Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khỏe con người

Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khỏe con người

Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khỏe con người
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN HOÀI NAM MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG CHO VIỆC GIÁM SÁT SỨC KHOẺ CON NGƯỜI NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60 48 15 LUẬN ...    49   CHƯƠNG ỨNG DỤNG WSN GIÁM SÁT CÁC THAM SỐ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI    50   3.1  Sự  phát  triển  các  ứng dụng  WSN cho giám sát sức  khoẻ    50   3.2 ...  Các  giao  thức  truyền không dây    54   3.3  Kiến  trúc mạng cảm biến không dây giám sát sức  khoẻ    55   3.3.1  Các  tham  số sức  khoẻ  được  theo  dõi...
 • 11
 • 48
 • 0

cân bằng tải trong định tuyến vượt hố cho mạng cảm biến không dây sử dụng yếu tố ngẫu nhiên

cân bằng tải trong định tuyến vượt hố cho mạng cảm biến không dây sử dụng yếu tố ngẫu nhiên
... -2- CÂN BẰNG TẢI TRONG ĐỊNH TUYẾN VƯỢT HỐ CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG YẾU TỐ NGẪU NHIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học: Kỹ thuật Công nghệ (KT3) ... biến sử dụng kết nối không dây gọi cảm biến không dây Mạng cảm biến không dây mạng thiết lập kết nối không dây nút mạng mang thiết bị cảm biến Với phát triển nhanh kỹ thuật vi xử lý, giá thành cảm ... hướng tiếp cận sử dụng thông tin địa lý phải đối mặt với toán định tuyến vượt hố Trong hố định nghĩa vùng không tồn nút mạng cảm biến khả hoạt động [5] [6] Tồn hố mạng cảm biến không dây nguyên...
 • 67
 • 182
 • 0

Mạng cảm nhận không dây sử dụng vi mạch tích hợp cao CC1010

Mạng cảm nhận không dây sử dụng vi mạch tích hợp cao CC1010
... hợp để ghép cảm biển dể trở thành nút mạng mạng cảm nhận không dây Mạch ứng dụng tương đối đơn giản CC1010 ,thuận tiện để tạo nút WSN hoạt động thiết bị độc lập .Vi c lập trình cho CC1010 sử dụng ... cưa) sử dụng để cải tiến hiệu cho ứng dụng riêng biệt Nếu lọc cưa sử dụng, có tác dụng cho RX (phải sử dụng chuyển mạch RX/TX) Nguồn cung cấp Các tụ tách lọc nguồn cần sử dụng (không mạch ứng dụng) ... VĐK CC1010 lựa chọn nhờ có tích hợp truyền nhận không dây, vi c chọn VĐK CC1010 làm nút mạng hợp lý chọn VĐK khác 1.4 Giới thiệu Vi điều khiển CC1010 A Các đặc điểm chính: - Thu phát không dây...
 • 57
 • 588
 • 9

Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa

Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa
... chiến lược tiến hóa gì, sử dụng mạng cảm nhận thông qua tìm hiểu hệ thống định vị Ferret LESS - - Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa CHƢƠNG I: MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY 1.1 ... vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa Chương : Định vị mạng cảm nhận không dây, chương nghiên cứu sở lý thuyết việc định vi Tìm hiểu số hệ thống định vị sử dụng hệ thống định vị ... thống định vị sử dụng GPS, Active Badge, Active Bát, Cricket, radar Trong phần tìm hiểu kỹ thuật định vị nút mạng sử dụng mạng cảm biến - - 21 Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến...
 • 53
 • 272
 • 0

Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa

Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa
... chiến lược tiến hóa gì, sử dụng mạng cảm nhận thông qua tìm hiểu hệ thống định vị Ferret LESS - - Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa CHƢƠNG I: MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY 1.1 ... vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa Chương : Định vị mạng cảm nhận không dây, chương nghiên cứu sở lý thuyết việc định vi Tìm hiểu số hệ thống định vị sử dụng hệ thống định vị ... thống định vị sử dụng GPS, Active Badge, Active Bát, Cricket, radar Trong phần tìm hiểu kỹ thuật định vị nút mạng sử dụng mạng cảm biến - - 21 Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến...
 • 53
 • 300
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tổng quan về mạng cảm nhận không dây sử dụng CC1010 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tổng quan về mạng cảm nhận không dây sử dụng CC1010 ppt
... Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG CC1010 1.1 Giới thiệu mạng cảm nhận không dây Với phát triển công nghệ chế tạo ... 32kB, Và đặc điểm quan trọng giúp CC1010 lựa chọn làm nút mạng cảm nhận không dây tích hợp truyền nhận không dây (300 – 1000MHz) Vì CC1010 thường dùng để thiết kế ứng dụng không dây tiêu thụ lượng ... Công Nghệ Thông Tin 17 Đồ án tốt nghiệp đại học 2.3 Hoạt động truyền nhận không dây Đối với mạng cảm nhận không dây lượng trở thành vấn đề ý để trì hoạt động hệ thống mạng nút mạng độc lập, cung...
 • 60
 • 396
 • 0

LUẬN VĂN: Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa pdf

LUẬN VĂN: Định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa pdf
... mạng cảm nhận, chương ta tìm hiểu chiến lược tiến hóa gì, sử dụng mạng cảm nhận thông qua tìm hiểu hệ thống định vị Ferret LESS - - Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa ... thống định vị sử dụng hệ thống định vị sử dụng mạng WSN Chương : Định vị nút mạng WSN, chương tìm hiểu kỹ thuật định vị thuật toán để xác định vị trí Chương : Sử dụng chiến lược tiến hóa định vị mạng ... qua kĩ thuật định tuyến cho mạng cảm nhận - - Định vị mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa Chương : Định vị mạng cảm nhận không dây, chương nghiên cứu sở lý thuyết việc định vi Tìm...
 • 54
 • 243
 • 2

tiêu chuẩn về mạng cảm biến không dây, ứng dụng vi điều khiển pic để triển khai hệ thống đo đạc nhiệt độ, áp dụng tiêu chuẩn truyền tin ieee 802.15.4

tiêu chuẩn về mạng cảm biến không dây, ứng dụng vi điều khiển pic để triển khai hệ thống đo đạc nhiệt độ, áp dụng tiêu chuẩn truyền tin ieee 802.15.4
... nhóm ứng dụng Mục tiêu đồ án tìm hiểu sở lý thuyết tiêu chuẩn mạng cảm biến không dây, ứng dụng vi điều khiển PIC để triển khai hệ thống đo đạc nhiệt độ, áp dụng tiêu chuẩn truyền tin IEEE 802.15.4 ... nghiên cứu chuẩn truyền tin không dây đặc biệt chuẩn Zigbee IEEE 802.15.4 sử dụng cho mạng cảm biến (WSN), nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển Zigbee công cụ phát triển tích hợp MicroC for PIC qua ... thiết kế chế tạo mạch đo nhiệt độ môi trường tự động, ứng dụng chuẩn truyền tin Zigbee IEEE 802.15.4 để truyền số liệu 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Khái niệm mạng WPAN (wireless...
 • 29
 • 1,308
 • 10

Một số công nghệ truyền thông trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng vào xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh

Một số công nghệ truyền thông trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng vào xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh
... hình Đa điểm - điểm mạng cảm biến không dây 10 Hình Minh họa ứng dụng mạng cảm biến nông nghiệp 16 Hình Minh họa ứng dụng mạng cảm biến môi trƣờng .17 Hình 10 Minh họa ứng dụng mạng ... ĐẶNG DUY AN MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY, ỨNG DỤNG VÀO XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH : 60 48 01 PGS.TS PHẠM VIỆT BÌNH 2013 Số hóa Trung tâm Học ... Lớp ứng dụng Tuỳ theo nhiệm vụ cảm biến, loại phần mềm ứng dụng khác đƣợc xây dựng sử dụng lớp ứng dụng 1.5 Các chế truyền thông cho mạng cảm biến không dây 1.5.1 hình truyền thông mạng cảm biến...
 • 74
 • 745
 • 3

Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng nâng cao chất lượng truyền thông không dây

Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng chất lượng tuyến trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng nâng cao chất lượng truyền thông không dây
... tâm nghiên cứu Xuất phát từ xu hướng trên, đề tài “ Nghiên cứu số kỹ thuật ước lượng chất lượng tuyến mạng cảm biến không dây, ứng dụng nâng cao chất lượng truyền thông không dây mục tiêu nghiên ... nghiên cứu kỹ thuật hay kỹ thuật ước lượng chất lượng tuyến mạng cảm biến không dây, mà thực việc đánh giá kỹ thuật Kết luận văn làm tảng cho hướng nghiên cứu chủ đề ước lượng tuyến mạng cảm biến không ... truyền thông, thách thức truyền thông mạng cảm biến không dây việc đánh giá chất lượng tuyến mạng Chương Một số kỹ thuật đánh giá chất lượng tuyến mạng cảm biến không dây Trình bày chi tiết kỹ...
 • 71
 • 437
 • 0

thiết kế nút mạng cảm biến không dây ứng dụng trong y tế

thiết kế nút mạng cảm biến không dây ứng dụng trong y tế
... Thiết kế nút mạng cảm biến không d y ứng dụng y tế với mục đích x y dựng nút mạng cảm biến có khả thu thập nhiệt độ, nhịp tim bệnh nhân gửi m y tính bệnh nhân bệnh viện (vùng phủ sóng mạng cảm ... Ưu nhược điểm mạng cảm biến không d y a Ưu điểm Mạng không d y không dùng cáp cho kết nối, thay vào đó, chúng sử dụng sóng radio, tương tự điện thoại không d y Ưu mạng không d y khả di động va ... giới.Một ưu điểm mạng cảm biến không d y tính di động cao, nhỏ gọn số lượng nút cảm biến lớn dẫn đến vùng phủ sóng mạng rộng Một ứng dụng mạng cảm biến không d y triển khai áp dụng y tế Với đồ án...
 • 52
 • 684
 • 5

Xây dựng mạng cảm biến không dây ứng dụng thu thập thông tin nhiệt độ

Xây dựng mạng cảm biến không dây ứng dụng thu thập thông tin nhiệt độ
... Tổng quan mạng WSNs Tổng quan mạng WSNs Xây dựng mạng cảm biến không dây ứng bị sử dụng thập thông dụng thu Giới thiệu thiết Giới thiệu thiết bị sử dụng tin nhiệt độ WSNs Giao thức mạng SimpliciTI ... tài Mạng cảm biến không dây thực tế Mạng cảm biến không dây Mạng liên kết node cảm biến sóng vô tuyến Các node mạng nhỏ gọn có giá thành thấp Không có cấu trúc phân bố cụ thể Mô hình mạng cảm ... nối Ứng dụng thực tế Quy mô mạng Quy mô mạng • • Phạm vi hoạt động Thời lượng pin Hướng phát triển đề tài 27 Kết luận  Ưu điểm: • • •  Đã xây dựng mạng cảm biến nhiệt độ tiết kiệm lượng Mạng...
 • 30
 • 255
 • 0

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG CC1010

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG CC1010
... trọng giúp CC1010 lựa chọn làm nút mạng cảm nhận không dây tích hợp truyền nhận không dây (300 – 1000MHz) Vì CC1010 thường dùng để thiết kế ứng dụng không dây tiêu thụ lượng Khi ghép nối với ... nhận không dây sử dụng CC1010 Các vấn đề đưa phần sở cho việc viết phần mềm tiết kiệm tiêu thụ lượng cho nút mạng cảm nhận không dây 2.3.1 Tần số làm việc CC1010 Tần số làm việc tham số quan ... vậy, vấn đề quan trọng không sử dụng tần số làm việc cao mức cần thiết cho ứng dụng Sử dụng CC1010 thuận lợi để tiêu thụ dòng điện thấp truyền nhận không dây tiêu thụ lượng Lõi MCU CC1010 có nhiều...
 • 59
 • 41
 • 0

Thiết kế nút mạng cảm biến không dây ứng dụng trong y tế

Thiết kế nút mạng cảm biến không dây ứng dụng trong y tế
... Ưu nhược điểm mạng cảm biến không d y a Ưu điểm Mạng không d y không dùng cáp cho kết nối, thay vào đó, chúng sử dụng sóng radio, tương tự điện thoại không d y Ưu mạng không d y khả di động ... Thiết kế nút mạng cảm biến không d y ứng dụng y tế với mục đích x y dựng nút mạng cảm biến có khả thu thập nhiệt độ, nhịp tim bệnh nhân gửi m y tính bệnh nhân bệnh viện (vùng phủ sóng mạng ... ứng dụng mạng cảm biến không d y phát triển triển khai nhiều áp dụng y tế Dựa vào ứng dụng thực tế cùng với việc tham gian nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không d y dự án VLIR,...
 • 67
 • 301
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp để sử dụng TCP IP cho mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks

Nghiên cứu các giải pháp để sử dụng TCP IP cho mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks
... XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG TCP/ IP CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 09 2.1 Các vấn đề gặp phải sử dụng TCP/ IP mạng WSN 09 2.2 Giải pháp sử dụng TCP/ IP cho mạng cảm biến không dây ... node cảm biến Trong luận văn này, em thảo luận số giải pháp tối ưu để sử dụng TCP/ IP mạng cảm biến không dây Nội dung luận văn với đề tài Nghiên cứu giải pháp để sử dụng TCP/ IP cho mạng cảm biến ... ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG TCP/ IP CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Các vấn đề gặp phải sử dụng TCP/ IP mạng WSN Mạng cảm biến hệ thống thu thập thông tin dựa kết hợp nhiều node cảm biến nhỏ...
 • 60
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống cảnh bảo cháy tự động sử dụng công nghệ mạng cảm biến không dây wirelees sensor networknghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâymạng cảm biến không dây và ứng dụngứng dụng mạng cảm biến không dâycác ứng dụng của mạng cảm biến không dâyứng dụng của mạng cảm biến không dâyxây dựng mạng cảm biến không dâyung dung mang cam bien khong day giam sat canh bao chay no o nha cao tangbài tập lớn tìm hiểu mạng cảm biến không dây và xây dựng mô hình điều khiển thiết bị điện qua mạng cảm biến không dâycác ứng dụng mạng cảm biến không dây2 ứng dụng của mạng cảm biến không dây3 các giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dâymô phỏng mạng cảm biến không dâymạng cảm biến không dây wikimạng cảm biến không dây là gì20170808 BCTC CtyMe 6T2017(da soat xet)Bài 13. Đại cương về polime20170808 BCTC HopNhat 6T2017(da soat xet)TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao tu TTLK: Ve ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Cac khoan vay tu ngay 31 07 2017 den ngay 24 09 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Quyet dinh thanh lap Van phong dai dien tai TPHCM [] 20171009 TL VPĐD10. ban cam ket 23.ck tncnTh c tr ng ho t ng ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng Longhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anVC1wT1RzZElTSjQTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng v n ng l c c nh tranh v t nh h nh u t n ng cao kh n ng c nh tranh c a T ng c ng ty th p Vi t NamTh c tr ng v s c c nh tranh s n ph m may m c c a C ng ty May Xu t Kh uTh c tr ng v gi i ph p Ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty C i n v Ph t tri n n ng th nĐề thi HSG mẫuChuyên đề giải Toán bằng cách lập phương trìnhGiáo án bồi dưỡng HSGDE HSG HUYEN MO CAY-BTKiểm tra 15 phút GDCD 8bai tap nito va hop chatESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾT