worksheets 1 8

Giáo án lớp 1 tuần 1-8

Giáo án lớp 1 tuần 1-8
... Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán Tiết 10 : Bé hơn, dấu < (T17) I Mục tiêu: - Bớc đầu biết so sánh số lợng sử dụng từ bé so sánh số - So sánh số phạm vi - Hăng say học tập môn toán II Đồ dùng: ... bài: i, a Toán Tiết 11 : Lớn hơn, dấu > (T19) I Mục tiêu: - Bớc đầu biết so sánh số lợng sử dụng từ lớn so sánh số - So sánh số phạm vi theo quan hệ lớn - Hăng say học tập môn toán II Đồ dùng: ... điểm tuần I Nhận xét tuần qua: - Thi đua học tập chào mừng ngày 15 /10 - Duy trì nếp lớp tốt, tham gia hoạt động đầy đủ - Một số bạn gơng mẫu học tập, hoạt động khác lớp: Hà, Thuỷ Tiên, Khánh Linh,...
 • 154
 • 2,335
 • 18

giao an sinh 8 tu tiét 1-8

giao an sinh 8 tu tiét 1-8
... môn thể ngời vệ sinh - Quan sát tranh ảnh mô hình động vật hình thái cấu tạo - TN tìm chức THCS Ninh An - giáo án - Sinh học phơng pháp mà HS nêu sinh lý quan , hệ quan - Vận dụng kiến thức áp ... vệ sinh -Nhiệm vụ: - Cung cấp kiến thức cấu tạo, chức sinh lý quan - Mối quan hệ thể với môi trờng? -Thấy rõ mối liên quan môn học với môn học khác III Phơng pháp học tập môn thể ngời vệ sinh ... thẻ tránh tác động mạnh vào số hệ quan quan trọng II: Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Giáo án - Phơng tiện hỗ trợ: Tranh hệ quan thú, hệ quan ngời, H2.1,2, Bảng 2.Học sinh: Nh hớng dẫn trớc III Tiến trình:...
 • 21
 • 276
 • 0

giao an tu chon 10 cb (tiet 1-->8)

giao an tu chon 10 cb (tiet 1-->8)
... just before the holidays and I (go)………… away (had planned to go away) IV Commments Giáo án tự chọn Tiếng Anh 10 (Cb) Vũ Lê Vónh Giang Week: Class: 10A1, A2, A3 Date of planning: / / 2008 Period: ... Comment Giáo án tự chọn Tiếng Anh 10 (Cb) Vũ Lê Vónh Giang Week: Class: 10A1, A2, A3 Date of planning: 10 / / 2008 Period: Date of teaching: 11 /9 /2008 Lesson SIMPLE FUTURE PAST SIMPLE VS PAST PERFECT ... Week: Class: 10A1, A2, A3, 10A4 Period: Giáo án tự chọn Tiếng Anh 10 (Cb) Date of planning: 23 / / 2008 Date of teaching: 24 /9 /2008 Vũ Lê Vónh Giang Lesson INFINITIVE, TO-INFINITIVE AND GERUND...
 • 9
 • 325
 • 7

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8
... khối lượng 20 tạ Câu 18 : Một bình chia độ chứa 10 0ml nước, bỏ vào bình viên sỏi nước bình dâng lên tới vạch 15 0ml Thể tích viên bi : A 15 0 cm3 B 50 cm3 C 0 ,15 dm3 D 10 0 ml Câu 19 :Một tàu ngầm lơ ... Câu 16 :Phát biểu sau không xác: A Trọng lực lực hút Trái Đất B Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất C Khối lượng vật trọng lượng vật D Trọng lượng cân 10 0g 1N Câu 17 :Trên ... Thể tích bình chứa D Thể tích nước lại bình tràn Câu 11 : GHĐ VÀ ĐCNN thước hình sau là: A 30cm 0cm B 30cm 2mm C 30cm 0,5cm D 30cm 1mm Câu 12 : Để đo thể tích ổ khóa lớn miệng bình chia độ có phòng...
 • 3
 • 167
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỪ BÀI 1-8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỪ BÀI 1-8
... c.400lít d .10 000lít Câu 10 :Trong số thước đây,thườc thích hợp để đo chiều dài sân trường em? a.Thước thẳng có GHĐ 1m ĐCNN 1mm b.Thước thẳng có GHĐ 5m ĐCNN 5mm c.Thước thẳng có GHĐ 1, 5m ĐCNN 1mm d.Thước ... ĐCNN 1mm d.Thước thẳng có GHĐ 1m ĐCNN 1cm Câu 11 :Có thể dùng bình chia độ bình tràn để đo thể tích vật đây? a.Một nắm cát b.Một gói gòn c.Một bát gạo d.Một sỏi Câu 12 :Hai đĩa cân thăng đĩa bên ... bên trái có gói kẹo giống nhau,đĩa bên phải có cân:một 10 0g,hai 50g,hai 20g,một 10 g.Khối lượng gói kẹo là: a .18 0g b.200g c.250g d .10 00g Câu13:Khi chịu tác dụng lực cân vật sẽ: a Đứng yên b Chuyển...
 • 4
 • 204
 • 0

2 Đề kt 1tiết Lí 6 (Bài 1-8, có đáp án)

2 Đề kt 1tiết Lí 6 (Bài 1-8, có đáp án)
... Tại bè không bị trôi? -HếtNm hc 20 08 20 09 Giỏo ỏn Lớ Trng THCS Nhun Phỳ Tõn M Cy Bn Tre Đề Gv: Lờ Vn Cng Đáp án biểu điểm: Bài kiểm tra học kỳ I (Năm học 20 08 -20 09) Môn :Vật lý - Lớp Thời gian ... xác ? A Bình GHĐ 100 ml ĐCNN ml B Bình GHĐ 100 ml ĐCNN ml C Bình GHĐ 100 ml ĐCNN ml D Cả bình đo xác nh Câu 2: Chiều dài bàn học 1m Thớc sau đo chiều dài bàn xác A Thớc dây GHĐ 1,5m ... Bình thủy tinh chia độ D ấm nhôm Câu 5: Khi đo độ dài vật ngời ta chọn thớc đo : A GHĐ lớn chiều dài cần đo ĐCNN thích hợp B GHĐ nhỏ chiều dài cần đo đo nhiều lần C GHĐ lớn chiều...
 • 8
 • 321
 • 2

Số học 6(1-8), 2 cột

Số học 6(1-8), 2 cột
... 22 = (463 + 137) + (318 + 22 ) = 600 + 340 = 940 c) 20 + 21 + 22 + + 29 + 30 Hs: C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt = (20 + 30) + (21 + 29 ) + (22 + 28 ) + + Gv: Nháûn xẹt v hỉåïng dáùn (23 + 27 ) + (24 ... nh¸p → ChÊm em Hs: Nháûn xẹt bi lm trãn Bi táûp 22 / 14 (SGK) a) C = {0; 2; 4; 6; 8} b) L = {11; 13; 15; 17; 19} c) A = {18; 20 ; 22 } d) B = { 25 ; 27 ; 29 ; 31} bng Gv: Nháûn xẹt chung Gv: §a b¶ng phơ ... nhanh a) A = 26 + 27 + 28 + + 33 b) B = + + + + + 20 07 c) C = + + + + + 20 01 Hỉåïng dáùn : Cáu a : - A cọ 33 - 26 + = (säú) - Säú càûp : - Váûy : = (càûp) A = (26 + 33) = 59 = 23 6 + Hc thüc...
 • 29
 • 208
 • 0

Tiết 1-8 HDGDNGLL

Tiết 1-8 HDGDNGLL
... nghệ tổ 1&2 ớc lớp - Sau tổ trình bày (biểu diễn tiết mục văn nghệ) phút - Thảo luận bổ sung toàn lớp - Bổ sung hoàn thiện câu hỏi - Biểu diễn tiết mục văn nghệ phút phút phút E Kết thúc: phút ... số tiết mục văn nghệ II/ Hình thức: - Lễ đăng ký thi đua - Văn nghệ lồng ghép C Chuẩn bị hoạt động; I/ Về phơng tiện: - Bản đăng ký thi đua cá nhân - Bản đăng ký thi đua tổ, lớp - Một số tiết ... Tập hợp đăng ký tổ - Biểu diễn tiết mục văn nghệ Hoạt động 3: thảo luận - Đọc dự thảo - Thông qua thảo luận tiêu : + Kết học tập môn + Kết học tập cuối năm + Số tiết học tốt tuần + Số tuần đạt...
 • 30
 • 177
 • 0

Giao án. Sinh 7. Tiết 1-8

Giao án. Sinh 7. Tiết 1-8
... chữa Yêu cầu: GA: Sinh Học lớp Yêu cầu: + Cấu tạo chi tiết trùng roi + Cách di chuyển nhờ roi +Các hình thức dinh dưỡng +Kiểu sinh sản: vô tính theo chiều dọc +Trình bày trình sinh sản trùng roi ... Viên: Hồ văn Thiện – 2008 – 2009 Trang 13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm-EaKar GA: Sinh Học lớp H7.1 ,7.2 SGK tr.27.hoàn thành bảng -HS: Trao đổi nhóm hoàn thành bảng -GV: lưu ý: +Cho HS ghi chép ... -GV: Cho HS rút kết luận Hoạt động 4: SINH SẢN HOẠT ĐỘNG CỦA GV -GV: yêu cầu HS Quan sát tranh sinh sản thuỷ tức Trả lời: ?: Thuỷ tức có kiểu sinh sản nảo? GA: Sinh Học lớp - lớp trong:- tế bào mô...
 • 17
 • 314
 • 1

Ngữ văn 8. tuần 1-8

Ngữ văn 8. tuần 1-8
... Khiêm Ngữ Văn lớp đoạn văn H: Em hiểu từ ngữ chủ đề câu chủ đề ? II Từ ngữ câu đoạn văn -Từ ngữ chủ đề từ ngữ dùng làm đề 1)Từ ngữ chủ đề câu chủ đề đoạn văn mục lặp lặp lại nhiều lần -Từ ngữ chủ ... ánh chủ đề văn bản,em hiểu chủ đề văn gì? GV: Nguyễn Thị Hường 2008 - 2009 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.Nhận xét: -Là đối tượng vấn đề văn biểu đạt Ngữ Văn lớp -Là đối tượng vấn đề văn biểu ... Ngày dạy : 25/09/08 TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI I.Mục đích yêu cầu: Giúp h/s: - Hiểu rõ từ ngữ đòa phương,thế biệt ngữ xã hội - Biết sử dụng từ ngữ đòa phương biệt ngữ xã hội lúc ,đúng...
 • 38
 • 246
 • 0

Số học 6 tuần 1-> 8

Số học 6 tuần 1-> 8
... : a, - = 25 - a, Nh đề A = 100 - 24 = 76 b, 28 76 + 13 28 + 28 b, 18 76 + 13 18 + 18 = 28 ( 76 + 13 + 9) = 18 ( 76 + 13 + 9) = 28 98 = 2744 = 18 98 = 1 764 5 c, 1024 : (17 + 15 ) = 1024 : [2 ... chất phân phối phép cộng cộng phép nhân ? phép nhân Vận dụng tính nhanh : 87 36 + 87 64 Tính : 87 36 + 87 64 = 87 ( 36 + 64 ) Hoạt động : Củng cố luyện tập - Phép cộng phép tính nhân có tính chất ... thực đợc - Số bị trừ số trừ phép trừ số tự nhiên, tìm số bị chia - Số bị chia = Thơng x Số chia + số d - Gọi HS nêu điều kiện để a chia hết cho b, điều kiện số chia, số d phép chia số - Nêu ý...
 • 37
 • 196
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)
... dụng máy tính bỏ túi để tính toán số gần Thái độ : rèn luyện cẩn thận, xác, thấy vẻ đẹp Toán học, Toán học gắn liền với thực tiễn II CHUẨN BỊ Giáo viên : giáo án, chuẩn bò số tập dùng số gần ... thoi Bài 10: Liệt kê phần tử tập hợp sau: học sinh lên bảng liệt kê Bài 10: a)A={3k-2/k=0,1,2,3,4,5} a ) A = { −2,1, 4, 7 ,10, 13} ; b)B={ x ∈ N / x ≤ 12 } b) B = { 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 ,10, 11,12} ... * 1,71 sai số : tuyệt đối / -1,71/...
 • 18
 • 267
 • 0

giáo án lớp 5 tuần 1-8

giáo án lớp 5 tuần 1-8
... cỏch rỳt v n v -HS lm vo v Túm tt : 3000 ng/1 quyn : 25 quyn 150 0 ng/1 quyn :.quyn? Cỏc bc gii: 3000 : 150 = (ln ) 25 = 50 (quyn) ỏp s : 50 quyn Bi : Yờu cu HS t tỡm hiu bi ri gii, chng hn : ... th ch c s ki-lụ-gam go l : mi bao 75kg : bao? 50 300 = 150 00 (kg) Trờng Tiểu học Kim Đồng 72 Nguyễn Thị Lan Anh Xe ti cú th ch c s bao go 75kg l: 150 00 : 75 = 200 (bao) ỏp s : 200 bao go Cng ... tt : 10 ngi :35m 30 ngi : .m? Cỏc bc gii : 30 :10 = (ln) 35 = 1 05 (m) ỏp s : 105m Bi : Yờu cu HS bit túm tt ri gii bi toỏn bng cỏch rỳt v n v, chng hn : Túm tt : Bi gii: mi bao 50 kg :30 bao Xe...
 • 108
 • 398
 • 2

Hình học 7( Tuần 1-8)

Hình học 7( Tuần 1-8)
... thước đo độ đo tất góc lại hình 13/88 – cặp góc Â3 = Â1 = B3 = B1 = 1350 Â2 = Â4 = B2 = B4 = 450 A3 4 2 B 4.Dặn dò - Học tính chất trang 89 - BTVN : BT22(hướng dẫn lớp theo hình 15/89), BT23 trang ... tập 21 Hình 14 SGK Bài tập 22 Hình 15 SGK HS: a Góc IPO góc PORlaf cặp góc so le b góc OPI TNO cặp góc đồng vị c góc PIO góc NTO cặp góc đồng vị d góc OPR PƠI cặp góc so le Bài tập 22 Hình 15 ... quan sát làm ?1 SGK/90 + Cho hình vẽ quan sát xem đường thẳng a có song song với đường thẳng b khơng? A HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS quan sát hình vẽ trả lời ?1 a b B c ? Hình vẽ cho biết trước điều gì?...
 • 35
 • 236
 • 0

Xem thêm