Cách chuẩn bị về tài chính nếu có kế hoạch sinh con năm 2017

Cách chuẩn bị về tài chính nếu kế hoạch sinh con năm 2017

Cách chuẩn bị về tài chính nếu có kế hoạch sinh con năm 2017
... thực phẩm bổ sung, bạn ● Tiết kiệm chi phí sinh nở: Nếu công ty mua BHYT, bạn chi trả sinh thường, công ty mua gói bảo hiểm “xịn” hơn, bạn chi phí sinh dịch vụ ● Tiết kiệm chi phí cho thân: ... mua sắm cho góc riêng bé sơ sinh Các khoản phải mua gồm loại khăn (khăn sữa, khăn lót mặt, khăn quấn bé, khăn tắm,…), quần áo sơ sinh, tã bỉm, vài đồ chơi Sản phẩm vệ sinh cho bé (gồm dung dịch ... sóc bé tháng đầu sau sinh bạn bắt đầu làm lại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuyệt chiêu tiết kiệm tiền hiệu Bên cạnh khoản chi “không thể không , bạn cắt giảm số loại...
 • 4
 • 140
 • 0

THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA VÀ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA VÀ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY
... nộp doanh nghiệp nhà nớc nội Nếu tính doanh nghiệp nhà nớc địa phơng khác lớn nhiều) - Các doanh nghiệp nhà nớc địa bàn nội chiếm tỷ trọng cao thơng mại buôn bán địa bàn Năm 1999 thơng nghiệp ... DNNN địa bàn HN 2.2.1 Kết thực cổ phần hóa DNNN địa bàn nội từ năm 1998 - Tính đến Thành phố nội cổ phần hóa đợc 98 DNNN Theo số liệu tổng hợp vốn 98 doanh nghiệp Nhà nớc có phần hóa có số ... chuẩn doanh nghiệp Thành phố nội khó đạt phần lớn công ty có quy mô vốn nhỏ, cổ phần chủ yếu Nhà nớc cổ đông u đãi nắm giữ Tính đến Thành phố nội có 99 doanh nghiệp Nhà nớc tiến hành cổ phần...
 • 44
 • 346
 • 0

Báo cáo " Quyền tự chủ về tài chính sở vật chất của sở giáo dục đại học và sau đại học trong pháp luật Liên bang Nga" potx

Báo cáo
... chí luật học số 3/2004 Nhà nớc & pháp luật nớc th c hi n theo cỏc i u ki n t trang tr i m t ph n hay ton b kinh phớ i v i vi c nghiờn c u khoa h c ti n hnh cỏc tr ng i h c c cỏc c quan liờn bang ... 25/7/2002; 11/1/2003; - Lu t Liờn bang v giỏo d c ó c h i i h c v ih c ng Liờn bang Nga thụng qua ngy 7/8/1996 v c s a i ngy 10/7/2000; 10/1/2003; 5/4/2003 Tạp chí luật học số 3/2004 ... giỏo d c i h c v sau i h c Cỏc tr ng i h c ho t ng theo ỳng i u l c a mỡnh cú th th c hi n cỏc ho t ng cú thu lnh v c giỏo d c v cỏc lnh v c khỏc n u i u ú khụng Tạp chí luật học số 3/2004 lm...
 • 4
 • 271
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... trăm năm mươi triệu đồng chẵn Ngời mua hàng: Kế toán trởng: Công ty TNHH Giấy Bao bì Việt Thắng Thủ trởng đơn vị Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Biên giao nhận hàng Hà ... kế toán: -Kế toán trởng(trởng phòng tài vụ):là ngời phụ trách chung lập Báo cáo tài Ngoài , kế toán phụ trách công tác quản lý tài sản, nguồn vốn đầu t xây dung bản, mua sắm tài sản cố định, hàng ... Công ty cho phù hợp thực chế độ bảo hộ lao động, an toàn,vệ sinh lao động ,chính sách tiền lơng, bảo hiểm hội, khen thởng, theo quy định nhà n ớc ngời lao động.Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành...
 • 115
 • 898
 • 0

Nguyên tắc quản lý nhà nước về tài chính bảo hiểm xã hội ở việt nam

Nguyên tắc quản lý nhà nước về tài chính bảo hiểm xã hội ở việt nam
... động quản tài III NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH BHXH VIỆT NAM Nguyên tắc quản thu Nguyên tắc quản chi Nguyên tắc quản hoạt động đầu tư Nguyên tắc cân đối quỹ IV NGUYÊN TẮC ... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BHXH MỘT SỐ NƯỚC Cộng hòa liên bang Đức Trung Quốc Nguyên tắc quản nhà nước tài bảo hiểm hội Việt Nam Trên giới có loại hình bảo hiểm gồm: Bảo hiểm thương mại, Bảo hiểm ... đảm bảo ổn định phát triển kinh tế hội Như vậy, nhìn rộng quản tài BHXH việc sử dụng tài BHXH công cụ quản hội nhà nước Nhà nước thông qua hoạt động tài để thực mục tiêu quản hội, ...
 • 27
 • 135
 • 0

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc
... GTGT 10 % 44 Ngày 30 /11 , Trích khấu hao tài sản cố định tháng 11 cho toàn doanh nghiệp (Lập Bảng phân bổ khấu hao tháng 11 /N ) 45 Ngày 1/ 12, Phiếu nhập kho số :Nhập kho 12 1 m3 NVL chưa trả tiền cho ... tháng 12 /N ) 58 Ngày 31/ 12, Phiếu chi số :Xuất quỹ TM trả lương tháng 12 cho cán công nhân viên (Tương tự tháng 10 ) 59 Ngày 31/ 12, Uỷ nhiệm chi số :Chuyển TGNH trả tiền điện tháng 12 phận cho Sở ... Ngày 25 / 12 , Giấy báo có số : Ngân hàng báo khoản tiền lãi tiền gửi doanh nghiệp hưởng 98.800.000đ 55 Ngày 29 / 12 , Phiếu chi số Chi tiền mua sách báo định kì cho phận QLDN 500.000đ 56 Ngày 29 / 12 ,...
 • 6
 • 2,409
 • 9

Tài liệu Tại sao cần kế hoạch kinh doanh? pdf

Tài liệu Tại sao cần có kế hoạch kinh doanh? pdf
... triển bật lĩnh vực kinh doanh Khách hàng Đối tượng khách hàng đối tượng khách hàng tương lai? Doanh nghiệp mang lại lợi ích cho khách hàng? Hiện khách hàng? Doanh nghiệp cần khách hàng? Cách ... nghiệp gì? Vốn (hoặc tiền mặt) Doanh nghiệp cần vốn? Làm cân đối thu chi khả toán tiền mặt? Cần vốn lưu động? Sẽ khống chế ngân sách gì? Làm kiểm tra tài chính? Khả phát triển đến mức nào? ... Tại chọn nghành nghề nầy? Mục tiêu xây dựng trở thành doanh nghiệp mạnh mặt nào? Kinh doanh sản phẩm gì? Cơ sở tin tưởng khách hàng mua...
 • 2
 • 188
 • 0

Tài liệu Tại sao phải kế hoạch kinh doanh? ppt

Tài liệu Tại sao phải có kế hoạch kinh doanh? ppt
... doanh nghi p m nh v m t nào? - Kinh doanh s n ph m gì? - Cơ s tin tư ng r ng khách hàng s mua c a doanh nghi p - i th c nh tranh ai? - Làm th phát tri n n i b t lĩnh v c kinh doanh Khách hàng - i ... khách hàng i tư ng s khách hàng tương lai? - Doanh nghi p mang l i l i ích cho khách hàng? - Hi n khách hàng? - Doanh nghi p c n khách hàng? - Cách th c khách hàng mua s n ph m (hành vi)? - Hi ... cân i thu chi kh toán ti n m t? - C n v n lưu ng? - S kh ng ch ngân sách gì? - Làm th ki m tra tài chính? - Kh phát tri n n m c nào? ...
 • 2
 • 204
 • 0

Tài liệu Tại sao cần kế hoạch kinh doanh? doc

Tài liệu Tại sao cần có kế hoạch kinh doanh? doc
... sở cho kế hoạch tài bạn Ngoài kế hoạch kinh doanh giúp bạn thấy trước thử thách, rủi ro xảy đến trước trở nên muộn, bạn tìm giải pháp để giải ngăn ngừa trước xảy Nói cách khác, kế hoạch kinh doanh ... Bản kế hoạch kinh doanh giúp bạn thấy trước thử thách, rủi ro xảy đến trước trở nên muộn, bạn tìm giải pháp để giải ngăn ngừa trước xảy lý để bạn cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cho ... án kinh doanh mà khả thất bại rõ Ba phần kế hoạch kinh doanh: Ý tưởng • Kinh doanh nghành nghề gì? • Tại chọn nghành nghề này? • Mục tiêu xây dựng trở thành doanh nghiệp mạnh mặt nào? • Kinh...
 • 5
 • 279
 • 0

Tại sao cần kế hoạch kinh doanh? docx

Tại sao cần có kế hoạch kinh doanh? docx
... sở cho kế hoạch tài bạn Ngoài kế hoạch kinh doanh giúp bạn thấy trước thử thách, rủi ro xảy đến trước trở nên muộn, bạn tìm giải pháp để giải ngăn ngừa trước xảy Nói cách khác, kế hoạch kinh doanh ... vào dự án kinh doanh mà khả thất bại rõ Ba phần kế hoạch kinh doanh: Ý tưởng Kinh Tại doanh nghành chọn nghành nghề nghề gì? nầy? Mục tiêu xây dựng trở thành doanh nghiệp mạnh mặt nào? Kinh doanh ... ai? Làm để phát triển bật lĩnh vực kinh doanh Khách hàng Đối tượng khách hàng đối tượng khách hàng tương mang lại Doanh nghiệp Hiện Doanh lợi bao ích nhiêu cần nghiệp lai? bao cho khách khách...
 • 3
 • 178
 • 0

Tại sao cần kế hoạch kinh doanh? ppsx

Tại sao cần có kế hoạch kinh doanh? ppsx
... trước xảy Nói cách khác, kế hoạch kinh doanh ngăn ngừa bạn không vào dự án kinh doanh mà khả thất bại rõ Ba phần kế hoạch kinh doanh: Ý tưởng  Kinh doanh nghành nghề gì?  Tại chọn nghành nghề nầy?Mục ... 3 Bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh giúp truyền đạt ý tưởng bạn đến đồng nghiệp sở cho kế hoạch tài bạn Ngoài kế hoạch kinh doanh giúp bạn thấy trước thử thách, ... doanh nghiệp mạnh mặt nào?  Kinh doanh sản phẩm gì?  Cơ sở tin tưởng khách hàng mua doanh nghiệp?  Đối thủ cạnh tranh ai?  Làm để phát triển bật lĩnh vực kinh doanh? Khách hàng  Đối tượng...
 • 4
 • 144
 • 0

Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH docx

Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH docx
... - Cụ thể hóa tiêu kế hoạch năm thành kế hoạch tài hàng q, hàng tháng Thường xun theo dõi kiểm tra tình hình thực kế hoạch để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp - Căn vào đặc điểm tiêu tài ... 32.975 4- Hàng tồn kho 58.950 5- Tài sản lưu động khác 7.150 Tổng tài sản lưu động 115.852 6- Đầu tư dài hạn dở dang 27.900 7- Tài sản cố định 509.200 Tổng tài sản cố định 537.100 8- Tổng tài sản ... Tổng tài sản = Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần) Ví dụ : Bảng CĐKT DN A năm báo cáo, năm kế hoạch sau : Đơn vị : triệu đồng TÀI SẢN BÁO CÁO 1- Vốn tiền 10.900 2- Đầu tư tài ngắn hạn 5.877 3-...
 • 9
 • 118
 • 0

Xem thêm