200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác lê NIN

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NGUYÊN CHỦ NGHĨA mác NIN

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác lê NIN
... kinh nghiệm thực tiễn, đề cao luận rơi vào điều gì? A) Chủ nghĩa ý chí, chủ quan B) Chủ nghĩa kinh nghiệm C) Chủ nghĩa kinh nghiệm giáo điều D) A), B) C) sai 228 Bổ khuyết câu nói V.I.L nin: ... Mác đời điều kiện kinh tế – xã hội nào? A) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa trở thành phương thức sản xuất thống trị B) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xuất C) Chủ nghĩa tư trở thành chủ nghĩa ... C) sụp đổ quan điểm mácxít chủ nghĩa xã hội D) tiến hình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa so với hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa 132 Theo quan điểm triết học mácxít, luận điểm sau...
 • 84
 • 217
 • 0

200 câu hỏi trắc nghiệm nguyên mác

200 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý mác
... mù quáng nghiệm Câu 540: Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng luận nào? a Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh viện giáo điều b luận thực tiễn luận suông b Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp ... hòi c luận phát triển không cần thực tiễn c Sẽ rơi vào ảo tưởng Câu 573: Trình độ lực lượng sản xuất thể Câu 537: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống câu sau để khái niệm chân lý: "Chân (1) ... tính a Nhận thức luận c Nhận thức khoa học b Nhận thức cảm tính b Nhận thức luận c Nhận thức tính d Nhận thức cảm tính Câu 532: Luận điểm sau thuộc lập trường Câu 527: Nhận thức cảm...
 • 37
 • 102
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên máy - P1

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý máy - P1
... pháp: a điều chỉnh lực căng đai hợp b tăng ma sát đai & bánh đai c dùng đai d tất 71 Vận tốc làm việc tốt truyền đai thang: a 1 5-2 0m/s b 2 0-2 5m/s c 2 5-3 0m/s d 3 0-3 5m/s 72 Khi vận tốc truyền đai ... Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép 13 Hàn áp lực phương pháp: a Chi tiết máy đốt nóng cục đến trạng thái dẻo & dùng ngoại lực ép chúng lại b Chi tiết máy đốt ... pháp: a Chi tiết máy đốt nóng cục đến nhiệt độ nóng chảy gắn lại với nhờ lực hút phân tử b Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy gắn lại với nhờ lực hút phân tử c Chi tiết máy đốt nóng...
 • 16
 • 2,513
 • 61

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán
... chiếu với số liệu sổ kế toán Chương Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán hình thức kế toán Câu 65: Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép sổ hình thức kế toán nhật ký chung thuộc ... trị đối tượng kế toán Câu 25: Về hình thức biểu tài khoản a Chứng từ kế toán b Báo cáo kế toán c Sổ kế toán d Cả Câu 26: Nguyên tắc phản ánh tài khoản tài sản: a Bên Nợ: phản ánh số tài sản tăng ... Chương Tính giá đối tượng kế toán Câu 45: Tính giá đối tượng kế toán việc: a Ghi nhận giá trị đối tượng kế toán sổ kế toán b Xác định giá trị đối tượng kế toán phù hợp với nguyên tác quy định nhà...
 • 10
 • 9,659
 • 521

200 câu hỏi trắc nghiệm Vật 8

200 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 8
... lượng vật B trọng lượng chất lỏng C trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ D trọng lượng phần vật nằm mặt chất lỏng Câu 6: Hai thỏi đồng tích nhau, thỏi nhúng vào nước, thỏi nhúng vào dầu Thỏi ... tốc, vật tăng vận tốc D Vật giảm vận tốc, vật giảm vận tốc Câu 7: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Muốn vật chuyển động theo phương cũ chuyển động nhanh lên ta phải tác dụng lực vào vật? ... ngột vật có: A ma sát B trọng lực C quán tính D đàn hồi Câu 16: Khi có lực tác dụng lên vật Chọn phát biểu A Lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động nhanh lên B Lực tác dụng lên vật làm vật...
 • 29
 • 3,705
 • 67

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN KẾ TOÁN doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN doc
... Câu 7: Trong hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi a Ghi kép b Ghi kép, kết hợp với ghi đơn c Ghi đơn d Tùy trường hợp cụ thể Câu 8: Trong kế toán có trường hợp ... trường hợp ghi đơn a b c d Không có trường hợp Câu 9: Sổ loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo a b c d Cả trường hợp Câu 10: Sổ chi tiết loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo sau a Thước đo tiền ... thuế không khấu trừ d Các câu sai Câu 17 : Giá thực tế thành phẩm nhập kho hiểu a Giá thành phân xưởng b Giá thành toàn c Cả a b d Tất sai Câu 18: Chứng từ thủ tục kế toán chứng từ lập từ a Các...
 • 4
 • 988
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên kế toán HVTC 2013 (có key)

Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán HVTC 2013 (có key)
... 15 16 giá hàng tồn kho (159) để đảm bảo nguyên tắc: Để kiểm tra, đối chiếu số liệu Bảng cân đối Tài khoản kế toán tổng hợp kế toán TK cấp chi tiết, kế toán lập: Mặc dù phát sinh có, Giảm doanh ... Các câu sai Tất yếu tố Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán Hạch toán chi phí SX tính giá thành Sp 50.100 51.000 52.000 53.100 FIFO LIFO Bình quân gia quyền Thực tế đích danh Cả hai Không câu Chỉ ... công hiệu tài Nội dung hệ thống tài dụng kết khoản kế toán thống quy khoản cấu tài sử dụng định: khoản Mối quan hệ đối ứng chủ yếu tài khoản Các câu Kết cấu nguyên tắc phản ánh hoàn toàn giống TK...
 • 8
 • 908
 • 23

câu hỏi trắc nghiệm nguyên kế toán

câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán
... chiếu số liệu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán lập : a Bảng cân đối tài khoản c Các sổ chi tiết b Tài khoản cấp d Bảng tổng hợp chi tiết Chương : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN 26 27 28 ... phải thu khác 500.000 đ d Các câu Để kiểm tra đònh kỳ cân tổng phát sinh nợ phát sinh có, tổng dư nợ dư có, kế toán lập : a TK chữ T c Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh d Bảng cân đối ... Phải trả cho người bán 10.000 - Nguyên vật liệu x Xác đònh x y ? Biết x = y a x = 260.000 y = 130.000 b x = 270.000 y = 135.000 Chương : TỔNG HP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 11 12 13 14 15 16 17 18 - Nguồn...
 • 4
 • 358
 • 8

70 câu hỏi trắc nghiệm nguyên mác

70 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý mác
... gồm nguyên nào? Chọn câu trả lời a Nguyên mối liên hệ b Nguyên tính hệ thống , cấu trúc c Nguyên mối liên hệ phổ biến,và phát triển.dNguyên vận động phát triển 22 Từ nguyên ... thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn chân tri thức đựơc nhiều người công nhận b tiêu chuẩn chân tri thức hệ trước để lại c tiêu chuẩn chân lời nói ... phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không có phán đoán sai 49 Phương...
 • 15
 • 121
 • 0

140 câu hỏi trắc nghiệm nguyên mác

140 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý mác
... phong phú, phản ánh cách khái quát nội dung là: a) Nguyên mối quan hệ phổ biến nguyên phát triển b) Nguyên mối liên hệ phổ biến, nguyên phát triển quy luật (Quy luật thống đấu tranh ... quan điểm rút từ: a) Mối quan hệ vật chất ý thức b) Nguyên mối liên hệ phổ biến c) Nguyên mối liên hệ phổ biến nguyên phát triển Câu 96 Quy luật coi hạt nhân phép biện chứng vật là: ... điểm Câu 81 Chủ nghĩa Mác- Lênin gồm: a) phận cấu thành b) phận cấu thành c) phận cấu thành Câu 82 Chủ nghĩa Mác đời vào: a) Đầu kỷ XIX b) Giữa kỷ XIX c) Cuối kỷ thứ XIX Câu 83 Sự đời triết học Mác...
 • 19
 • 239
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên cắt và dụng cụ cắt

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
... nhiệt cắt dao D Mòn dao theo mặt sau Sau xác định xong chế độ cắt cần kiểm nghiệm thông số nào? A Kiểm nghiệm vận tốc cắt B Kiểm nghiệm số vòng quay trục động C Kiểm nghiệm công suất cắt D Kiểm nghiệm ... D Mòn dao gây tượng gì? A Làm nhiệt cắt tăng B Làm lực cắt tăng C Làm nhiệt cắt lực cắt tăng D Không ảnh hưởng tới nhiệt cắt lực cắt Mài dao giai đoạn hợp nhất? A Giai đoạn mòn ban đầu B Giai ... hưởng đến lực cắt? A Làm tăng lực cắt B Làm giảm lực cắt C Không ảnh hưởng tới lực cắt D Ảnh hưởng gián tiếp tới lực cắt Khi tăng t lực tăng chủ yếu? A Px B Py C Pz D Hợp lực R Vận tốc cắt V có ảnh...
 • 29
 • 570
 • 3

200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác nin

200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
... kinh nghiệm thực tiễn, đề cao luận rơi vào điều gì? A) Chủ nghĩa ý chí, chủ quan B) Chủ nghĩa kinh nghiệm C) Chủ nghĩa kinh nghiệm giáo điều D) A), B) C) sai 228 Bổ khuyết câu nói V.I.L nin: ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC L NIN Theo quan điểm triết học mácxít, triết học đời điều kiện nào? A) Xã hội phân chia thành ... Mác đời điều kiện kinh tế – xã hội nào? A) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa trở thành phương thức sản xuất thống trị B) Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xuất C) Chủ nghĩa tư trở thành chủ nghĩa...
 • 85
 • 25,059
 • 55

câu hỏi trắc nghiệm những nguyên cơ bản cảu chủ nghĩa mác nin

câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản cảu chủ nghĩa mác lê nin
... động đến thực thông qua hoạt động luận Câu 23: Phép biện chứng vật có nguyên ? a) Một nguyên b) Hai nguyên c) Ba nguyên Câu 24: Quan niệm chủ nghĩa vật biện chứng nguồn gốc mối ... phổ biến nguyên phát triển 12 Câu 46: Quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể rút từ nguyên phép biện chứng vật ? a) Nguyên phát triển b) Nguyên mối liên hệ phổ biến c) Nguyên mối liên ... mối liên hệ Câu 28: sở luận quan điểm toàn diện nguyên ? a) Nguyên phát triển b) Nguyên mối liên hệ phổ biến c) Nguyên tồn khách quan giới vật chất Câu 29: Luận điểm sau thuộc...
 • 161
 • 12,596
 • 41

câu hỏi trắc nghiệm chương 6 có đáp án những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mác nin

câu hỏi trắc nghiệm chương 6 có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin
... trống: Dân chủ nghĩa xác định … dân, dân làm chủ nghĩa xác định … .của dân a) b) c) d) Địa vị / vị Vị / quyền Quyền / vị Địa vị / quyền 7 Điền vào chỗ trống: … thiết chế dân chủ trách ... đại d) Cả 26 Tổng tuyển cử nước ta tiến hành thắng lợi vào thời gian nào? a) b) c) d) Ngày 6/ 1/1945 Ngày 6/ 1/19 46 Ngày 1 /6/ 1945 Ngày 1 /6/ 19 46 27 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ... thống Chọn câu sai a) b) c) d) Nhà nước quyền kiểm soát nhân dân Nhân dân quyền kiểm soát Đảng Nhân dân quyền kiểm soát Nhà nước Quyền làm chủ đồng thời quyền kiểm soát nhân dân 6 Điền...
 • 42
 • 2,628
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm chương 7 có đáp án những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mác nin

câu hỏi trắc nghiệm chương 7 có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin
... d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa xét lại Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa tư 16 Điền vào chỗ trống: “ Hiểu … phải sống với tình, nghĩa Nếu thuộc sách mà sống tình nghĩa gọi hiểu… ” a) b) c) d) Chủ ... nghĩa gọi hiểu… ” a) b) c) d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa Mác - L nin Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa 17 Trong nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, Hồ Chí Minh khẳng định nguyên tắc quan trọng bậc là: a) ... b) c) d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa xét lại Chủ nghĩa đế quốc Chủ nghĩa cá nhân 24 Theo Bác, “trồng người” yêu cầu: a) Chủ quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài cách mạng b) Vừa khách quan vừa chủ quan...
 • 28
 • 2,480
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin về gia đìnhcâu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán chương 1câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toánbộ câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán1000 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toáncâu hỏi trắc nghiệm nguyên lý thực hành bảo hiểmcác câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán200 cau hoi trac nghiem vat ly 10cau hoi trac nghiem nguyen ly thong kecau hoi trac nghiem nguyen ly thong ke co dap anđáp án câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán80 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toáncâu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hànhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học