Xây dựng hệ thống data warehouse và business intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của tổng công ty bưu điện việt nam

Xây dựng hệ thống data warehouse business intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của tổng công ty bưu điện việt nam

Xây dựng hệ thống data warehouse và business intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của tổng công ty bưu điện việt nam
... CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ GIANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG DATA WAREHOUSE BUSINESS INTELLIGENCE ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH BƢU CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƢU ĐIỆN VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ ... công ty lãnh đạo đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Mục tiêu toán Bài toán xây dựng hệ thống Data Warehouse Business Intelligence ứng dụng ngành bưu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ... logic hệ thống DW BI Chƣơng 2: Bài toán xây dựng hệ thống DW BI VNPOST Luận văn đề cập đến trạng ngành bưu chính, hệ thống thông tin công tác lập báo cáo tổng hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam...
 • 88
 • 204
 • 0

Xây dựng hệ thống data warehouse business intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của tổng công ty bưu điện việt nam

Xây dựng hệ thống data warehouse và business intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của tổng công ty bưu điện việt nam
... CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ GIANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG DATA WAREHOUSE BUSINESS INTELLIGENCE ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH BƢU CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƢU ĐIỆN VIỆT NAM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ ... Thị Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Xây dựng hệ thống Data Warehouse Business Intelligence ứng dụng ngành bưu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trình bày luận văn thực hướng dẫn bảo PGS.TS ... TOÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG DW VÀ BI TẠI VNPOST 21 Hiện trạng ngành bƣu Tổng công ty bƣu điện Việt Nam 21 1.1 Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin 21 1.2 Hiện trạng công tác lập báo cáo tổng...
 • 11
 • 189
 • 0

Luận văn: Phân tích tài chính giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay doc

Luận văn: Phân tích tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay doc
... giá hiệu tài doanh nghiệp Chu Thị Phương - TCDN 44D Chuyên đề tốt nghiệp  Chương II: Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu tài Tổng ... LN /Tổng tài sản (%) 13.6% 14.9% 15.43% 7.5% 13.2% 14,2% Tiền lương BQ CNV Tỷ suất LNST/ VCSH (%) II Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tổng công ty hàng không Việt ... tỡnh hỡnh tài chớnh Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khỏi quỏt Tổng cụng ty hàng khụng Việt Nam Bắt...
 • 81
 • 136
 • 0

Thực trạng kinh doanh giải pháp Marketing thu hút khách Nhật Bản của Tổng công ty hàng không Việt Nam.DOC

Thực trạng kinh doanh và giải pháp Marketing thu hút khách Nhật Bản của Tổng công ty hàng không Việt Nam.DOC
... Bn 27 Chng II: THC TRNG KINH DOANH V GII PHP MARKETING THU HT KHCH NHT BN CA TNG CễNG TY HNG KHễNG VIT NAM 29 2.1 Khỏi quỏt v hot ng kinh doanh ca Tng cụng ty .29 2.1.1 Quỏ trỡnh ... 0918.775.368 Chng II: THC TRNG KINH DOANH V GII PHP MARKETING THU HT KHCH NHT BN CA TNG CễNG TY HNG KHễNG VIT NAM 2.1 Khỏi quỏt v hot ng kinh doanh ca Tng cụng ty 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v ... bng trờn cho thy tỡnh hỡnh kinh doanh ca Tng cụng ty nm 2006- 2007 núi chung thun li v t kt qu tt - V tng doanh thu: Nm 2007 cao hn nm 2006, chng t rng hot ng kinh doanh cú tin trin Tng 15,5...
 • 81
 • 408
 • 0

Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.doc

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.doc
... tích tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam Bắt ... lực toán Tổng công ty Tình hình vốn lưu động không quan trọng nội Tổng công ty mà tiêu dùng rộng rãi để ước lượng rủi ro tài Tổng công ty Tổng công ty Hàng không Việt Nam lấy Hãng hàng không quốc ... Chuyên đề tốt nghiệp • Chương II: Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam • Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu tài Tổng công ty Do thời gian hạn hẹp trình độ nhiều...
 • 79
 • 312
 • 4

Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
... tế… Hơn ngân hàng phải tiến hành thẩm định khách hàng vay vốn bao gồm: thu nhập phân tích tài liện hồ sơ cho vay, phân tích tài khách hàng: phân tích tình hình tài qua năm, phân tích số tác nhân ... lợi ích ngân hàng khách hàng có lợi - Đối với ngân hàng (bên cho thuê): hình thức tài trợ bổ sung cho hình thức tài trợ khác tồn ngân hàng, giúp ngân hàng mở rộng dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh, ... cho vay cao khách hàng không đến vay ngân hàng, ngân hàng bị ứ đọng vốn gây hiệu tồi tệ đến hoạt động ngân hàng Ngược lại, lãi suất cho vay thấp có nhiều khách hàng đến vay lúc ngân hàng khó...
 • 68
 • 305
 • 1

Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty hàng không việt Nam

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty hàng không việt Nam
... tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam Bắt đầu ... chuyển đường hàng không Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Tổng công ty hàng không Việt Nam với chức vận tải đường hàng không Có thể mô tả trình vận chuyển hành khách hàng hoá qua ... lực toán Tổng công ty Tình hình vốn lưu động không quan trọng nội Tổng công ty mà tiêu dùng rộng rãi để ước lượng rủi ro tài Tổng công ty Tổng công ty Hàng không Việt Nam lấy Hãng hàng không quốc...
 • 79
 • 252
 • 0

Một số giải pháp nhằm mở rộng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu rau củ của tổng công ty Rau Quả Việt Nam

Một số giải pháp nhằm mở rộng và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu rau củ của tổng công ty Rau Quả Việt Nam
... III Một số biện pháp kiến nghị nhằm phát triển thị trờng xuất rau Tổng công ty rau Việt Nam I TRIểN VọNG PHáT TRIểN XUấT KHẩU CủA TổNG CÔ NG TY TRIểN VọNG XUấT kHẩu CủA THị TRƯờNG XUấT KHẩU CủA ... cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh tổng Công ty rau Việt Nam) Từ bảng ta dễ dàng nhận thấy kim ngạch xuất nhập tham gia Công ty xuất nhập rau III vào tổng kim ngạch xuất nhập Tổng công ty ... trờng xuất rau Tổng công ty rau Việt Nam Chơng III: Một số biện pháp kiến nghị nhằm phát triển thị trờng xuất rau Tổng công ty rau Việt Nam Sau phần nội dung chi tiết Chơng I ĐÔI Nét khái quát Tổng...
 • 75
 • 258
 • 0

Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
... tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam Bắt đầu ... chuyển đường hàng không Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Tổng công ty hàng không Việt Nam với chức vận tải đường hàng không Có thể mô tả trình vận chuyển hành khách hàng hoá qua ... LN /Tổng tài sản (%) 13.6% 14.9% 15.43% 7.5% 13.2% 14,2% Tiền lương BQ CNV Tỷ suất LNST/ VCSH (%) II Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tổng công ty hàng không Việt...
 • 79
 • 188
 • 0

Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
... tích tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam Bắt ... lực toán Tổng công ty Tình hình vốn lưu động không quan trọng nội Tổng công ty mà tiêu dùng rộng rãi để ước lượng rủi ro tài Tổng công ty Tổng công ty Hàng không Việt Nam lấy Hãng hàng không quốc ... Chuyên đề tốt nghiệp • Chương II: Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam • Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu tài Tổng công ty Do thời gian hạn hẹp trình độ nhiều...
 • 79
 • 211
 • 0

THỰC TRẠNG KINH DOANH GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
... vi kinh doanh Tổng công ty Hàng không Việt Nam bao gồm lĩnh vực sau: Kinh doanh, dịch vụ phục vụ vận tải hàng không đồng hành khách, hàng hóa nước nước Bên cạnh đó, Tổng công ty Hàng không Việt ... trạng giải pháp Marketing thu hút khách Nhật Bản Tổng công ty hàng không Việt Nam 2.2.1 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm 1) Phân đoạn thị trường Bất kể công ty ... tế 3.000 hàng hoá Năm 1993, Vietnam Airlines đổi tên thành Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Năm 1995, Tổng công ty hàng không Việt Nam thành lập với tư cách tập đoàn kinh doanh vận tải hàng quy...
 • 22
 • 138
 • 0

Phân tích tài chính đáng giá tài chính của tông công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines Coporation

Phân tích tài chính và đáng giá tài chính của tông công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines Coporation
... hàng khụng quốc gia Việt Nam hàng khụng dõn dụng khu vực giới Bụng sen vàng Quy trỡnh vận chuyển đường hàng không Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam Vietnam Airlines Tổng công ty hàng không Việt ... 730,114,296,256 525,682,293,304 3,256,467 4% 15.43% 14,2% II Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tổng công ty hàng không Việt Nam doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh ... nghĩa không an toàn, vỡ cỏc khoản nợ Tổng cụng ty khụng thể tập trung toỏn vào cựng thời kỳ  Từ cỏc số trên, đánh giá lực toán Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines: Tổng công ty hàng...
 • 41
 • 269
 • 0

Tài liệu Đề tài " Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam " ppt

Tài liệu Đề tài
... đề tốt nghiệp nghiên cứu tình hình tài Tổng công ty là: Phân tích tài nâng cao hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam Chuyên đề gồm ba chương chính:  Chương I: Lý thuyết chung phân tích tài ... Phân tích tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam ... giá hiệu tài doanh nghiệp Chu Thị Phương - TCDN 44D Chuyên đề tốt nghiệp  Chương II: Phân tích tài đánh giá hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu tài Tổng...
 • 80
 • 161
 • 0

Luận văn: Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam docx

Luận văn: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam docx
... Phân tích tình hình tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation I Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng công ty hàng không Việt Nam Khái quát Tổng công ty hàng không Việt Nam ... tình hình tài Tổng công ty là: Phân tích tài nâng cao hiệu tài Tổng công ty Hàng không Việt Nam Chuyên đề gồm ba chương chính:  Chương I: Lý thuyết chung phân tích tài đánh giá hiệu tài doanh nghiệp ... quốc gia Việt Nam hàng không dân dụng khu vực giới Bông sen vàng Quy trình vận chuyển đường hàng không Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines Tổng công ty hàng không Việt Nam với...
 • 80
 • 140
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điểm xây dựng chiến lược phát triển của tổng công ty hàng không việt nammột số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện xây dựng chiến lược phát triển của tổng công ty hàng không việt namxây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty dầu khí việt nam giai đoạn đến 2020 của hoàng thị đào luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2004xây dựng chiến lược kinh doanh của tổng công ty cp may việt tiến đến năm 2020xây dựng dự toán ngân sách cho các công ty cổ phần việt nam có quy mô nhỏ và vừađánh giá tổng quan về thực trạng công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của tổng công ty hàng không việt nam thời gian quahệ thống cơ cấu tổ chức chức năng các phòng ban của tổng công ty dệt may việt namcác căn cứ xây dựng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng hải việt namtuyển dụng của tổng công ty hàng không việt namtổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán của tổng công ty rau quả việt namphân tích và dự báo môi trường kinh doanh của tổng công ty hàng không việt nam trong điều kiện hội nhậpquá trình hình thành và phát triển của tổng công ty dệt may việt nammục tiêu và định hướng phát triển của tổng công ty dệt may việt nammặt hàng thịt lợn xuất khẩu của tổng công ty chăn nuôi việt nam chủ yếu là thịt lợn mảnh lợn sữa và lợn choainguồn tài liệu thống kê của tổng công ty chăn nuôi việt namufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 06 11 1522270ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299N I DUNG CHI TI T M N H C(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc cong ty me ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dienPhieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu