Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng cấu trúc luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN MỘT PHƯƠNG PHÁP PHI TẬP TRUNG CHO CÂN BẰNG TẢI TRONG CÁC MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Mã số: 604 8010 4 ... dụng năm…Hệ thống mạng ngang hàng đời mạng ngang hàng cấu trúc, sau đời mạng ngang hàng cấu trúc khắc phục nhược điểm mạng ngang hàng cấu trúc Các hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc hạn chế định ... quan mạng ngang hàng, mạng ngang hàng cấu trúc, bảng băm phân tán, Chord, vấn đề gây cân tải mạng ngang hàng cấu trúc giới thiệu phương pháp cân tải di chuyển server ảo Chương Phương pháp cân...
 • 46
 • 117
 • 0

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng cấu trúc

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc
... nhanh, server đáp ứng cho client, bị tải mạng bị sập Khắc phục nhược điểm đó, mạng ngang hàng đời Mạng ngang hàng loại: không cấu trúc cấu trúc Với mạng ngang hàng cấu trúc, mối liên hệ máy ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN MỘT PHƯƠNG PHÁP PHI TẬP TRUNG CHO CÂN BẰNG TẢI TRONG CÁC MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông ... node mạng chịu trách nhiệm phần liệu mạng cách chặt chẽ Đã nhiều cấu trúc mạng ngang hàng sử dụng DHT CAN, Chord, Partry… Trong đó, Chord sử dụng nhiều nghiên cứu tối ưu mạng cân tải Chord...
 • 12
 • 53
 • 0

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Giải pháp cân bằng tải sử dụng cấu trúc thư mục cho mạngngang hàng cấu trúc

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Giải pháp cân bằng tải sử dụng cấu trúc thư mục cho mạngngang hàng có cấu trúc
... Sex: Male Date of birth: 31/10/1980 Place of birth: Phu Tho Admission decision number: 430/Q - TSĐH Dated: 31/8/2006 Changes in academic process: Official thesis title: “A Load balancing solution ... Practical applicability, if any: 13 Further research directions, if any: 14 Thesis-related publications: ...
 • 2
 • 428
 • 1

giải pháp cân bằng tải sử dụng cấu trúc thư mục cho mạng ngang hàng cấu trúc

giải pháp cân bằng tải sử dụng cấu trúc thư mục cho mạng ngang hàng có cấu trúc
... node mạng Dựa vào cấu trúc liên kết mạng phủ người ta phân loại mạng ngang hàng thành hai loại: mạng ngang hàng cấu trúc mạng ngang hàng cấu trúc a Mạng ngang hàng cấu trúc Một mạng ngang hàng ... bảo cho tính hiệu khả mở rộng ứng dụng Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho ứng dụng xây dựng mạng ngang hàng cấu trúc cần phải giải vấn đề cân tải mạng ngang hàng cấu trúc hai ... quát mạng ngang hàng, đặc điểm, hình thức phân loại mạng ngang hàng, khái niệm DHT mạng hàng cấu trúc đồng thời giới thiệu số mạng ngang hàng ứng dụng hiệu 1.1 Tổng quan mạng ngang hàng...
 • 56
 • 245
 • 0

LUẬN VĂN:GIẢI PHÁP CÂN BẰNG TẢI SỬ DỤNG CẤU TRÚC THƯ MỤC CHO MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC doc

LUẬN VĂN:GIẢI PHÁP CÂN BẰNG TẢI SỬ DỤNG CẤU TRÚC THƯ MỤC CHO MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC doc
... node mạng Dựa vào cấu trúc liên kết mạng phủ người ta phân loại mạng ngang hàng thành hai loại: mạng ngang hàng cấu trúc mạng ngang hàng cấu trúc a Mạng ngang hàng cấu trúc Một mạng ngang hàng ... bảo cho tính hiệu khả mở rộng ứng dụng Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho ứng dụng xây dựng mạng ngang hàng cấu trúc cần phải giải vấn đề cân tải mạng ngang hàng cấu trúc hai ... tập trung node mạng, mạng ngang hàng phân làm loại: mạng ngang hàng tuý mạng ngang hàng lai a Mạng ngang hàng tuý Trong mạng ngang hàng tuý vai trò máy mạng ngang mô hình mạng loại bỏ tồn máy...
 • 56
 • 212
 • 0

Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa topology cho mạng ngang hàng cấu trúc

Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc
... dựng mạng ngang hàng Luận văn tập trung trình bày mạng ngang hàng cấu trúc Chord giải pháp tối ưu hóa topology mạng ngang hàng cấu trúc Những kết nghiên cứu luận văn cho thấy rằng, giải pháp ... tuyến làm cho độ trễ truy vấn lớn, chi phí truyền thông cao Chương - Một số phương pháp tối ưu hóa Topology mạng ngang hàng cấu trúc Chord Đã nhiều nghiên cứu nhằm cải tiến tối ưu hiệu Chord: ... cứu vấn đề sau: - Tối ưu topology mạng cấu trúc khác Pastry, Kademlia, Tapestry dựa vào giải thuật Vivaldi - Đánh giá phương pháp lựa chọn láng giềng mạng ngang hàng cấu trúc: Lựa chọn láng...
 • 10
 • 365
 • 1

Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa Topology cho mạng ngang hàng cấu trúc

Đánh giá các giải pháp tối ưu hóa Topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc
... kết: Giữa nút mạng mạng phủ, mạng ngang hàng đƣợc chia loại: Mạng ngang hàng cấu trúc Mạng ngang hàng cấu trúc Mạng ngang hàng không cấu trúc: [2] mạng mà liên kết nút mạng mạng phủ đƣợc thiết ... đề quan trọng để xây dựng mạng ngang hàng Luận văn tập trung trình bày mạng ngang hàng cấu trúc Chord giải pháp tối ƣu hóa topology mạng ngang hàng cấu trúc, giải pháp lựa chọn láng giềng ... chung mạng thấp Một số mạng ngang hàng cấu trúc phổ biến nhƣ: Napster, Gnutella, Fasttrack eDonkey2000 15 Hình 1.2: Mạng ngang hàng cấu trúc Napster Mạng ngang hàng cấu trúc: Mạng ngang hàng có...
 • 45
 • 258
 • 1

Đánh giá các phương pháp tìm kiếm thông tin trong hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc

Đánh giá các phương pháp tìm kiếm thông tin trong hệ thống mạng ngang hàng có cấu trúc
... mạng ngang hàng cấu trúc 16 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÖC Chƣơng giới thiệu tổng quan hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc số phƣơng pháp tìm kiếm thông tin hệ thống mạng ngang ... nút rời mạng 2.3 PHƢƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN MẠNG NGANG HÀNG nhiều phƣơng pháp tìm kiếm thông tin hệ thống mạng ngang hàng, phƣơng pháp bản, bao gồm: tìm kiếm xác, tìm kiếm dựa ... ngang hàng cấu trúc nhƣng ngƣời dùng nhập vào từ khoá Mạng ngang hàng thông tin tìm thấy thông tin nội dung Mạng ngang hàng tìm thấy thông tin nhƣ Mạng ngang hàng cấu trúc , “Mạng...
 • 70
 • 255
 • 0

Tối ưu hóa topology cho mạng ngang hàng cấu trúc chord

Tối ưu hóa topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc chord
... khả mạng ứng dụng Vì thế, vấn đề tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc, khắc phục nhược điểm tồn trở lên cần thiết Khóa luận trình bày giải pháp tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc Chord giao thức mạng ... biệt loại mạng ngang hàng, đặc điểm, cách hoạt động loại Và hết, làm quen với cấu trúc Chord, giao thức phổ biến mạng ngang hàng cấu trúc 1.1 Mạng ngang hàng Định nghĩa Mạng ngang hàng, mạng máy ... Hình Cơ chế bảng băm Dựa cấu trúc bảng băm phân tán nhiều nghiên cứu đề xuất mô hình mạng ngang hàng cấu trúc, điển hình cấu Ưu điểm: Hình Mạng ngang hàng cấu trúc Chord dạng vòng tròn ...
 • 54
 • 419
 • 1

TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC CHORD

TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC CHORD
... khả mạng ứng dụng Vì thế, vấn đề tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc, khắc phục nhược điểm tồn trở lên cần thiết Khóa luận trình bày giải pháp tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc Chord giao thức mạng ... biệt loại mạng ngang hàng, đặc điểm, cách hoạt động loại Và hết, làm quen với cấu trúc Chord, giao thức phổ biến mạng ngang hàng cấu trúc 1.1 Mạng ngang hàng Định nghĩa Mạng ngang hàng, mạng máy ... cứu tối ưu Chord Trong chương một, làm quen với Chord, cách xây dựng, chế vận hành Chord nói riêng mạng ngang hàng cấu trúc DHT nói chung Đồng thời thấy tính ưu việt Chord so với cấu trúc...
 • 36
 • 408
 • 0

nghiên cứu giải pháp tìm kiếm tài nguyên hiệu quả theo tên miền trên mạng ngang hàng cấu trúc

nghiên cứu giải pháp tìm kiếm tài nguyên hiệu quả theo tên miền trên mạng ngang hàng có cấu trúc
... giải pháp tìm kiếm tài nguyên mạng ngang hàng cấu trúc Tính hiệu hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc bàn cãi, việc thực tìm kiếm tài nguyên mạng cách hiệu đa số thực hệ thống ngang hàng ... Chương Ý tưởng giải pháp cho vấn đề Tìm kiếm tài nguyên hệ thống tên miền mạng ngang hàng Chương hai cho thấy tổng quan vấn đề, ưu điểm việc tìm kiếm tài nguyên mạng ngang hàng cấu trúc Đó lí ... bị phân tán Vì độ tin cậy liệu mạng ngang hàng không cao 2.2 Mạng ngang hàng cấu trúc Trong phần ta tìm hiểu kĩ mạng ngang hàng cấu trúc - hệ thử mạng ngang hàng với nhiều ưu điểm trội Nó...
 • 62
 • 367
 • 0

LUẬN VĂN:TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC CHORD pptx

LUẬN VĂN:TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC CHORD pptx
... 5.1 Kết luận Khóa luận đưa nhìn tổng quan mạng ngang hàng, mạng ngang hàng cấu trúc, đặc biệt tập trung vào cấu trúc Chord tiềm phát triển ứng dụng dựa cấu trúc mạng Sau đó, khóa luận đề cập ... biệt loại mạng ngang hàng, đặc điểm, cách hoạt động loại Và hết, làm quen với cấu trúc Chord, giao thức phổ biến mạng ngang hàng cấu trúc 1.1 Mạng ngang hàng Định nghĩa Mạng ngang hàng, mạng máy ... khả mạng ứng dụng Vì thế, vấn đề tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc, khắc phục nhược điểm tồn trở lên cần thiết Khóa luận trình bày giải pháp tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc Chord giao thức mạng...
 • 52
 • 265
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ THEO TÊN MIỀN TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC docx

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ THEO TÊN MIỀN TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC docx
... giải pháp tìm kiếm tài nguyên mạng ngang hàng cấu trúc Tính hiệu hệ thống mạng ngang hàng cấu trúc bàn cãi, việc thực tìm kiếm tài nguyên mạng cách hiệu đa số thực hệ thống ngang hàng ... Chương Ý tưởng giải pháp cho vấn đề Tìm kiếm tài nguyên hệ thống tên miền mạng ngang hàng Chương hai cho thấy tổng quan vấn đề, ưu điểm việc tìm kiếm tài nguyên mạng ngang hàng cấu trúc Đó lí ... bị phân tán Vì độ tin cậy liệu mạng ngang hàng không cao 2.2 Mạng ngang hàng cấu trúc Trong phần ta tìm hiểu kĩ mạng ngang hàng cấu trúc - hệ thử mạng ngang hàng với nhiều ưu điểm trội Nó...
 • 62
 • 165
 • 0

Nghiên cứu một phương pháp phi giám sát phát hiện cảm xúc trong văn bản

Nghiên cứu một phương pháp phi giám sát phát hiện cảm xúc trong văn bản
... phi giám sát cho toán phát cảm xúc văn 16 Chương Phương pháp phi giám sát cho toán phát cảm xúc văn Chương trình bày hai phương pháp phi giám sát cho toán phát cảm xúc văn Thứ phương pháp sử dụng ... toán phát cảm xúc văn bản, cách tiếp cận giải vấn đề phát cảm xúc văn • Chương trình bày kỹ thuật phi giám sát cho toán xác định cảm xúc văn • Chương trình bày ứng dụng phương pháp phi giám sát ... Quyền NGHIÊN CỨU MỘT PHƯƠNG PHÁP PHI GIÁM SÁT PHÁT HIỆN CẢM XÚC TRONG VĂN BẢN Chuyên ngành: Cơ sở toán cho tin học Mã số: 60460110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Hồng Phương...
 • 61
 • 242
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp tính giá thành dịch vụ vậ tải trong các doanh nghiệp vận tảiphương pháp rèn tập đọc cho tiểu họcphương pháp rèn tập đọc cho lớp 3phương pháp học tiếng trung cho người mới bắt đầuphương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3phương pháp học tập tốt cho sinh viênphuong phap hoc tap danh cho hoc sinh lop 12phương pháp học tập trungphương pháp dạy tập viết cho học sinh tiểu họcphương pháp giúp tập trung khi họctrong bai ban luon ve mot phuong phap hoc cua lam son su tu co y kien ban ve mot cach hoc nhu sua dua vao do rm hay viet ve mot phuong phap hoc tap cua hoc sinh thoi nay de chuc to rang nhung y kie do den nay van dungphương pháp dạy tập đọc cho học sinh dân tộctiểu luận về phương pháp dạy tập đọc cho học sinh dân tộcphương pháp dạy tâp độc cho học sinh vùng dân tộc thiểu sốnghiên cứu trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquản lý nhân sự và tiền lươngphương pháp nghiên cứu khoa họcKT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 4. Bím tóc đuôi samSố 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN