BÀI GIẢNG lý THUYẾT TRÒ CHƠI và CHIẾN lược CẠNH TRANH

slide bài giảng kinh tế vi mô thuyết trò chơi chiến lược cạnh tranh

slide bài giảng kinh tế vi mô lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh
... quảng cáo Chiến lược ưu • Trò chơi chiến lược ưu – Quyết đònh tối ưu người chơi chiến lược ưu phụ thuộc vào hành động người chơi Trò chơi quảng cáo sửa đổi • Quan sát – A: Không có chiến lược ưu ... Các đònh trò chơi chiến lược Trò chơi không hợp tác so với trò chơi hợp tác - Trò chơi hợp tác • Những người chơi đàm phán hợp đồng ràng buộc cho phép hoạch đònh chiến lược chung – Vi dụ: người ... trò chơi Dạng mở rộng trò chơi • Giả sử Công ty công ty giới thiệu thức ăn từ bột ngũ cốc (trò chơi lần lượt) • Câu hỏi – Kết trò chơi gì? 25 Trò chơi Dạng mở rộng trò chơi Dạng mở rộng trò chơi...
 • 41
 • 2,206
 • 2

thuyết trò chơi chiến lược cạnh tranh

lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh
... NỘI DUNG Trò chơi định chiến lược - Trò chơi hợp tác khơng hợp tác Các chiến lược có ảnh hưởng chi phối Thế cân Nash Các trò chơi lặp lại hợp tác – chiến lược “ăn miếng trả miếng” Các trò chơi (lần ... ngành Chapter Trò chơi định chiến lược Trò chơi không hợp tác so với trò chơi hợp tác – Trò chơi hợp tác • Những người chơi đàm phán hợp đồng ràng buộc cho phép hoạch đònh chiến lược chung hợp ... ty có chiến lược ưu – Quyết đònh tối ưu người chơi chiến lược ưu phụ thuộc vào hành động người chơi Chapter Trò chơi quảng cáo sửa đổi • Quan sát – A: Không có chiến lược ưu thế; phụ thuộc vào...
 • 47
 • 286
 • 1

thuyết trò chơi chiến lược cạnh tranh giữa siêu thị big c co.opmart

lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh giữa siêu thị big c và co.opmart
... LIỆU THAM KHẢO M C L C LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ CHIẾN LƯ C CẠNH TRANH 1 .Trò chơi định chiến c 2 .Chiến c ưu 3 .C n Nash 4 .C c chiến c c c đại tối thiểu ... quảng c o Kết c c dễ x c định hai hãng c chiến c ưu C n Nash Để x c định kết c c trò chơi, tìm chiến c “tự x c định” “ổn định” C c chiến c ưu chiến c ổn định, nhiều trò chơi nhiều ... t c, đến cam kết ràng bu c, trò chơi bất hợp t c không Chiến c ưu Chúng ta chọn chiến c tốt để chơi? Chúng ta x c định kết c c trò chơi nào? Chúng ta c n giúp x c định c ch th c mà hành...
 • 30
 • 661
 • 0

thuyết trình thuyết trò chơi chiến lược cạnh tranh giữa siêu thị big c co.opmart

thuyết trình lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh giữa siêu thị big c và co.opmart
... thủ Big C? VÀ CHIẾN LƯ C C NH TRANH C sở luận Trò chơi định chiến c C c chiến c ưu  C n Nash  Chiến c maximin  Chiến c hỗn hợp  Trò chơi  Quyết tâm, đe dọa độ tin c y Company ... VÀ CHIẾN LƯ C C NH TRANH C nh tranh www.themegallery.com LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI  Company Logo Big C - Làm c ch để giành thị phần từ người trư c Co.op Mart? Co.op Mart – Làm để giữ thị phần trư c ... www.themegallery.com LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI  LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ CHIẾN LƯ C C NH   Company Logo  Siêu thị Co.op Mart - Co.op Mark đời từ năm 1989 với ch c tr c tiếp kinh doanh tổ ch c vận động phong...
 • 12
 • 472
 • 1

Bài giảng thuyết trò chơi chương 1 chiến lược cạnh tranh

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 1 chiến lược cạnh tranh
... (tt) 41 Thị trườ trường ng độc quyền nhóm (tt) 42  Ví dụ [3] – Gợi ý:  Lợi  nhuận doanh nghiệp 1:  Điểm 1( P1) = TR1 – TC1 = P1*Q1 – AC1*Q1 1( P1) = 36P1 – 2P12 + P1P2 – 11 2 – 4P2 1 max ... 36 – 4P1 + P2 = → P1 = + (1/ 4)P2  Hàm cân Nash: PT phản ứng: P1 = + (1/ 4)P2 P2 = + (1/ 4)P1 → P1 = P2 = 12 Q = 16  Lợi nhuận doanh nghiệp: 1 = π2 = (P – AC)*Q = (12 – 4) *161 = π2 = 12 8  ... = 16 > 12 , Q1 = Q2 = 12 < 16  Lợi nhuận doanh nghiệp: 1 = π2 = (P – AC)*Q = (16 – 4) *12 = 14 4 > 12 8  Tổng lợi nhuận: π = 288 > 256 Q = ? 16 Đường phản ứng giá doanh nghiệp 12 Cân Nash ? 12 ...
 • 12
 • 229
 • 0

Bài giảng thuyết trò chơi chương 2 tương tác chiến lược

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 2 tương tác chiến lược
... cho An Bình? Thế cân (tt) 19 [2. 2] Xác định địa điểm bán hàng (tt)  Thế cân trò chơi: Chiến lược phản ứng tốt tất người chơi (tương ứng với chiến lược tốt người chơi lại)  Các tình khác:  ... hành động nào? Thế cân (tt) 21 Thế cân (tt) 22 [2. 3] Quà tặng tình yêu (tt)  Sự cảm nhận anh Tí chị Sửu: [2. 3] Quà tặng tình yêu (tt)  chơi cần dự đoán hành động người chơi khác:  Người Anh Tí ... gian chuẩn bị cho đêm 14 -2 Nhẵn Nhụi : [y] Ngày 13 -2  Nếu 31 Nhẵn Nhụi từ chối Lí Lắc từ chối (0 , 0) Ngày 14 -2 Lí Lắc suy nghĩ vào ngày 14 -2 … Đàm phán (tt) 32 [3 .2] Vài kết luận đàm phán ...
 • 8
 • 230
 • 0

Bài giảng thuyết trò chơi chương 3 chiến lược cạnh tranh

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 3 chiến lược cạnh tranh
... ưa thích hơn”? [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt) 2.000 đ/tờ  Độc  Báo 23 P Cạnh tranh theo giá bán (tt) 24 [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt)  Thông tin toán (tt):  Giá trị chiến lược:  AC(TT) = AC(TN) ... Cạnh tranh theo giá bán (tt) 21 22 [2.2] Chọn chủ đề cho trang - phần (tt)  Cạnh tranh theo giá bán (tt) Phân tích toán:  Thị [2 .3] Cạnh tranh giá bán  trường bạn đọc báo TT báo TN: Cạnh tranh ... (tt) 25 26 [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt)  Cạnh tranh theo giá bán (tt) Phân tích toán:  Lợi [2.4] Cạnh tranh giá bán có phân biệt sản phẩm  nhuận báo TT báo TN (triệu đ): Cạnh tranh giá báo...
 • 9
 • 255
 • 2

Bài giảng thuyết trò chơi: các dạng cân bằng Nash không phải thế lưỡng nan

Bài giảng Lý thuyết trò chơi: các dạng cân bằng Nash không phải thế lưỡng nan
... ổn định cho hai cửa hàng điểm bãi biển CÂN BẰNG NASH (NE) ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG (tt) • Kết luận ▫ Vị trí ổn định gọi cân trò chơi xác định địa điểm ▫ Thế cân trò chơi tương tự:  Phụ tùng máy tính: ... Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám  Thời trang: Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi  Tranh treo tường: Trần Phú ▫ Thế cân có nhiều điểm cân CÂN BẰNG NASH (NE) HAI CON HEO GIÀNH ĂN CÁM • Tình trò chơi ▫ ... không chịu nhấn nút, hai bị đói CÂN BẰNG NASH (NE) HAI CON HEO GIÀNH ĂN CÁM (tt) • Phân tích chiến lược Heo nhỏ Nhấn nút Không nhấn Nhấn nút 3,5; 1,5 0,5; Không nhấn 6; -0,5 0; Heo lớn CÂN BẰNG...
 • 15
 • 1,265
 • 21

Bài giảng thuyết trò chơi chương 02 lựa chọn trong điều kiện bất định định thông tin bất cân xứng ngoại tác hàng hóa công

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 02 lựa chọn trong điều kiện bất định định thông tin bất cân xứng ngoại tác hàng hóa công
... thao  Ngân Thông tin bất cân xứng (tt) 11 Thông tin bất cân xứng (asymmetric information): Thông tin bất cân xứng (tt) 12  Tác động thông tin bất cân xứng: Thông tin bất cân xứng thất bại ... hàng hóa Hàng hóa công (tt) 23 Hai thuộc tính hàng hóa công: Hàng hóa công (tt) 24  Hàng hóa công: Hàng  Có Tính tranh giành hóa công túy: thuộc tính: không tranh giành không loại trừ  Hàng ... giao dịch xảy  Tâm ỷ lại hậu thông tin bất cân xứng sau giao dịch xảy  Lựa  Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng: cách thức khác để giảm bất cân xứng thông tin cho bên tham...
 • 6
 • 226
 • 0

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học vi mô nhập môn thuyết trò chơi bài giảng phần 1 thuyết trò chơi một số ứng dụng trong kinh tế vi mô

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học vi mô  nhập môn lý thuyết trò chơi  bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi mô
... khóa 2 011 – 2 012 * Bây giả sử q  q m  Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần ac 3(a  c) => 1  q1.[  q1 ] 4 d 1 3(a  c) 3(a  c)   q1  q1   2q1 dq1 4 * Nếu q1  ... tồn cân Nash trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Kết hợp ... )  c  n Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Bây giả sử định số bị chăn thả định cá nhân...
 • 10
 • 991
 • 2

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh - Phần bài tập

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh - Phần bài tập
... cách chia phần (ở vòng ba, lúc bánh kem bị chẩy tới 2/3) cuối cùng, chẳng chịu nữa, bánh bị chẩy hết Vậy Hoa nên đề đạt phần từ vòng đầu để Minh chấp nhận, chơi kết thúc Không phải chứng kiến ... em phú cho Hoa khả “nhìn xa rông rộng” Liệu vào lúc đầu, Hoa nên đòi phần bánh để khỏi bị nhìn thấy bánh kem bị chẩy nửa, bị Minh chối từ? c Bây giả sử trời mát nữa, đủ để bánh kem bị chẩy phần ... lại quyền đòi phần trước Nếu Minh từ chối, lúc bánh kem bị chẩy có nửa lúc Minh tất nhiên có quyền đòi Nhưng Hoa đành hanh, không chịu để anh chia phần kế tiếp, nửa lại bị chẩy chẳng Hãy...
 • 2
 • 1,235
 • 24

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh phần bài tập

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh phần bài tập
... cách chia phần (ở vòng ba, lúc bánh kem bị chẩy tới 2/3) cuối cùng, chẳng chịu nữa, bánh bị chẩy hết Vậy Hoa nên đề đạt phần từ vòng đầu để Minh chấp nhận, chơi kết thúc Không phải chứng kiến ... em phú cho Hoa khả “nhìn xa rông rộng” Liệu vào lúc đầu, Hoa nên đòi phần bánh để khỏi bị nhìn thấy bánh kem bị chẩy nửa, bị Minh chối từ? c Bây giả sử trời mát nữa, đủ để bánh kem bị chẩy phần ... lại quyền đòi phần trước Nếu Minh từ chối, lúc bánh kem bị chẩy có nửa lúc Minh tất nhiên có quyền đòi Nhưng Hoa đành hanh, không chịu để anh chia phần kế tiếp, nửa lại bị chẩy chẳng Hãy...
 • 2
 • 819
 • 13

Đề tài:Lý thuyết trò chơi áp dụng vào phân tích chiến lược của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam ppt

Đề tài:Lý thuyết trò chơi và áp dụng vào phân tích chiến lược của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam ppt
... lý thuyết trò chơi kinh doanh: 12 Chương II: Vận dụng thuyết trò chơi vào phân tích hoạt động doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam 14 I Khái quát thị trường viễn thông di động Việt ... vĩnh viễn mà có biến đổi lạ http://svnckh.com.vn 13 Chương II: Vận dụng thuyết trò chơi vào phân tích hoạt động doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam I Khái quát thị trường viễn thông di động ... phụ lục, đề tài gồm có ba phần chính: Chương I: Cơ sở lý luận lý thuyết trò chơi Chương II: Vận dụng thuyết trò chơi vào phân tích hoạt động doanh nghiệp viễn thông di động Viêt Nam Chương...
 • 97
 • 737
 • 3

thuyết trò chơi: Cuộc chiến cà phê giữa Trung Nguyên Starbuck

Lý thuyết trò chơi: Cuộc chiến cà phê giữa Trung Nguyên và Starbuck
... đoàn phê Trung Nguyên Starbucks phần phân tích vận dụng thuyết trò chơi kinh doanh, Cuộc chiến phê Trung Nguyên Starbucks Trang 24 nhóm rút kết luận cho Trung Nguyên Starbucks chiến ... Trung Nguyên Starbucks cho chiến lược • Trường hợp 2: Trung Nguyên chọn cách đối đầu, thay đổi lựa chọn chiến lược Starbucks Cuộc chiến phê Trung Nguyên Starbucks Trang 20 - Trung Nguyên ... chối cãi Trung Nguyên thương hiệu sản xuất phê hàng đầu nước có xuất phê hàng đầu Starbucks đàm phán với Trung Nguyên việc cung cấp phê chất lượng cao để Starbucks tạo ly phê với hương...
 • 26
 • 716
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranhlý thuyết trò chơi và chiến lược kinh doanhbài tập lý thuyết trò chơi và ứng dụngbài giảng lý thuyết trò chơibài giảng lý thuyết trò chơi các dạng cân bằng nash không phải thế lưỡng nanchiến thuật của lý thuyết trò chơi áp dụng vào cạnh tranháp dụng lý thuyết trò chơi vào thực tiễn cạnh tranh tại việt nambài tập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụnglý thuyết trò chơi và cuộc chiến giữa microsoft amp applebài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toánlý thuyết trò chơi và ứng dụnglý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanhbài giảng lý thuyết thông tin và mã hóabài giảng lý thuyết đồ thị và áp dụngbài giảng lý thuyết sản xuất và chi phíĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẠCH ĐẰNGQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL Chươnggiáo án TNXH lớp 3 HK2BÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Giáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Chuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Lịch sử vật lýMAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMBài giảng một số loại hình du lịch ở việt nam