Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

29 1,942 7
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 16:54

Thân dao cần có những yêu cầu nào?A. Chịu uốnB. Chịu nénC. Chịu xoắnD. Chịu kéoThân dao thường chế tạo bằng vật liệu gì? A. GangB. ThépC. Đồng D. NhômTrong 4 yêu cầu của vật liệu làm thân dao: độ cứng, độ bền, độ chịu nhiệt và độ chịu mài mòn thì yêu cầu nào quan trong nhấtA.Độ cứngB.Độ bềnC.Độ chịu nhiệtD.độ chịu mài mònĐộ cứng của thép các bon dụng cụ sau khi tôi và ram là:A.5560HRCB.6063HRCC.6365HRCD.6570HRCĐộ chịu nhiệt của thép các bon dụng cụ là:A.250300oCB.300350oCC.350400oCD.400450oCĐộ chịu nhiệt của thép hợp kim dụng cụ là:A.250300oCB.300350oCC.350450oCD.450550oCHãy sắp xếp độ cứng, độ chịu nhiệt theo thứ tự tăng dần théo các loại vật liệu sau đây: 9XC,Y10A,P18K5, T5K10A. T5K10,9XC,Y10A,P18K5 B. 9XC,Y10A,P18K5, T5K10C. 9XC, P18K5 , Y10A, T5K10D. Y10A,9XC,P18K5, T5K10Hãy sắp xếp độ cứng, độ chịu nhiệt theo thứ tự giảm dần théo các loại vật liệu sau đây:XBT,BK10,P18K5, Y8AA. P18K5, XBT,BK10, Y8AB. BK10,XBT, P18K5, Y8AC. BK10,XBT,Y8A, P18K5 D. BK10, P18K5,XBT, Y8AHãy sắp xếp độ cứng, độ chịu nhiệt theo thứ tự tăng dần théo các loại vật liệu sau đây: BK6, TT7K12,P9K5, T5K10A. P9K5, BK6, T5K10, TT7K12 B. BK6, TT7K12,P9K5, T5K10C. T5K10,BK6, TT7K12,P9K5 D. TT7K12,BK6, P9K5, T5K10Độ cứng của thép hợp kim dụng cụ sau khi tôi và ram là:A.5560HRCB.6062HRCC.6265HRCD.6570HRCCó mấy yêu cầu vật liệu làm dao (phần cắt gọt)?A. 1B. 2C. 3D. 4 Thép các bon dụng cụ được ký hiệu như thế nào?A. CB. XC. YD.BKThép gió được ký hiệu như thế nào?A. PB. CC. XD. DThép hợp kim dụng cụ được ký hiệu như thế nào?A. XB. CC. PD. XГCó bao nhiêu loại hợp kim cứng?A. 1B. 2C. 3D4. Có bao nhiêu vật liệu làm phần cắt gọt ?A. 1B. 2C. 3D. 4Thép gió có độ chịu nhiệt cao hơn các loại thép dụng cụ khác vì có thành phần?A. VonframB. Cô banC. Lưu huỳnhD. SilcThành phần phần trăm của các bít Vonfram trong (hợp) kim cứng BK8 là bao nhiêu ?A 8%B 80%C 92%D 0,92%Thành phần phần trăm của các bít Titan trong hợp kim cứng T15K6 là bao nhiêu ?A 79%B 15%C 1,5%D 7,9%Thành phần phần trăm của các bít Vonfram trong kim cứng TT7K15 là bao nhiêu ?A 15%B 7%C 78%D 22%Chữ T đầu tiên trong ký hiệu của hợp kim cứng TT7K12 biểu thị gì ?A Các bít TiTanB Các bít TanTanC Ám chỉ dùng cho chế tạo dao TiệnD Dùng để gia công thép đã qua Tôi Số 7 trong ký hiệu của hợp kim cứng TT7K12 biểu thị gì ?A Thành phần phần trăm của nguyên tố TiTanB Thành phần phần trăm của nguyên tố TanTanC Thành phần phần trăm của các nguyên tố TanTan và TitanD Thành phần phần trăm của các bit Vonfram Vật liệu hợp kim cứng T15K6 trong thành phần có bao nhiêu phần trăm là Vonfram ?A.80%B.79%C. 6%D.15%Chữ P đầu tiên trong ký hiệu của vật liệu P18K10 làm dụng cụ biểu thị gì ?A. Thép gióB.Thép các bon dụng cụC.Thép hợp kim dụng cụD. Hợp kim cứng một các bít.Vật liệu BK3M trong ký hiệu của hợp kim cứng thì chữ M biểu thị gì ?A.Độ hạt mịnB.Độ hạt trung bìnhC.Độ hạt toD. Độ hạt rất toChữ K12 trong ký hiệu của hợp kim cứng TT7K12 biểu thị gì ?A Thành phần phần trăm của nguyên tố Cô banB Chỉ vật liệu dùng chế tạo mũi khoanC Thành phần phần trăm của các bít VonframD Thành phần phần trăm của các bít TanTanCó mấy trường hợp gá dao làm thay đổi các góc của dao ?A. 2B. 3C. 4D. 5Thế nào là lượng chạy dao (bước tiến) khi tiện ?A. Là số vòng quay của phôi sau một phútB. Là lượng tiến của dao sau một vòng quay của phôiC. Là lượng tiến của dao sau một phútD. Là lượng dịch chuyển của dao sau một phútChiều sau cắt t khi tiện được xác định như thế nào ?A. Là khoảng cách từ bề mặt chưa gia công đến bề mặt gia côngB. Là khoảng cách từ bề mặt gia công đến bề mặt tiếp xúc với daoB. Bằng 12 bán kính chi tiếtC. Bằng 12 đường kính phôiĐơn vị của lượng tiến dao khi tiện hay sử dụng là gì ?A. vòngphútB. mmphútC. mmvòngD. mphútCác thông số chính của chế độ cắt bao gồm những thông số nào ?A. t và SB. t và VC. S và VD. t, S và VKhi tiện ren lượng chạy dao dọc trục trên máy được điều chỉnh theo thông số nào ?A. Bước ren cần gia côngB. Đường kính ren cần gia côngC. Theo xích chạy dao dọcD. Theo xích chạy dao ngangVận tốc cắt V khi tiện là thông số dặc trưng cho đại lượng nào ?A. Lượng tiến dao dọcB. tiến dao ngangC. Số vòng quay trục chínhD. Lượng chạy dao hướng kínhSố vòng quay trục chính khi tiện dùng để xác định thông số nào ?A. Vận tốc quay của động cơB. Vận tốc cắt VC. Vận tốc bàn dao dọcD. Vận tốc bàn dao ngangChuyển động chính khi tiện ký hiệu như thế nào ?A. V hoặc nB. SC. tD. FcChuyển động chạy dao khi tiện ký hiệu như thế nào?A. VB. SC. tD. FcChiều sâu cắt khi tiện ký hiệu là gì?A. VB. SC. tD. FcDiện tích lớp cắt được ký hiệu như thế nào?A. VB. SC. tD. FcKết cấu dao tiện gồm mấy (bộ phận) phần?A. (1) phần thân, phần mũi, phần cắt gọtB. phần thân, phần cắt gọtC. phần thân, phần gá kep, phần cắt gọtD. phần gá kep và phần cắt gọt(Mũi) phần cắt gọt của dao tiện đơn gồm mấy lưỡi cắt?A. 2.B. 3C. 4D. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cắt và dụng cụ cắt, Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cắt và dụng cụ cắt, Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn