Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

Thủ tục báo giảm lao động xác nhận sổ BHXH

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH
... quan thực BHXH quận/huyện Kết thực thủ tục hành Sổ BHXH, thẻ BHYT Lệ phí Không Yêu cầu, điều kiện thực Không Cơ sở pháp lý - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 hết hiệu lực thay Luật BHXH số ... 03/2007/TT-BLĐTBXH - Quyết định số 1111/QĐ -BHXH ngày 25/10/2011 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT hết hiệu lực thay Thông tư ... hiểm bắt buộc Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành hết hiệu lực thay Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 Bộ Lao động - Thương binh X• hội...
 • 2
 • 169
 • 0

TTHC_10/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác…) pot

TTHC_10/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác…) pot
... nghị giảm với hồ sơ kèm theo - Ký duyệt vào danh sách trả lại đơn vị sử dụng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Mẫu 3a-TBH "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" Quyết định việc, chuyển ... TTHC: Thông báo kết đóng BHXH, BHYT, BHTN Các bước Tên bước Người sử dụng lao động Mô tả bước Lập đầy đủ hồ sơ quy định câu số đưới - Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối chiếu lao động đề Cơ quan ... BHTN" Quyết định việc, chuyển công tác, chấm dứt HĐLĐ… ; Mẫu C66 - HD, C67 - HD, C7 - HD (nếu người lao động nghỉ việc Thai sản, ốm đau) Sổ Bảo hiểm xã hội Thẻ BHYT; (Trừ trường hợp tạm nghỉ...
 • 4
 • 89
 • 0

TTHC_11/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHTN báo giảm lao động do nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng ppt

TTHC_11/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng ppt
... Văn qui định Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên tháng người sử dụng lao động, người lao động đóng BHXH tháng phải đóng BHYT Thời gian không tính thời gian đóng BHXH ... Kết việc thực TTHC: Thông báo kết đóng BHXH, BHYT, BHTN Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng Lập 03 bản: "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, lao động BHYT, BHTN (Mẫu 3a - TBH) gửi quan ... chiếu lao động đề nghị Cơ quan BHXH giảm với hồ sơ kèm theo - Ký duyệt vào danh sách trả lại đơn vị sử dụng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Mẫu 3a-TBH "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, ...
 • 4
 • 188
 • 0

TTHC_12/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHTN báo giảm lao động do nghỉ hưởng chế độ hưu trí, 1 lần... pps

TTHC_12/THU_H: Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ hưởng chế độ hưu trí, 1 lần... pps
... Đơn đề nghị người lao động Quyết định nghỉ hưởng chế độ người sử dụng lao động lao động người lao động Sổ BHXH người lao động Mẫu 3a-TBH "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" Số ... "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" Các bước Mô tả bước Tên bước Người sử dụng lao động Cơ quan BHXH Lập 03 bản: "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 3a ... TBH) kèm đơn sổ BHXH người lao động - Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối chiếu lao động đề nghị giảm với hồ sơ kèm theo - Ký duyệt vào danh sách trả lại đơn vị sử dụng lao động Hồ sơ Thành phần...
 • 4
 • 77
 • 0

Thực hiện gia công tại nhà tăng thu nhập cho người lao động giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp docx

Thực hiện gia công tại nhà tăng thu nhập cho người lao động và giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp docx
... Việc áp dụng thu giá trị gia tăng thay cho thu doanh thu vừa qua Nhà nước tạo môI trường bình đẳng doanh nghiệp Thu doanh thu đánh trùng lặp nhiều lần giá trị sản phẩm Ví dụ, doanh nghiệp may ... phảI chịu thu doanh thu giá trị mà doanh nghiệp phảI từ doanh nghiệp khác để sản xuất, đó, phân xưởng may doanh nghiệp dệt dùng vảI doanh nghiệp không phảI tính thu Do đó, nhiều doanh nghiệp dệt ... không bình đẳng doanh nghiệp Khi áp dụng thu giá trị gia tăng khắc phục đIều này, chi phí sản xuất doanh nghiệp giảm nỗ lực doanh nghiệp không phảI chế tính thu Tuy nhiên sách thu sản phẩm dệt...
 • 31
 • 244
 • 0

Báo cáo lao động tiếp cận việc làm

Báo cáo lao động và tiếp cận việc làm
... Lao ng Ti p C n Vi c Làm Báo cáo #8: Th trư ng lao ng, Vi c làm, ô th hoá Vi t Nam n năm 2020: H c h i t kinh nghi m qu c t D ... s h tr ó Chúng r t vui có th óng góp vào trình so n th o SEDS thông qua nghiên c u phân tích c a v lao ng, vi c làm ô th hóa t i Vi t Nam Báo cáo này, v lao ng, s gi i quy t nh ng v n v vi c ... ng vi c làm nhanh thông qua ngành thâm d ng lao ng v n d a vào lao ng m b o tăng su t dài h n, nh ó tìm c s cân có tay ngh b ng gi a tăng vi c làm tăng su t (Islam 2009) Trung Qu c n (và c Vi...
 • 161
 • 256
 • 1

Nghiên cứu về thu nhập của người lao động biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại Ban quản lý dự án công trình điện mền Bắc

Nghiên cứu về thu nhập của người lao động và biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại Ban quản lý dự án công trình điện mền Bắc
... đầu vào hoạt động từ ngày 15-7-1995 Ban quản dự án công trình điện Miền Bắc có nhiệm vụ quản dự án công trình điện từ 110 KV trở lên toàn Miền Bắc Đối với dự án Ban quản dự án công trình ... giao cho Do để đánh giá kết hoạt động Ban Quản dự án ta dựa vào cách thức quản dự án Ban quản dự án công trình điện Miền Bắc đảm nhận,đồng thời ta dựa vào hiệu quả, chất lợng công trình ... năm việc quản dự án công trình 32 Với Quỹ khen thởng này, Ban Quản dự án xét thởng cho Cán bộ, Công nhân viên họ đáp ững đợc yêu cầu đặt Ban Quản Hàng tháng, Ban Quản dự án có trách...
 • 64
 • 383
 • 1

Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010

Những biện pháp cơ bản đảm bảo nguồn lao động và giải quyết việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001- 2010
... lao động để thể vai trò nguồn lao động tăng trởng phát triển kinh tế Những vấn đề nguồn lao động việc làm cần giải 4.1 Vấn đề di chuyển nguồn lao động Di chuyển lao động phần lớn thiếu việc làm, ... giải pháp giải việc làm cho giai đoạn 2001- 2010 Trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm vừa vấn đề kinh tế vừa vấn đề xã hội Về kinh tế giải việc làm có nội dung chủ yếu phát ... chơng: Chơng 1: Sự cần thiết giải việc làm Chơng 2: Thực trạng nguồn lao động giải việc làm Chơng 3: Phơng hớng giải việc làm cho thời kỳ phát triển kinh tế 2001-2 010 Tuy nhiên, nhiều lý khách...
 • 36
 • 214
 • 0

công tác bảo hộ lao động các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

công tác bảo hộ lao động và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động
... thuật Bảo Hộ Lao Động Chơng : Đặc điểm tình hình sản xuất công ty Chơng : Thực trạng công tác Bảo Hộ Lao Động công ty Chơng : Nhận xét, đánh giá, kiến nghị công tác Bảo Hộ Lao Động giải pháp cải ... thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động( ĐKLĐ), ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp(BNN), bảo đảm an toàn bảo vệ sức khoẻ cho ngời lao động Hoạt động BHLĐ gắn liền với hoạt động lao động sản ... cứu ảnh hởng yếu tố có hại lao động sản xuất sức khoẻ NLĐ, biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, nâng cao khả lao động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ điều kiện sản xuất, cụ thể nh sau...
 • 38
 • 688
 • 2

Công tác bảo hộ lao động an toàn lao độngcông ty Ptramesco

Công tác bảo hộ lao động và an toàn lao độngcông ty Ptramesco
... gian lm vic ca cụng nhõn cụng ty hin bao gm: thi gian chun kt, thi gian phc v, thi gian gia cụng, thi gian ngh vỡ nhu cu Trỡnh lao ng v hỡnh thc phõn cụng lao ng cụng ty Trờn c s ú, cụng ty ... Nam Thự lao lao ng: Thự lao lao ng l mt nhng yu t cú ý ngha rt ln vic giỳp cho cụng ty t hiu sut cao cng nh tỏc ng ln ti o c lao ng ca ngi lao ng Thự lao lao ng l phn c bn nht vi ngi lao ng bi ... l: Xõy dng cỏc danh hiu thi ua i vi cỏn b, cụng nhõn viờn ton cụng ty: Anh hựng lao ng thi kỡ i mi ; Lao ng tiờn tin , Lao ng xut sc Xõy dng danh hiu thi ua i vi th cụng ty: C thi ua cp...
 • 41
 • 339
 • 2

Nhập môn về khoa học bảo hộ lao động vệ sinh lao động

Nhập môn về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh lao động
... hoá học, sinh học ) đến khoa học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến ngành kinh tế, xã hội, tâm lý học Những nội dung nghiên cứu Khoa học bảo hộ lao động bao gồm vấn đề: - Khoa học vệ sinh lao động ... thương sản xuất người lao động Khoa học phương tiện bảo vệ người lao động Ngành khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phương tiện bảo vệ tập thể hay cá nhân người lao động để sử dụng ... điều kiện lao động Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động lĩnh vực khoa học tổng hợp liên ngành, hình thành phát triển sở kết hợp sử dụng thành tựu nhiều ngành khoa học khác nhau, từ khoa học tự nhiên...
 • 12
 • 276
 • 0

Tài liệu Thủ tục xử lý lao động trẻ em, chưa thành niên doc

Tài liệu Thủ tục xử lý lao động trẻ em, chưa thành niên doc
... phận, cá nhân Công ty bên liên quan phát lao động chưa thành niên, lao động trẻ em 3.4 Công việc phù hợp: công việc lao động trẻ em, lao động chưa thành niên không ảnh hưởng đến phát triển thể ... 3.1 Lao động trẻ em: lao động có tuổi chưa đủ 15 tuổi 3.2 Lao động chưa thành niên: lao động có tuổi đủ 15 tuổi chưa đủ 18 tuổi 3.3 Người phát hiện: Là Bộ ... Đại diện gia đình lao động trẻ em : Là cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì bác ruột, người giám hộ 3.6 Các từ viết tắt : - Lao động trẻ em : LĐTE - Lao động chưa thành niên : LĐCTN - Tổ...
 • 5
 • 671
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục xử lý lao động trẻ embao ho lao dong va an vien dienthủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội 2013giao trinh bao ho lao dong va an toan dienbảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điệntiếp tục sắp xếp lao động và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại những địa bàn có tiềm năng từng bước đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề của cán bộ công nhân viêndự báo nguồn lao động và định hướng giải quyết lao động việc làm tỉnh bến tretạo điều kiện cho nước tiếp nhận vốn tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý từ đó nâng cao năng suất lao động làm cho thu nhập cho người lao động của nước nhận đầu tư được nâng lêngóp phần làm tăng gdp tăng thu nhập cho người lao động và giá trị xuất khẩu của nền kinh tếnhững vấn đề cơ bản về công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn vệ sịnh lao độngthủ tục tuyển dụng lao độngnội dung chủ yếu công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn trong thiết kế thi côngthủ tục tố tụng lao độngdự báo nguồn lao động và việc làm thành phố hồ chí minhdự báo về lao động và việc làm ở huyện nhà bèTìm hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu qua tình huống truyệnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả các giờ đọc hiểu văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thôngMột số giải pháp nâng cao năng lực phản biện cho học sinh qua dạy học văn bản chí phèo ngữ văn 11Nghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn tinh thần thể dục của nguyễn công hoanBài 10. Cấu tạo miền hút của rễNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.Vũ quang duy KS royal ha longTuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánCÚNG GIỔ và THỜ PHỤNG tổ TIÊNhóa vô cơ- nướcPhân tích tính tất yếu trong quản trị đa văn hóa của hãng unileverTính tất yếu của quản trị đa văn hóa khi ngân hàng BIDV tham gia thị trường tài chính quốc tếHoàn thiện hoạt động quản trị lợi nhuận tại khách sạn Phương AnhTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyển tập 50 bài toán câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toánThái độ của cộng đồng đối với trẻ bị hội chứng tự kỷQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại tổng công ty điện lực dầu khí việt namTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đaBài 12. Phân bón hoá họcBài 40. Ancol