KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH
... truyền hưởng ứng chiến chiến dịch truyền thông cân giới tính sinh năm 2015 vào buổi nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm địa bàn nhằm giảm thiểu tình trạng cân giới tính sinh thời gian tới, ... báo cáo gởi Ban truyền thông dịch vụ KHHGĐ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện trước ngày 23/10/ 2015 Trên kế hoạch tổ chức thực chiến dịch truyền thông (SRB) “ Mất cân giới tính sinh trạm y tế xã Thạnh ... nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm câu lạc bộ… .giới thiệu chủ đề chiến dịch truyền thông (SRB) “ Không phân biệt giới không lựa chọn giới tính thai nhi” 1 .Tổ chức thiết kế kẽ vẽ băng rol,...
 • 4
 • 349
 • 3

Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh trên báo in ( khảo sát báo gia đình và xã hội, phụ nữ việt nam và phụ nữ thủ đô từ tháng 6 2012 tháng 6 2014)

Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh trên báo in ( khảo sát báo gia đình và xã hội, phụ nữ việt nam và phụ nữ thủ đô từ tháng 6 2012  tháng 6 2014)
... tính sinh báo Gia đình hội, Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ thủ đô từ 6/ 2012 đến tháng 6- 2014 2.2.1 Nội dung thông tin Qua khảo sát báo Gia đình hội, Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô năm (6 /2012 -6/ 2014), ... tâm nhiều Từ trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Truyền thông báo in vấn đề cân giới tính sinh (Khảo sát Báo Gia đình hội, Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô từ 6/ 2012 đến 06/ 2014) cho ... khảo sát báo Gia đình hội, Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô 2.1 Giới thiệu khái quát tờ báo khảo sát 2.1.1 Báo Gia đình hội Tiền thân Báo Gia đình hội tin Thông tin Dân số Bộ Văn hóa – thông...
 • 139
 • 125
 • 0

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG CÚM

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG CÚM
... cho người tham dự họp nhóm: 12 người x 4.000đ x = 96.000đ Tổng cộng: 216.000đ Trên kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống cúm A/H5N1 TYT Thạnh Lợi TRƯỞNG TRẠM ... Kết thúc chiến dịch Trạm Y tế báo cáo Phòng Truyền thông GDSK Trung tâm Y tế Tháp Mười 6.Kinh phí: Thù lao cho TTV, CBYT:...
 • 2
 • 250
 • 0

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện thiệu hóa – thanh hóa năm 2009 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện thiệu hóa – thanh hóa năm 2009 và một số yếu tố liên quan
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG NGHĨA THỰC TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI HUYỆN THIỆU HOÁ -THANH HÓA NĂM 2009 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... trên, thực nghiên cứu huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa với đề tài: Thực trạng cân giới tính sinh huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa năm 2009 số yếu tố liên quan Mục tiêu nghiên cứu là: Mô tả TSGTKS huyện ... kết nghiên cứu Thực trạng cân giới tính sinh huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa năm 2009 số yếu tố liên quan , đến số kết luận sau: TSGTKS huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2009 115,2/100 Tuy mức cao...
 • 56
 • 1,893
 • 23

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinhtỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013)

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013)
... 1.1.2 Thực trạng vấn đề cân giới tính sinh 1.1.2.1 Mất cân giới tính sinh số nước giới 1.1.2.2 Mất cân giới tính sinh Việt Nam 1.1.2.3 Thực trạng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang 1.2 Các yếu tố ảnh ... tỉnh Bắc Giang 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh giới 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh Việt Nam 1.2.2.1 Nghiên cứu ... tượng; thời gian can thiệp ngắn (19 tháng); CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng, yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang 3.1.1 Tỷ số giới tính sinh tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2007...
 • 25
 • 397
 • 3

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinhtỉnh bắc giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2012 2013)

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh bắc giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2012 2013)
... tả thực trạng số yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh địa bàn tỉnh Bắc Giang (2007 – 2011) 3 Đánh giá hiệu bước đầu số biện pháp can thiệp làm giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính sinh tỉnh Bắc ... trọng phải có cam kết vào hệ thống trị 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH 1.2.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh giới Qua kết nghiên cứu xung quanh vấn đề ... tỉnh Bắc Giang nói riêng nước nói chung Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng, yếu tố ảnh hưỏng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang hiệu số biện pháp can thiệp (2012 2013) ...
 • 216
 • 419
 • 3

Quy trình chi tiết trong kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông, PR

Quy trình chi tiết trong kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông, PR
... Quy trình tổ chức kiện PR Tổ chức kiện công việc đòi hỏi tính chi tiết cao, yêu cầu thành viên phải phối hợp tổ chức tốt  Yếu tố xử lý vụ kinh nghiệm tổ chức cần thiết trình triển khai kiện, ... trách tổ chức kiện đòi hỏi phải am hiểu quản lý quy trình làm việc  Quy trình sau giúp hệ thống hóa tổ chức kiện nhằm tránh thiếu xót  Vương Thanh Long - www.vnstrategy.com Quy trình tổ chức kiện ... dựng kế hoạch Chuẩn bị thu thập tổng hợp thông tin liên quan đáp ứng cho việc xâu dựng ý tưởng Đặt mục đích kiện, mục tiêu phải thực tế khả quan Xây dựng ngân sách Lập kế hoạch hành động chi tiết...
 • 26
 • 5,902
 • 14

Ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 tỉnh Thanh Hóa

Ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013 tỉnh Thanh Hóa
... – Tp Thanh Hóa, ĐT: 0373.759.967 Email: bandothitdth@gmail.com thanh8 6td@gmail.com Kết thúc hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2013, BTV Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết đánh giá kết đạt ... cáo định kỳ hàng tuần, báo cáo kết Chiến dịch hồ sơ đề nghị khen thưởng Chiến dịch niên tình nguyện 2013 gửi Ban thường vụ Tỉnh đoàn thông qua Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Địa chỉ: Số ... 26/7 /2013 IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cấp tỉnh BTV Tỉnh đoàn phân công nhiệm vụ cho Ban, đơn vị cụ thể sau: * Ban Thanh niên Công nhân Đô thị: Là phận thường trực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...
 • 7
 • 333
 • 1

Truyền thông trong giảm thiếu MCB GIỚI TÍNH KHI SINH

Truyền thông trong giảm thiếu MCB GIỚI TÍNH KHI SINH
... buổi truyền thông thực qui định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi hình thức Báo cáo thường niên Bộ Y tế, Vụ SKBMTE VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG GIẢM THIỂU MẤT CÂN BÀNG GIỚI TÍNH KHI SINH ... truyền thông số đo lường Nội dung Mô tả vai trò truyền thông giảm thiểu MCBGTKS Xác định nhóm đối tượng truyền thông/ vận động MCBGTKS, thông điệp cách tiếp cận nhóm MỤC TIÊU Mục tiêu chung Giảm ... đánh giá Phương tiện kiểm định Báo cáo Giảm mạnh Tỷ số giới tính Mất cân thường niên tốc độ tăng tỷ sinh giới tính Bộ Y tế, số giới tính Việt Nam sinh Tổng cục sinh hàng năm DS-KHHGĐ • MỤC TIÊU VÀ...
 • 40
 • 564
 • 5

Tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo in (Khảo sát báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 12-2005)

Tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông về sự kiện nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trên báo in (Khảo sát báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 12-2005)
... luận truyền thông, chiến dịch truyền thông vai trò báo in việc tổ chức chiến dịch truyền thông - Khảo sát hoạt động tổ chức thực chiến dịch truyền thông kiện hai nhật liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc Đặng ... cứu chiến dịch truyền thông quan báo in - Phạm vi khảo sát: Báo Tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh (gọi tắt báo Tuổi trẻ) từ tháng đến tháng 12-2005 Lựa chọn thời điểm khảo sát chiến dịch truyền thông kiện ... có báo in việc tổ chức chiến dịch truyền thông ngày trở nên quan trọng cần thiết CHƯƠNG II: CÁC KẾT QUẢ KHẢO SÁT TUỔI TRẺ VỚI CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ SỰ KIỆN NHẬT KÝ MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI VÀ...
 • 88
 • 832
 • 2

chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích

chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích
... phí thông tin tuyên truyền, ) Từ Hội CMHS Tổ chức chiến dịch truyền thông Trước chiến dịch Trong chiến dịch Thành lập BTC Xây dựng kế hoạch Chuẩn bị nguồn lực Lễ phát động Hoạt động truyền thông ... phát thông tin: Là điểm xuất phát chu trình truyền thông, nguồn phát thông tin xây dựng thông điệp chọn kênh truyền thông - Thông điệp: Là nội dung thông tin truyền đạt Phải ngắn gọn, xúc tích, ... Chuyên đề Chiến dịch truyền thông Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em Mục tiêu Về nhận thức: - Xác định hoạt động CDTT phòng tránh TNTT cho...
 • 33
 • 542
 • 1

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay ở tỉnh Hủa Phăn

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay ở tỉnh Hủa Phăn
... 3.7 Tổ chức hội mường truyền thống - so sánh mường người Phu Thay Hủa Phăn mường người Thái Việt Nam 132 Chương TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN: TỪ TRUYỀN THỐNG ... SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG 146 4.2 TỔ CHỨC XÃ HỘI HIỆN NAY 152 4.3 Một số vấn đề hội phát sinh trình chuyển đổi từ hội truyền thống đến hội ... Phu Thay Lào 24 Chương CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN 53 2.1 TÌNH HÌNH SỞ HỮU VỀ RUỘNG ĐẤT HỦA PHĂN .53 2.2 CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT TRONG VÙNG PHU THAY HỦA PHĂN...
 • 215
 • 141
 • 0

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong Nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong Nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011
... quy mô tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào SXKD giỏi cấp xã: Nội dung: - Báo cáo tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 20092 011 – Phướng hướng nhiệm vụ năm 201 1-2 013 - Báo ... đại đoàn kết nội nông dân, nông thôn Trên kế hoạch tổ chức Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp giai đoạn 2009 2011 Ban thường vụ Hội Nông dân xã Điện Thọ Đề nghị BCH Chi hội 13 thôn ... tiến phong trào nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011 V Thời gian tổ chức Hội nghị: Chi hội: : - Thời gian khảo sát, bình xét, tổng hợp báo cáo danh sách hộ sản xuất giỏi cấp từ tháng đến tháng 15/ 4/ 2011...
 • 3
 • 1,019
 • 3

BÀI PHÁT BIỂU CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM CÚM A H5N1 Ở CỘNG ĐỒNG

BÀI PHÁT BIỂU CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM CÚM A H5N1 Ở CỘNG ĐỒNG
... sàng bùng phát trở thành đại dịch lúc Vì việc phòng chống cúm gia cầm, cúm A/ H5N1 người cộng đồng sở Y tế nhiệm vụ toàn xã hội, v a cấp bách, v a lâu dài, phận tách rời chiến lược phát triển ... định dự phòng chính, thông tin, giáo dục, truyền thông then chốt Với mục tiêu chiến dịch năm 2009 là: “ Nâng cao nhận thức thực hành phòng chống cúm gia cầm cộng đồng sở Y tế” Tôi thay mặt cho ... Tôi thay mặt cho BCĐ CSSKND huyện Tháp Mười tuyên bố phát động chiến dịch truyền thông phòng chống cúm gia cầm, cúm A/ H5N1 người cộng đồng sở Y tế Trân trọng kính chào ! ...
 • 3
 • 296
 • 0

SỬ DỤNG DỊCH vụ xác ĐỊNH và lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH tại NÔNG THÔN VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại HUYỆN TIÊN DU, TỈNH bắc NINH

SỬ DỤNG DỊCH vụ xác ĐỊNH và lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH tại NÔNG THÔN VIỆT NAM  NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại HUYỆN TIÊN DU, TỈNH bắc NINH
... [2] Kết luận Việc sử dụng dịch vụ giúp chẩn đoán giới tính thai nhi Tiên Du, Bắc Ninh phổ biến Đây tiền đề cho hành vi lựa chọn giới tính, dẫn tới làm chênh lệch tỷ số giới tính sinh từ dẫn tới ... chúng tôi, đối tợng cởi mở trò chuyện dịch vụ lựa chọn giới tính sinh Tiên Du [8] Cũng theo kết nghiên cứu Huỳnh Trang Cộng sự, bệnh viện Từ Dũ Tại phụ nữ Việt Nam nạo phá thai lần hai lần ba, ... mặt xã hội Nghiên cứu bổ sung thêm chứng tính sẵn có dịch vụ chẩn đoán giới tính trớc sinh, động hành vi sử dụng dịch vụ phụ nữ mang thai Đây sở để ngời quản lý y tế dân số nh nhà hoạch định sách...
 • 4
 • 573
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về báckế hoạch tổ chức tuyên truyền an toàn giao thôngkế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túyke hoach to chuc hoi thi tuyen truyen mang nonlap ke hoach to chuc hoi thi tuyen truyen mang nonthông báo kế hoạch tổ chức hội trạikế hoạch tổ chức cuộc thi an toàn giao thôngkế hoạch tổ chức hội thi an toàn giao thôngkế hoạch tổ chức tuyên truyền biển đảokế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làmkế hoạch tổ chức hoạt động một ngày tích hợp luật giao thôngkế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời chủ điểm giao thông cho mẫu giáo lớnke hoach to chuc hoat dong ngoai troi cho tre mau giao nho ve phuong tien giao thonggiáo án mầm non chương trình đổi mới kế hoạch tổ chức hoạt động học có chủ đích đề tài ve và kiến lớp chồi docxke hoach to chuc hoat dong mot ngay chu de giao thong noi dung chinh tho be va meQuyết định 28 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 2069 QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chínhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 5358 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 3773 2016 QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 32 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh LongQuyết định 2152 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 50 2016 QĐ-UBND bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 2872 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 68 2016 QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 5479 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà NộiQuyết định 52 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long AnQuyết định 3948 QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thươngQuyết định 3784 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030