Giáo án tự chọn bám sát toán 9 kì 1

Giáo án tự chọn bám sát toán 9 1

Giáo án tự chọn bám sát toán 9 kì 1
... tớch tỡm c - Ghi 24 12 0,5 = 24 .12 .0,5 = 14 4 = 12 Bi 2: a) Rỳt gn cỏc biu thc: 9( 3 a) vi a>3 810 .40 = 81. 10 .10 .4 = 81. 100.4 24 12 0.5 - Hóy nờu cỏch lm i vi tng cõu a) Bi 1: 9( 3 a) = (3 a ) ... xột bi lm ca bn = ( +1+ ) = ;a =3 a a +7 a = (3 + 7) a = a Bi ( Bi 59 SBT -tr12 ) Rỳt gn cỏc biu thc a) (2 + 5) 60 = + 4 .15 = 2.3 + 15 15 = 15 b) ( 99 18 11 ) 11 + 22 Trng THCS M Quang ... 2b Bi (Bi 61 SBT - tr12 ) - Nhn xột bi lm ca bn = 11 Khai trin v rỳt gn cỏc biu thc )( x +2 x2 x +4 x y )( ) Bi ( Bi 61 SBT tr 12 ) - Ghi bi x + y + xy 11 + 22 = 2 .11 2 .11 + 2 .11 = 22 ( Vi...
 • 96
 • 231
 • 0

Giáo án tự chọn Bám sát toán 8

Giáo án tự chọn Bám sát toán 8
... Năm học : 20 08- 2009 18 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/v : Đậu Thò Sâm G/a Tự Chọn Toán Hoạt động của giáo viên Nếu làm riêng lớp phải thời gian? Cho biết suất lớp 8A suất lớp 8B - HD lập bảng ... 6) =  x = ; x = −6 Năm học : 20 08- 2009 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/v : Đậu Thò Sâm G/a Tự Chọn Toán HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài toán : Rút gọn phân thức a) ( x − y ... Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh HĐ 1> Ơn tập lí thuyết: Lí thuyết: Năm học : 20 08- 2009 16 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/v : Đậu Thò Sâm G/a Tự Chọn Toán Hoạt động của giáo viên Hoạt...
 • 37
 • 1,779
 • 6

Giáo án tự chọn bám sát CT chuẩn

Giáo án tự chọn bám sát CT chuẩn
... tán điểm số (so với điểm số trung bình) xạ thủ A nhỏ Vì vậy, lần tập bắn này, xạ thủ A bắn chụm IV Củng cố: + Gv nhắc lại khái niệm đđể Hs khắc sâu kiến thức 2 Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn ... Vậy:S = {3} 17 IV Củng cố: + Gv nhắc lại khái niệm đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Đại số Chứng minh bất đẳng thức (2 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức bản: Khái ... ymax = 27 x = 20 IV Củng cố: + Gv nhắc lại khái niệm đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Đại số Bất phương trình (4 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức bản: Khái niệm bất...
 • 48
 • 1,004
 • 4

Giáo án tự chọn bám sát (CT chuẩn)

Giáo án tự chọn bám sát (CT chuẩn)
... Vậy: D( 11 ; - 6) IV Củng cố: + Gv nhắc lại khái niệm đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Hình học  Giải tam giác (4 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức bản: + Các đẳng ... Hãy tính c, A, B IV Củng cố: + Gv nhắc lại khái niệm đđể Hs khắc sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Hình học  Phương pháp tọa độ mặt phẳng (5 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức ... thẳng tính côsin góc hai đường thẳng + Biết cách xác đònh tâm bán kính đường tròn, viết phương trình đường tròn biết tọa độ tâm bán kính + Biết cách xác đònh yếu tố Elip, viết phương trình Elip...
 • 15
 • 632
 • 2

GIAO AN TU CHON BAM SAT 12 (chuan)

GIAO AN TU CHON BAM SAT 12 (chuan)
... correct answers: Cleaning floors and carpets Sweeping and mopping floors Vacuuming Cleaning spots on carpets Watering lawns and plants Cleaning windows and sliding glass doors Spraying window cleaner ... to understand the contents, vocabulary and structures of a reply letter Teaching aids: Handouts, textbooks Procedure: A Organisation: 12A3 12A6 12A8 B New lesson: Steps 7’ Work arrangemen t ... the climate? 5, Name some of the natural features of the Ss answer SAHARA? 6, What kinds of animals and plants can live in the desert? FEED BACK - Correct the answers given by the Ss 1, Yes, it...
 • 98
 • 4,671
 • 86

Giáo án tự chọn bám sát 12 cả năm

Giáo án tự chọn bám sát 12 cả năm
... Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt {3; 3} Tứ diện {4; 3} Lập phương 12 {3; 4} Bát diện 12 {5; 3} Mười hai mặt 20 30 12 {3; 5} 12 30 20 Hai mươi mặt Treo b¶ng phơ minh họa Tứ diện đều{3; 3} Lập ... khối trụ + Về tư thái độ: tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác II Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập + Học sinh: Đọc trước sgk III Phương pháp: Trực quan, phân ... mặt cầu ngoại tiếp - Xác định tâm bán kính mặt cầu - Tính diện tích mặt cầu thể tích khối cầu Tư duy, thái độ : - Rèn luyện khả tư sáng tạo II Chuẩn bị : • Giáo viên : Hệ thống tập câu hỏi gợi...
 • 32
 • 1,312
 • 24

Giao an tu chon bam sat CT chuan

Giao an tu chon bam sat CT chuan
... [tan(900 - α) - cot(900 + α)]2 - [cot(1800 + α) + cot(2700 + α)]2 = = (cotα + tanα)2 - (cotα - tanα)2 = cot2α + + tan2α - cot2α + - tan2α = c) (tanα - tanβ).cot(α - β) - tanα.tanβ = tanα − tan ... c) (tanα - tanβ).cot(α - β) - tanα.tanβ = tanα − tan β = tan(α − β ) - tanα.tanβ = + tanα.tanβ - tanα.tanβ = α α 2α d) (cot - tan )tan = 3 α α  2α  sin  sin  cos − 3 = α α 2α  sin cos ... α, β: a) sin6α.cot3α - cos6α b) [tan(900 - α) - cot(900 + α)]2 - [cot(1800 + α) + cot(2700 + α)]2 c) (tanα - tanβ).cot(α - β) - tanα.tanβ α α 2α d) (cot - tan )tan 3 = = 3 2π cosx.(cos2x + cos...
 • 48
 • 287
 • 0

Giáo án tự chọn bám sát đối với chương trình chuẩn Đại số 12

Giáo án tự chọn bám sát đối với chương trình chuẩn Đại số 12
... chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Đại số Bất phương trình (4 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức bản: Khái niệm bất phương trình, dấu nhò thức, dấu tam thức, phương pháp giải dạng bất phương trình ... sâu kiến thức Các chủ đề tự chọn bám sát CT chuẩn Đại số Bảng số liệu thống kê số liệu đặc trưng (4 tiết) I Mục đđích dạy: - Kiến thức bản: +Khái niệm bảng phân bố tần số tần suất, bảng phân bố ... 2 212 = 152 Độ lệch chuẩn là: Sx = 152 12, 33 Điều tra số gạo bán ngày cửa hàng lương thực tháng tháng 3, ta có kết sau: (đơn vò: kg) Tháng 2: Khối lượng gạo 120 130 150 160 180 190 210 Cộng Số...
 • 48
 • 424
 • 3

giao an tu chon bam sat 11

giao an tu chon bam sat 11
... approach III Preparation - Teaching plan and handouts - Questions IV Teaching steps Class organization Date of teaching Class Attendance 11A1 11A2 11A5 11A8 Previous lesson checking (7 min) - ... Presentation (20 min) 11A47 11A8 Students activities Game: talk about someones future plan Individual work Ask Ss to write 10 sentences about their own future plan Suggested answer (suggest Ss that ... teaching approach III Preparation - Teaching plan and handouts - Questions IV Teaching steps Class organization Class Date 11A2 11A5 /53 11A7 ./54 11A8 /53 Previous lesson checking (7 min) -...
 • 36
 • 577
 • 11

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc
... ideas -Check the answers -Study on the picture and answer the questions -Read the passage and answer the questions -Work in pairs 1.Many corporations will be wipes out and millions of jobs will ... the future Students' activities Pre-reading (5 minutes) -Ask sts to skim the passage and find words and phrases which have the meaning given -prepare hand-outs -Get sts to compare the answers ... pairs, ask and answer the questions -Walk round and see if anyone needs help -Call some pairs to report the answers to the class -Get others to give remarks and supplementary ideas -Check the answers...
 • 33
 • 976
 • 30

giao an tu chon bam sat tieng anh 10.doc

giao an tu chon bam sat tieng anh 10.doc
... Listen and take notes Period 05: the future tenses Date of planning:…… I Objectives - Help Ps review four future tenses: Simple Future, Future Continuous, Future Perfect and Near Future ... writing an announcement Date of planning:…… I Objectives - Practise writing an announcement - After the lesson Ps will be able to write an announcement II Preparation - Teaching plan and ... writing about advantages and disadvantages - After the lesson Ps will be able to write a passage about advantages and disadvantages of the Mass Media II Preparation - Teaching plan and questions...
 • 41
 • 2,672
 • 48

giáo án tự chọn bám sát vật lý 12

giáo án tự chọn bám sát vật lý 12
... chiếu vào chất lỏng ánh sáng màu chàm ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể A ánh sáng màu tím B ánh sáng màu vàng C ánh sáng màu đỏ D ánh sáng màu lục Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với ... vân vân sáng thứ trùng tính từ vân vân trung tâm ánh sáng màu lục vân sáng vân sáng bậc ánh sáng màu lục thứ ánh sáng màu 9.500 9.575 = 6,25 ≤ kd ≤ = 7 ,12 đỏ 720 720 Tính bước sóng ánh sáng màu ... quan đến hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng tán sắc ánh sáng Ra số tập tương tự cho học sinh nhà làm Ghi tập nhà IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY  Giáo án tư chon bám sát 12  Dương Văn Đổng –...
 • 41
 • 289
 • 0

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 học kỳ 1

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 học kỳ 1
... Consolidation: Give the main point of the lesson Homework: Ask Ss to review unit 1, 2,3 Date of preparation: 9 /11 / 2 013 Period 3: Review of unit 4,6 I Objectives: Help Ss to review : - Reported speech ... Homework: - Ask Ss to review unit 4,6 - Finish exercises in the workbooks Date of preparation: 9 /11 / 2 013 Period 4: Review of unit 4,6 I Objectives: Help Ss to review : - Perfect gerund and perfect ... Homework: Ask Ss to review unit 1, 2,3 Date of preparation: 20th Sept, 2 013 Period 2: Review of unit 1, 2,3 I Objectives: Review unit 1, 2,3 by doing exercises on reading and writing II Methods: communicative...
 • 14
 • 717
 • 2

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 10 NEW

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 10 NEW
... Another book/ read/ by the students Some ink/ spill/ on the carpet/ 10 She / show/ how to it Period 10: Bài bám sát số 10 The present progressive (future meaning ) I Aims - By the end of the ... Organization Class 10A2 10A4 10A6 10A7 Date of teaching 02.02.2008 02.02.2008 02.02.2008 02.02.2008 Reported speech: Statements Câu tờng thuật với loại câu phát biểu: ( Lời nói gián tiếp đề cập ... understand, know động từ tơng tự câu tờng thuật để tránh dùng danh hay đại từ nhân xng people they E.g: People say that the actor lives in New York The cator id said to live in New York Thì khứ hay thể...
 • 63
 • 1,331
 • 9

giáo án tự chọn bám sát anh lớp 12 cả năm

giáo án tự chọn bám sát anh lớp 12 cả năm
... correct column /t/, prepared watched helped asked ending /d/, /id/ looked 10 tolerated 11 needed 12 collected pronunciations 13 stopped 14 laughed 15 talked 16 wanted 17 demanded 18 rented 19 agreed ... night before A B C D Tom said that he had seen John the day before but John didn’t A B C see him D 12 III Rewrite the following sentences without changing their original meanings Nam said, "I won't ... day and will phone A B C me when he got back D He told me to that he had sent the gift A B C D 12 III Rewrite the following sentences without changing their original meanings “I want to go on...
 • 28
 • 588
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tu chon bam sat anh 9 hk igiáo án tự chọn bám sát toán 12giáo án tự chọn bám sát hóa học 12giáo án tự chọn bám sát ngữ văn 12giáo án tự chọn bám sát ngữ văn 8giáo án tự chọn bám sát vật lý 11giáo án tự chọn bám sát vật lí 11giáo án tự chọn bám sát ngữ văn 10giao an tu chon ngu van 6 hoc ki 1giao an tu chon ngu van 7 hoc ki 1giáo án tự chọn ngữ văn 8 học kì 1giáo án tự chọn nâng cao toán 6giáo án tự chọn môn hóa học 9giáo án tự chọn môn vật lý 9giao an tu chon ngu van lop 9Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây