Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiểnfuzzy q learning

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiển fuzzy q learning

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiển fuzzy q  learning
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐẶNG PHƢỚC LÂM NGHIÊN CỨU MẠNG TỰ TỔ CHỨC DỰA VÀO THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN FUZZY Q- LEARNING Ngành: Công nghệ Điện tử ... thương mại, việc tự tối ưu hóa mạng cần thiết Công nghệ mạng tự tổ chức khả tự động hóa quy trình vận hành lựa chọn tối ưu cho nhà mạng Mạng tự tổ chức cho phép tự động hóa nhiệm vụ quy hoạch, cấu ... .44 4.4 Thuật toán điều khiển Fuzzy Q- Learning để điều chỉnh tham số Hys TTT45 4.4.1 Reinforcement Learning 46 4.4.2 Q- Learning 46 4.4.3 Fuzzy Q- Learning ...
 • 65
 • 224
 • 0

Nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
... a bàn Th T Sơn, t nh B c Ninh 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u ñ tài 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u ð tài nghiên c u tình hình t ch c công tác k toán c a doanh nghi p v a nh ñ a bàn th T Sơn, ... bàn Th t Sơn, t nh B c Ninh 4.16 106 T ch c ki m tra k toán (ki m toán) DNVVN qu c doanh ñ a bàn Th t Sơn, t nh B c Ninh 4.15 104 Trình ñ nhân s làm k toán DNVVN qu c doanh ñ a bàn Th ... t nh B c Ninh 1.3.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi n i dung: Nghiên c u t p trung vào tình hình t ch c công tác k toán c a doanh nghi p v a nh qu c doanh ñ a bàn th T Sơn, t nh B c Ninh - Ph...
 • 186
 • 367
 • 0

nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại chi nhánh công ty cp gạch men viglacere thăng long chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại chi nhánh công ty cp gạch men viglacere thăng long chi nhánh đà nẵng
... MEN VIGL ACERA THĂNG LONG TẠI ĐÀ NẴNG I Đặc điểm tình hình chung chi nhánh Công ty CP gạch men Viglacera Thăng Long Đà Nẵng Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1 Lịch sử hình thành Công ty ... VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP GẠCH MEN VIGLACERA THĂNG LONG TẠI ĐÀ NẴNG Đánh giá chung 1.1 Ưu điểm Trải qua thời gian hoạt động lâu dài Chi nhánh công ty CP ... 01/01 kết thúc 31/12 hàng năm − Kỳ kế toán: tháng II Thực trạng hoạch toán lưu chuyển hàng hóa chi nhánh công ty CP gạch men Viglacera Thăng Long Đà Nẵng Hoạch toán nghiệp vụ mua hàng Nguồn hàng Hàng...
 • 54
 • 142
 • 0

Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc

Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc
... tớnh hp lý v hiu qu CHNG IV GII PHP XUT NHM NNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình tổ chức máy kinh doanh Khách sạn 1.1 T chc li b mỏy hot ng ca Khỏch sn: - ... triển Khách sạn Star Old Quarter Khỏch sn Star Old Quarter l mt n v kinh doanh trc thuc Doanh nghip t nhõn Xuõn Thc Vỡ vy trc tỡm hiu v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Khỏch sn Star Old Quarter ... ngoi nc -Cỏc nghnh ngh kinh doanh: + Kinh doanh phũng ngh + Kinh doanh cỏc dch v n ung + Kinh doanh cỏc dch v b sung: massage, t chc hi ngh, bỏn hng lu nim, git l + Kinh doanh du lch, t chc l...
 • 31
 • 860
 • 10

Nghiên cứu công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Vấn & Thương Mại Tân Tiến

Nghiên cứu công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Tư Vấn & Thương Mại Tân Tiến
... Công ty TNHH TV & TM Tân Tiến II Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu hoạt động tổ chức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp III Phạm vi nghiên cứu Thời gian Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm ... ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TV & TM TÂN TIẾN I Khái niệm hoạt động tiêu thụ sản phẩm Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Đặc trưng lớn sản phẩm hàng hóa sản xuất để bán nhằm thực mục tiêu ... Như vậy, tiêu thụ sản phẩm trình thực chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm Công tác tiêu thụ sản phẩm định tính hiệu trình sản xuất tái sản xuất doanh nghiệp Vai trò công tác tiêu thụ sản phẩm Có...
 • 41
 • 233
 • 0

Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter

Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter
... tớnh hp lý v hiu qu CHNG IV GII PHP XUT NHM NNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình tổ chức máy kinh doanh Khách sạn 1.1 T chc li b mỏy hot ng ca Khỏch sn: - ... triển Khách sạn Star Old Quarter Khỏch sn Star Old Quarter l mt n v kinh doanh trc thuc Doanh nghip t nhõn Xuõn Thc Vỡ vy trc tỡm hiu v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Khỏch sn Star Old Quarter ... THIU KHCH SN STAR OLD QUARTER Giới thiệu khái quát Khách sạn 1.1 Thụng tin c bn * L loi hỡnh doanh nghip t nhõn, Khỏch sn Star Old Quarter cú: + Tờn ting vit: Khỏch sn Star Old Quarter + a ch:...
 • 31
 • 305
 • 4

Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ anh – việt

Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ anh – việt
... trờn cm t Ngôn ngữ nguồn Thuật toán tìm kiếm BEAM M * e arg max m hm (e, f ) e Mô hình ngôn ngữ h1 (e, f ) Mô hình dịch h2 (e, f ) m Ngôn ngữ dịch Các đặc trung dịch máy dựa cụm từ Hỡnh 2.1: ... ting Anh Cựng xem xột vớ d di õy: Cõu u vo l ting c c tỏch thnh cỏc cm (vi s lng t bt k), sau ú mi cm s c dch sang cm t ting Anh Cui cựng cỏc cm t ting Anh c sp xp li cho ỳng vi ng phỏp ting Anh ... t ting c c ỏnh x sang t ting Anh v c chia thnh cp cm t Nhng cm t ting Anh phi c sp xp li ng t luụn ng sau ch ng T natuerlich ting c c dch chớnh xỏc nht sang ting anh l of course lm c iu ny,...
 • 22
 • 220
 • 0

Slide môn lập và quản lý dự án đầu tư: Chương 5: Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án

Slide môn lập và quản lý dự án đầu tư: Chương 5: Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án
... hình thức tổ chức vận hành dự án: Nhóm Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân 2.2 Xác định cấu tổ chức vận hành dự án: Sơ đồ tổ chức Chức nhiệm ... công tác tổ chức quản hoạt động vận hành dự án Chức năng: vạch dẫn mang tính chiến lược bao gồm kế hoạch tài chính, vấn đề có liên quan đến tài chính, đến công tác tổ chức, nhân định xây dựng ... điều hành nhằm đạt mục tiêu mà dự án đặt 10 2.3 Dự kiến nhu cầu nhân vận hành dự án 2.3.1 Xác định lao động dự án Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp Lao động quản 2.3.2 Xác định chế độ làm...
 • 11
 • 365
 • 3

Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và áp dụng cho dịch từ tiếng việt sang tiếng anh

Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và áp dụng cho dịch từ tiếng việt sang tiếng anh
... Nghiên cứu dịch thống dựa vào cụm từ áp dụng cho dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu phương pháp, mô hình dịch máy thống ... dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu phương pháp dịch thống dựa vào cụm từ ứng dụng dịch tài liệu, văn tiếng Việt, tiếng Anh Hướng nghiên cứu ... nghiên cứu hệ dịch dựa vào cụm từ ứng dụng cho dịch Việt Anh có ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc luận văn + Chương 1: Tổng quan dịch máy + Chương 2: Dịch máy thống dựa vào cụm từ áp dụng cho...
 • 59
 • 355
 • 1

Phân tích những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và luật các tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 trên khía cạnh nghiên cứu cơ cấu tổ chức của các TCTD.doc

Phân tích những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và luật các tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 trên khía cạnh nghiên cứu cơ cấu tổ chức của các TCTD.doc
... nghiên cứu đề tài Phân tích điểm luật tổ chức tín dụng năm 2010 so với luật tổ chức tín dụng năm 1997 luật tổ chức tín dụng chỉnh đổi, bổ sung 2004 khía cạnh nghiên cứu cấu tổ chức TCTD” Do chưa ... TÍN DỤNG TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010 Một số thay đổi chung: 1.1 Quy định rõ ràng tổ chức tín dụng: Luật 2010 khắc phục bất cập luật Các tổ chức tín dụng 1997 phạm vi điều chỉnh, luật ... VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010 1.Một số thay đổi chung: 1.1.Quy định rõ ràng tổ chức tín dụng: ...
 • 46
 • 965
 • 2

Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương tại Xí nghiệp xây lắp điện An Dương

Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương tại Xí nghiệp xây lắp điện An Dương
... trạng công tác tổ chức tiền lơng nghiệp xây lắp điện An Dơng Từ đó, đánh giá hiệu công tác tổ chức tiền lơng đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng nghiệp xây lắp điện ... Lý luận chung công tác tổ chức tiền lơng Chơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tiền lơng nghiệp xây lắp điện An Dơng Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng Website: ... trạng công tác tổ chức tiền lơng nghiệp xây lắp điện An Dơng 2.1 Những đặc điểm sản xuất kinh doanh có ảnh hởng đến công tác tổ chức tiền lơng nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Xí...
 • 91
 • 186
 • 1

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
... du lịch dựa vào cộng đồng Mỹ Hòa Hưng, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thực A MỤC TIÊU, CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I MỤC TIÊU Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch dựa vào ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH Hoạt động du lịch du lịch cộng đồng Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 1.1 Hiện trạng hoạt động du lịch MHH Theo số liệu báo cáo Sở du lịch An Giang (2007) ... tham gia phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 5.1 Các nguyên tắc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Võ Quế (2008) cho nguyên tắc để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng bao gồm: (i) cộng đồng quyền...
 • 70
 • 625
 • 4

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội
... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI Thư viện trường Đại học Ngoại thư ng thành lập cở trường ... đổi ban ngành THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG I CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THƯ VIỆN TRƯỞNG ... trọng thư viện trường Đại học Ngoại thư ng tồn thể bạn đọc cán bộ, nghiên cứu sinh sinh viên trường Em chọn đề tài: Nghiên cứu cấu tổ chức hoạt động thư viện trường Đại học Ngoại thư ng Nội ...
 • 20
 • 739
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chứcnghiên cứu hành vi tổ chứctrung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lýviện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nướcnghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giangứng dụng mạng tự tổ chứcmạng tự tổ chức sonvì sao phải nghiên cứu hành vi tổ chứcsự cần thiết nghiên cứu hành vi tổ chứcphương pháp nghiên cứu hành vi tổ chứcxậy dựng đề cương nghiên cứu khoa học đề tài nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ mầm non2 7 mạng tự tổ chức somnghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lýnghiên cứu khách hàng tổ chứcnghiên cứu công tác tổ chứcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại