BÀI GIẢNG LỊCH sử ĐẢNG ĐƯỜNG lối đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

Bài giảng: Đường lối đấu tranh giành chính quyền pps

Bài giảng: Đường lối đấu tranh giành chính quyền pps
... thực đường lối cách mạng giai đoạn lịch sử đầy biến động II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH CỦA ĐẢNG THỜI KỲ ) TRỰC TIẾP GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939 - 1945 Những để Đảng hoàn thiện đường lối đấu tranh giành quyền ... phương pháp giành quyền: khởi nghĩa phần, giành quyền địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc, lực lượng trị quần chúng chủ yếu 3 Chủ trương Tổng khởi nghĩa giành quyền a ... hoàn chỉnh đường lối đưa vấn đề chống đế quốc giải phóng dân tộc lên hàng đầu, coi đấu tranh giành quyền nhiệm vụ trực tiếp quan trọng Đảng nhân dân ta lúc - Lý luận mối quan hệ chiến tranh cách...
 • 25
 • 952
 • 3

bài 2 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939

bài 2 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939
... quan trọng để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa Sau tìm hiểu đường lối đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn này, hiểu thêm đường lối chủ trương Đảng ta, hiểu rõ chất chủ nghĩa xã hội, trau dồi tinh ... chủ 1936 -1939 Những năm 1930 - 1936 chủ nghĩa phát xít phát triển thành trào lưu trị thắng nhiều nước giới Đảng phát xít Ý đời năm 1 920 , đến năm 1 922 giành quyền Roma Đảng Quốc xã Đức đời năm 1919, ... thời kỳ đấu tranh cách mạng theo xu hướng định bùng nổ II Chủ trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 19301 939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Ở Việt Nam từ năm 1930 trở đi, đường...
 • 19
 • 662
 • 4

bài 3 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1939 1945

bài 3 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1939 1945
... cách mạng rộng lớn: Cao trào 1 930 -1 931 , Cao trào 1 936 -1 939 Cao trào giải phóng dân tộc 1 939 -1945 Quần chúng cách mạng Đảng tổ chức lãnh đạo rèn luyện thực tiễn đấu tranh trở thành lực lượng trị ... Dương tay sai tan rã Đảng ta chớp thời phát động toàn dân dậy tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng Cách mạng Tháng Tám kết tổng hợp 15 năm đấu tranh gian khổ toàn dân ta lãnh đạo Đảng, ... giai đoạn 1 939 1945 Đường lối trị đắn, sáng tạo Đảng nhân tố hàng đầu định thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Đường lối kết tinh trí tuệ Trung ương Đảng đứng...
 • 20
 • 778
 • 2

bài 4 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939

bài 4 tìm hiểu đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng ta trong những năm 1930 1939
... thời kỳ đấu tranh cách mạng theo xu hướng định bùng nổ II Chủ trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 19301 939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Ở Việt Nam từ năm 1930 trở đi, đường ... đoạn 1930 1939 giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng lịch sử Việt Nam, bước tiền đề quan trọng cho cách mạng tháng giành độc lập dân tộc Sau tìm hiểu đường lối đấu tranh giành quyền Đảng ta giai ... trương đấu tranh giành quyền Đảng ta giai đoạn 1930- 1939 Cao trào 1930 – 1931 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đấu tranh cho dân sinh dân chủ năm 1932 – 1935 Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 ...
 • 19
 • 493
 • 4

BÀI II đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

BÀI II đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
... thực đường lối cách mạng giai đoạn lịch sử đầy biến động II ĐƢỜNG LỐI ĐẤU TRANH CỦA ĐẢNG THỜI KỲ TRỰC TIẾP GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939 - 1945 ) Những để Đảng hoàn thiện đƣờng lối đấu tranh giành quyền ... phương pháp giành quyền: khởi nghĩa phần, giành quyền địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc, lực lượng trị quần chúng chủ yếu 3 Chủ trƣơng Tổng khởi nghĩa giành quyền a ... hoàn chỉnh đường lối đưa vấn đề chống đế quốc giải phóng dân tộc lên hàng đầu, coi đấu tranh giành quyền nhiệm vụ trực tiếp quan trọng Đảng nhân dân ta lúc - Lý luận mối quan hệ chiến tranh cách...
 • 25
 • 387
 • 0

Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930-1945)

Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930-1945)
... 18/8: tỉnh giành quyền sớm nước ( Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam) - Ngày 19/8: Giành quyền Hà Nội - Ngày 23/8: Giành quyền Huế - Ngày 25/8: Giành quyền Sài Gòn - Ngày 28/8: Giành quyền tỉnh ... dụng định vận động toàn Đảng, toàn dân tích cực chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền 15 Những Cuộc Đấu Tranh Mở Đầu Thời KÌ Mới: => Nhận xét: - Lãnh đạo: Do tổ chức Đảng lực lượng Đảng ... chín muồi nước, kẻ thù mạnh - Ý nghĩa: báo hiệu thời kì CM Việt Nam- thời kì đấu tranh vũ trang toàn quốc để giành quyền 16 III.2 Chủ trương – Nội dung chuyển hướng chỉ đạo của Đảng a...
 • 36
 • 6,385
 • 44

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... đạo đội ngũ cán bộ, kết nạp thêm người ưu tú Bổ sung, điều chỉnh đường lối đấu tranh giành quyền • Những chuyển biến tình hình - Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc ... đến chín muồi nhanh chóng + Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt cách mạng Đông Dương lúc phát-xít Nhật + Về hiệu đấu tranh: Thay đổi hiệu đấu tranh cho phù hợp, thay hiệu “Đánh đuổi phát-xít ... chết Nhật phải giữ đường nối thuộc địa miền Nam Dương Á với Nhật đường thuỷ Nhật bị cắt đứt + Hội nghị nhận định: Đảo Nhật - Pháp dẫn đến khủng hoảng trị sâu sắc Đông Dương, điều kiện khởi nghĩa...
 • 6
 • 456
 • 2

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... định, hoàn thiện đường lối Đường lối CMGPDT đưa Hội nghị Trung ương (111939), Hội nghị Trung ương (11-1940) tiếp tục bổ sung đường lối, Hội nghị Trung ương (5-1941) hoàn thiện đường lối: - Hội nghị ... đề ruộng đất cho nông dân, song nông dân không giảm bớt hăng hái tranh đấu mà nỗ lực tranh đấu mạnh tranh đấu GPDT họ hưởng nhiều quyền lợi to tát (2)- Về vấn đề lực lượng: + Để đoàn kết huy động ... nghĩa vũ trang Dự kiến đường giành quyền Việt Nam tiến hành khởi nghĩa phần địa phương, để tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền nước + Về vấn đề dân tộc Đảng chủ trương sau giành độc lập, dân tộc...
 • 7
 • 707
 • 7

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf
... Đề tài thuyết trình Chương II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) I CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 1930 - 1939 Chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn (1930 1935) ... đề hình thức tổ chức đấu tranh linh hoạt, thích hợp nhằm hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày, chuẩn bị cho đấu tranh cao độc lập tự II CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG GIAI ... địa Hay nói cách khác “Nếu phát triển tranh đấu chia đất mà ngăn trở tranh đấu phản đế phải lựa chọn vấn đề quan trọng mà giải trước Nghĩa chọn địch nhân chính, nguy hiểm nhất, để tập trung lực...
 • 38
 • 1,405
 • 24

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI ĐOẠN 1930-1945

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI ĐOẠN 1930-1945
... cực số giai cấp tầng lớp - Không đề chiến lược liên minh dân tộc giai cấp rộng rãi - Chưa tìm nắm vững đặc điểm xã hội thuộc địa nửa phong kiến VN - Nhận thức giáo điều, máy móc vấn đề giai cấp ... Trần Phú - Giai cấp vô sản vừa động lực vừa giai cấp lãnh đạo cách mạng - Dân cày lực lượng đông đảo động lực mạnh - Tư sản ... NGHỆ TĨNH RA ĐỜI CAO TRÀO TR PHONG ̀ AO Thành cao trào 1930-1931 - Khẳng định thực tế quyền lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản - Đem lại cho công - nông niềm tin vững vào lãnh...
 • 20
 • 619
 • 0

Đường lối đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1936 - 1939

Đường lối đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1936 - 1939
... LOGO Đường lối đấu tranh giành quyền ( 1936 - 1939) HOÀN CẢNH LỊCH SỬ Thế giới: Khủng hoảng kinh tế TG 192 9- 1933 Chủ nghĩa phát xít xuất Đại hội Quốc tế ... ĐẢNG o Được thể Hội nghị - Hội nghị lần thứ hai (tháng 7 -1 936) - Hội nghị lần thứ ba (tháng 3-1 937) - Hội nghị lần thứ tư (tháng 9-1 937) - Hội nghị lần thứ năm (tháng 3-1 938) LOGO CHỦ TRƯƠNG CỦA ... tiêu cụ thể, vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp • Đề hình thức tổ chức đấu tranh linh hoạt, thích hợp hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi, chuẩn bị cho đấu tranh cao • Đánh dấu bước trưởng...
 • 14
 • 2,786
 • 2

Chương II - Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 pdf

Chương II - Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 pdf
... ương Đảng - Tháng 6-1 932, Ban lãnh đạo Trung ương công bố: Chương trình hành động Đảng Cộng sản Đông Dương - Khẳng định giữ vững đường lối lãnh đạo quần chúng võ trang bạo động giành quyền - Đề biện ... quyền - Đề biện pháp, hình thức đấu tranh thích hợp - Từ năm 193 2-1 934 phong trào đấu tranh quần chúng hệ thống tổ chức Đảng khôi phục - Từ ngày 27 đến 31 - 3-1 935, Đại hội đại biểu lần thứ ... tầng lớp nhân dân -Bọn cầm quyền phản động tăng cường áp bức, bóc lột -Nhân dân tiếp tục đấu tranh đòi quyền sống -Hệ thống tổ chức Đảng khôi phục sẵn sàng lãnh đạo quần chúng đấu tranh b Chủ trương...
 • 27
 • 2,080
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảngbài tiểu luận đường lối đấu tranh giành chính quyềnđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương ii đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945 potcau hoi trac nghiem duong loi dang cong san viet nam chuong duong loi dau tranh gianh chinh quyensile baì thuyết trinh ve đường lối đấu tranh giành chính quyền 19301945slide baì thuyết trinh ve đường lối đấu tranh giành chính quyền 19301945đường lối đấu tranh giành chính quyền 3639đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930đường lối đấu tranh giành chính quyềnđường lối đấu tranh giành chính quyền 3945đường lối đấu tranh giành chính quyền 3045mẫu powerpoint đường lối đấu tranh giành chính quyền 19301945câu hỏi về đường lối đấu tranh giành chính quyềntiểu luận về đường lối đấu tranh giành chính quyềntiểu luận đường lối đấu tranh giành chính quyềnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học