giáo án phụ đạo hình 9

giáo án phụ đạo hình 9

giáo án phụ đạo hình 9
... + CH = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 52 = 29 AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 / =0, 598 4 Suy : ∠B = 360 45' ∠C = 90 0 - 36045' ... thuyết 1) + Nêu tính chất tứ giác nội tiếp ? + Trong hình : hình thang, hình thang cân , hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông Hình nội tiếp đường tròn ? 2) Đònh lý : đa giác có đường ... AH=HB.Tứ giác AHOK hình chữ nhật nên KOH = 90 ° KO = AH Suy KO = HB ⇒ ∆CKO = ∆OHB µ =H µ = 90 ° ; KO = HB; OC = OB = R) ( Vì K 19 µ =O µ = 90 ° ( góc tương ứng) ⇒ C 1 µ +O ¶ = 90 ° ( góc nhọn tam...
 • 78
 • 155
 • 0

Giáo án phụ đạo toán 9

Giáo án phụ đạo toán 9
... vuông ABC có : AH2= BH CH HC = 2 AH 10, 392 = 17 ,99 BH 10, 39 (m) (m) BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 AB 12 (m) Bài 2: Cạnh huyền tam ... x +1 = x +1 +1 (loại ) Bài : + 1+ = 1 + + + 2+ 98 + 99 99 + 100 + 99 100 + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Buổi : Ôn tập hệ thức cạnh ... = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 522 = 29 B H C 18 Bài soạn dạy ôn tập GV: Phan L Thu AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 /...
 • 81
 • 1,952
 • 32

giao an phu dao hoa 9

giao an phu dao hoa 9
... 3/ NaCl + NaNO3 + 4/ CO2 + NaHCO3 5/ CO2 + Na2CO3 + Giáo viên: Trần Thanh Hơng GIáo án phụ đạo Hoá Học 9: Năm học: 20 09 - 2010 6/ H2SO4 + 7/ H2SO4 + 8/ H2SO4 + 9/ BaCO3 + 10/ ... AgNO3 - Cd(NO3)2, Pb(NO3)2 - Tan - Tan + khí CO2, SO2, H2S - Tan + H2 bay lên Tan + khí NO2, SO2, bay lên - Cl2 bay lên - AgCl kết tủa - Dd muối đồng màu - CuO xanh - Ba, BaO, muối Ba - BaSO4 ... chất tan CaO, chất không tan CuO PT: CaO + H2O Ca(OH)2 c Cho chất vào nớc, đợc dung dịch Dùng quỳ tím thử dung dịch: Nếu dd làm quỳ tím chuyển thành xanh chất ban đầu CaO; màu đỏ chất ban đầu...
 • 21
 • 527
 • 10

GIAO AN PHU DAO LY 9

GIAO AN PHU DAO LY 9
... Ngµy so¹n: 29/ 11/20 09 Ngµy gi¶ng 1/12/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®iƯn tõ häc I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §iƯn tõ häc - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn th¸i ... so¹n:22/11/20 09 Ngµy gi¶ng 24/11/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®Þnh lt jun - len x¬ I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §Þnh lt Jun - LenX¬ - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn ... 484.48, = = 44Ω R1 + R2 484 + 48, b Điện tiêu thụ tồn mạch A= P t =(100+1000)3600= 396 0000(J) =3 ,96 106 (J) 3 ,96 .106 = 1,1 (kW.h) = 3, 6.106 Ho¹t ®éng III Híng dÉn vỊ nhµ - TiÕp tơc «n tËp c¸c...
 • 17
 • 395
 • 4

Giáo án phụ đạo Hình học 8

Giáo án phụ đạo Hình học 8
... 1200) = 750 a + A = 180 0 a = 180 0 - A = 180 0 750 = 1050 b + B = 180 0 b = 180 0 - B = 180 0 900 = 900 c + C = 180 0 c = 180 0 - C = 180 0 1200 = 600 d + D = 180 0 d = 180 0 - D = 180 0 750 = 1050 b) ... (đpcm) Buổi 15: Hình thoi I Mục tiêu: Giúp học sinh - Hiểu rõ định nghĩa hình thoi, tính chất hình thoi, dấu hiệu nhận biết tứ giác hình thoi - Rèn luyện khả tính toán, khả chứng minh toán II.Nội dung ... s o B, C A B 130 Gii: ABCD l hỡnh thang, AB//CD A + D = 180 0 D = 180 0 - A 700 D D = 180 0 1300 = 500 C B + C = 180 0 B = 180 0 - C B = 180 0 700 = 1100 2.Chng minh mt t giỏc l hỡnh thang, hỡnh...
 • 43
 • 358
 • 2

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)
... hợp chuỗi aa * Prôtêin: - Chức cấu trúc: thành phần cấu tạo chất nguyên sinh, hợp phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất - Xúc tác trình TĐC: trình TĐC diễn qua nhiều phản ứng hóa ... động sinh lí tế bào thể biểu thành tính trạng * chất: - Trình tự Nu AND quy định trình tự Nu mARN - Trình tự Nu mARN quy định trình tự aa phân tử prôtêin - Prôtêin tham gia vào hoạt động sinh ... mạch AND mẹ mạch đợc tổng hợp - Nguyên tắc tổng hợp: + Khuôn mẫu : ADN + Bổ sung : A- T, G- X + Bán bảo toàn Câu 4: Quá trình tổng hợp ARN - Mạch khuôn AND - Khi bắt đầu tổng hợp Gen tháo xoắn...
 • 5
 • 588
 • 17

Giao an phu dao hoa 9

Giao an phu dao hoa 9
... sinh lờn bng cha HS di lp tho lun lm v chm chộo ỏp ỏn cho GV : Phỏt phu hc cho hc sinh, yờu cu hc Bi : sinh lờn lm bi s Ho tan 9, 2 g hn hp gm Mg, MgO ta cn va mg dung dch HCl 14,6% Sau phn ng ... gii cõu C mMgCl = 0,25 x 95 = 23,75 (g) mdd sau P = mhh + mdd HCl - mH = = 9, 2 + 125 - 0,05x2 = 134,1 (g) 23,75x100% C% M Cl = = 17,7(%) 134,1% I/ Phn trc nghim khỏch quan (4 im) : Bai tap a/ ng ... = 0,8 (g) mKOH = 56x0,04 = 2,24 (g) Bi 3: Ho tan 9, 2 gam hn hp gm Mg, MgO ta * Túm tt bi cn va m gam dung dch HCl 14,6 % sau phn mhh(Mg, MgO) = 9, 2(g) ; ng ta thu c 1,12 lớt khớ ( KTC) C% HCl...
 • 24
 • 299
 • 5

Giao an phu dao hinh giải tích trong không gian

Giao an phu dao hinh giải tích trong không gian
... vectơ phương u = (-1;3;5) x = − t  Giải : pttsố : y = 3t ; t ∈ R tham số z = −1 + 5t  x − y z +1 = = −1 Ví dụ 3: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d giao hai mặt phẳng có phương trình ... độ điểm I b.Viết phương trình mp( α ) chứa d d’ c.Tính thể tích phần khơng gian giới hạn mp( α ) mặt phẳng tọa độ Bµi 12: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết PT mặt cầu có tâm I thuộc ... 16: Trong khơng gian Oxyz cho đường thẳng d : x +1 y + z + = = điểm A(3;2;0) 2 Tìm tọa độ hình chiếu vng góc H A lên d Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d Bài 17: Trong khơng gian...
 • 24
 • 249
 • 0

Giáo án phụ đạo văn 9

Giáo án phụ đạo văn 9
... miêu tả văn thuyết minh? văn thuyết minh 2- Yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Thông qua cách dùng tứ ngữ, hình ảnh có sức gợi lớn biện pháp nghệ thuật đặc sắc so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, ... chừng mực đònh… - Những câu văn có ý nghóa miêu ta nên sử dụng - Dàn ý chung văn đan xen với nhỡng câu văn có ý nghó lí giải, ý nghóa thuyết minh? minh hoạ III- Cách làm văn thuyết minh a, Mở Giới ... chết oan nghiệt b.- đánh giá ý nghĩa tư tưởng tác phẩm bối cảnh xã hội đương thời - đề cao phẩm hạnh người phụ nữ -Cảm thương với số phận oan trái họ - Lên án bất cơng người phụ nữ xã hội phong...
 • 95
 • 1,402
 • 4

Giáo án phụ đạo9

Giáo án phụ đạo lý 9
... song định luật ôm Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 15 /9/ 2012 Ngày giảng: 20 /9/ 2012 Tiết ÔN TẬP VỀ ĐOẠN MẠCH SONG SONG A MỤC TIÊU Củng ... 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày giảng: 18/10/2012 Tiết ÔN TẬP VỀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ – ĐỊNH LUẬT ÔM A - MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững phụ thuộc ... song song nên U = U2 = U1 = I1 R1 = 0,6 = 3V Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh U2 - GV yêu cầu HS giải 5.6 - Nêu biểu thức tính RTĐ có điện...
 • 6
 • 544
 • 3

giao an phu dao toan 9

giao an phu dao toan 9
... Xét hình thang AIKB có OA = OB = R AI // OH // BK(vì cùng vng góc với IK) ⇒OH là đường trung bình của hình thang AIKB Vậy IH = HK (1) có OH ⊥ EF ⇒HE = HF (2) (Định lý quan hệ giữa ... ĐẠO 29 NĂM HỌC 2010-2011 x TRƯỜNG TH&THCS PỜ LY NGÀI GV:LỘC XN ĐẠI y = – 2x b) Gọi giao điểm các đường thẳng y = 0,5x + và y = – 2x với trục hoành theo thứ tự tại A,B và gọi giao ... VT = VP 7x -5y = -53 a)(-4;5)  Thay x = -4; y = vào PT -2x + 9y = 53 -2x + 9y = 53 ta được: 0,2x +1,7y = -18,1 -2.(-4) + 9. 5 = 53 b)(3;-11)  3,2x - y = 20,6 VT = VP HD: a) Thay x = -4;...
 • 41
 • 206
 • 3

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 9

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 9
... CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG GV cho học sinh đọc toán lựa chọn Bài toán 1: Xét xem biểu thức sau đúng sai: Nếu a ≥ b ≥ GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN hay sai: Nếu a ≥ b ≥ a 2b = a b a 2b = a b (đúng) ... phương trình phương pháp thế, số toán có liên quan đến hệ phương trình bậc hai 33 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN Buổi 17 : LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN Bài 1: Giải hệ phương ... 300 = − b / 98 − 77 + 0,5 = 2 c / 9a − 16a + 49a = a d / 16b + 40b − 90 b = b − 10b Bài tập 59 (SBT -12) Rút gọn biểu thức : ( ) b / (5 + ) − 125 c / ( 28 − 12 − ) + 21 d / ( 99 − 18 − 11 )...
 • 78
 • 268
 • 2

giáo án phụ đạo hình học lớp 7 hay

giáo án phụ đạo hình học lớp 7 hay
... 48 (SBT/83) - HS đọc đề - HS: Vẽ hình ghi GT, KL A ? Vẽ hình ghi GT, KL Xx 130 - GV: Hướng dẫn kẻ thêm hình phụ 59 (SGK/104) M m Yy GT KL 70 160 Â = 1300 µ B = 70 µ C = 160 Ax // Cy C B ? Nêu ... chứng minh vào Bài 27 (SGK/119) - HS chữa tập 27 Hình 86: Để ∆ ABC = ∆ ADC c.g.c ) cần thêm điều kiện: BAC = DAC Hình 87: Để ∆ AMB = ∆ EMC (c.g.c) Cần thêm điều kiện: AM = EM Hình 88 : Để ∆ CAB ... Yêu cầu học sinh làm tập 65 ? Vẽ hình , ghi GT, KL - Gọi học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL x = 32 + 42 = 25 ⇒ x = Bài tập 65 (SGK-Trang 1 37) - HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL ? Để chứng minh...
 • 25
 • 534
 • 0

giáo án phụ đạo toán 9 cả năm

giáo án phụ đạo toán 9 cả năm
... y + x + y Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT * ... I, Mục tiêu: Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT * ... I, Mục tiêu: Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT *...
 • 32
 • 206
 • 0

Xem thêm