Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Tổng hợp các hạt nano từ tính đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... phát bệnh truyền nhiễm tương ứng Với ý nghĩa chọn đề tài: Tổng hợp hạt Nano từ tính đính kháng thể ng dụng chẩn đoán bệnh đặc biệt đưa phương pháp đính kháng thể Vibrio Cholerae (01) để chẩn ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PTN CÔNG NGHỆ NANO TRẦN NGỌC TẠO TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH CÓ ĐÍNH KHÁNG TH ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nano (Chuyên ngành đào tạo thí ... thư), ứng dụng gọi dẫn truyền thuốc hạt từ tính Hạt nano từ tính tính tương hợp sinh học gắn kết với thuốc điều trị Lúc hạt nano tác dụng hạt mang Thông thường hệ thuốc /hạt tạo chất lỏng từ...
 • 96
 • 158
 • 0

Hệ vấn mờ trực cảm và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Hệ tư vấn mờ trực cảm và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... VỀ TẬP MỜ TRỰC CẢM, HỆ TƢ VẤN VÀ BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH I Bài toán chẩn đoán bệnh .6 Giới thiệu Bài toán chẩn đoán bệnh Ví dụ toán chẩn đoán bệnh ... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỌ THÔNG HỆ TƯ VẤN MỜ TRỰC CẢM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... QUAN VỀ TẬP MỜ TRỰC CẢM, HỆ TƯ VẤN VÀ BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH I Bài toán chẩn đoán bệnh Giới thiệu Bài toán chẩn đoán bệnh toán phổ biến y học Nó khâu quan trọng quy trình điều trị bệnh nhân Bernegger...
 • 17
 • 264
 • 0

luận văn tổng hợp các hạt nano từ các lớp phủ polyme tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học

luận văn tổng hợp các hạt nano từ có các lớp phủ polyme tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học
... Tổng hợp hạt Nanô từ lớp phủ Polymer tương thích sinh học để ứng dụng y sinh học nghiên cứu khả ứng dụng hoàn toàn Việt Nam Vật liệu chế tạo tác nhân tăng cường tính tương phản dựa hạt ... hạt từ nanô Fe3O4 siêu thuận từ phủ lớp polymer tương hợp sinh học (Dextran) khả ứng dụng lớn lĩnh vực y sinh tính không độc tố, khả tự đào thải đặc biệt độ từ cảm lớn Chất lỏng từ ... LỎNG TỪ TRONG LĨNH VỰC Y SINH HỌC Các ứng dụng hạt nano từ chia làm hai loại: ứng dụng thể thể Ở trình b y số ứng dụng tiêu biểu nhiều ứng dụng nghiên cứu Phân tách chọn lọc tế bào ứng dụng thể...
 • 92
 • 530
 • 0

Tổng hợp các hạt nanô từ các lớp phủ polymer tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học

Tổng hợp các hạt nanô từ có các lớp phủ polymer tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học
... Tổng hợp hạt Nanô từ lớp phủ Polymer tương thích sinh học để ứng dụng y sinh học nghiên cứu khả ứng dụng hoàn toàn Việt Nam Vật liệu chế tạo tác nhân tăng cường tính tương phản dựa hạt ... hạt từ nanô Fe3O4 siêu thuận từ phủ lớp polymer tương hợp sinh học (Dextran) khả ứng dụng lớn lĩnh vực y sinh tính không độc tố, khả tự đào thải đặc biệt độ từ cảm lớn Chất lỏng từ ... PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH HẠT NANÔ TỪ VÀ CHẤT LỎNG TỪ 4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HẠT NANO TỪ VÀ CHẤT LỎNG TỪ Hiện nhiều phương pháp để tổng hợp hạt nano từ chất lỏng từ thể chia...
 • 99
 • 313
 • 0

Nghiên cứu tách kháng nguyên bề mặt glycoprotein của trypanosoma evansi, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu bò tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên bằng phản ứng ELISA

Nghiên cứu tách kháng nguyên bề mặt glycoprotein của trypanosoma evansi, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu bò tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên bằng phản ứng ELISA
... mỏy c ELISA bc súng khỏc thuc c cht ó dựng 19 Cỏc loi phn ng dch ELISA - Phn ng ELISA trc tip (Direct ELISA) - Phn ng ELISA giỏn tip (Indirect ELISA) - Phn ng Bỏnh mỡ kp ch (Sandwich ELISA) ... nguyờn b mt glycoprotein ca Trypanosoma evansi, ng dng chn oỏn bnh tiờn mao trựng trõu bũ ti huyn Ph Yờn tnh Thỏi Nguyờn bng phn ng ELISA" Mc ớch ca ti Nghiờn cu tỏch khỏng nguyờn b mt Glycoprotein ... Zoomastigophora B: Kinetoplastida Phõn b: Trypanosomatina H: Trypanosomatidae Ging: Trypanosoma Loi: Trypanosoma evansi 2.2 MT S C IM CA TIấN MAO TRNG (TRYPANOSOMA EVANSI) c im hỡnh thỏi T evansi...
 • 76
 • 80
 • 0

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội cho dùng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnhtĩnh luận văn thạc sĩ khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên  kinh tế xã hội cho dùng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phan Thị Thanh Nhàn ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI CHO SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN ... sinh thái ven bờ theo hƣớng phát triển bền vững Chính vậy, đề tài:“ Đánh giá tổng hợp iều kiện tự nhiên - kinh tế hội cho sử dụng phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Tĩnh đƣợc ... có dải ven biển tỉnh Tĩnh - Xác định khả khai thác, sử dụng dải ven biển tỉnh Tĩnh cho phát triển nông nghiệp bền vững Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế, ...
 • 99
 • 187
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học
... phương 10 . 605 6 10 . 605 6 10 . 605 6 11 92. 90 Perovskite Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y2O3 Lập phương 10 . 604 1 10 . 604 1 10 . 604 1 119 2. 40 Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y 0. 9 Sr 0. 1 FeO 3_ 30_ 800 ... _ 30_ 8 50 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_ 800 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_8 50 Mr (emu/g) 0. 008 0. 094 0. 347 4 .04 9 3.854 Ms (emu/g) 0. 200 0. 3 71 0. 846 7. 505 7 .12 2 H c (Oe) 93 .02 2542.77 3 01 9.98 6 715 .14 714 4 .16 Từ kết ... coi phương pháp kết tủa hóa học Với lí trên, chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1- x Sr x FeO (x = 0. 1 0. 2) phương pháp kết tủa hóa học DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG...
 • 46
 • 183
 • 0

tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xcaxfeo3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion pb2+ của chúng

tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xcaxfeo3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion pb2+ của chúng
... tạo vật liệu thay vật liệu cũ, chọn đề tài Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1-x Ca x FeO ,và khảo sát khả hấp phụ ion Pb2+ chúng CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ VẬT LIỆU NANO 1.1 Một vài khái niệm vật liệu ... từ hóa Vật liệu từ loại vật liệu mà tác dụng từ trường bị từ hóa, nên có tính chất đặc biệt Tùy thuộc vào tín hiệu vật liệu từ từ trường mà người ta phân loại thành vật liệu từ mềm vật liệu từ ... nhiệt độ thấp xảy trình hấp phụ vật lý, tăng nhiệt độ khả hấp phụ vật lý giảm khả hấp phụ hóa học tăng lên Cân hấp phụ Hấp phụ vật lý trình thuận nghịch Các phẩn tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt...
 • 56
 • 113
 • 0

Tổng hợp hệ điều khiển tay máy khớp đàn hồi ứng dụng cảm biến vi quán tính

Tổng hợp hệ điều khiển tay máy có khớp đàn hồi ứng dụng cảm biến vi cơ quán tính
... nước điều khiển cho tay máy 1.4 Sự xuất công nghệ đo lường vi quán tính phi quán tính ứng dụng lĩnh vực điều khiển khác điều khiển vật thể chuyển động hay máy công cụ, khí t i tay máy người máy ... lường vi quán tính phi quán tính ứng dụ ực điều khiển khác điều khiển vật thể chuyển động hay máy công cụ , vấn đề áp dụng cho tay máy người máy vẫ ứ giải điều khiển ựng hệ tượng truyền động ... tuyến Tổng hợp hệ điều khiển tay máy khớp đàn hồi ứng dụ “ : Kết nghiên cứu luận án sở khoa họ ựng phần mềm cho hệ thống điều khiể ể cải tiến, đạ truyền động yếu tố phi tuyến ệc ứng dụng...
 • 128
 • 219
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN SỞ ZEOLITE 4A. ỨNG DỤNG CHO VIỆC XỬ LÍ LƯU HUỲNH TRONG XĂNG VÀ XĂNG DUNG MÔI

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN CƠ SỞ ZEOLITE 4A. ỨNG DỤNG CHO VIỆC XỬ LÍ LƯU HUỲNH TRONG XĂNG VÀ XĂNG DUNG MÔI
... TÀI: Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Hấp Phụ Trên Sở Zeolite- 4A Ứng Dụng Trong Xử Lưu Huỳnh Trong Xăng Dung Môi Rị II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nghiên cứu thực nghiệm tổng hợp xúc tác sở Zeolite ... gần việc, có nhiều nghiên cứu việc khử lưu huỳnh cách sử dụng vật chất xốp dựa khả chất hấp phụ tốt có tính Rị chọn lọc cao vối hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, đáng lưu ý hợp chất ZEOLITE Theo nghiên ... mức độ khử lưu huỳnh nhiên liệu xăng, dầu.Sử dụng chất hấp phụ để chọn lọc hợp chất lưu huỳnh nhiên liệu lỏng phương pháp đầy hứa hẹn Vũ ng cho việc tạo nhiên liệu siêu chất hấp thụ zeolite tẩm...
 • 94
 • 2,652
 • 10

skkn tổng hợp các dạng rút gọn mệnh đề và bài tập ứng dụng

skkn tổng hợp các dạng rút gọn mệnh đề và bài tập ứng dụng
... đề rút gọn mệnh đề, mạnh dạn chọn tiêu đề Tổng Hợp Các Dạng Rút Gọn Mệnh Đề Bài Tập Ứng Dụng làm đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm Mục đích nghiên cứu Khi chọn đề tài Tổng Hợp Các Dạng Rút ... liên quan đến vấn đề rút gọn mệnh đề, tổng hợp dạng rút gọn mệnh đề phổ biến thường gặp loại mệnh đề liên quan đến việc rút gọn Các dạng rút gọn thường gặp là: rút gọn mệnh đề cụm Hiện phân từ ... DẠNG RÚT GỌN MỆNH ĐỀ A -Rút gọn mệnh đề quan hệ Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng phân từ Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng phân từ khứ Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng động từ nguyên thể Rút gọn mệnh đề quan hệ...
 • 25
 • 2,068
 • 5

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc xây dựng tiêu chuẩn s

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  xây dựng tiêu chuẩn cơ s
... Đây điều kiện thuận lợi cho mạt bụi nhà phát triển, đặc biệt loài phổ biến nh D pteronyssinus Do việc nghiên cứu nghiên cứu đặc tính sinh học d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus để ứng d ng vào ... kết nghiên cứu gần cho thấy s d ng d nguyên bụi nhà để điều trị cho bệnh nhân hen phế quản viêm mũi d ứng cho kết thấp so với d ng d nguyên mạt bụi nhà để điều trị Việt Nam nớc có khí hậu ... nghiên cứu hy vọng đợc thực đề tài nhằm xây d ng hoàn thiện quy trình công nghệ s n xuất vắc xin d nguyên D pteronyssinus để phục vụ công tác d phòng chẩn đoán điều trị bệnh d ứng: HPQ,VMDƯ,...
 • 97
 • 471
 • 0

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao
... tiến hành Nghiên cứu thử nghiệm hạt nano kim loại đƣợc chức hóa bề mặt chẩn đoán vi khuẩn lao với mục tiêu sau : Xây dựng quy trình gắn kết hạt nano kim loại có từ tính đƣợc chức hóa bề mặt với ... VỀ HẠT NANO KIM LOẠI 11 1.2.1 Tính chất hạt nano kim loại 11 1.2.2 Một số loại hạt nano kim loại 13 1.2.3 Ứng dụng hạt nano kim loại y học 17 1.3 CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT HẠT ... bệnh lao, chẩn đoán vi khuẩn lao ƣu tiên hàng đầu công tác chống lao Vi t Nam 1.1.4 Các phƣơng pháp chẩn đoán vi khuẩn lao Phát đƣợc vi khuẩn lao tiêu chuẩn định để chẩn đoán bệnh lao Chẩn đoán vi...
 • 66
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các tương tác từ trong tập hợp các hạt nanô từtổng hợp các dạng rút gọn mệnh đề và bài tập ứng dụngnghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở zeolite 4a ứng dụng cho việc xử lí lưu huỳnh trong xăng và xăng dung môixác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán phòng trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứngnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởiđánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội các các huyện đảohạt nano từ tínhứng dụng hạt nano từ tínhhạt nano từ tính là gìtổng hợp các thủ thuật máy tính haybảng tổng hợp các công thức đạo hàm cơ bảnhạt nano từ tính fe3o4tổng hợp các mạch điện tửtổng hợp các mẫu chứng từ kế toántổng hợp các dạng bài tập sóng cơĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả