BÀI GIẢNG tài CHÍNH TIỀN tệ (PHẦN 2) THS NGUYỄN lê HỒNG vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 2) ThS. Nguyễn Hồng Vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 2) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
... trao đổi Tiền lương: Tiền lương lượng tiền tệ định trả cho người lao động theo nguyên tắc định GV: Nguyễn Hồng Vỹ 1.1.2.2 Bản chất tài chính: Vậy chất tài vận động độc lập tương đối tiền tệ với ... quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy tiêu dùng chủ thể kinh tế GV: Nguyễn Hồng Vỹ Tiền tệ: Tiền tệ vật ngang giá chung trao đổi hàng hóa với chức Tài vận động tương đối tiền tệ Giá cả: ... CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1.2 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỪ 2007 GV: Nguyễn Hồng Vỹ 1.1.1 SỰ RA ĐỜI...
 • 10
 • 280
 • 0

BÀI GIẢNG tài CHÍNH TIỀN tệ (PHẦN 2) THS NGUYỄN HỒNG vỹ

BÀI GIẢNG tài CHÍNH TIỀN tệ (PHẦN 2)  THS NGUYỄN lê HỒNG vỹ
... giám đốc tài chính: Là trình vận động nguồn tài chính, trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ  Chủ thể giám đốc tài chính: Là chủ thể phân phối GV: Nguyễn Hồng Vỹ  Kết  giám đốc tài chính: Là ... dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy tiêu dùng chủ thể kinh tế GV: Nguyễn Hồng Vỹ Tiền tệ: Tiền tệ vật ngang giá chung trao đổi hàng hóa với chức Tài vận động tương đối tiền tệ Giá ... đổi Tiền lƣơng: Tiền lương lượng tiền tệ định trả cho người lao động theo nguyên tắc định GV: Nguyễn Hồng Vỹ 1/11/2014 1.1.2.2 Bản chất tài chính: Vậy chất tài vận động độc lập tƣơng đối tiền...
 • 91
 • 321
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 1) ThS. Nguyễn Hồng Vỹ

Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 1) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ
... THÁI TIỀN TỆ 1.3.1 Tiền tệ dạng hàng hóa tiền tệ (hóa tệ) ƒ Tiền tệ đời hình thái khác nhau: ƒ Thời kỳ đầu lịch sử tiền tệ, quan hệ trao đổi thể hiện: H – vật trung gian – H: đánh dấu xuất tiền ... HỌC Giáo trình chính: PGS.TS Phan Thị Cúc- ThS Đoàn Văn Huy, Giáo trình Lý thuyết Tài Tiền tệ Tài liệu tham khảo: GS.TS Văn Tư, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài Nội dung chi ... 09:40 Chương 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ 09:38 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1.1 Sự đời tiền tệ: Sự đời phát triển tiền tệ gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hóa...
 • 10
 • 283
 • 0

BÀI GIẢNG tài CHÍNH TIỀN tệ (PHẦN 1) THS NGUYỄN HỒNG vỹ

BÀI GIẢNG tài CHÍNH TIỀN tệ (PHẦN 1)  THS NGUYỄN lê HỒNG vỹ
... KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Chương 3: CUNG CẦU TIỀN TỆ Giảng viên: ThS Nguyễn Hồng Vỹ 09:38 95 47 3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CUNG CẦU TIỀN TỆ 3.1.1 Cung tiền tệ: Là khối lượng tiền ... CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Chương 2: CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ Giảng viên: ThS Nguyễn Hồng Vỹ 09:38 45 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ Chế độ tiền tệ hình thức tổ ... tiền tệ: Tiền tệ dạng hàng hóa tiền tệ (hóa tệ phi kim loại)  Tiền kim loại  Tiền giấy (giấy bạc nhà nước)  Các hình thức tiền tệ khác (tiền điện tử, trái phiếu, cổ phiếu…) 1.4 Vai trò tiền...
 • 90
 • 327
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2
... Tiền tệ P 20 11 2. 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH 2. 1.1 Chức thị trường tài chính: 2. 1 .2 Khái niệm phân loại thị trường tài chính: 2. 1 .2. 1 Khái niệm 2. 1 .2. 2 Phân loại thị trường tài 2. 1 .2. 3 ... TTTC 2. 1 .2 Khái niệm phân lọai TTTC 2. 1.3 Vai trò TTTC 2. 2 THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ 2. 2.1 Khái niệm phân lọai 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trường tiền tệ 2. 3 THỊ TRƢỜNG VỐN 2. 3.1 Khái niệm phân lọai 2. 3 .2 ... Liên Tổ chức tài trung gian Chứng tiền gửi Trái phiếu Bên thiếu vốn Trang 30 Tài Tiền tệ P 20 11 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trƣờng tiền tệ 2. 2 .2. 1 Nghiệp vụ vay cho vay ngắn hạn 2. 2 .2. 2 Nghiệp vụ...
 • 72
 • 194
 • 1

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2 ths trần thị thái hằng (đh đông á)

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2  ths trần thị thái hằng (đh đông á)
... trường tài 5.4.1.5 Các loại thị trường tài chủ yếu a Thị trường tiền tệ (thị trường tài ngắn hạn) Thị trường tiền tệ thị trường vốn ngắn hạn, nơi gặp cung- cầu vốn ngắn hạn Giảng viên: Ths Trần Thị ... 1997 "Lý thuyết tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế toán HN, NXB Tài Chính HN 1998 "Lý thuyết tài tiền tệ" TS Nguyễn Ngọc Hùng NXB Thống kê -1998 "Quản kinh doanh tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế ... NXB Chính Trị Quốc Gia 1996 12 "Luật NSNN" Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NHP - 68 - Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ...
 • 34
 • 84
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 2

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 2
... CHẤT CỦA TIỀN TỆ  Phân biệt tiền tệ (money) tiền đồng (currency)  Tiền đồng bao gồm tiền giấy tiền kinh loại quốc gia  Các giấy tờ có giá xem tiền chuyển thành tiền giấy tiền kim loại  Tiền cải ... CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ  Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ quốc gia quy đònh luật pháp Chế độ tiền tệ hình thành kể từ có can thiệp nhà nước vào lónh vực tiền tệ  Chế độ tiền tệ bao ... tiền mặt thẻ ATM bạn thích phương tiện nào, giải thích? 03/14/14 24 CUNG CẦU TIỀN TỆ  Lý thuyết cầu tiền tệ  Các khối tiền kinh tế  Chủ thể cung tiền 03/14/14 25 LÝ THUYẾT VỀ CẦU TIỀN TỆ Tiền...
 • 62
 • 669
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 nguyễn anh tuấn

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2  nguyễn anh tuấn
... định nhu cầu tiền kinh tế ? Nhu cầu tiền cho tiêu dùng Nhu cầu tiền cho đầu tư tích lũy Khối tiền lưu thông : Tiền có tính lỏng/ tính khoản cao Tiền tài sản Tiền có tính khoản cao gồm Tiền có tính ... tổng lượng tiền gồm : M1 : - Tiền pháp định - Cheque/ ATM - Cheque du lịch M2 : - M1 - Tiền gởi có kỳ hạn quy mô nhỏ - Chứng từ nợ ngắn hạn - Tiền gởi thị trường tiền tệ M3 : hạn - M2 Tiền gởi ... có tính lỏng cao gồm: - tiền pháp định - Tiền gởi tài khoản toán NHTM Tiền tài sản tiền tình trạng đầu tư gồm : -Tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, giấy nợ kỳ hạn ngắn - Tiền gởi tiết kiệm quy...
 • 28
 • 384
 • 0

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen
... CHẾ TÀI TRỢ Tài gián tiếp Người tiết kiệm  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính phủ  Nước ngồi Trung gian tài Thị trườøng tài Tài trực tiếp 29 Người cần vốn  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính ... vị Thời gian năm BÀI TẬP Doanh nghiệp A năm có lợi nhuận thu 120 tỷ; doanh nghiệp B có lợi nhuận thu 100 tỷ? Hỏi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Một doanh nghiệp A năm kinh doanh có lợi nhuận ...  Nước ngồi TÀI TRỢ GIÁN TIẾP Tiền vay Tiền gửi Người Tiết kiệm Lãi 30 Doanh nghiệp Trung gian tài Lãi TÀI TRỢ TRỰC TIẾP  Hộ gia đình  Nhà đầu tư Thị trườøng tài Doanh nghiệp Chính phủ ...
 • 39
 • 233
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 thị trường tài chính

Bài giảng tài chính tiền tệ  chương 2 thị trường tài chính
... điều tiết 2. Phân loại thị trường tài Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần  Thị trường tiền tệ vs Thị trường vốn  Thị trường sơ cấp vs Thị trường thứ cấp  Thị trường tập trung vs Thị trường phi ... định Các công cụ lưu thông thị trường tài Các công cụ lưu thông thị trường tiền tệ  Các công cụ lưu thông thị trường vốn  3.1 Các công cụ tài chủ yếu thị trường tiền tệ  Tín phiếu kho bạc (Treasury ... khoán vốn => mua bán quyền sở hữu vốn  Rủi ro  Thị trường tiền tệ vs thị trường vốn        Thị trường tài ngắn hạn (thị trường tiền tệ) Là nơi giao dịch, mua bán chứng khoán nợ ngắn...
 • 31
 • 204
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2 TS nguyễn phúc hiền

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2  TS nguyễn phúc hiền
... 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 Ngu n: ADB 20 11 TS Nguy n Phúc Hi n - ð i h c Ngo i thương 14 T giá USD/CNY (end year 1991 -20 11) ... 1991 -20 11) 8,5 7,5 6,5 5,5 1991 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 Ngu n: ADB 20 11 TS Nguy n Phúc Hi n - ð i h c Ngo i thương 15 ... 1,37045 0, 029 926 November 20 799, 62 2 124 1,96 2, 126 673 November 1,3587 1,35908 0, 027 968 December 20 880,17 21 194,35 1,5047 December 1,318 42 1,318 82 0,030339 Source: OANDA 20 12 TS Nguy n Phúc Hi n...
 • 31
 • 209
 • 0

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2 TS nguyễn hữu tài (chủ biên)

Giáo trình lý thuyết tài chính  tiền tệ phần 2  TS nguyễn hữu tài (chủ biên)
... tổng tài sản vói vốh nỢ Vổh tạo cách bán cổ phần (cổ phiếu) từ khoản lợi nhuận giữ lại Ổ .2. 2 .Tài sản 8.1 .2. 1 Tiền dự trữ Tất NHTM phải giữ lại phần sô" vốh mà họ huy động để gửi vào NHTƯ Tiền ... toán có tiền gửi rút 8.1 .2. 2 Tiền mặt trinh thu Đó khoản tiền mà NHTM nhận dạng séc chứng từ toán khác sô' tiền chưa chuyển đến ngân hàng Trong trường hỢp tò séc coi tiền mặt trình thu, tài sản ... ia n Cũng thị trường tài chính, tổ chức tài trung gian thực chức dẫn vốn từ ngưòi có vốn tói ngưòi cần vốn, khác vối tài trực tiếp thị trường tài chính, trung gian tài thực trình dẫn vốh thông...
 • 199
 • 249
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2 ths đỗ thị thu thủy

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2  ths đỗ thị thu thủy
... tài quốc tế Ths Do Thi Thu Thuy Tổng quan hệ thống tiền tệ quốc tế LOGO  Hệ thống tiền tệ quốc gia hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế gì?  Nghiên cứu hệ thống tài quốc tế nghiên ... hệ tài quốc gia Ths Do Thi Thu Thuy Tổng quan hệ thống tiền tệ LOGO quốc tế Nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế nghiên cứu chế độ tiền tệ chế tài điều tiết quan hệ tài quốc gia định chế tài quốc ... Những khó khăn cản trở Ths Do Thi Thu Thuy 23 LOGO Các tổ chức tài quốc tế - IMF WB ADB WTO … Ths Do Thi Thu Thuy 24 LOGO Là tổ chức tài đa phương, quan đặc biệt thu c LHQ Được thành lập Bretton...
 • 37
 • 325
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ bài 2 lãi suất

Bài giảng tài chính tiền tệ bài 2  lãi suất
... trị tiền tệ, lãi suất danh nghĩa điều chỉnh với tỷ lệ lạm phát dự tính o Lãi suất thực thường nhỏ lãi suất danh nghĩa 2 Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực Mối quan hệ lãi suất danh nghĩa, lãi suất ... suất thực o Lãi suất danh nghĩa (nominal interest rate) lãi suất khơng tính đến biến động giá trị tiền tệ, lãi suất mà tổ chức tài cơng bố o Lãi suất thực (real interest rate) lãi suất sau trừ ... khái niệm lãi suất đo lường lãi suất  Các thước đo lãi suất: lợi suất đáo hạn, lợi suất hành lợi suất chiết khấu  Cuối cùng, tìm hiểu khác biệt lãi suất suất sinh lợi trái phiếu  Bài học quan...
 • 82
 • 1,041
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ 1 chương 2 ths phạm quốc khang

Bài giảng tài chính  tiền tệ 1 chương 2  ths phạm quốc khang
... Tài liệu tham khảo Chƣơng 3: Thị trƣờng tài Tr .11 5 Chƣơng 6: Các trung gian tài Tr .2 51 (Giáo trình Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 20 09) NỘI DUNG Khái niệm thị trƣờng tài ... gia đình - Các DN - Chính phủ - Nƣớc 11 TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 11 CHỨC NĂNG… (TIẾP) Tại việc luân chuyển vốn từ ngƣời có vốn sang ngƣời sử dụng vốn quan trọng với kinh tế? 12 12 CHỨC NĂNG… (TIẾP) ... hệ thống tài phụ thuộc vào tài sản tài (financial assets) Tài sản tài nhƣ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu… Khi tài sản tài đƣợc thiết kế để mua bán lại đƣợc gọi công cụ tài (financial...
 • 53
 • 383
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tài chính tiền tệ 2bài giảng tài chính tiền tệ 2 2bài giảng tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ phần 2bài giảng tài chính doanh nghiệp phần 2bài giảng tài chính tiền tệ ngân hàngĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kế toán)đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phídon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Đề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật ăng ten