40 câu hỏi ôn thi tin học lớp 12

40 câu hỏi ôn thi tin học lớp 12

40 câu hỏi ôn thi tin học lớp 12
... thi t ke C Tất sai D Người thi t kế CSDL [] Có thể dùng đối tượng để cập nhật liệu? A Tất B Bảng C Biểu mẩu D Mẫu hỏi [] Trong Access, để tạo mẫu hỏi theo cách tự thi t kế, ta chọn ? A Create ... bảng [] Khi thi t kế mẫu hỏi, ta lấy liệu nguồn từ? A Table Query Table Query B.Table Query C Query D.Table [] Khi tạo mẩu hỏi chức nút lệnh gì? B.Thêm hàng Total vào lưới thi t kế A Mở ... Access có chế độ làm việc là? A Trang liệu thi t kế B.Chỉnh sửa cập nhật C Thi t kế bảng D Thi t kế cập nhật [] Chọn kiểu liệu cho truờng điểm thi? A Number B.Yes/No C AutoNumber D Currency...
 • 4
 • 282
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC pptx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC pptx
... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 77
 • 2,834
 • 103

NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI TIN học

NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI TIN học
... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 156
 • 1

730 câu hỏi ôn tập sinh học lớp 12 potx

730 câu hỏi ôn tập sinh học lớp 12 potx
... nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... nhân hoá học, sinh học môi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường d tác nhân vật lí, hoá học 82 Điều không đột biến gen a gây hậu di truyền lớn sinh vật ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST...
 • 78
 • 323
 • 0

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài
... hệ lôgic Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh câu lệnh ngôn ngữ lập trình (ví dụ câu lệnh Pascal) Câu lệnh câu lệnh đơn câu lệnh ghép • Hiểu câu lệnh ghép câu lệnh gộp dãy câu lệnh Ví dụ, câu lệnh ... MÔN TIN HỌC LỚP 12 I Chương trình, chuẩn KTKN môn Tin học lớp 12 55 A) Chương trình Khái niệm Cơ sở liệu Hệ quản trị sở liệu  Khái niệm Cơ sở liệu (CSDL)  Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị sở liệu ... cầu KTKN • Biết đời phát triển mạnh mẽ ngành khoa học tin học nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin • Biết tin học ngành khoa học • Biết tin học ứng dụng vào hầu hết lĩnh vực • Biết đặc tính...
 • 14
 • 17,759
 • 39

730 câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 12

730 câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 12
... nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... nhân hoá học, sinh học môi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường d tác nhân vật lí, hoá học 82 Điều không đột biến gen a gây hậu di truyền lớn sinh vật ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST...
 • 80
 • 238
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ NHẤT

CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ NHẤT
... vi dung dch HCl? A B C D 124 Nu thu phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? 18 CU HI ễN TP HểA HC LP 12 A B C D 125 S amin thm bc mt ng vi ... COONa, HCOONa v CH3 - CH = CH - COONa Cõu 62 (C_07): un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H 2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este ... bc Cỏc cht Glucoz (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phõn t u cú nhúm CHO nhng thc t gng ngi ta ch dựng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO D kin thc...
 • 41
 • 244
 • 0

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 1,596
 • 14

Một số câu hỏi ôn thi Dại học

Một số câu hỏi ôn thi Dại học
... kết tủa Tính tỉ khối hỗn hợp X so với hiđro Bài giả : Số mol X = Số mol Số mol * Nếu Số mol * Nếu Số mol có dư: = số mol phản ứng hết: số mol Bài : Cho V lít CO2 đo 54.6 oC 2.4 atm hấp thụ ... CO2 gam H2O Xác định công thức phân tử ankan ankin Bài giải : Đặt công thức ankan: , với số mol y , với số mol x, công thức ankin: Ta có phương trình: (1) (2) Số mol ; số mol Ta có: (3) Từ (1), ... dịch B Tính tỉ số V1: V2 khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch B (biết thể tích khí đo đktc, hiệu suất phản ứng 100%, NO khí sinh phản ứng) Bài giải : Số mol Cu = Số mol khí NO * Số mol khí NO...
 • 10
 • 453
 • 4

200 câu hỏi ôn thi đại học

200 câu hỏi ôn thi đại học
... m/s B 50 m/s C 55 m/s D 62 m/s Câu 32 Chọn câu Sử dụng đề câu Nếu muốn dây AB rung thành bó tần số dao động phải ? A 12,5 Hz B 25 Hz C 30 Hz D 28 Hz Câu 33 Chọn câu Một dây căng nằm ngang AB ... dây : A 15 m/s B m/s C 10 m/s D m/s Câu 34 Chọn câu Sử dụng đề câu Nếu muốn dây AB có nút tần số dao động phải ? A 12,5 Hz B 25 Hz C 30 Hz D.20 Hz Câu 35 Chọn câu Trong thời gian 12 s người ta ... đường dao động cực đại cực tiểu quan sát mặt nước là: A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu Câu 81 Trong tượng giao thoa sóng nước, tai điểm A B, cách 18cm,...
 • 6
 • 377
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5
... thông tin chi tiết thư mục (kể tệp tin) , môi trường từ Windows 2000 trở lên, cửa sổ thư mục ta vào thực đơn nào?  File  View  Favourite  Window 28.Để xem thông tin chi tiết thư mục (kể tệp tin) , ... dạng nào?  File chương trình  File liệu  Cả hai  Cả hai sai 25. Để xếp cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị sử dụng, tệp tin (file) máy tính thường tổ chức thành……  Các đồ thị  Các phần ... 18.Những thiết bị chứa chương trình thông tin khác (trong có kết làm việc, tệp tin ) gọi là………  Thiết bị chứa  Ổ cứng  Thiết bị lưu trữ  Thiết bị thông tin 19 Trong ổ đĩa, ổ cửa để đưa đĩa vào,...
 • 6
 • 8,874
 • 233

câu hỏi ôn thi sinh học

câu hỏi ôn thi sinh học
... y học, nhòp sinh học giúp giải thích nguyên nhân đề cách chữa trò số bệnh người Câu : Đồng hồ sinh học gì? Nêu chế hoạt động đồng hồ sinh học sinh vật Trả lời : Đồng hồ sinh học : - Mỗi loài sinh ... sinh khối : Sinh khối sinh vật sản xuất lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc thế, sinh vật thuộc mắt xích sau, có sinh khối ... không cố gắng LÝ THUYẾT SINH HỌC Câu : Quần xã sinh vật gì? Nêu tính chất quần xã Phân biệt quần xã với quần thể Trả lời : Khái niệm quần xã sinh vật : - Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh...
 • 174
 • 279
 • 0

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Đại học- Cao đẳng Hóa học tổng hợp docx

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Đại học- Cao đẳng Hóa học tổng hợp docx
... chương trình phân ban ( câu, từ câu 51 đến câu 56): C d,e Câu 51 Nitro hóa benzen 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử 45 đơn vị cacbon Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp hai nitro 0,07 mol ... Aminoaxit hợp chất đa chức B Đồng trùng hợp q trình có giải phóng pt nhỏ Tất sai 160.Các polime có khả lưu hóa là: A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Tất 161.Để tổng hợp polime, ... Câu : Có chất đóng vai trò vừa chất oxi hóa vừa chất khử phản ứng hóa học số chất sau A - B - C - D - Câu : Cho hỗn hợp gồm Fe FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu 2,24 lít hỗn hợp...
 • 51
 • 534
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi tin học văn phòngngân hàng câu hỏi ôn thi tin họccâu hỏi ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi ôn tập tin học lớp 8câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12câu hỏi ôn tập hóa học lớp 8 học kì 1câu hỏi ôn tập hóa học lớp 8câu hỏi ôn thi hóa học 8câu hỏi ôn thi môn toán lớp 11câu hỏi ôn thi môn toán lớp 11 hàm số lượng giáccâu hỏi ôn thi triết họccác câu hỏi ôn thi triết họccâu hỏi ôn thi triết học mác lênincâu hỏi ôn thi triết học dành cho cao họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây