Midterm 2

Midterm 2

Midterm 2
... [18 -21 ] Complete the dialogues using it (4 points each) 18 19 A: How’s the weather? B: A: What time sunny B: 20 ? 7:30 21 A: What is today’s date? B: May 25 A: What day B: ? Wednesday [22 -26 ] ... each) 22 Canada is a big country Question Grammar Space Beginner B2 Mid-term Test 23 She mixes the salad Question 24 Randy and Lisa are best friends Negative 25 There are some flowers Negative 26 ... B2 Mid-term Test My, mine Her, hers Sara’s, Sara’s His, his 10 11 12 13 me 14 him 15 them 16 it 17 her 18 It’s 19 is it, It’s 20 It’s 21 is it, It’s 22 Is Canada a big country? 23 ...
 • 5
 • 6
 • 0

2 Đề thi Midterm - Lớp Đại học pdf

2 Đề thi Midterm - Lớp Đại học pdf
... completely and everyone will love them In the year 20 20 it will be possible for ordinary people to travel on _(8) _ planes such as the Concorde Today this kind of travel is extremely expensive ... 10 How many planet A are in B our C C solar system? D D University of Natural Sciences MIDTERM TEST (đề 2) Time allowed: 45 minutes Name:……………………………………Class Code: ………… Mark: ………./10 Test date:…………………………… ... atmosphere, the heat radiates back into space Even at the equator, the temperature drops to -5 0C ( - 60F) at night Today there is no liquid water, although valleys and channels on the surface...
 • 9
 • 242
 • 3

Flyers 2 MidTerm

Flyers 2 MidTerm
... Total: 29 points TOTAL SCORES FOR WRITING PART C Page of 10 FLYERS - MIDTERM TEST STUDENT’S NAME: ………………….……………… ………….…………… SPEAKING TEST - MIDTERM LEVEL: FLYERS Each correct answer is worth 02 points ... (He / want) Page of 10 FLYERS - MIDTERM TEST B LISTEN AND CIRCLE THE WORD (4 points) 1) tickle little 2) sunny funny 3) sunny tickle 4) little funny Page of 10 FLYERS - MIDTERM TEST C LISTEN AND ... wants to go the beach Page of 10 FLYERS - MIDTERM TEST C WRITE A PARAGRAPH (5 - sentences) ABOUT A PLACE YOU WOULD LIKE TO VISIT WHAT ARE YOU GOING TO DO THERE ? (20 points) ...
 • 10
 • 256
 • 1

Đại số tuyến tính bài 2.pdf

Đại số tuyến tính bài 2.pdf
... 1, cấp 2, , để suy định thức cần tính Ví dụ 2.1: Tính định thức Dn = + a1 b a1 b a2 b 1 + a2 b an b an b a1 bn a2 bn + an b n Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột ... định thức cấp n tính dễ dàng tách định thức (theo dòng theo cột) thành tổng định thức cấp Các định thức thường tính dễ dàng Ví dụ 3.1: Ta tính định thức Dn Ví dụ 2.1 phương pháp Bài giải: Mỗi cột ... có D = det A = det(B.C) = det B det C với định thức det B, det C tính dễ dàng nên D tính Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n D= Bài giải: Với n 2) sau + x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + xn y1...
 • 7
 • 669
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: công ty 20tháng đầu năm 2010đầu năm 2010năm 2007năm 2006năm 2003năm 2008năm 2009gia đình năm 2000luật doanh nghiệp 2005windows server 2003đến năm 2010phần 2sap 2000chương 2công văn CV lop Tien luongCV đi số 2118QD TS duoc mien thi NNTrách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Hoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUSKKN kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen monMột số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNCâu chuyện về nguyễn bỉnh khiêm và lời tiên tri của ôngĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNGTuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoàiĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾde thi kt nông ngiệp ptnt ueh6 thủy phân peptit trong môi trường kiềm (15)5 thủy phân peptit bởi enzim (14)4 lý thuyết peptit (13)de thi kinh tế lao động k25 ueh