp lý thuyết hóa học lượng tử
... [32]: Einteraction =Ecoulomb + Epolarization + Eexchange repulsion/charge transfer (II.14) 35 Lê Minh Thành Luận văn thạc sĩ khoa học Hoá học N L M p =1 l =1 m =1 repu E int eraction = Vpelec ... văn thạc sĩ khoa học Hoá học Chng II Tng quan h cht nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu II.1 Tng quan v h cht nghiờn cu Nm chu trỡnh nit t nhiờn, ion amoni NH + ch yu hỡnh thnh t ngun amonic NH3 b proton ... b v ny Do ú chỳng tụi bc u nghiờn cu cỏc phn ng ca ion amoni NH + mụi trng nc H ion amoni NH + nc cú th cú rt nhiu cu t, ú thnh phn ch yu l ion NH + v cỏc tỏc nhõn oxi hoỏ, m i din l oxi ho tan...
 • 99
 • 312
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu chế tạo răng gầu máy đào bằng phương pháp gia công áp lực phù hợp với điều kiện sản xuất chế tạo tại các sở chế tạo khí trong nước" ppsx

Báo cáo khoa học:
... bằng phơng pháp gia công áp lực nhằm đảm bảo chất lợng, suất, hạ giá thành sản phẩm, áp ứng nhu cầu chế tạo phu tùng thay cho máy thi công Việt Nam phù hợp với điều kiện sản xuất khí nớc Tài ... điều kiện cho biến dạng thuận lợi, nâng cao suất hạ giá thành sản phẩm 2.2 Quy trình công nghệ chế tạo gầu Sau nghiên cứu kết cấu gầu, đa quy trình công nghê chế tạo gầu phơng pháp gia công áp lực ... hớng Gia công kim loại áp lực phơng pháp đợc dùng nhiều phân xởng khí để chế tạo sửa chữa chi tiết máy Các dạng gia công kim loại áp lực cán, rèn tự do, rèn khuôn, dập, kéo sợi, ép Khi chế tạo gầu, ...
 • 7
 • 232
 • 0

nghiên cứu điều khiển vị trí của phản ứng nam châm điện bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron dự báo

nghiên cứu điều khiển vị trí của phản ứng nam châm điện bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron dự báo
... III ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN 69 3.1 Mơ tả đối tƣợng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 69 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo ... xác điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện Do đề tài đề cập tới việc điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện phương pháp ứng dụng điều khiển nơ ron dự báo 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu ... nghiên cứu * Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển * Nghiên cứu mơ hình ứng dụng Matlab điều khiển * Tìm hiểu động học vị trí phần ứng nam châm điện * Ứng dụng điều khiển nơ ron dự báo...
 • 92
 • 244
 • 0

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng
... hợp nano Cu phương pháp khử hóa học hỗ trợ nhiệt vi sóng dung môi glycerin, chất khử hydrazine hydrat, chất bảo vệ PVP - Nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu nano Cu phương pháp phân tích hóa ... âm, phương pháp khử nhiệt, khử điện hóa Ngoài nano Cu tổng hợp phương pháp: khử hóa học, phương pháp polyol, phương pháp bốc bay Nghiên cứu chế tạo thành công dung dịch nano Cu, làm rõ tính chất ... chế tạo nano đồng bao gồm phân hủy nhiệt [8, 9], khử hóa học [6, 14, 18], nhiệt vi sóng [10], phương pháp xạ [3], phương pháp polyol [10], phương pháp vi nhũ [7], phương pháp khử nhiệt khử sóng...
 • 65
 • 616
 • 3

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo
... 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo vào điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện ... điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện, bao gồm phần: Mô tả đối tượng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện; Mô tả sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm ... dụng kiểu điều khiển on - line Như ba điều khiển em lựa chọn điều khiển nơron dự báo CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN Dựa vào phân...
 • 36
 • 85
 • 0

Nghiên cứu chế tạo gang cầu song pha bằng phương pháp tôi đẳng nhiệt

Nghiên cứu chế tạo gang cầu song pha bằng phương pháp tôi đẳng nhiệt
... đề tài Nghiên cứu chế tạo gang cầu song pha phương pháp đẳng nhiệt Mục tiêu đề tài nghiên cứu xác lập quy trình công nghệ, sử dụng nguyên vật liệu thiết bị nước chế tạo gang cầu song pha làm ... song pha chế tạo phương pháp đẳng nhiệt dùng chế tạo trục máy phù hợp - Đã xác định công nghệ chế tạo gang cầu song pha phương pháp đẳng nhiệt hợp lý bao gồm khâu: Công nghệ nấu luyện biến tính gang ... tính chất lý gang cầu song pha Bảng 18: Độ cứng gang cầu song pha 36 Hình 12: Bản vẽ chi tiết sản phẩm 37 BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nghiên cứu chế tạo gang cầu song pha phương pháp đẳng nhiệt Ths Nguyễn...
 • 39
 • 492
 • 1

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháphóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp mã hóa
... Trong giải pháp để đạt mục tiêu này, giải pháp hóa lựa chọn tương đối rộng rãi Vì lựa chọn đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật CSDL SQL Server 2012 phương pháp hóa Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên ... toàn liệu mức người dùng 38 3.3 An toàn liệu mức phân quyền 41 3.4 An toàn liệu phương pháp hóa 43 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 56 4.1 Thực nghiệm hóa liệu ... quan an toàn sở liệu Chương Tình hình công CSDL giải pháp phòng chống Chương Các giải pháp bảo vệ CSDL SQL Server Chương Thực nghiệm bảo vệ CSDL CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU Việc lưu...
 • 76
 • 440
 • 4

Khảo sát một số phản ứng ở tầng ozon bằng phương pháp hóa học lượng tử

Khảo sát một số phản ứng ở tầng ozon bằng phương pháp hóa học lượng tử
... hoá học cho đờng phản ứng thứ t III.3 Bớc đầu khảo sát ảnh hởng nhiệt độ Đến số tốc độ phản ứng Từ kết khảo sát số tốc độ phản ứng phá huỷ tầng ozon Cl NO2 298.15K, atm cho thấy tốc độ phản ứng ... Tìm đờng phản ứng cho số hớng xảy phản ứng Cl + O3 ; NO2 + O3 - Tính thông số nhiệt động hoá học, động hoá học cho hớng phản ứng - Bớc đầu khảo sát ảnh hởng nhiệt độ T đến tốc độ phản ứng II.2 ... phơng pháp DFT.B3LYP/6-31+G(d) để khảo sát phản ứng Cl, NO2 O3, nhằm góp phần vào việc nghiên cứu phá huỷ tầng ozon, với hi vọng hiểu biết chế phản ứng giúp hiểu rõ chế trình phá huỷ tầng ozon, ...
 • 84
 • 272
 • 4

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương
... KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA HỌC  TIÊN THÀNH NGHỊ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VI N PARACETAMOL VI CẦU BẰNG PHƢƠNG PHÁP BAY HƠI NHŨ TƢƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: CỬ NHÂN HÓA ... trúc chế giải phóng vi cầu Cấu trúc: hệ giải phóng kéo dài vi cầu có cấu trúc dạng cốt Cơ chế giải phóng dƣợc chất: Hòa tan: vi cầu đƣợc chế tạo từ polymer tan nƣớc Ăn mòn: vi cầu đƣợc chế tạo ... sản phẩm Sengen C T nghiên cứu bào chế vi n nén từ vi cầu EC chứa DTH, vi cầu đƣợc bào chế phƣơng pháp bốc dung môi từ nhũ tƣơng Hiệu suất trình bào chế vi cầu cao: 89,08% - 94,14% Hiệu suất...
 • 77
 • 95
 • 2

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháphóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp mã hóa
... Trong giải pháp để đạt đƣợc mục tiêu này, giải pháp hóa đƣợc lựa chọn tƣơng đối rộng rãi Vì lựa chọn đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật CSDL SQL Server 2012 phƣơng pháp hóa Mục tiêu nghiên ... toàn liệu mức ngƣời dùng 38 3.3 An toàn liệu mức phân quyền 41 3.4 An toàn liệu phƣơng pháp hóa 43 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 56 4.1 Thực nghiệm hóa liệu ... quan an toàn sở liệu Chƣơng Tình hình công CSDL giải pháp phòng chống Chƣơng Các giải pháp bảo vệ CSDL SQL Server Chƣơng Thực nghiệm bảo vệ CSDL CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU Việc lƣu...
 • 21
 • 146
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu niken xốp bằng phương pháp luyện kim bột

Nghiên cứu chế tạo vật liệu niken xốp bằng phương pháp luyện kim bột
... Nghiên cứu chế tạo vật liệu Niken xốp phƣơng pháp luyện kim bột Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan vật liệu kim lo i xốp - Nghiên cứu tổng quan công nghệ chế t o vật liệu kim lo i xốp ... nghiên cứu - ối ng: Vật liệu Niken xốp - Ph m vi ngiên cứu: Công nghệ chế t o vật liệu Niken xốp bằ g h pháp luyện kim b t g Đóng góp - h gi yếu tố công nghệ hh g ế í h mẫu chế t o - Là tài liệu ... liệu Niken xốp có c l xốp từ 10 ế 50 μ hồi > 315,06 MPa Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế t o vật liệu xố í h vật liệu xố - Ki h gi - sở b t Niken hế t o h o luận kết qu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên...
 • 62
 • 210
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI  DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO
... x nc thi dt nhum bng phng phỏp oxy húa nõng cao CHNG GII THIU CC QU TRèNH OXY HểA NNG CAO 3.1 nh ngha Cỏc quỏ trỡnh oxy húa nõng cao l nhng quỏ trỡnh phõn hy oxy húa da vo gc t hot ng hydroxyl ... 87.36 (%) 90 90.74 96.88 Nhn xột: Nhỡn chung hiu qu x ca ton b h thng khỏ cao Hiu qu x COD l 90%, hiu qu x TSS t 90.74%, cũn hiu qu x mu lờn n 96.88% Cỏc ch tiờu sau x u t ... cũn hiu qu x mu lờn n 92.40% Sau x Catazon cú th a vo h thng sinh hc tip tc oxy húa nc thi t tiờu chun thi mụi trng Nu dựng oxy húa nõng cao x trit nc thi thỡ chi phớ rt cao, ta cú...
 • 52
 • 1,030
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcphân tích đặc điểm của các phương pháp tính ổn định đcs tường đứngchế tạo màng fept và copt bằng phương pháp điện hóa xung dòngðại cương về cơ chế phản ứng và phương pháp nghiên cứuphương pháp nghiên cứu cơ chế phản ứngnước có sự xuất hiện của tảo đo kiềm thay đổi như thế nào nêu cơ chế phản ứngnghiên cứu cơ chế phản ứng tạo phức giữa ion sắt iii và parcơ chế phản ứngcơ chế phản ứng hóa họccơ chế phản ứng thếcác cơ chế phản ứngcơ chế phản ứng alkyl hóacơ chế phản ứng oxy hóa chất béocơ chế phản ứng ngưng tụ claisencơ chế phản ứng chuyển vịHỏi đáp 6 tại sao linh mục phải mặc áo dài trắngHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPHỏi đáp 7 đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụChương trình chi tiết môn xây đáHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátChương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìNGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020Hỏi đáp 12 amen nghĩa là gìXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CƠ HỌC” VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAONăng lực trong lĩnh vực Thiết kế tủ điện, tủ điều khiểnÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânKhái niệm số thập phân (tiếp theo)Héc - taLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 18. Phòng tránh bị xâm hạiBài 26. Đá vôiBài 12. Phòng bệnh sốt rét