Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

Thông 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản bệnh nghề nghiệp

Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
... KHÁM ĐỊNH KỲ BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Do sở khám bệnh nghề nghiệp thực bổ sung vào hồ sơ bệnh nghề nghiệp sau lần khám) I THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP Tên sở khám bệnh nghề nghiệp: ... 25/6/2015; Thông số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2016 Bộ Y tế hướng dẫn quản bệnh nghề nghiệp Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp (ghi rõ tên đơn vị) tiến hành khám sức khỏe phát bệnh nghề nghiệp ... binh Xã hội hướng dẫn thực quy định bệnh nghề nghiệp Thông số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bộ Y tế hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông có hiệu...
 • 56
 • 194
 • 0

Thông 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông 130 "hướng dẫn Luật thu nhập doanh nghiệp" ppt

Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 130
... thu nhập xác định khoản thu nhập khác kê khai vào thu nhập chịu thu tính thu thu nhập doanh nghiệp 11 d) Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 Phần E sau: Đối với tổ chức nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập ... lại) doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thu hoạt động có thu nhập doanh nghiệp lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thu suất thu TNDN theo mức thu suất hoạt động thu nhập c) Bổ ... dung hướng dẫn Thông thực theo quy định Thông số 130/ 2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài thu TNDN Bãi bỏ Thông số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thu chênh...
 • 16
 • 109
 • 0

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin liệu đo đạc và bản đồ.

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.
... CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 11 Thẩm quyền cung cấp thông tin liệu đo đạc đồ 11.1 Cục Đo đạc Bản đồ cung cấp cho phép khai thác sử dụng thông tin liệu đo ... khoản thông tin liệu tích hợp thông tin liệu đo đạc đồ với loại thông tin liệu khác Nguyên tắc quản lý, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin liệu đo đạc đồ Thông tin liệu đo ... mục I Thông thông tin liệu tích hợp thông tin liệu đo đạc đồ với loại thông tin liệu khác 11.3 Trung tâm Viễn Thám cung cấp cho phép khai thác sử dụng thông tin liệu ảnh vệ tinh...
 • 12
 • 391
 • 0

Tài liệu hướng dẫn quản lý,vận hành,bảo dưỡng hệ thống cấp nước tự chảy pdf

Tài liệu hướng dẫn quản lý,vận hành,bảo dưỡng hệ thống cấp nước tự chảy pdf
... hình hệ thống cấp n-ớc tự chảy 1.2 Các dạng hệ thống cấp n-ớc tự chảy Hệ thống cấp nước tự chảy chia thành hai nhóm chính: hệ thống tự chảy hở hệ thống tự chảy kín 1.2.1 Hệ thống cấp nước tự chảy ... 2: Hướng dẫn quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước tự chảy Chương I : Khái quát hệ thống cấp nước tự chảy Chương II : Sự hoạt động hệ thống cấp nước tự chảy Chương III : Tổ chức quản ... Tài liệu H-ớng dẫn quản lý, vận hành, bảo d-ỡng hệ thống cấp n-ớc tự chảy 1.2.2 Hệ thống cấp nước tự chảy kín Là hệ thống có lượng nước không đủ để cung cấp cho nước chảy liên tục tất vòi hệ thống, ...
 • 61
 • 560
 • 4

THÔNG Hướng dẫn quản kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới ppt

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới ppt
... theo hướng dẫn Thông trường hợp giá bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh thấp giá bán lẻ xăng dầu khu vực có chung biên giới nước từ 10% trở lên xảy tình trạng buôn lậu xăng dầu ... nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới Điều Giải thích từ ngữ Khu vực biên giới bao gồm địa giới hành xã, phường, thị trấn có phần địa giới hành trùng hợp với biên ... xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới phải lập hóa đơn, ghi rõ biển kiểm soát phương tiện Điều 10 Cung ứng xăng dầu Khi cung ứng xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên...
 • 9
 • 127
 • 0

THÔNG Hướng dẫn quản tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu potx

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu potx
... tín dụng xuất doanh nghiệp bảo hiểm Bộ Tài lựa chọn triển khai thực thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất nộp 80% phí bảo hiểm phải nộp hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất - Hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất ... bảo hiểm: a Thực hạch toán riêng bảo hiểm tín dụng xuất b Tuân thủ quy định Thông văn hướng dẫn Bộ Tài chính; Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất Bộ Tài ban hành để thiết kế sản phẩm bảo hiểm tín ... bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất Chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức triển khai bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất Kiểm tra, giám sát trình thực thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất Tổng kết,...
 • 8
 • 203
 • 0

Thông 012013TTBYT hướng dẫn thực hiện quản chất lượng xét nghiệm

Thông tư 012013TTBYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm
... phòng xét nghiệm Tổ chức thực quản chất lượng phòng xét nghiệm, thực đầy đủ nhiệm vụ, kế hoạch phòng xét nghiệm quản chất lượng xét nghiệm, phối hợp với phòng (hoặc tổ) quản chất lượng ... quan quản lý, khách hàng, cộng đồng biết giám sát Điều Nội dung quản chất lượng phòng xét nghiệm Có kế hoạch quản chất lượng xét nghiệm năm kế hoạch năm thực quản chất lượng xét nghiệm ... (cam kết) chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng cải tiến chất lượng xét nghiệm 3 Biên soạn, xây dựng, thực theo sổ tay chất lượng, bao...
 • 6
 • 325
 • 0

Hướng dẫn quản công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay

Hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay
... thuật công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay phục vụ đo đạc đồ; thu, truyền, phát liệu đo đạc, đồ, không ảnh; b) Xây dựng tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay cho công tác ... cấp phép bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay thu, truyền phát liệu đo đạc, đồ, không ảnh Tổ chức, cá nhân cấp phép bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay thu, truyền, phát liệu đo đạc, đồ, không ảnh có trách ... thực việc bay chụp ảnh Bay chụp ảnh hàng không 2.1 Việc chụp ảnh mặt đất từ máy bay phục vụ đo đạc, đồ thực sở phương án quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 2.2 Việc lắp đặt thiết bị máy bay để...
 • 6
 • 341
 • 0

14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương

14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương
... CỤ THỂ Mức kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích: a) Mức kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích địa phương xác định 0,5% kinh phí doanh nghiệp ... nguồn kinh phí hỗ trợ thẩm tra, xác nhận -5 - sản lượng dịch vụ viễn thông công ích gửi Bộ Thông tin Truyền thông, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đ) Kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng ... thực việc thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích địa phương: Các Sở Thông tin Truyền thông chi cho hoạt động trực tiếp thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích...
 • 16
 • 549
 • 0

Hướng dẫn quản hồ sơ điện tử

Hướng dẫn quản lý hồ sơ điện tử
... nhật văn ban hành Vì người quản hồ dự án cán quản cấu hình dự án Trong trường hợp cán quản cấu hình riêng rẽ, quản trị dự án chịu trách nhiệm quản hồ Các yêu cầu sửa đổi, cập ... văn công ty TELSOFT 4.5Lưu trữ bảo vệ hồ điện tử Hồ điện tử quản tập trung phận, người quản hồ dự án chịu trách nhiệm Việc quản sử dụng cán phần mềm thực thông qua phân quyền ... trữ hồ điện tử năm theo quy định Kiểm soát hồ chất lượng 4.6Loại bỏ Các đề xuất việc loại bỏ văn gửi tới người quản hồ dự án mạng thông tin nội phải quản trị dự án chấp thuận Người quản...
 • 4
 • 251
 • 3

Hướng dẫn quản tài chính hệ thống nước Việt Nam

Hướng dẫn quản lý tài chính hệ thống nước Việt Nam
... qun hnh liờn quan n qun ti sn 65 Ph lc 4: Ni dung k hoch qun bo dng 67 Ph lc 5A: Ni dung k hoch qun kt qu thc hin 69 Ph lc 5B: Cỏc mc tiờu Kt qu Thc hin Qun Ti ... qun ti sn v cung cp dch v tuõn th vi cỏc chớnh sỏch v phỏp lut tng ng Ci thin cung cp dch v v qun ti sn (qun kt qu hnh) l phn quan trng ca cỏc hot ng qun ti sn m bo k hoch qun ... Gii thiu v qun kt qu hnh 32 4.1.1 Tm quan trng ca qun kt qu hnh: 32 4.1.2 Ci thin cung cp dch v v qun ti sn 32 4.1.3 Thc hin mt Khung Qun Kt qu hnh ...
 • 89
 • 211
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến quản lý bệnh nghề nghiệp và bệnh lây nhiễm qua đường máu trong nvytquản lý bệnh nghề nghiệp và bệnh xã hội như lao phong da liễu sốt rét qua đó có kế hoạch gửi đi chuẩn đoán xác định và điều trị phòng chống lây lanhướng dẫn quản lý vật tưhướng dẫn quản lý thông tinhướng dẫn quản lý kho vật tưhướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng công trìnhhướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựnghướng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu tưhướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhdịch vụ kiểm toán dự án bao gồm kiểm toán độc lập soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm soát tính tuân thủ của dự án đánh giá khả năng thực hiện dự án hướng dẫn quản lý dự ánhướng dẫn quản lý vốn đầu tưhướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thống kê thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướchướng dẫn quản lý dự ánhướng dẫn quản lý hiệu quảhướng dẫn quản lý dự án phần mềmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại