QUY CHẾ làm VIỆC cơ QUAN

QUY CHẾ làm VIỆC QUAN

QUY CHẾ làm VIỆC cơ QUAN
... CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP Điều 14 Nguyên tắc làm việc Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp Thực chế độ thủ trưởng ... quy chế tùy tính chất, mức độ bị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật Quy chế thông qua phiên họp hội đồng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường biểu thông qua Quy chế thay cho quy chế ... Tổ việc chấp hành, thực quy chế Việc chấp hành, thực quy chế tiêu nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên thành tích thi đua, khen thưởng hàng năm Những trường hợp vi phạm quy...
 • 11
 • 177
 • 0

Quy chế làm việc của quan

Quy chế làm việc của cơ quan
... xây dựng quy chế làm việc quantrong quy định rõ trách nhiệmchức năngnhiệm v quy n hạn chế độ làm việc lãnh đạoGV- CBCNV trờng Mầm Non xã long đốnghuyện Bắc Sơn theo quy định quy chế quy định ... định chung Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế làm việc quy định điểm trách nhiệmquyền hạn chế độ làm việc trờng Mầm Non xã Long Đống; nhằm đổi phơng pháp làm việcthực công tác cải cách hành chínhnâng ... cầu thực theo nội quyquy chế nhà trờngcủa ngành đề radới đạogiám sát BGH nhà trờng Thực theo pháp luật nhà nớc Điều 6: Chế độ làm việc: 1Chế độ thời gian: - Giáo viênCBCNV làm việc trờng Mầm Non...
 • 6
 • 737
 • 4

Quy chế làm việc của quan hành chính nhà nước

Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước
... I .Quan niệm quy chế làm việc quan hành nhà nước II.Nội dung hình thức quy chế III .Quy chế làm việc Bộ ,UBND 19/02/16 I .Quan niệm quy chế làm việc quan hành nhà nước 1.Khái niệm: QUY CHẾ LÀM VIỆC ... VIỆC CỦA CQHC 19/02/16 Là văn nội CQHCNN ban hành, quy định nguyên tắc, lề lối,cách thức làm việc ,chế độ trách nhiệm ,quan hệ công tác trình tự giải công việc CQHCNN I .Quan niệm quy chế làm việc quan ... dựng ban hành quy chế : phương thức xây dựng Tự xây dựng Quy chế mẫu Trên sở chức nhiệm vụ quy n hạn Do quan nhà nước có thẩm quy n ban hành 19/02/16 II.Nội dung hình thức quy chế 3 .Quy trình...
 • 21
 • 616
 • 0

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội và quy chế làm việc

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội và quy chế làm việc
... giám đốc Sở phòng phân công II Vị trí, chức nhiệm vụ phòng Tổng hợp Quy hoạch kinh tế văn hóa hội Vị trí chức Phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội phận thiếu Sở Kế hoạch Đầu tư ... Do ghép từ phòng: văn xã, quy hoạch văn hóa hội trước chức nhiệm vụ phòng bao gồm phận Phòng tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội đầu mối tổng hợp tình hình thực xây dựng kế hoạch phát ... 0918.775.368 Chương 2: Tổng quan phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội quy chế làm việc I Quy chế làm việc Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở Tính đến thời điểm Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên...
 • 20
 • 251
 • 0

BÁO cáo QUY CHẾ làm VIỆC đại hội ĐỒNG cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC đà NẴNG

BÁO cáo QUY CHẾ làm VIỆC đại hội ĐỒNG cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC đà NẴNG
... động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 31/5/2013; - Căn Nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng; Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương ... lao theo Nghị Đại hội cổ đông II Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trên sở nội dung, tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, HĐQT Công ty xây dựng chương ... cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua chấp thuận 65% số lượng cổ phần có quy n biểu tham dự Đại hội TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 PHẠM...
 • 21
 • 218
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THẠNH LỢI

QUY CHẾ LÀM VIỆC BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI
... cầu, kiến nghị ban tra nhân dân theo pháp luật thông báo kết giải vụ việc cho ban tra nhân dân - Khi ban tra nhân dân kiểm tra đồng thời cung cấp văn có liên quan để ban tra nhân dân làm nhiệm vụ ... xuất hiệu trưởng trường học, ban tra nhân dân lập chương trình công tác quí (năm học) Điều 14: Ban tra nhân dân thực chế độ làm việc tập thể biểu theo đa số, trưởng ban tra nhân dân chịu trách ... điều hành công việc ban tra nhân dân, tổ tra nhân dân phối hợp với tổ chức có liên quan để thực tốt nhiệm vụ, quy n hạn, chương trình công tác đề Điều 15: Các ủy viên ban tra nhân dân phân công...
 • 4
 • 334
 • 2

Tiểu luận quản trị văn phòng: Tìm hiểu quy chế làm việc của cán bộ công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân

Tiểu luận quản trị văn phòng: Tìm hiểu quy chế làm việc của cán bộ công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân
... toàn diện Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, hoạt động theo Quy chế riêng Ủy ban nhân dân huyện quy định Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Uỷ ban nhân dân huyện ... trí, chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng quy chế làm việc Số 42/QC-VP Văn phòng ... xã hội huyện cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 4.2 Quan hệ với Văn phòng huyện ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện có phối hợp chặt chẽ với Văn...
 • 48
 • 434
 • 1

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường
... _ Quy chế làm việ c tài nguyên môI trườ ng (Ban hành kèm theo Quy t định số 1152/2003/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) Chương I nguyên tắc, phạm vi thẩm quy n ... Điều Nguyên tắc làm việc Bộ 1- Bộ Tài nguyên Môi trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng lãnh đạo Đảng, tuân thủ quy định pháp luật 2- Mỗi công việc ... phòng Chính phủ, - Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên Môi trường - Các đơn vị thuộc Bộ, - VP Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM quan Bộ, - Lưu VP (5) Mai Ái Trực Bộ Tài nguyên Môi trường ...
 • 25
 • 878
 • 0

Quy chế hoạt động quan

Quy chế hoạt động cơ quan
... thiệu người để quan có thẩm quy n bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng d- Giám sát việc thực nghò Hội đồng trường, việc thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường, giám sát hoạt động nhà trường ... vụ quy n hạn sau : a- Quy t nghò mục tiêu, dự án, kế hoạch phương hướng phát triển nhà trường b- Quy t nghò việc huy động nguồn lực cho nhà trường c- Quy t đònh tổ chức, nhân theo quy đònh có quy n ... đua kế hoạch hoạt động nhà trường có liên quan đến HS 3-Việc tổ chức giảng dạy học tập có liên quan đến quy n lợi học tập HS ( học thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi…) CHƯƠNG VI QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA...
 • 15
 • 323
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC

QUY CHẾ LÀM VIỆC
... trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nếp nhà trường; sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp học tập - Giáo viên có hành vi vi phạm quy đinh Quy chế tuỳ theo ... dạy bình quân tiết tuần; hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định * Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - Thực nhiệm vụ quy n nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục Điều lệ ... ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp Tận tuỵ với công việc; thực điều lệ, quy chế, nội quy nhà trường - Công giảng dạy, đánh giá thực chất lực học sinh, chống bệnh thành...
 • 9
 • 344
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
... Chi Bộ đề - Báo cáo với Chi Bộ việc phân công chuyên môn Đảng viên Mọi phân công lao động đơn vò phải thông qua Cấp ủy Chi Bộ - Mọi chủ trương, kế hoạch đơn vò phải thông qua Chi Bộ, để Chi Bộ ... tác Chi Bộ lên Đảng Ủy II – Trách nhiệm quy n hạn cá nhân: 1/ Bí thư Chi Bộ: - Là người tiêu biểu cho Chi Bộ đoàn kết, tập hợp cán Đảng viên quần chúng đơn vò - Là người đại diện Chi Ủy trước quy n ... việc thực chủ trương, nhiệm vụ công tác Chi Ủy, Chi Bộ, chủ trì họp Chi Bộ 2/ Phó bí thư: Là người giúp việc cho bí thư tổng hợp đề xuất chủ trương kế hoạch, nhận xét đánh giá kế hoạch, Nhò Chi...
 • 4
 • 7,881
 • 97

Quy che lam viec Truong Tieu hoc.doc

Quy che lam viec Truong Tieu hoc.doc
... mụn, nghip v c hng mi quyn li v vt cht, tinh thn v c chm súc, bo v sc kho theo ch , chớnh sỏch quy nh i vi nh giỏo c bo v nhõn phm, danh d c thc hin cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut Hnh ... súc v giỏo dc ho nhp (i vi hc sinh tn tt, khuyt tt) theo quy nh c nhn hc bng v c hng chớnh sỏch xó hi theo quy nh c hng cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut iu 40 Cỏc hnh vi hc sinh khụng c lm ... vực công tác đợc giao, Phó Hiệu trởng thay mặt Hiệu trởng sử dụng quy n phó Hiệu trởng để định công tác theo quy chế, thể lệ đợc quy định 1.3 Trong trình đạo công tác, xuất vấn đề phức tạp phát...
 • 9
 • 469
 • 0

Quy chế HĐ của quan trường học

Quy chế HĐ của cơ quan trường học
... Nội quy, quy định nhà trờng có liên quan đến học sinh 2.2 Tổ chức phong trào thi đua hoạt động khác có liên quan đến học sinh 2.3 Việc tổ chức dạy học nhà trờng có liên quan đến quy n lợi học ... theo chế độ quy định nhà nớc ( chế độ công tác phí : tạm quy : 15.000đ/ngày) - Cán học chế độ đợc hởng chế độ theo quy định nhà nớc UBND tỉnh Nghệ An - Các loại văn phòng phẩm phục vụ dạy học ... trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với quan, quy n nơi địa bàn c trú để giải công việc có liên quan đến giáo dục quy n lợi học sinh Quy chế hoạt động quan A/ Ban giám hiệu: I/ Hiệu trởng: 1/...
 • 19
 • 239
 • 0

Xem thêm