Tài liệu ôn tập môn luật dân sự 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ LA MÃ

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ LA MÃ
... công dân La + Trả tự cho nô lệ từ công dân La + Tặng danh hiệu công dân La cho người nước - Công dân La có đầy đủ quyền nhân thân tài sản quyền trị số trường hợp quốc tịch La bị tước ... vụ tài sản chấm dứt quyền tài sản phải có đồng ý gia chủ II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN LA MÃ -Công dân La người có quốc tịch La Mã, quốc tịch La xác lập trường hợp sau: + Sinh từ công dân ... Luật TP.HCM Khái niệm luật La rộng, hiểu nhiều góc độ khác Ví dụ luật La truyền thống luật La lịch sử pháp luật châu Âu, dựa Bộ Luật Justinian; luật La hiểu luật thông dụng (Ius Commune)...
 • 17
 • 11,477
 • 87

Tài liệu ôn tập môn luật dân sự

Tài liệu ôn tập môn luật dân sự
... cần viện dẫn Điều luật vận dụng tình Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật dân | Trang PHẦN ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LUẬT DÂN SỰ Thời gian làm bài: ... nghĩa vụ dân (không thực thực không đúng) phải chịu hậu pháp lý bất lợi (gọi trách nhiệm dân Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật dân | Trang sự) , trừ ... cụ thể Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật dân | Trang PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP (Chủ yếu nghiên cứu, nắm rõ nội dung điều luật có liên quan Bộ luật dân 2005)...
 • 8
 • 3,830
 • 1

Tài liệu ôn tập môn luật hình sự

Tài liệu ôn tập môn luật hình sự
... không tính điểm, thời gian vô ích Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Hình | Trang 10 PHẦN ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP MẪU Đề thi mẫu: ĐỀ THI MÔN LUẬT HÌNH SỰ ... trách nhiệm hình tội gì? Có đồng phạm không? Hình phạt tử hình mà Tem chưa thi hành giải nào? - Hết – Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Hình | Trang ... biệt với tội buôn lậu Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Hình | Trang PHẦN HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA Đối với phần tập tình huống: Bài tập xây dựng với...
 • 12
 • 1,064
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx
... KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo: - Bộ luật dân Việt Nam Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005 - Giáo trình dân trường Đại học Luật Hà Nội - Giáo trình Luật dân Học viện ... CỦA LUẬT DÂN SỰ - Luật dân điều chỉnh hai nhóm quan hệ quan hệ nhân thân quan hệ tài sản quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều BLDS 2005) Nhóm quan hệ tài ... nghĩa vụ dân sự, cách thức xử lý tài sản có vi phạm - Trách nhiệm tài sản điểm đặc trưng phương pháp điều chỉnh luật dân sự: Mặc dù pháp luật dân điều chỉnh quan hệ nhân thân với quan hệ tài sản...
 • 147
 • 4,633
 • 123

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 2,819
 • 44

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 11,482
 • 99

Tài liệu ôn tập môn luật đại cương

Tài liệu ôn tập môn luật đại cương
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... chí giai cấp công nhân nhân dân lao động thể pháp luật _ Hai là, phân chia qui phạm pháp luật hệ thống tạo thành ngành luật chế đònh pháp luật + Ngành luật tổng thể qui phạm pháp luật điều chỉnh ... gia quan hệ luật tài ghi nhận đảm bảo thực cưỡng chế Nhà nước _ Quan hệ tài luôn có tham gia Nhà nước với tư cách : trực tiếp gián tiếp thông qua quan chức Nhà nước _ Quan hệ tài luôn liên quan...
 • 14
 • 383
 • 2

Đề cương ôn tập môn Luật dân sự

Đề cương ôn tập môn Luật dân sự
... đối tượng điều chỉnh Luật dân sự Có nhiều cách để phân loại nguồn lds cách thông thường hay xem xét “ Hiến pháp _ luật dân _ luật_ văn luật CHƯƠNG II Quan hệ pháp luật dân ( QHPLDS ) trang 61 ... nhiệm dân tài sản VẤN ĐỀ 2: CÁ NHÂN – CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Năng lực chủ thể cá nhân Năng lực chủ thể cá nhân xác định yếu tố lực pháp luật dân lực hành vi dân Năng lực pháp luật dân ... phần tôn giáo có lực pháp luật dân Tuy nhiên, lực pháp luật dân khả mà pháp luật cho phép cá nhân hưởng quyền thực nghĩa vụ dân sự, để quyền nghĩa vụ trở thành thực phải thông qua lực hành vi dân...
 • 59
 • 200
 • 1

Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2

Đề cương ôn tập môn luật dân sự 2
... nghị - Bên đề nghị phải chịu ràng buộc lời đề nghị +Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hlực: Đ391 +Thay đổi, rút lại đề nghị GKHĐ: Đ3 92 + Hủy bị đề nghị GKHĐ: Đ393 + Chấm dứt đề nghị GKHĐ: ... GKHĐ: Đ394 Chấp nhận đề - Bên đề nghị chấp nhận toàn nội dung đề nghị GKHĐ (nếu sửa đổi đề nghị -> đưa đề nghị GKHĐ nghị mới) - Thời hạn trả lời chấp nhận GKHĐ: Đ397 - Rút lại thông báo chấp nhận ... lực HDDS (trừ Th bên có thoả thuận or pháp luật quy HDDS định) Thực hợp đồng Sứa đổi, chấm dứt hợp đồng 11 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG Hợp đồng dân thông dụng có đối tượng tài sản Hợp đồng mua...
 • 19
 • 1,075
 • 4

Tài liêu ôn tâp môn luật kế toán

Tài liêu ôn tâp môn luật kế toán
... ngày công bố báo cáo tài Câu 1: ( LUẬT KẾ TỐN ) a Hãy trình bày tóm tắc hành vi bị nghiêm cấm theo Luật kế tốn 2003 ? b Cho ví dụ hành vi bị nghiêm cấm hành vi nêu ? Câu : ( CHUẨN MỰC KẾ TỐN ... bằng 25% thu nhập chịu th́ ) Câu : ( LUẬT KẾ TỐN -) Hãy trình bày tóm tắc u cầu bảo quản , lưu trữ tài liệu kế tốn theo Luật kế tốn 2003 ? Câu : ( CHUẨN MỰC KẾ TỐN SỐ 24 – VAS 24 ) Anh, chÞ h·y ... vụ kinh tế, tài phát sinh vào chứng từ kế tốn, sổ kế tốn báo cáo tài b Phản ánh kịp thời, thời gian quy định thơng tin số liệu kế tốn Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu xác thơng tin, số liệu kế tốn Phản...
 • 20
 • 1,001
 • 7

tài liệu ôn tập môn luật đầu tư

tài liệu ôn tập môn luật đầu tư
... chung đầu luật đầu Khái niệm đầu tư, Phân loại đầu Đối ng phương pháp điều chỉnh Luật đầu Mối liên hệ luật đầu tư, luật doanh nghiệp luật chuyên ngành Chương 2: Chính sách đầu tư: ... cách thức ôn tập cụ thể chương sau: Chương 1: Những vấn đề chung đầu luật đầu Khái niệm đầu o Xác định khái niệm: đầu tư, nhà đầu tư, hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, vốn đầu (Xem Giáo ... nước Thủ tục đầu nước Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Đầu | Trang PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP - Về tài liệu, Giáo trình Luật Đầu trường phát...
 • 10
 • 547
 • 2

Tài liệu ôn tập môn luật hành chính

Tài liệu ôn tập môn luật hành chính
... đoạn tố tụng hành Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Hành | Trang PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP Chương 1: Tổng quan Luật hành Khái niệm Luật hành o Các khái ... tụng hành Phần 1: Tổng quan Luật hành Chương 1: Tổng quan Luật hành Khái niệm đặc điểm Luật hành Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Phân biệt Luật hành với nghành luật khác Nguồn Luật hành ... TRỌNG TÂM Môn học Luật hành phân loại thành bốn nội dung chủ yếu sau: - Phần 1: Tổng quan Luật hành chính; - Phần 2: Chủ thể Luật hành chính; - Phần 3: Các hình thức phương pháp quản lý hành chính; ...
 • 12
 • 1,088
 • 2

Tài liệu ôn tập môn luật kinh tế

Tài liệu ôn tập môn luật kinh tế
... trọng tài thương mại Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh tế | Trang PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP: Chương 1: Tổng quan Luật Kinh Tế Định nghĩa luật kinh tế: ... đông Cơ cấu tồ chức quản lý công ty cổ phần Chương 5: Công ty hợp danh Khái niệm đặc điểm công ty hợp danh Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh tế ... Chương 1: Tổng quan Luật Kinh Tế Khái niệm kuật kinh tế Nội dung luật kinh tế Chủ thể luật kinh tế Nguồn luật kinh tế Chương 2: Tổng quan chủ thể kinh doanh Doanh nghiệp Khái niệm phân loại doanh...
 • 18
 • 554
 • 0

Tài liệu ôn tập môn luật lao động

Tài liệu ôn tập môn luật lao động
... chương IV Bộ luật Lao động 2012; o Đọc số qui định dành cho lao động đặc thù Bộ luật Lao động 2012 Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Lao động | Trang ... dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm, theo Khoản 1, Điều 10 Bộ luật Lao động (mỗi nhận định điểm) Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Lao động | ... chung Luật Lao động Kiến thức cần nắm vững: o Khái niệm người sử dụng lao động người lao động, điều kiện để trở thành chủ thể ngành Luật Lao động với tư cách người sử dụng lao động người lao động...
 • 8
 • 306
 • 2

Xem thêm