250 câu ôn THI LSTG 1945

250 câu ôn THI LSTG 1945

250 câu ôn THI LSTG 1945
... (1939 – 1945) : Stt Sự kiện Thời gian Phát xít Đức công Liên Xô Phát xít Đức công Ba Lan chiếm Vácsava Nhật Bản công cảng Trân Châu Phát xít Đức công nước Tây Âu Nhật Bản tuyên bố đầu hàng không ... đoạn từ 1945 đến đầu năm 70 ? Câu 105 Cho biết thi u sót, sai lầm công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ 1954 đến nửa đầu năm 70 Vì có thi u sót, sai lầm mà Liên Xô đạt thành tựu to lớn ? Câu ... yếu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu năm 70 nêu nhận xét (Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 2002) Câu 114 Trình bày thành tựu chủ yếu công...
 • 31
 • 831
 • 0

250 CÂU ÔN THI TNTHPT MÔN: ANH VĂN pot

250 CÂU ÔN THI TNTHPT MÔN: ANH VĂN pot
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 129 I think it’s ... 199 Whose car is this? a Whom does this car belong ? b Who belongs to this car ? c Who does this car belong to? d Whose does this car belong to? 200 I would like you to help me this English exercise ... before it exploded 91 I haven"t eaten this kind of food before A This is the first time I"ve eaten this kind of food B I haven"t eaten this kind of food already C This is the first kind of food I...
 • 34
 • 180
 • 0

250 CÂU ÔN THI ĐH 2011+KEY

250 CÂU ÔN THI ĐH 2011+KEY
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 129 I think it’s ... 199 Whose car is this? a Whom does this car belong ? b Who belongs to this car ? c Who does this car belong to? d Whose does this car belong to? 200 I would like you to help me this English exercise ... haven"t eaten this kind of food before PAGE 12 Grade 12 THE ENTRANCE EXAMINATION A This is the first time I"ve eaten this kind of food B I haven"t eaten this kind of food already C This is the...
 • 34
 • 93
 • 0

250 câu ôn tập thi hk1 chương 3,4,5 sinh học 12

250 câu ôn tập thi hk1 chương 3,4,5 sinh học 12
... D B+C C©u 43: Loại bỏ làm bất hoạt gen không mong muốn hệ gen ứng dụng quan trọng A công nghệ gen B công nghệ tế bào C công nghệ sinh học D kĩ thuật vi sinh C©u 44: Thể truyền (vectơ) kĩ thuật ... dùng vectơ vì: A gen cần không tự xâm nhập B gen ghép vào thi u vectơ không tự nhân đôi C thi u vectơ, tế bào nhân không tạo chất cần D thi u vectơ, tế bào nhận không hoạt động C©u 202: Enzim ... hướng , không di truyền C đồng loạt , định hướng, không di truyền D riêng rẽ, đột ngột, di truyền C©u 19: Ở chó: tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài Cho P = lông ngắn × lông dài...
 • 14
 • 302
 • 3

Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 377
 • 8

TONG HOP 15 CAU ON THI TRIET HOC

TONG HOP 15 CAU ON THI TRIET HOC
... tác động qua lại chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn chúng VD: mâu thuẩn bên trong, bên ngoài, mâu thuẩn thi t yếu, không thi t yếu - Để thúc đẩy vật phát triển phải giải mâu thuẩn phải tôn trọng ... bị vi phạm mà sx xh còn bị tê liệt Trong QHSX thi quan hệ pháp lý, quan hệ tổ chức rất nhạy cảm và có tầm quan trọng rất lớntrong hệ thống QHSX chính vì vậy ta phải ... truyền thống tôn sư trọng đạo, … - Hạn chế: Thi u óc phân tích, tinh thần phê bình tự phê bình; thi u ý thức pháp luật, chấp hành nội quy, kỷ luật; thi u ý thức tiết kiệm, chưa biết làm ăn lớn,...
 • 24
 • 346
 • 4

500 câu ôn thi đại học và tốt nghiệp

500 câu ôn thi đại học và tốt nghiệp
... tng t 200C lờn 500C B.Tc phn ng tng lờn 243 ln nhit tng t 200C lờn 500C C.Tc phn ng tng lờn 27 ln nhit tng t 20 0C lờn 500C D.Tc phn ng tng lờn 81 ln nhit tng t 20 0C lờn 500C 63 H s nhit ... t N ú: - k l hng s tc phn ng (ti nhit xỏc nh), - N0 l s ht nhõn phúng x thi im u (t = 0), - N l s ht nhõn phúng x thi im t ang xột - t1/2 l chu k bỏn ró ca nguyờn t phúng x t = ln 1, 14,3 ... nguyờn t (gam) n l hoỏ tr, hay s electron trao i - I l cng dũng in (A), t l thi gian in phõn (giõy) - F l s Faraday bng 9 6500 m= Giỏ tr A cũn c gi l ng lng hoỏ hc ca n cht n I ìt l s mol electron...
 • 239
 • 354
 • 12

MẶT CÂU ÔN THI

MẶT CÂU ÔN THI
... Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : x2 + y2 +z2 + 4x 6y + m = đt d: x y z + = = Tìm m để đờng thẳng d tiếp xúc mặt cầu (S) Với m tìm đợc xác định toạ độ tiếp điểm Bài 18:Trong không gian ... ,d2 Bài 16:Cho mf (P) : 2x 3y + 4z = mặt cằu (S) : x2 + y2 +z2 3x + 4y 5z + = a) Xác định tâm I bán kính mặt cầu (S) b) Tính khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P).Từ suy mf (P) cắt mc (S) ... gian Oxyz cho mặt cầu (S) : x2 + y2 +z2 x 3y 4z = a) Xác định tâm tính bán kính mặt cầu (S) b) Tìm giao điểm A,B,C lần lợt giao điểm (S) với trục Ox , Oy , Oz c) Viết phơng trình mặt phẳng (ABC)...
 • 2
 • 227
 • 0

300 câu ôn thi TNPT + Đ / Á

300 câu ôn thi TNPT + Đ / Á
... and faster / the more b The faster / the more probable c The more and more fast / the more and more probable d The more fastly / the probable 66 There are more sports competed in this SEA Games ... always been the thing that pleases him most _ he becomes, he is a The more rich / the more happy b The richest / the happiest c The richer / the happier d Richer and richer / happier and happier ... to reduce the risk of heart disease a less fat / more exercise b less and less fat / the more exercise c the less fat / the more exercise d fatter / more exercise 58 He spent a year in India and...
 • 10
 • 208
 • 0

1000 cau on thi lop 9 (P)

1000 cau on thi lop 9 (P)
... 92 7 92 8 92 9 93 0 93 1 93 2 93 3 93 4 93 5 93 6 93 7 93 8 93 9 94 0 94 1 94 2 94 3 94 4 94 5 94 6 94 7 94 8 94 9 95 0 95 1 95 2 95 3 95 4 95 5 95 6 95 7 95 8 95 9 96 0 96 1 96 2 96 3 96 4 96 5 96 6 96 7 96 8 96 9 97 0 97 1 97 2 97 3 97 4 97 5 ... 8 79 880 881 882 883 884 885 886 887 888 8 89 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 90 0 90 1 90 2 90 3 90 4 90 5 90 6 90 7 90 8 90 9 91 0 91 1 91 2 91 3 91 4 91 5 91 6 91 7 91 8 91 9 92 0 92 1 92 2 92 3 92 4 92 5 92 6 92 7 ... 96 4 96 5 96 6 96 7 96 8 96 9 97 0 97 1 97 2 97 3 97 4 97 5 97 6 97 7 97 8 97 9 98 0 98 1 98 2 98 3 98 4 98 5 98 6 98 7 98 8 98 9 99 0 99 1 99 2 99 3 99 4 99 5 99 6 99 7 99 8 99 9 1000 D D D C B C C C A 100 A 101 102 103 111 A 112...
 • 50
 • 338
 • 2

28 Câu ôn thi hệ thống thông tin quản trị chuẩn có giải

28 Câu ôn thi hệ thống thông tin quản trị chuẩn có giải
... vụ ttin,giúp định hớng rõ ràng mục đích dòng ttin hệ thống ttin kt quản lý.Trên sở tiến hành phát triển,hoàn thi n nội dung hệ thống ttin kt quản lý b)các hệ thống ttin quản lý: -hệ thống ttin ... thống tổng thể vốn nó,cùng với phân hệ nội nh mối liên hệ với hệ thống bên -hệ thống ttin tảng hệ thống quản lý dù cấp vĩ mô hây vi mô.Do phân tích hệ thống ttin,ta phảI cách tiếp cận hệ ... + công nghệ quản lý + hệ thống biểu mẫu + ppháp truyền đạt ttin + tác phong lãnh đạo nhân viên quản Câu 22: trình bày nội dung biến đổi liệu từ hệ thống ttin quảnlý cũ sang hệ thống ttin quản...
 • 16
 • 165
 • 0

Chuyên đề viết lại câu ôn thi đại học

Chuyên đề viết lại câu ôn thi đại học
... hurried she would/ could/ might have caught the train Năm học: 2009- 2010 Giáo viên : Lưu Thị Hồng Sâm Trường THPT Nguyễn Quán Nho Ôn thi học sinh giỏi lớp 12 e No one in the club is better at tennis ... Trường THPT Nguyễn Quán Nho Ôn thi học sinh giỏi lớp 12 c He suggested (that) I/ she (should) put my/ her luggage under the seat ... sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it a “ I don’t think John will come”, says Bill (Bill doubted ) b The postman was bitten by our dog (Our dog )...
 • 3
 • 1,410
 • 21

342 câu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

342 câu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh
... biology B philosophy C geography D physic 66 The process of finding somebody/something, or learning about something that was not known about before is called a/an _ A finding B experriment ... stop C will stop D won't stop 190 The pollution rate in this area seems slowly A increase B increasing C to increase D to be increase 191 This forest is acres A width B wide C widely D widened ... of this colour A see B am seeing C can see D have seen 276 The ground is hard and dry It hasn't rained _ ages A from B for C since D by 277 If I _ the leader of the team, I a lot of things...
 • 15
 • 2,096
 • 9

518 câu ôn thi đại học cao đẳng môn hóa

518 câu ôn thi đại học cao đẳng môn hóa
... điện hóa chất là: A Fe Cu B Fe C C Fe Fe3C D Tất 518 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH – Môn Hoá học Câu 258 Trong không khí ẩm, vật làm chất liệu xảy tượng sắt bị ăn mòn điện hóa? A Tôn (sắt ... phân làm hai lớp Câu 38 Một amin đơn chức phân tử có chứa15,05% N Amin có công thức phân tử là: 518 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH – Môn Hoá học A CH5N B C2H5N C C6H7N D C4H9N Câu 39 Cho chuỗi ... [–CH2–C(CH3)=CH–CH2–]n B [–CH2–CH=CH–CH2–]n 518 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH – Môn Hoá học C [–CH2–CCl=CH–CH2–]n D [–CH2–CH=CH–CH(CH3)–]n Câu 116 Hợp chất có công thức cấu tạo [–NH–(CH2)5–CO–]n...
 • 30
 • 144
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: viết lại câu ôn thi hsgbài tập về viết lại câu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 12viết lại câu ôn thi lớp 12bai tap viet lai cau on thi dai hocbai tap viet lai cau on thi dai hoc co dap anviet lai cau on thi dai hoccác bài tập viết lại câu ôn thi đại họcbai tap viet lai cau on thi vao lop 10câu hỏi ôn thicâu hỏi ôn thicâu hỏi ôn thi quản trị họccâu hỏi ôn thi toán 8câu hỏi ôn thi học sinh giỏi hóa 8kiểm tra phản ứng hóa học lớp 8 câu hỏi ôn thi công thức hóa học lớp 8câu hỏi ôn thi công thức hóa học lớp 8Giải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac bovh qua ca daovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân6 dahinhCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA