BÀI GIẢNG KINH tế VI mô CHI PHÍ sản XUẤT

Bài giảng kinh tế vi chương 5, Sản xuấtchi phí sản xuất

Bài giảng kinh tế vi mô chương 5, Sản xuất và chi phí sản xuất
... lng tng Chi phớ thay i giỏ u vo thay i 17 II Chi phớ sn xut Cỏc khỏi nim v chi phớ a Chi phớ kinh t v chi phớ k toỏn 18 Chi phớ kinh t Chi phớ kinh t = Chi phớ k toỏn + Chi phớ c hi * Chi phớ ... chi phớ chỡm Chi phớ ngn hn Chi phớ c nh (FC) Chi phớ bin i (VC) Tng chi phớ (TC) Chi phớ trung bỡnh Chi phớ c nh bỡnh quõn (AFC) Chi phớ bớờn i bỡnh quõn (AVC) Chi phớ bỡnh quõn (AC ATC) Chi ... tớnh phi kinh t theo phm vi 43 Mc kinh t theo phm vi C ( Q1 ) + C ( Q2 ) C ( Q1 , Q2 ) SC = C ( Q1 , Q2 ) Vi: C(Q1): Chi phớ sn xut sn lng Q1 C(Q2): Chi phớ sn xut sn lng Q2 C(Q1, Q2): Chi phớ...
 • 51
 • 336
 • 1

Bài giảng Kinh tế vi 1 - Chương 4 Lý thuyết sản xuấtchi phí

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 4 Lý thuyết sản xuất và chi phí
... mức sản xuất – Isoquants): ∀→ tập hợp phối hợp khác yếu tố sản xuất tạo mức sản lượng 6 20 25 30 36 42 50 19 23 27 33 37 41 18 21 25 30 32 34 16 20 23 25 27 28 10 15 20 21 23 25 10 14 16 18 K ... sản xuất Q = 10 0 KL Hãy xác định tổng chi phí sản xuất nhỏ để sản xuất 10 .000 sản phẩm với giá th lao động PL = 30.000, giá th vốn PK = 12 0.000 K = 5, L = 20 TCmin = 1. 200.000 LÝ THUYẾT CHI PHÍ: ... PHÍ: 2 .1.   Chi phí ngắn hạn : 2 .1. 1.  Các tiêu tổng phí: * Chi phí cố đònh (Fixed Cost – FC): → loại chi phí không phụ thuộc vào sản lượng * Chi phí biến đổi (Variable Cost – VC): → loại chi phí...
 • 47
 • 3,818
 • 12

bài giảng kinh tế vi lý thuyết về sản xuấtchi phí

bài giảng kinh tế vi mô lý thuyết về sản xuất và chi phí
... II.Phối hợp yếu tố có chi phí thấp    d Đường mở rộng sản xuất: Đường mở rộng sản xuất (hay đđường phát triển sản xuất) : Là tập hợp điểm phối hợp tối ưu YTSX chi phí sản xuất thay đổi Thầy Trần ... tố sản xuất  Thầy Trần Bá Thọ - Giảng vi n trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Download tại: forum.ueh.edu.vn 12/30/2010 I.Hàm sản xuất đònh luật suất biên giảm dần  Để đơn giản, ta chia yếu tố sản xuất ... ta phân biệt:   Hàm sản xuất ngắn hạn Hàm sản xuất dài hạn Thầy Trần Bá Thọ - Giảng vi n trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Download tại: forum.ueh.edu.vn 12/30/2010 I.Hàm sản xuất đònh luật suất biên...
 • 114
 • 1,866
 • 1

Bài Giảng Kinh Tế Vi - Lý Thuyết Chi Phí

Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô - Lý Thuyết Chi Phí
... hạn, chi phí gồm loại định phí biến phí Trong dài hạn, khoản chi phí biến phí II CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN KHÁI NIỆM CÁC LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN • Định phí (FC) khoản chi phí ... I .CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁI NiỆM _ Có quan điểm chi phí: Của nhà làm KẾ TÓAN KINH TẾ NHÀ KẾ TOÁN NHÀ KINH TẾ Chi phí sản xuất kinh doanh toàn khoản chi tiền dùng để mua ... loại: _ Chi phí thời có loại: + Chi phí thời có thị trường + Chi phí thời thị trường • Chi phí thời có thị trường: Khi thị trường cạnh tranh hoàn toàn chi phí thời giá thị trường • Chi phí thời...
 • 24
 • 113
 • 0

Bài giảng Kinh tế Chương 4: Lý thuyết sản xuấtchi phí sản xuất

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất
... NGHIỆP??? SẢN XUẤT BAO NHIÊU? TỈ LỆ PHỐI HỢP TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT? CHI PHÍ SẢN XUẤT TỐI THIỂU LỢI NHUẬN TỐI ĐA NỘI DUNG thuyết sản xuất thuyết chi phí sản xuất Bài tập I LÝ THUYẾT SẢN XUẤT ... tố sản xuất Trong dài hạn, sản lượng quy thay đổi MỘT SỐ KHÁI NIỆM HÀM SẢN XUẤT (Production function) Hàm sản xuất tả số lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa sản xuất số lượng yếu tố sản xuất ... niệm Chi phí kế toán - Chi phí tiền - Ghi chép sổ kế toán Chi phí hội - Không tính tiền - Không ghi chép sổ kế toán - Lựa chọn phương án này, bỏ qua phương án khác Chi phí kinh tế = Chi phí kế...
 • 41
 • 2,676
 • 0

bài giảng kinh tế bài 3 thu nhập và chi tiêu

bài giảng kinh tế vĩ mô bài 3 thu nhập và chi tiêu
... tổng chi tiêu hoạch định kinh tế 18 Tổng chi tiêu dự kiến GDP 19 Cân Thu nhập Chi tiêu Nền kinh tế trạng thái cân Thu nhập Chi tiêu (income–expenditure equilibrium) GDP với tổng chi tiêu ... tổng chi tiêu (AD hay AE) gì? [Phân biệt kinh tế đóng kinh tế mở] Ý tưởng phía cầu Keynes Đại Khủng hoảng 1929-1 933 gì? Nội dung chương này: Hàm tiêu dùng: thu nhập khả dụng tác động chi tiêu tiêu ... Tại chi tiêu đầu tư xem báo quan trọng tình trạng tương lai kinh tế Chi tiêu tiêu dùng (Consumer Spending) Hàm tiêu dùng (consumption function) chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình thay đổi theo thu nhập...
 • 14
 • 159
 • 0

bai giang kinh te vi mo - nguyen hoai bao.pdf

bai giang kinh te vi mo - nguyen hoai bao.pdf
... hôm Gi i thi u v kinh t vi mô môn h c – Kinh t h c gì? – Kinh t vi mô gì? – Kinh t vi mô “cũ” “m i” Gi i thi u n i dung môn h c – Các gi ng – Sách tài li u tham kh o Hoai Bao Kinh t h c gì? Xu ... c Hoai Bao http://baohoai.googlepages.com/ KILOBOOK.com The EUH Ph m vi c a Kinh t h c Kinh t h c Vi mô (Microeconomics): m t nhánh c a kinh t h c, nghiên c u hành vi quy t nh c a cá th (individual), ... h gia ình Kinh t h c Vĩ mô (Macroeconomics): m t nhánh c a kinh t h c, nghiên c u hành vi c a bi n t ng h p (aggregate) n n kinh t , ó thu nh p, s n lư ng, … ph m vi c a m t qu c gia Hoai Bao...
 • 157
 • 1,594
 • 23

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1
... đổi P P1 P D1 MC D2 P2 MC P1 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 Q1 Q Q1 Q2 Q P MC P2 P1 D2 MR2 Q *1 MR1 Q*2 D1 Q Sức mạnh độc quyền bán ĐQ bán đặt P > MC=> có sức mạnh ĐQ bán Abba Lerner đưa L năm 19 34 L ... P1 P2 P* P* MR Q1 Q2 Q* Q* ATC MC D Q 7.3 Phân biệt giá cấp 3: MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt MC P P2 P1 D1 MRtt MR1 Q2 Q1 Qtt D2 MR2 Q 7.4 Đặt giá theo thời gian (thời kỳ) P P1 P2 MC MR1 Q1 D1 ... MPPl/MPPk K A1 K1 K2 A2 Q1 L1 L2 K MPPk + L L Một số đường đồng lượng đặc biệt * Đường đồng lượng đường thẳng K A2 K2 A1 K1 L2 L1 Isoquant L * Đường đồng lượng có dạng chữ L K K2 Q2 K1 Q1 L1 L2 L...
 • 77
 • 988
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... thêm lượng giảm dần vào trình SX Điều phổ biến với hãng => nhà kinh tế khác khái quát thành qui luật hiệu suất giảm dần Qui luật phát biểu sau: " Sản phẩm vật cận biên đầu vào biến đổi giảm dần ... hệ SATC LATC C SATC1 c3 c2 A A c2 SATC2 SATC3 LATC c1 Q1 Q2 Q3 Q III Chí phí kinh tế chi phí kế toán Chi phí kinh tế = CP tường minh + CP ẩn * Chi phí tường (explicit): * Chi phí ẩn (implicit): ... điều này) 2 Sản xuất ngắn hạn: (sản xuất với đầu vào biến đổi) Sản xuất ngắn hạn khoảng thời gian mà hãng sản xuất thay đổi tất đầu vào, có đầu vào cố định MPPL(Marginal physical product): thay...
 • 106
 • 552
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... Chương I: Kinh tế học Vi mô vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi Kinh tế học Vi mô 1.1 Kinh tế học 1.2 Kinh tế học Vi mô: Người tiêu ... trình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh sgk Vấn đề kinh tế doanh nghiệp: sản xuất gì, cho III Lựa chọn kinh tế tối ưu: 1.Bản chất lựa chọn: * Thế lựa chọn: Là cách thức mà thành vi n kinh tế sử ... nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 2.1 Đối tượng 2.2 Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người tiêu...
 • 10
 • 728
 • 11

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... cho giá sản lượng thay đôỉ Y cách xác định điểm cân E (Pe, Qe): Căn vào biểu cung, biểu cầu Căn vào đường, đuờng cầu Căn vào phương trình đường cung, cầu Tình trạng dư thừa thiếu hụt thị trường ... đầu vào, điều tiết Chính phủ tương lai làm thay đổi lượng cung Ví dụ: Dự kiến Pi tăng, Qs tăng để giảm chi phí hay dự kiến thuế tăng, Qs tăng 3.6 Giá háng hoá dịch vụ: Price of goods or services ... sánh tỷ lệ % thay đổi tuyệt đối Nhận xét: EpD < P, Q quan hệ tỷ lệ nghịch EpD không phụ thuộc vào đơn vị P,Q b Cách tính hệ số co dãn: * Co dãn khoảng (đoạn) (Arc Elasticity of demand) co dãn...
 • 41
 • 514
 • 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... nhắc phản ứng đối thủ (phản ứng nhanh qua giá phản ứng chậm vi c đưa s/p - Hàng rào nhập cao nên gia nhập ngành khó thông qua: tính kinh tế theo qui mô, quyền bị hãng cũ liên kết trả đũa 2.3.Mô ... hãng phụ thuộc lẫn Những trò chơi kinh tế tiến hành cách hợp tác không hợp tác - Nếu hãng hợp tác có hợp đồng ràng buộc khiến họ hoạch định chiến lược chung (và ngược lại) - Nếu hợp tác P cao ... lợi nhuận cho riêng Chương VI Thị trường sức lao động I Cung sức lao động Khái niệm: S W W2 W1 t1 t2 t Những nhân tố ảnh hưởng đến cung sức lao động 2.1 áp lực kinh tế 2.2 áp lực mặt tâm lý xã...
 • 79
 • 694
 • 3

Bài giảng kinh tế 1

Bài giảng kinh tế vĩ mô 1
... i * n gin hoỏ cỏc hin tng kt: coi nn kt ch cú TV (ngi SX, ngi TD, CP) Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học thực chứng: - tỡm cỏch gthớch mt cách khỏch quan cỏc hin tng cỏc ... Khỏi nim Kinh tế học ? 2 .1 L mụn khoa hc KTCB Ncu cỏch thc hnh ca tb nn kinh t núi chung v Cỏch thc ng x ca tng thnh viờn nn KT núi riờng Nghiờn cu cỏch thc hnh ca ton b nn kinh t quc dõn ... London, 19 90 Yờu cu i vi sinh viờn c trc giỏo trỡnh Lm bi Tr li cỏc cõu hi /s v la chn Khụng núi chuyn riờng Khụng i chm, vng phi xin phộp => thng: + im pht: im Bản chất kinh tế vi Lý...
 • 68
 • 1,287
 • 10

Bài giảng kinh tế 2

Bài giảng kinh tế vĩ mô 2
... tt c cỏc lng cu mi mc giỏ Lng(tn) 22 18 14 10 Hm cu Hm cu: QD = f(P) Nu l hm tuyn tớnh: Q = aP + b ; (a b = 22 3a = 22 3.(-4) = 34 QD = 34 4P TH CU P ... thừa- thiếu hụt P D thừa S Đim CB (E) E Pe = 4,Qe = 18 D tha: QD =28 -10 = 18 D Thiếu hụt Thiu ht: QS =22 13=9 0,4 10 13 18 22 28 Q TRNG THI THIU HT giỏ th trng thp hn giỏ cõn bng: Pt < Pe P ... Cu gim ng cu dch sang trỏi ( D đến D2) P I E D2 S II D Q2 Qe Q1 D1 Q Giỏ c hng húa cú liờn quan (Py) QxD = (Py; nhõn t khỏc const) H2 cú liờn quan l loi H2 cú quan h vi vic tho nhu cu no ú ca...
 • 95
 • 1,248
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Một số kinh nghiệm giúp học sinh viết đồng phân hợp chất hữu cơ no, mạch hở, đơn chứcMột số kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật dạy học theo dự án chương “cacbon silic” sách giáo khoa hóa học 11 – ban cơ bản nhằm hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinhPhân loại và phương pháp giải bài tập đồ thị trong môn hóa họcLồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môt trường trong giảng dạy bài phân bón hóa học hóa học 11QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾMột số định hướng giúp học sinh giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc giaDạy bài oxi theo phương pháp dạy học tích cực có sử dụng kiến thức thực tiễn và công nghệ thông tinDạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại VNPT QUẢNG BÌNHĐổi mới phương pháp giảng dạy theo tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội,Giải thích một số kiến thức, hiện tượng thực tế thông qua chương trình hóa học lớp 12Giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn hóa họcGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giảng dạy bài ô xi ô zon, hóa học cơ bản 10Căn phòng dễ thương của cô bạn VN du học ở anhCùng quyền linh đột nhập nhà người đẹp huỳnh bích phươngNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, QUẢNG TRỊBài giảng môn luật hiến pháp 1HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG TRUNG cấp kỹ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNH