BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ENGLISH 8 Period 89

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ENGLISH 8 Period 89

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ENGLISH 8 Period 89
... Cheops Taj Mahal Statue of Zeus Angkor Wat Great Wall of China A B C D E F Period 89 : I Vocabulary: Lesson 3: Read Period 89 : Lesson 3: Read I Vocabulary: - (to) compile: biên soạn, tập hợp - (to) ... claim honor compile religious God royal What and Where claim honor compile religious God royal Period 89 : Lesson 3: Read II True/ Fasle prediction: • 1/ An Egyptian man compiled a list of what he ... Angkor Wat Buddhist center B chose Phnom Penh D moved the temple to as the new capital Phnom Penh Period 89 : Lesson 3: Read IV Complete the grid: Wonders of the world Hanging gardens of Babylon Statue...
 • 23
 • 169
 • 0

Bai giang dien tu anh 8

Bai giang dien tu anh 8
... picture and match Hoa/ eat Tuan Mrs.Thoa/cook Lan Nam HaNoi B P 75 : Lesson 3:Listen+Language focus a The Le family was sleeping A when the plane got to Ha Noi b While Hoa was eating , B when Tuan ... Sydney today? Lan: It is dry and windy Hoa: How about the temperature? Lan: The low will be 20 and the high will be 26 Temperature City Weather Low High Sydney Dry, windy 20 26 Tokyo Dry, windy ... cool dry ; Temperature Low High 20 15 -3 24 10 26 22 32 15 16 C Practice Hoa : What is the weather like in Sydney today? Lan: It is dry and windy Hoa: How about the temperature ? Lan: The low...
 • 18
 • 1,039
 • 6

Bai giang dien tu tin 8

Bai giang dien tu tin 8
... l cỏc lnh iu khin Robot hot ng thc hin yờu cu c th : NHT RC Tin hai bc Quay trỏi, tin mt bc Nht rỏc Quay phi, tin ba bc Quay trỏi, tin hai bc B vo thựng rỏc Giả sử lệnh viết lưu rô-bốt với tên ... thc hin chng trỡnh ,mỏy tớnh hot ng nh th no? Mỏy tớnh s thc hin cỏc lnh cú chng trỡnh mt cỏch tun t Thc hin xong mt lnh s thc hin lnh tip theo, t lnh u tiờn n lnh cui Ti cn vit chng trỡnh? ... mỏy tớnh chương trình đơn giản viết ngôn ngữ Pascal Theo em máy tính có hiểu chương trình không ? Tuy nhiờn mỏy tớnh cha th hiu c cỏc Chng trỡnh ngụn gỡ? chng trỡnh c vit bng dch l ng lp trỡnh Chng...
 • 16
 • 257
 • 0

Bài giảng điện từ "32 - 8" - đoạt giải II - Cô Đàm Quỳnh Loan soạn

Bài giảng điện từ
... phép tính :32 - Quan sát 32 – = 24 Cách đặt tính tính - 32 24 không trừ 8, lấy 12 trừ , viết ,nhớ trừ ,viết 32 – = 24 Luyện tập Bài : Tính 52 - 43 - 82 78 - 22 19 - 62 55 - 42 36 Bài : Đặt tính ... PHIẾU HỌC TẬP Tính điền kết vào phiếu học tập - 12 6 - 12 12 -6 12 -5 12 -3 12 -4 12 -7 12 -8 Đọc bảng trừ 12 trừ số Thứ tư ngày tháng 11 năm 2010 Toán Tiết 53 Có 32 ... số : 13 (nhãn ) Bài : Tìm x a/ x + = 42 x = 42 - x = 35 b/ + x = 62 x = 62 – x = 57 32 - 12 -9 72 - 52 - 27 64 49 -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò : 52 -2 8 ...
 • 23
 • 269
 • 0

bai giang dien tu anh 8 writing unit 4 hay

bai giang dien tu anh 8 writing unit 4 hay
... 2013 Unit : OUR PAST Period 25 : WRITE Thursday, October 17th 2013 Unit : OUR PAST Period 25 : WRITE I New words: - wisdom(n): trí khôn graze ( v ) : gặm cỏ Thursday, October 17th 2013 Unit : ... 2013 Unit : OUR PAST Period 25 : WRITE I New words: - wisdom (n) : trí khôn - graze ( v ) : gặm cỏ - master( n) : ông chủ master( n) : ông chủ servant (n): đầy tớ Thursday, October 17th 2013 Unit ... wisdom, but he (4) it at home that day He (5) to get the wisdom, but before that he (6) the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo When he returned, the farmer...
 • 26
 • 239
 • 3

Bài giảng điện tử8

Bài giảng điện tử Lý 8
... đường đi, nên: h = 1/2 s =1/2 = (m) b Công nâng vật lên: A = P.h = 420.4 = 1 680 (J) * Cách khác: A = F.s = 210 .8= 1 680 (J) Các máy đơn giản O A l1 F F P Ròng rọc cố định: Chỉ có tác dụng thay đổi ... vị trí cân : F1/F2 = l2/l1 Vậy: 50/100 = OB/OA OB/OA = ½ OA=2.OB BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG III VẬN DỤNG C6: Tóm tắt P = 420N s = 8m a F =? h =? b.A = ? Giải a Kéo vật lên cao ròng rọc động lực ... động để kéo nặng lên cao đoạn s1=… -Lực kế chuyển động quãng đường s2 = … -Đọc số lực kế F2 = … BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I THÍ NGHIỆM a.Mục đích thí nghiệm: kiểm tra xem dùng ròng rọc động có...
 • 17
 • 153
 • 1

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 8

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Thiết kế bài giảng điện tử 8
... Bài Nhập nội dung & định dạng Câu 3: Mở tập tin Baitap1.ppt & lưu lại với tên Baitap2.ppt (Save...
 • 5
 • 446
 • 5

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8

Bài giảng điên tử sinh học lớp 8
... vai trò Phiếu học tập Tìm hiểu tượng đông máu Tiêu chí Hiện tượng Cơ chế Khái niệm Vai trò Nội dung Hoạt động nhóm ( phút) ( Hai bàn nhóm) - Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK tr. 48 -Trao đổi nhóm ... thành nội dung phiếu học tập Tiết 15: Đông máu nguyên tắc truyền máu Tìm hiểu chế đông máu vai trò Tiểu cầu đóng vai trò trình đông máu? Phiếu yếu Sự đông máu liên quan tới học tập thành nút tiểu ... thương Tiết 15: Đông máu nguyên tắc truyền máu Tìm hiểu chế đông máu vai trò - Nội dung: Phiếu học tập Tìm hiểu nhóm máu người người, có nhóm máu phân loại chúng yếu tố ? Tiết 15: Đông máu nguyên...
 • 15
 • 3,133
 • 1

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8
... ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI Cử động hấp ... ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Cử động hấp gồm: - lần hít vào - lần thở Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG ... 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Một cử động hấp gồm có động tác nào? Ti ết 2 2: HOẠT...
 • 33
 • 4,517
 • 10

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 8 potx
... với trường hợp đặc tuyến mắc EC điện áp tạo UCB giảm tới Điều giải thích sau : Khi điện áp UCB giảm đến 0, thân chuyển tiếp chuyển tiếp colectơ điện tiếp xúc, điện tiếp xúc colectơ hạt dẫn từ ... Zener trường hợp điốt, tượng xuyên thủng (do điện áp ngược UCB lớn làm miền điện tích không gian miền chuyển tiếp colectơ mở rộng tới mức tiếp xúc với miền điện tích không gian chuyển tiếp emitơ, ... (CC) IB= f(UCB) điện áp UCE không đổi có dạng hình 2.31 có dạng khác hẳn so với đặc tuyến vào hai cách mắc EC BC xét trước Đó kiểu mắc mạch điện áp vào UCB phụ thuộc nhiều vào điện áp UCE (khi...
 • 7
 • 214
 • 1

sử dụng phần mềm mô phỏng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại, chương 8 pdf

sử dụng phần mềm mô phỏng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại, chương 8 pdf
... 677 Đặt chi tiết 6 58, 660, 662, 664 vào đường vạch dấu, cân chỉnh hàn đính Hình: sườn đáy 61-P Báo cho phân KCS kiểm tra Hàn cố định Nắn sửa biến dạng sau hàn Báo KCS kiểm tra phần hàn, nội dung ... đặt chi tiết 688 vào vị trí lắp ráp Kẻ đường kết cấu lên tôn mặt chi tiết 688 Lần lượt đặt chi tiết 654 chi tiết 656 vào vị trí vạch dấu, cân chỉnh hàn đính Hình: sườn đáy 61-s Báo cho phân KCS ... hàn đính Hình: sườn đáy 61-s Báo cho phân KCS kiểm tra Hàn cố định Nắn sửa biến dạng sau hàn cần Báo cho phận KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo nội dung đăng kiểm Quy trình chế tạo...
 • 9
 • 211
 • 0

Bai giang dien tu Hinh hoc 8-Doi xung tam

Bai giang dien tu Hinh hoc 8-Doi xung tam
... xứng hai hình Đối xứng tâm Hai hình đối xứng qua điểm: C B A O A' B' C' * Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với qua điểm chúng Đối xứng tâm Hình có tâm đối xứng: A B O D C ?3 Gọi O: giaoO...
 • 8
 • 1,166
 • 3

Bai giang dien tu Hinh hoc 8-Hinh chu nhat

Bai giang dien tu Hinh hoc 8-Hinh chu nhat
... Tam giác vuông ABC có AM đường trung tuyến ứng với cạnh huyền Hãy phát biểu tính chất tìm câu b) dạng đònh lý A B C M D Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nửa cạnh huyền ... tam giác gì? c) Tam giác ABC có đường trung tuyến AM nửa cạnh BC Hãy phát biểu tính chất tìm câu b) dạng đònh lý A B C M D Nếu tam giác có đường trung tuyến ứng với cạnh nửa cạnh tam giác vuông ... : a/ Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nửa cạnh huyền GT: ΔABC, Â = 900, MB = MC KL : AM = ½ BC b/ Nếu tam giác có đường trung tuyến ứng với cạnh nửa cạnh tam giác vuông...
 • 13
 • 369
 • 2

Xem thêm