KIỂM SOÁT NGUỒN NƯỚC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG NAM MĂNG THÍT, TỈNH TRÀ VINH VÀ VĨNH LONG

KIỂM SOÁT NGUỒN NƯỚC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG NAM MĂNG THÍT, TỈNH TRÀ VINH VĨNH LONG

KIỂM SOÁT NGUỒN NƯỚC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG NAM MĂNG THÍT, TỈNH TRÀ VINH VÀ VĨNH LONG
... TIỂU DỰ ÁN TẠI TỈNH TRÀ VINH VÀ VĨNH LONG KIỂM SOÁT NGUỒN NƯỚC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG NAM MĂNG THÍT, TỈNH TRÀ VINH VÀ VĨNH LONG ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Trà Vinh Vĩnh Long, 2016 ĐẠI ... huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với 1.465.620 VND Trong 17 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số – Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long ... so với mức trung bình tỉnh từ 3,0% đến 3,5% Tại tỉnh Trà Vinh 16 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số – Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Trà Vinh Vĩnh...
 • 48
 • 201
 • 0

đánh giá sáng kiến của cộng đồng trong quản lý rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện bá thước, tỉnh thanh hóa

đánh giá sáng kiến của cộng đồng trong quản lý rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện bá thước, tỉnh thanh hóa
... NGUYÊN ********** Trƣơng Quốc Long ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẦU NGUỒN NHẰM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN BÁ THƢỚC, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH LÂM HỌC MÃ SỐ: ... yêu cầu đó, tiến hành thực đề tài "Đánh giá sáng kiến cộng đồng quản rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Thước, tỉnh Thanh Hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... cứu Đánh giá đƣợc trạng rừng đầu nguồn sáng kiến cộng đồng nhằm thích ứng biến đổi khí hậu Từ xây dựng sở luận cho mô hình quản có tham gia làm sở đề xuất biện pháp nhằm quản rừng đầu nguồn...
 • 110
 • 247
 • 0

Đánh giá sáng kiến của cộng đồng trong quản lý rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện bá thước, tỉnh thanh hóa

Đánh giá sáng kiến của cộng đồng trong quản lý rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện bá thước, tỉnh thanh hóa
... đề tài "Đánh giá sáng kiến cộng đồng quản rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Thước, tỉnh Thanh Hóa Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quản rừng đầu nguồn 1.1.1 ... NGUYÊN ********** Trương Quốc Long ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẦU NGUỒN NHẰM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH LÂM HỌC MÃ SỐ: ... Thái Nguyên - 2011 Lời cảm ơn Đề tài Đánh giá sáng kiến cộng đồng quản rừng đầu nguồn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Thước, tỉnh Thanh Hóa" hoàn thiện hướng dẫn TS Trần Thị...
 • 109
 • 216
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... Vựng nỳi cao: a hỡnh vựng nỳi cao thuc phớa ụng ca dóy Trng Sn bao gm cỏc xó phớa Tõy ca huyn Hng Sn, Hng Khờ, K Anh a hỡnh dc b chia ct mnh, gm cỏc nỳi cao t 1000m tr lờn, ú cú nh Ro C cao 2.335 ... a hỡnh chuyn tip, xen k ln Phớa Tõy l sn ụng ca dóy trng Sn cú cao trung bỡnh 1500m, k tip l i bỏt ỳp v mt dóy ng bng hp, cú cao trung bỡnh 5m, thng b nỳi ct ngang v sau cựng l dóy cỏt ven ... gia thnh th v nụng thụn C th: mt dõn s cao nht ti thnh ph H Tnh l 1.399 ngi/km2, mt dõn s thp nht ti huyn Hng Khờ l 84 ngi/km2 S chờnh lch mt dõn s quỏ cao ó gõy nờn cỏc ỏp lc ti cỏc ụ th, nht...
 • 29
 • 229
 • 2

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn  tỉnh quảng nam
... hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p t i Vi t Nam Phân vùng sinh thái m t d ng c a phân vùng lãnh th Phân vùng sinh thái có vai trò r t quan tr ng vi c phân nhiên, không gian ... C U NG D NG PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHI P TRÊN TH GI I VÀ T I VI T NAM 1.2.1 Tình hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p th gi i Phân vùng sinh thái nông nghi p ã c s d ng ... n i khí h u i khí c i v i ho t ng s n xu t nông nghi p c th c a t ng phân vùng 3.4.2 v i bi n xu t phân vùng sinh thái nông nghi p thích ng i khí h u t i huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam xu t phân...
 • 26
 • 699
 • 1

nghiên cứu kiến thức bản địa của một số dân tộc thiểu số trong giảm nhẹ rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu kiến thức bản địa của một số dân tộc thiểu số trong giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn
... Nguyên với hướng dẫn trực tiếp TS Hà Xuân Linh, thực đề tài Nghiên cứu kiến thức địa số dân tộc thiểu số giảm nhẹ rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên ... Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu kiến thức địa số dân tộc thiểu số đề suất biện pháp giảm nhẹ rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu 1.3 Những yêu cầu đề tài Số hóa trung tâm học liệu ... 1.2.1 Biến đổi khí hậu giới 1.2.2 Khái quát biến đổi khí hậu Việt Nam 17 1.2.3 Nét khái quát dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 27 1.2.4 Đánh giá chung biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn...
 • 89
 • 546
 • 4

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Miền Trung đề xuất nhân rộng

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Miền Trung và đề xuất nhân rộng
... với biến đổi hậu dựa vào cộng đồng tinh miền Trung Lựa chon hồn thiện hình thích ứng với biến đơi khí hậu dưa vào cộng dồna miền Trung Đổ xuất giải pháp phương án nhân rộng hình thích ứng ... luận khoa học cho việc lựa chọn hồn thiện hình thích ứng với BDK11 dựa vào cộng dồng tinh miền Trung; li) Lựa chọn hồn thiện hình thích ứng với BĐKII dựa vào cộng đồng miền Trung; iii) Dồ xuất ... Lựa chọn hồn thiện hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộnu đơng mien Trung; iii) Đồ xuất dược giải pháp phương án nhân rộrm mơ hình thích ứng VỚI BDK1I dựa vào cộng đồng địa bàn miền Trung, cách...
 • 75
 • 317
 • 2

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu một số mô hình cây trồng,biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và một số mô hình cây trồng,biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
... thực tế em tiến hành thực đề tài: Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu số hình trồng,biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích, yêu cầu, ý ... hưởng biến đổi khí hậu số hình trồng,biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình của: ... Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn • Một số hình trồng: hình Chuối – Gừng xã thích ứng với đất dốc • hình Khoai Tây thích ứng với rét kéo dài • hình Đậu Xanh thích ứng với đất khô...
 • 56
 • 240
 • 0

Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... hóa lao động (%) 21 Bảng 8: Nguyên nhân nghỉ học (%) 22 Bảng 9: Tác động biến đổi khí hậu trồng trọt 22 Bảng 10: Tác động biến đổi khí hậu chăn nuôi: 23 Bảng 11: Tác động biến đổi khí hậu với nuôi ... hƣởng biến đổi khí hậu Phần Sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất bối cảnh biến đổi khí hậu Phần Những sáng kiến địa phƣơng việc đối phó thích nghi với biến đổi khí hậu Phần Chiến lƣợc thích nghi với ... nhiều với rủi ro có liên quan đến biến đổi khí hậu nhiều phải thực biện pháp để phòng, chống thích ứng với bối cảnh Bảng 9: Tác động biến đổi khí hậu trồng trọt Giảm diện tích canh tác Thay đổi...
 • 157
 • 215
 • 2

Nghiên cứu, ứng dụng kiến thức bản địa trong xây dựng mô hình cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu, ứng dụng kiến thức bản địa trong xây dựng mô hình cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn
... nguyên Môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu, ứng dụng kiến thức địa xây dựng hình trồng thích ứng với biến đổi khí hậu Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc ... 2012) Từ thực tế tiến hành thực đề tài Nghiên cứu, ứng dụng kiến thức địa xây dựng hình trồng thích ứng với biến đổi khí hậu Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn 3 1.2 Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa ... thức địa hình thành biến đổi liên tục qua hệ cộng đồng địa phương định - Kiến thức địa có khả thích ứng cao với môi trường riêng địa phương - nơi hình thành phát triển kiến thức - Kiến thức địa...
 • 84
 • 252
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ, XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Y TẾ CÁC VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN
... quan với dịch bệnh Trước tình hình x y dựng chiến lược giám sát kiểm soát y tế vùng địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân điều kiện BĐKH thiên tai điều cần thiết CHƯƠNG TỔNG QUAN ... .5 1.1.XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÀI HÀ TĨNH 1.1.TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI LÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH .8 CHƯƠNG 2.CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH Y TẾ ... 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 – 2015 Báo cáo số liệu, tài liệu phục vụ x y dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo Biến đổi khí hậu IPPC Thời tiết cực đoan...
 • 29
 • 278
 • 0

Đánh giá hiện trạng thoát nước đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước quận sơn trà thành phố đà nẵng thích ứng với biến đổi khí hậu

Đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước quận sơn trà  thành phố đà nẵng thích ứng với biến đổi khí hậu
... dõng, nh hng quy hoch xõy dng qun Sn Tr, cỏc bn quy phm phỏp lut v h thng thoỏt nc ụ th, kch bn BKH v nc bin dõng, cỏc d ỏn v thoỏt nc TP Nng, lun ó xut cỏc gii phỏp quy hoch nh sau: Quy hoch xõy ... th mang tớnh kh thi cao ú l cỏc gii phỏp quy hoch, chun b k thut, cng nh ngun u t ln nõng cp v xõy mi h thng bo v ụ th nh sụng, bin, h chaCỏc gii phỏp quy hoch cn c xõy dng trờn c s cỏc d bỏo ... cỏc nghiờn cu c th quy nh thit k xõy dng v din tớch cõy xanh, din tớch thm b mt i vi tng khu vc, tng h gia ỡnh trờn a bn qun Sn Tr Cỏc gii phỏp trờn õy cn c ỏp dng vo thc tin quy hoch xõy dng qun...
 • 25
 • 535
 • 0

Xem thêm