Khảo sát và đánh giá xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12 dưới tác động của nền kinh tế thị trường

Khảo sát đánh giá xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12 dưới tác động của nền kinh tế thị trường

Khảo sát và đánh giá xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12 dưới tác động của nền kinh tế thị trường
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢPHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯỞNG THỊ HỒNG LUYỆN KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN ... GIÁ XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2011 1:11.:_::_i� ... thµc tn;mg ve XU hu6ng ch9n nghe cua h9c sinh 16p 12 du6i tac d...
 • 130
 • 311
 • 0

Khảo sát đánh giá ảnh hưởng của một số chỉ tiêu sinh lý cơ bản lên khả năng học tập của sinh viên

Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của một số chỉ tiêu sinh lý cơ bản lên khả năng học tập của sinh viên
... .43 Bảng 14: Ảnh hưởng nhóm máu đến số đo tiêu sinh kết học tập sinh viên 45 Bảng 15: Ảnh hưởng số BMI đến số đo tiêu sinh kết học tập sinh viên 48 Bảng 16: Ảnh hưởng ... 52 Bảng 18: Ảnh hưởng phương pháp học lên kết học tập sinh viên .54 Bảng 19: Ảnh hưởng tâm tình cảm đến kết học tập sinh viên 55 Bảng 20: Ảnh hưởng mức độ dinh dưỡng đến tiêu sinh kết học ... tiến hành nghiên cứu đề tài Khảo sát đánh giá ảnh hưởng số tiêu sinh lên khả học tập sinh viên nhằm đưa nhìn nhận ban đầu ảnh hưởng vấn đề sinh lên sinh viên từ có kết luận đề xuất phù...
 • 84
 • 62
 • 0

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)
... vi học sinh lớp 12, giáo viên (GV) phụ trách công tác hƣớng nghiệp cha mẹ học sinh xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 nay, thực trạng xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Từ lý trên, lựa chọn đề tài: Xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 trƣờng Trung học phổ thông dƣới ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng” (Khảo sát tỉnh Phú Thọ) Mục đích nghiên cứu ... phát triển kinh tế - xã hội với lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 trƣờng THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp HS lớp 12 trƣờng THPT dƣới ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng...
 • 129
 • 4,723
 • 46

Phân tích công nghệ bán hàng tự phục vụ với một công ty đánh giá xu hướng phát triển của nó ở Việt Nam trong thời gian tới

Phân tích công nghệ bán hàng tự phục vụ với một công ty và đánh giá xu hướng phát triển của nó ở Việt Nam trong thời gian tới
... khách hàng tăng lên vi c tốn khó khăn hơn.vì v y khách hàng r t ng i tốn Xu hư ng phát tri n c a cơng ngh bán hàng t ph c v VN th i gian t i: Xu hư ng c a bán hàng t ph c v th i gian t i: Trong ... u l i vào có nhân viên an c a ón khách - Khách hàng g i , l y gi ng hàng ( i v i khách khơng dùng xe y hàng) - Khách hàng t i khu v c bày hàng th c hi n ho t vào gi hàng ( nhân viên bán hàng có ... L1003BMKT0511 Cơng ngh bán hàng t ph c v N I DUNG Khái qt v cơng ngh bán hàng t ph c v : Hình th c bán hàng t ph c v : theo hình th c này, khách hàng t ch n l y hàng hóa, trư c kh i c a hàng mang n b...
 • 20
 • 529
 • 3

khảo sát đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô đường tự phối tại gia lâm hà nội

khảo sát và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô đường tự phối tại gia lâm hà nội
... b nhi m s c th 2n = 20 Ngô ñư c chia thành loài ph là: ngô b c, ngô n , ngô b t, ngô ñư ng, ngô ng a, ngô bán ng a, ngô ñá r n, ngô n p ngô ñư ng b t Trong ñó loài ph ngô ñư ng có tên khoa h ... c a dòng ngô tham gia thí nghi m 42 4.4 Ch s SPAD c a dòng ngô tham gia thí nghi m 45 4.5 M t s ch tiêu v c c a dòng ngô tham gia thí nghi m 47 4.6 M t s ñ c trưng hình thái b p c a dòng ngô ... Kh o sát m t s dòng ngô ñư ng t ph i v Thu ðông năm 2008 36 4.1.1 T l n y m m th i gian giai ño n sinh trư ng c a dòng ngô tham gia thí nghi m 4.1.2 36 ð c ñi m hình thái c a dòng ngô tham gia...
 • 131
 • 455
 • 1

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC THẠNH PHÚ – BẾN TRE

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC THẠNH PHÚ – BẾN TRE
... sát đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Đất Ngập Nước Thạnh Phú - Bến Tre tiến hành Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Đất Ngập Nước Thạnh Phú Bến Tre, thời gian từ tháng ... tài: Trên sở điều tra, khảo sát đánh giá xanh cảnh quan Từ đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái cho Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú 3.2 Nội dung nghiên cứu: - Khảo sát thực ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** VÕ MAI HUỲNH KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC THẠNH PHÚ...
 • 101
 • 745
 • 16

Luận văn: XU HƯỚNG LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KHẢO SÁT TẠI TỈNH PHÚ THỌ) docx

Luận văn: XU HƯỚNG LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KHẢO SÁT TẠI TỈNH PHÚ THỌ) docx
... trên, lựa chọn đề tài: Xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 trƣờng Trung học phổ thông dƣới ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng” (Khảo sát tỉnh Phú Thọ) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận ... vi học sinh lớp 12, giáo viên (GV) phụ trách công tác hƣớng nghiệp cha mẹ học sinh xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 nay, thực trạng xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 ... trạng xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 (tại tỉnh Phú Thọ) ảnh hưởng KTTT 5.3 Đề xu t biện pháp hỗ trợ cho công tác GDHN nhà trường THPT nhằm giúp HS lớp 12 lựa chọn nghề nghiệp điều...
 • 129
 • 526
 • 3

Khảo sát đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô đường tự phối tại vùng Gia Lâm - Hà Nội

Khảo sát và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô đường tự phối tại vùng Gia Lâm - Hà Nội
... thực tiễn nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát đánh giá khả kết hợp số dòng ngô đường tự phối vùng Gia Lâm - Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Chọn số dòng ngô đường ưu tú để phục vụ ... Khả kết hợp phương pháp đánh giá khả kết hợp chọn tạo giống ưu lai Khái niệm khả kết hợp Khả kết hợp khả cho ƯTL dòng tự phối tổ hợp lai, hay nói cách khác khả bố mẹ truyền lại cho đặc tính phối ... rút dòng tự phối khó khăn Tạo dòng Full-sibs có cường độ đồng huyết thấp Con đường Full-sibs tạo dòng có sức sống suất tốt rút dòng qua tự phối Tuy nhiên xác suất để tạo dòng khả kết hợp cao,...
 • 137
 • 248
 • 0

Khảo sát đánh giá chất lượng 03 nhóm thuốc kháng sinh, hạ sốt giảm đau chống viêm đông dược trên địa bàn tỉnh khánh hòa thông qua kết quả kiểm nghiệm từ năm 2010 2012

Khảo sát và đánh giá chất lượng 03 nhóm thuốc kháng sinh, hạ sốt giảm đau chống viêm và đông dược trên địa bàn tỉnh khánh hòa thông qua kết quả kiểm nghiệm từ năm 2010  2012
... NỘI PHẠM TIẾN HỶ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG 03 NHÓM THUỐC “KHÁNG SINH, HẠ SỐT – GIẢM ĐAU- CHỐNG VIÊM VÀ ĐÔNG DƢỢC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÕA THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM TỪ NĂM 2010- 2012 ... Khảo sát đánh giá chất lượng 03 nhóm thuốc Kháng sinh, hạ sốt giảm đau chống viêm đông dược địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua kết kiểm nghiệm từ năm 2010 đến 2012 với mục tiêu sau:  Khảo sát ... 3.2.5 Chất lượng thuốc năm 2010 2012 39 3.3 Khảo sát đánh giá chất lượng 03 nhóm thuốc Kháng sinh, hạ sốt- giảm đauchống viêm đông dược (xin gọi nhóm) địa bàn tỉnh Khánh Hoà thông qua kết...
 • 86
 • 152
 • 1

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 1-5 TUỔI Ở CÁC HUYỆN VEN TP HCM

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 1-5 TUỔI Ở CÁC HUYỆN VEN TP HCM
... hình dinh dưỡng trẻ em tuổi 3.2.1 Tình hình SDD protein lượng Bảng 3.2.1.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em theo nhóm tuổi % suy dinh dưỡng nhẹ cân % còi cọc (CC/T) (CN/T) Tháng tuổi N Nhẹ cân mức độ ... phiếu khảo sát +Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng protein-năng lượng cá nhân:Chủ yếu dựa vào tiêu: cân nặng theo tuổi (WAZ), chiều cao theo tuổi (HAZ), cân nặng theo chiều cao (WHZ) dựa vào Z-Score ... trọng lượng thực phẩm cách hợp lý * Bước : Đánh giá phần ăn dựa vào bảng nhu cầu lượng Viện dinh dưỡng Việt Nam (2007) Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến tình hình dinh dưỡng trẻ: Dùng phương pháp...
 • 28
 • 353
 • 0

Khảo sát đánh giá một số tiêu chí của chính sách quốc gia về thuốc thiết yếu năm 2000 tại tỉnh nam định

Khảo sát và đánh giá một số tiêu chí của chính sách quốc gia về thuốc thiết yếu năm 2000 tại tỉnh nam định
... Trm y t xó Yờn Xỏ + Trm y t xó Yờn Tin 18 - Huyn Nam Trc chn CSYT: + Trm y t xó Nam Giang + Trm y l xó Nam Thanh + Trm y t xó Nam Dng + Trm y t xó Nam Hỏi - Huyn Xuõn trng chn CSYT: + Trm y t xó ... + i lý - Yờn Chớnh + i lý - Yờn ng 19 - Huyn Nam Trc chn im bỏn thuc: + i lý - Võn Trng -Nam Giang + i lý - xó Nam Tin + Miờu thuc t nhõn - ng 21 Nam Ton - Huyn Xuõn trng chn im bỏn ihuc: + i ... ti tnh Nam nh Iihm gúp phn nh ca mỡnh vo vic nghiờn cu xõy dng mụ hỡnh cung ng TTY s dng nqun h tr phỏt trin chớnh thc (OD) ti Vit Nam PHN II: TNG QUAN I CHNH SCH THUC QUễC GIA CA VIT NAM 1.1...
 • 61
 • 117
 • 0

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI pot

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI pot
... nghĩa Đông Âu vào cuối năm 80 đầu năm 90 kết thúc chiến tranh lạnh, trị giới chuyển từ hai cực sang đa cực, kinh tế giới với đặc điểm, tính chất đường phát triển khác Nền kinh tế giới chứa đựng ... kinh tế thương mại, khoa học công nghiệp, văn hoá xã hội Trong có hình thức tổ chức kinh tế thương mại quốc tế tổ chức liên kết kinh tế thương mại đặc thù theo khu vực Quá trình tự hoá kinh tế, ... sau: - Đẩy nhanh phân công lao động khu vực giới quốc gia khu vực - Tăng cường xu hướng hợp tác thể hoá kinh tế giới, đặc biệt phạm vi khu vực Đến giới có đến hàng trăm hình thức tổ chức liên...
 • 9
 • 719
 • 1

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường
... vi học sinh lớp 12, giáo viên (GV) phụ trách công tác hƣớng nghiệp cha mẹ học sinh xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 nay, thực trạng xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 ... thức xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 2.2.2 ý kiến giáo viên làm công tác hướng nghiệp xu hướng lựa chọn nghề nghiệp HS lớp 12 2.2.3 ý kiến cha mẹ việc lựa chọn nghề nghiệp ... 12 Bảng 2.7 : Lí lựa chọn nghề nghiệp HS lớp 12 Bảng 2.8 : Yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 Bảng 2.9 : Những vấn đề HS lớp 12 quan tâm lựa chọn nghề nghiệp...
 • 129
 • 253
 • 0

THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC

THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH TỰU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.DOC
... *Thành tựu kinh tế thị trờng định hớng XNCN Việt Nam Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Việt Nam đạt đợc thành tựu bật sau: Một là, có bớc ... hình kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN đóng góp không nhỏ vào phát triển chung kinh tế quốc dân, kinh tế nhà nớc thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo Khẳng định phát triển kinh tế, công ... triển thành phần kinh tế theo định hớng XHCN Một đặc đIểm khác dễ nhận thấy kinh tế nớc ta kinh tế thị trờng phát triển theo định hớng XHCN với quản lý vĩ mô nhà nớc Đây đặc đIểm kinh tế thị trờng...
 • 12
 • 1,863
 • 9

Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
... mục tiêu lợi nhuận Năm là, kinh tế thị trường kinh tế mở Kinh tế thị trường định hướng XHCN yêu cầu 2.1 Thế định hướng XHCN Định hướng XHCN việc xây dựng kinh tế thị trường báo cáo trị Đại hội ... theo định hướng XHCN Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có nội dung sau: - Mục đích kinh tế thị trường phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất – kỹ thuật XHCN, ... khách quan phải phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Kinh tế thị trường đặc trưng 1.1 Thế kinh tế thị trường Về phương diện kinh tế khái quát rằng, lịch sử phát triển sản xuất...
 • 20
 • 523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: loi noi dau ve khao sat va danh gia dua ra cac giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong cua van phong trong cong tac kiem soat va to chuc va thuc hien cac van ban cua mot co quan cu thekhảo sát và đánh giá năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giangxu hướng phát triển của nền kinh tế việt namxu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầuxu hướng phát triển của nền kinh tế thế giớixu hướng phát triển của nền kinh tế tri thứcsự phát triển khu vực kinh tế tư nhân là nhu cầu tất yếu khách quan và lâu dài của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước tasự cần thiết phải cải tạo xây dựng mạng lưới chợ tỉnh bắc giang trong xu hướng phát triển của nền kinh tếđặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xhcnmột số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo qui mô phát triển giáo dục đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở việt namphân tích tính tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xhcný nghĩa của học thuyết mac đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện nayđặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt namđặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaảnh hưởng của nền kinh tế thị trườngMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 2 LylichvienchucBài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôitTT 36 quy inh tieu chuan VC giang dayTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6Bài 16. ADN và bản chất của genMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNGĐề cương Dược Động Học Đại Học Dược Hà Nội