Đề cương ôn tập môn nông nghiệp đại cương

Đề cương ôn tập môn nông nghiệp đại cương

Đề cương ôn tập môn nông nghiệp đại cương
... Nxb Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Huế, ngày 10 tháng năm 2009 TRƯỞNG KHOA PGS.TS Biền Văn Minh ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG LÂM  -Môn: ... Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Võ Hùng, Nguyễn Dũng Tiến, Trần Văn Minh (1992), Sản xuất chọn tạo giống trồng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trường Đại học Nông lâm Huế (1998), Bài giảng lâm sinh học Tôn Thất ... nhưỡng học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội [5] [6] [7] [8] [9] Nguyễn Đức Hưng cb (2006), Giáo trình chăn nuôi đại cương, Nxb ĐH Huế Lê Văn Căn (1987), Giáo trình Nông hóa, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Thế...
 • 4
 • 244
 • 0

Câu Hỏi Ôn Tập Môn Lâm Nghiệp Đại Cương

Câu Hỏi Ôn Tập Môn Lâm Nghiệp Đại Cương
... mục đích, nhiệm vụ nội dung qui hoạch lâm nghiệp? 23 Trình bày số khái niệm kỹ thuật lâm sinh; phương thức lâm sinh? 24 Nêu tiền đề xác định phương thức lâm sinh? 25 Nêu khái niệm nuôi dưỡng ... rừng 41 Nội dung công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 42 Đặc điểm sản xuất ngành công nghiệp khai thác rừng? nêu nội dung chủ yếu? 43 Nêu đặc điểm chung nội dung chế biến lâm sản ...
 • 3
 • 726
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn DI TRUYỀN đại CƯƠNG (CNSH)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn DI TRUYỀN đại CƯƠNG (CNSH)
... phối, gánh nặng di truyền quần thể Nêu giải pháp nhằm giảm gánh nặng di truyền quần thể 42 Ảnh hưởng đột biến tới thay đổi cấu trúc di truyền quần thể trường hợp không trường hợp có di n chọn lọc? ... dạng di truyền vi khuẩn 17 Di n tả giai đoạn vòng đời nấm, trình hữu tính cận hữu tính nấm, ý nghĩa chúng phân tích di truyền? 18 Trình bày khái niệm, mục tiêu sử dụng phương pháp phân tích di truyền ... phân loại quần thể Các thông số di n tả mức đa dạng di truyền quần thể? 40 Thế giao phối cân bằng? Một quần thể phát tán có cấu trúc ban đầu 7AA : 3Aa, xác định cấu trúc di truyền quần thể trường...
 • 7
 • 1,599
 • 18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... 5: Văn quy phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Văn quy phạm pháp luật: - Là loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu định ... hệ pháp luật mang quyền nghĩa vụ pháp lý quy phạm pháp luật nói quy định * Thành phần quan hệ pháp luật: - Chủ thể quan hệ pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ pháp luật ... chỉnh pháp luật có hiệu lực bắt buộc Hệ thống quy phạm pháp luật nước ta nay: * Hiến pháp: - Là văn quy phạm pháp luật cao nhà nước - Hiến pháp quy định vấn đề hệ thống văn quy phạm pháp luật...
 • 27
 • 1,439
 • 5

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt
... Phong cách ngôn ngữ ngày, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ hành – công vụ, phong cách ngôn ngữ luận Phân biệt ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết Một số ... IV Ngữ pháp học Khái niệm ngữ pháp học Các phân ngành ngữ pháp học Ý nghĩa ngữ pháp ý nghĩa từ vựng Những vấn đề ngữ pháp học: Những vấn đề từ pháp học (hình thái học) : Qui tắc biến ... từ, từ loại Những đề cú pháp học: Ngữ đoạn, cấu trúc ngữ đoạn, phân loại ngữ đoạn; câu, cấu trúc câu, phân loại câu V Ngữ dụng học Khái niệm ngữ dụng học Những vấn đề ngữ dụng học: Chỉ xuất phạm...
 • 4
 • 587
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx
... Nguyễn Khuyến thơ văn ông Vị trí Nguyễn Khuyến lịch sử văn học Việt Nam III Văn học đại Việt nam Quá trình đại hóa văn học Việt Nam đầu kỷ XX: Nguyên nhân, thành tựu trình đại hóa Văn học Việt Nam ... Tuấn (Hịch tướng sĩ), Nguyễn Trãi (Bình ngô đại cáo, Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập) Văn học VN giai đoạn từ cuối kỷ XVIII đến hết kỷ XIX 2.1 Văn học VN giai đoạn từ cuối kỷ XVIII đến đầu kỷ ... trọng điểm văn học trung đại 1.1 Nguyễn Trãi: Cuộc đời nghiệp Tư tưởng yêu nước nhân nghĩa thơ văn Nguyễn Trãi Vị trí Nguyễn Trãi lịch sử văn học Việt Nam 1.2 Nguyễn Du : Cuộc đời nghiệp, chủ...
 • 3
 • 377
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ppt
... 5: Văn quy phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Văn quy phạm pháp luật: - Là loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu định ... hệ pháp luật mang quyền nghĩa vụ pháp lý quy phạm pháp luật nói quy định * Thành phần quan hệ pháp luật: - Chủ thể quan hệ pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ pháp luật ... chỉnh pháp luật có hiệu lực bắt buộc Hệ thống quy phạm pháp luật nước ta nay: * Hiến pháp: - Là văn quy phạm pháp luật cao nhà nước - Hiến pháp quy định vấn đề hệ thống văn quy phạm pháp luật...
 • 22
 • 973
 • 7

Đề cương ôn tập môn cơ khí đại cương

Đề cương ôn tập môn cơ khí đại cương
... Gia công kim loại ph-ơng pháp đặc biệt 23- Khái niệm đặc điểm số ph-ơng pháp gia công đặc biệt: Gia công tia lửa điện; Gia công chùm tia laze; Gia công cắt siêu âm; Gia công tia điện tử; Gia công ... xoay chiều Công nghệ hàn hồ quang tay Khái niệm hàn hồ quang tự động/bán tự động d-ới lớp thuốc hàn môi tr-ờng khí bảo vệ 15- Hàn khí (hàn hơi): Đặc điểm, Khí hàn lửa hàn, Thiết bị công nghệ hàn ... Khái quát chung gia công kim loại áp lực dạng gia công Khái quát cán, kéo, ép Điều kiện để phôi qua đ-ợc trục cán Rèn tự khác dập khuôn nhthế nào? Thế dập tấm? Phần IV - Gia công kim loại cắt gọt...
 • 2
 • 1,800
 • 11

đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương

đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương
... 5: Văn quy phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Văn quy phạm pháp luật: - Là loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu định ... hệ pháp luật mang quyền nghĩa vụ pháp lý quy phạm pháp luật nói quy định * Thành phần quan hệ pháp luật: - Chủ thể quan hệ pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ pháp luật ... có pháp luật để trì trật tự xã hội Pháp luật đời với nhà nước không tách rời nhà nước sản phẩm xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp * Bản chất Pháp luật: - Bản chất giai cấp pháp luật : pháp luật...
 • 16
 • 595
 • 0

đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương

đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương
... 5: Văn quy phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Văn quy phạm pháp luật: - Là loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu định ... hệ pháp luật mang quyền nghĩa vụ pháp lý quy phạm pháp luật nói quy định * Thành phần quan hệ pháp luật: - Chủ thể quan hệ pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ pháp luật ... chỉnh pháp luật có hiệu lực bắt buộc Hệ thống quy phạm pháp luật nước ta nay: * Hiến pháp: - Là văn quy phạm pháp luật cao nhà nước - Hiến pháp quy định vấn đề hệ thống văn quy phạm pháp luật...
 • 32
 • 473
 • 0

Đề cương ôn tập Môn Logic học đại cương

Đề cương ôn tập Môn Logic học đại cương
... Đề cương ơn tập mơn logic hoc đại cương Biên soạn: Nguyễn Hồng Hà –PHT Trường THPT Thanh Hà Hòa Bình tháng năm 2009 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN LOGIC HỌC CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC ... dấu hiệu logic nội hàm, vẽ mơ hình: Bài 1: Cho phán đốn (1) Logic học hình thức khoa học tư (2) Logic học hình thức khoa học thao tác logic hình thức tư (3) Logic học hình thức khoa học quy luật ... dòng thuộc tính suốt suy từ thuộc tính không màu Do cần đònh nghóa : Nước chất lỏng không màu, không mùi, không vò Đề cương ơn tập mơn logic hoc đại cương Biên soạn: Nguyễn Hồng Hà –PHT Trường...
 • 67
 • 6,937
 • 21

Đề cương ôn tập môn logic học đại cương

Đề cương ôn tập môn logic học đại cương
... Cho phán đốn (1) Logic học hình thức khoa học tư (2) Logic học hình thức khoa học thao tác logic hình thức tư (3) Logic học hình thức khoa học quy luật hình thức cấu trúc tư logic Hãy chọn phán ... chu diên tiền đề  sai mặt logic + Mặt khác luận đoạn thuộc loại hình ( tiền đề phải phán đốn phủ định): tiền đề nhỏ phán đốn khẳng định  Sai mặt logic Bài tập 4: (trích đề thi cao học ĐHSPHN 1) ... người học trường ĐH, CĐ - Ngoại diên: SV trường đại học SP, ĐH kiến trúc, CĐSP… + “ SV tiên tiến”(B) - Nội hàm: Là sinh viên có học lực khá, ngoan ngỗn, chăm học - Ngoại diên: SV tiên tiến đại học...
 • 56
 • 5,209
 • 10

Đề cương ôn tập môn Công pháp - Đại học Luật

Đề cương ôn tập môn Công pháp - Đại học Luật
... sống qt - Động công nhận (QP, kinh tế, trị) * Thể loại công nhận: - Công nhân quốc gia - Công nhận phủ * hình thức công nhận (3) + hình thức de jure : - Công nhận tuyệt đối, đẩy đủ hoàn toàn - mục ... hoc: - công nhận mang tính chất công vụ/ vụ việc: - mục đích: thiết lập quan hệ để thực công vụ, vụ việc, sau kho hoàn thành trở lại bình thường, k tồn công nhận * Phương pháp công nhận: - PP minh ... rang công khai - PP mặc thị: cách ngấm ngầm ko công khai, nước công nhận phải dựa vào quy định của TQQT hình thành ĐSQT dấu hiệu khác để xác nhận công nhận quốc gia khác * Hậu pháp lý: - Ko làm...
 • 62
 • 389
 • 1

Đề cương ôn tập môn vận hành đại học điện lực

Đề cương ôn tập môn vận hành đại học điện lực
... lưới điện? 30 Các phương pháp điều chỉnh f lưới điện? 31 Vận hành đường dây nào? 32 Khi phụ tải xin đấu nối vào lưới điện, làm để biết lưới điện có đủ khả cung cấp điện cho phụ tải hay không? ... 1.5)? 26 Tính toán phân bố công suất qua MBA làm việc song song? Tính công suất tải tối đa cho TBA lệch UN%.? IV) VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN: 27 Điều chỉnh điện áp nút HTĐ: - Tại điện áp lại mang tính cục ... HTĐ có loại nguồn điện nào?, Hãy trình bày phương pháp chạy nguồn điện HTĐ cho đáp ứng biểu đồ công suất tải toàn HTĐ? III) VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP: 21 Làm mát cho MBA: - Tại vận hành MBA bị nóng...
 • 4
 • 118
 • 1

Đề cương ôn tập môn: Tin học đại cương

Đề cương ôn tập môn: Tin học đại cương
... Góc học tập khoa CNTT - ĐHXD Bài 14 : Kiểu ghi - Cho bảng sau : STT Họ tên Điểm danh … m 1…n Đếm số buổi học, nghỉ học có phép, nghỉ học không phép Đưa sinh viên không thi biết điều kiện không ... thực công việc cho toán sau : Cho danh sách lớp : TT Họ tên Kết học tập Phân loại Một chương trình nhập danh sách, nhập tt, kết học tập, phân loại tính theo công thức : Phân loại A kết học tập ... thức : Phân loại A kết học tập >=8 Phân loại B kết học tập >=6 Phân loại C kết học tập >=5 Phân loại D kết học tập >=4 Phân loại E kết học tập < Ghi danh sách tệp Mở tệp, đọc liệu vào nhớ Một...
 • 49
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn thủy lực đại cươngđề cương ôn tập môn tin học đại cươngđề cương ôn tập môn hóa học đại cươngđề cương ôn tập môn văn thi đại họcđề cương ôn tập môn sinh thi đại họcđề cương ôn tập môn logic học đại cươngđề cương ôn tập môn vật lý đại cươngđề cương ôn tập môn hóa thi đại họcđề cương ôn tập môn mỹ học đại cươngđề cương ôn tập môn trắc địa đại cươngđề cương ôn tập môn toán thi đại họcđề cương ôn tập môn luật đất đaiđề cương ôn tập môn pháp luật đại cươngđề cương ôn tập môn tâm lý đại cươngđề cương ôn tập môn di truyền đại cương cnshĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây