Đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt thần kinh x trong điều trị loét tá tràng

Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên theo phương pháp Berke R.N trong điều trị sụp mi bẩm sinh potx

Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên theo phương pháp Berke R.N trong điều trị sụp mi bẩm sinh potx
... mi, để tăng hiệu phẫu thuật cắt ngắn NMT - Bộc lộ NMT, phẫu tích NMT phía bám tận sâu phía hốc mắt - Cắt dời NMT khỏi sụn mi - Đặt mũi chữ U vào mặt sụn mi trên, khâu NMT vào sụn mi Tùy thuộc ... cho 140 bệnh nhân (174 mắt) có 116 mắt sụp mi mắc phải 58 sụp mi mắt bẩm sinh, nhóm sụp mi bẩm sinh tỷ lệ thành công sau tháng 52% Tỷ lệ kết tốt sau tháng theo dõi nghiên cứu 59,37% Sự khác tác ... vào mi (nếu thấy mi bị nâng cao quá, cha cắt này) Rửa 70 mắt dung dịch kháng sinh nh Cloroxit 0,4% Sơ đánh giá kết sau mổ Hớng dẫn bệnh nhân tập nhắm mắt Tra thuốc mỡ kháng sinh 3.7 Đánh giá...
 • 7
 • 528
 • 1

Nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú nữ tại bệnh viện k

Nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú nữ tại bệnh viện k
... nhum, c kt qu trờn k nh hin cvi quang hc Kt qu cú c sau khong 48 sau cắt mỏng máy, phết làm k nh, cố định lại, nhuộm, đọc k t k nh hiển cvi quang học K t có đợc sau khoảng 48 Sinh thit kim: s ... tng nguy c ung th vỳ vic k ch thớch sinh cỏc t bi cha bit húa Nng Estrogen ni sinh nhng ph n b ung th vỳ cao hn so vi nhng ngi khụng b ung th Nguy c cao vi ngi cú kinh sm kinh mun, khụng cú thai ... tui + Tin s kinh nguyt: tui cú kinh, tui kinh v tin s mang thai l yu t liờn quan cht chộ vi ung th vỳ Ph n cú kinh ln u trc tui 13 nguy c ung th v cap gp ln so vi nhng ph n bt u cú kinh ln u trc...
 • 35
 • 339
 • 2

Đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện việt đức từ 2003 2008

Đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện việt đức từ 2003 2008
... tiễn điều trị ung th trực tràng phẫu thuật nội soi đặt [15], [14], [30], [45], [53] Vì vậy, tiến hành đề tài: Đánh giá kết phẫu thuật nội soi điều trị ung th trực tràng bệnh viện Việt Đức từ 2003- 2008 ... bệnh nhân ung th trực tràng đợc phẫu thuật nội soi bệnh viện Việt Đức từ 1 /2003- 9 /2008 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Các bệnh nhân ung th trực tràng đợc phẫu thuật nội soi - Có kết giải phẫu bệnh ... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ Y tế Trờng đại học y h nội Trịnh viết thông đánh giá Kết phẫu thuật nội soi điều trị ung th trực trng bệnh viện việt đức từ 2003- 2008 Chuyên ngành : Ngoại...
 • 118
 • 595
 • 0

đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương

đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương
... I HC Y H NI B Y T SYHAVONG BUAPHAN ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHẫU THUậT CắT CUốN DƯớI CHỉNH HìNH VáCH NGĂN DƯớI NIÊM MạC - MàNG XƯƠNG Chuyờn ngnh: Tai - Mi - Hng Mó s: 60.72.53 LUN VN THC S Y ... sinh lý bnh 1- Vỏch ngn 2- Mo g 3- mt 4- Xng giy 5- Cun mi gia 6- Cun di 7- Khe gia 8- Khe di 9- Xoang hm 1 0- Xoang sng Hỡnh 1.6: Cỏc xoang cnh mi [2] 25 1.2.5 Mch mỏu v thn kinh mi: - ng mch: ... 2.2: Optique 00 -4 mm Karl-Storz - Mỏy ni soi Karl-Storz - Dng c phu thut ca Karl-Storz Hỡnh 2.3: Mi khoan kim cng 2.2.2 Quy trỡnh nghiờn cu Quy trỡnh nghiờn cu vi cỏc tiờu chun sau: - H s bnh ỏn...
 • 92
 • 531
 • 4

Luận văn thạc sĩ y học đề tài đánh giá kết quả của phẫu thuật longo trong điều trị trĩ tại bệnh viện việt đức

Luận văn thạc sĩ y học đề tài đánh giá kết quả của phẫu thuật longo trong điều trị trĩ tại bệnh viện việt đức
... tươi, ch y r theo phân - Kh i trĩ sa h u môn, sa t ng bó hay c vòng trĩ ñi ho c g ng s c Bó trĩ sa có th t co lên, ph i dùng tay ñ y lên hay sa thư ng xuyên kèm ch y d ch h u môn, ng a…g y khó ch ... B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B YT TRƯ NG Đ I H C Y HÀ N I NGUY N THÀNH QUANG ĐÁNH GIÁ K T QU C A PH U THU T LONGO TRONG ĐI U TR B NH TRĨ T I B NH VI N VI T Đ C Chuyên ngành : Ngo i khoa ... 12 tháng, chưa có ñ tài nghiên c u ñánh giá k t qu c a ph u thu t Longo v i th i gian dài v y ti n hành nghiên c u ñ tài: Đánh giá k t qu c a ph u thu t Longo ñi u tr b nh trĩ t i b nh vi n Vi...
 • 110
 • 272
 • 1

nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị

nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị
... c s cho vic iu tr ni tit + Trong lnh vc sinhh hc, gn õy ó xỏc nh mt s gen ung th nh BRCA1, BRCA2, P53hy vng tng lai liu phỏp gen tr thnh mt bin phỏp iu tr rng rói Trong nc, hin cú rt nhiu cụng ... Kt qu cú c sau khong 48 sau cắt mỏng máy, phết làm kính, cố định lại, nhuộm, đọc kết kính hiển cvi quang học Kết có đợc sau khoảng 48 Sinh thit kim: s dng sỳng lp kim (Add on unit) lu mu bnh ... na ca vỳ [9], [24] 1.1.3 Hch vỳ v cỏc ng bch mch ng bch mch nỏch vo loi hch gm hch nỏch, hch vỳ trong, hch trờn ũn Phõn chia ca Berg 1955 v xp hng TNM ca AJCC/UICC (4 1993) [8], [12]: - Hch nỏch...
 • 35
 • 228
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm PHẪU THUẬT cắt dạ dày nội SOI hỗ TRỢ TRONG điều TRỊ UNG THƯ dạ dày

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm PHẪU THUẬT cắt dạ dày nội SOI hỗ TRỢ TRONG điều TRỊ UNG THƯ dạ dày
... đợc điều trị tốt Các biến chứng khác cha ghi nhận KếT LUậN Cắt dày nội soi hổ trợ điều trị ung th dày bớc đầu cho kết khả quan nhng cấn tiếp tục theo dõi thời gian dài để đánh giá phơng diện ung ... có nhiều phẫu thuật viên chọn lựa cắt dày qua nội soi tính u việt của nh hồi phục sớm, đau, nằm viện ngắn Tuy nhiên, cắt dày qua nội soi nhiều bàn cãi, trớc hết định Đối với cắt dày nội soi theo ... [8], [9] Tại Việt nam có số trung tâm lớn thực phẫu thuật Bài viết với mục đích: Đánh giá kết sớm phẫu thuật nội soi cắt dày phối hợp nạo vét hạch có mở bụng nhỏ hỗ trợ Đối tợng phơng pháp nghiên...
 • 3
 • 261
 • 1

Đánh giá kết quả của phẫu thuật ghép giác mạc xuyên điều trị bệnh giác mạc hình chóp trong 10 năm (2005 2014)”

Đánh giá kết quả của phẫu thuật ghép giác mạc xuyên điều trị bệnh giác mạc hình chóp trong 10 năm (2005 2014)”
... giác mạc xuyên nhóm bệnh lý này, tiến hành nghiên cứu Đánh giá kết phẫu thuật ghép giác mạc xuyên điều trị bệnh giác mạc hình chóp 10 năm (20052 014)” với mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật ghép giác ... xuyên Kết sau phẫu thuật ghép giác mạc xuyên để điều trị bệnh giác mạc hình chóp tốt so với bệnh giác mạc khác Ở nước ta, giác mạc mạc hình chóp bệnh mắt gặp Những đặc điểm lâm sàng mô bệnh ... thuật ghép giác mạc lớp trước sâu số phẫu thuật viên sử dụng để thay cho ghép giác mạc xuyên, ghép giác mạc xuyên sử dụng rộng rãi số phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh giác mạc hình chóp kết...
 • 114
 • 44
 • 0

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT
... tác mạch máu thần kinh ông người hoàn thiện kỹ thuật mổ vi phẫu giải ép vi mạch để điều trị chứng co giật nửa mặt 2 Đã có nhiều công trình nghiên cứu giới phẫu thuật giải ép vi mạch điều trị co ... nước Phẫu thuật giải ép vi mạch điều trị đau thần kinh V co giật nửa mặt áp dụng lần bệnh vi n Chợ Rẫy vào tháng năm 1998 [7] Võ Văn Nho báo cáo trường hợp co giật nửa mặt phẫu thuật giải ép vi mạch ... pháp phẫu thuật giải ép vi mạch điều trị bệnh lý co giật nửa mặt Với nhu cầu từ thực tế cần phải có nghiên cứu sâu phương pháp điều trị, để từ góp thêm số liệu hiệu phẫu thuật giải ép vi mạch điều...
 • 139
 • 204
 • 0

Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật cắt mống mắt chu biên điều trị glôcôm góc đóng nguyên phát tại khoa glụcụm bệnh viện mắt trung ương

Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật cắt mống mắt chu biên điều trị glôcôm góc đóng nguyên phát tại khoa glụcụm bệnh viện mắt trung ương
... glcm gúc ỳng nguyờn phỏt ó c ct mng mt chu biờn ti khoa glcm, Bnh vin Mt trung ng t 1/2006 - 12/2007 2.1.1 Tiờu chun la chn - Bnh nhõn nm iu tr ni trỳ ti khoa ,cú h s lu - Bnh nhõn b glcm gúc ... c bnh vin mt Trung ng v lónh o khoa glcm, Trng i hc Y H Ni - Nhúm nghiờn cu s x lý nhng trng hp phu thut tht bi iu tr ni khoa hoc phu thut - Kt qu c bỏo cỏo trung thc trc hi ng khoa hc - c s ... thng giỏc mc Dớnh sau 3.2.3 Kt qu chung ca phu thut 3.2.3.1 Kt qu chung phu thut Da vo tiờu chun ỏnh giỏ kt qu chung ca PT: T l thnh cụng v tht bi Biu 3.3 Kt qu chung ca FT 3.2.3.2 Tỡnh trng bin...
 • 59
 • 1,109
 • 6

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp lành tính

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp lành tính
... C ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG DAO CắT ĐốT SI U ÂM TRONG PH U THUậT U TUYếN GIáP CNG LUN VN THC S Y HC Hà nội 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI Lấ ANH C ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG DAO ... CắT ĐốT SI U ÂM TRONG PH U THUậT U TUYếN GIáP Chuyờn ngnh: TAI MI HNG Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN QUANG TRUNG Hà nội 2014 CC CH VIT TT TK TQQN : Thn kinh qun qut ... chng phu thut ớt nờn phu thut u tuyn giỏp cú s dng dao si u õm mang li nhiu li ớch cho bnh nhõn v phu thut viờn Tuy nhiờn cha cú nhiu nghiờn cu v vic ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp...
 • 50
 • 333
 • 2

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp
... phu thut Hin vic s dng dao si u õm vo phu thut u tuyn giỏp l mt nhng tin b ca phu thut tuyn giỏp Nh nhng u im ca dao si u õm nh: trỏnh c di vt ch kh u lỳc phu thut, cm m u tt, thi gian phu thut ... au sau m, bin chng phu thut ớt nờn phu thut u tuyn giỏp cú s dng dao si u õm mang li nhiu li ớch cho bnh nhõn v phu thut viờn Nhm nghiờn cu k thut s dng dao si u õm quỏ trỡnh m v ỏnh giỏ kt qu ... ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp chỳng tụi thc hin ti ỏnh giỏ kt qu ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp vi mc ti u sau: Nghiờn cu c im lõm sng v cn lõm sng ca u tuyn giỏp...
 • 65
 • 418
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, mô bệnh học ung thư biểu mô hạ họng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, mô bệnh học ung thư biểu mô hạ họng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật
... sau phẫu thuật với mục tiêu sau: tả đặc điểmlâm sàng, nội soi ,cắt lớp vi tính (mô bệnh học ung thư biểu hạ họng) Đánh giá kết sau phẫu thuật CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1 ... cho bệnh nhân có vai trò định quan trọng chiến lược điều trị Vì tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, bệnh học ung thư biểu hạ họng đánh giá kết sau phẫu ... MẠạC MÔ BệNH BỆNH HọCHỌC Niêm mạc bao phủ hạ họng lớp biểu Malpighi Ung thư hạ họng loại ung thư biểu Malpighi (biểu lát) 22 1.3.1 Đại thể - Về đại thể ung thư hạ họng có hình thái sau: ...
 • 100
 • 469
 • 2

Đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp

Đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp
... nhng u im ca dao si u õm nh: trỏnh c di vt ch kh u lỳc phu thut, cm m u tt, thi gian phu thut nhanh, bnh nhõn ớt au sau m, bin chng phu thut ớt nờn phu thut u tuyn giỏp cú s dng dao si u õm mang ... qu ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp vi mc ti u sau: Nghiờn cu c im lõm sng v cn lõm sng ca u tuyn giỏp ỏnh giỏ kt qu ng dng dao si u õm phu thut u tuyn giỏp 9 Chng TNG QUAN 1.1 Lch ... tuyn giỏp - ỏnh giỏ hiu qu s dng dao si u õm + Thi gian phu thut + Lng m u mt + Thun li quỏ trỡnh phu thut - Bin chng m - Bin chng sau m + Khn ting + Nut sc + Tờ tay chõn + Chy m u sau phu thut...
 • 64
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả sau phâu thuat gay dau dưới 2 xương căng chanđánh giá kết quả sau phẫu thuật 34trò của phẫu thuật làm cầu nối cabg trong điều trị bệnh đmv so với ptca nghiên cứu bariđánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật cắt dịch kính qua pars plana điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ emứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiđánh giá kết quả của công tác đào tạo công nhân kĩ thuậtđánh giá kết quả của học sinh tiểu họcnghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bảnđánh giá kết quả của các hoạt động khác của xí nghiệpphần iv đánh giá kết quả của dự áncác chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả của một dự án tín dụngđánh giá kết quả của quá trình đàm phán gia nhập wto của việt namđánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh của công tyđánh giá kết quả của khoaphân tích và đánh giá kết quả của công ty một vài năm gần đâyPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại