Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đà nẵng từ tài nguyên văn hóa

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA
... 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa 4.2 Phạm vi nghiên cứu: tài nguyên văn hóa Đà Nẵng, sản phẩm du lịch khai thác từ tài nguyên văn hóa Đà Nẵng Phạm vi không ... khai thác du lịch từ tài nguyên văn hóa 15 CHƯƠNG 2: DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA 33 Ở ĐÀ NẴNG 2.1 Hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa thành phố Đà Nẵng 41 ... chia dạng tài nguyên du lịch vậy, phổ biến nghiên cứu tài nguyên du lịch tồn hai dạng tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn 1.1.3 Sản phẩm du lịch sản phẩm du lịch văn hóa 1.1.3.1...
 • 27
 • 287
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng
... pháp xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên Bắc Cạn Cao Bằng CHƢƠNG 13 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG 1.1.Cơ sở lý luận 1.1.1 Sản phẩm du lịch ... PHẨM DU LỊCH LIÊN KẾT VÙNG Ở CÁC TỈNH THÁI NGUYÊN, BẮC CẠN VÀ CAO BẰNG 32 2.1 Khái quát du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 32 2.1.1 Tiềm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng ... Chiến lƣợc phát triển du lịch liên kết vùng tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 83 3.2 Các định hƣớng giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Cạn Cao Bằng 85 3.2.1 Các định...
 • 122
 • 238
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế
... hướng xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam tính cạnh tranh 3.3.1 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh 3.3.2 Định hướng chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam ... sánh sản phẩm du lịch Việt Nam với sản phẩm cạnh tranh 2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh sản phẩm du lịch Việt Nam 2.2.2 So sánh cạnh tranh sản phẩm du lịch biển 2.2.3 So sánh cạnh tranh sản phẩm ... thuyết cạnh tranh du lịch 1.2 Xác định mô hình nghiên cứu tính cạnh tranh sản phẩm du lịch 1.2.1 Khái niệm sản phẩm du lịch tổng thể quốc gia 1.2.2 Tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm du lịch...
 • 3
 • 1,905
 • 59

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch cà phê thành một trong những thương hiệu chính của du lịch đăk lăk

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch cà phê thành một trong những thương hiệu chính của du lịch đăk lăk
... phê thành sản phẩm du lịch Đăk Lăk - Đề xuất hướng xây dựng sản phẩm du lịch phê đặc trưng cho Đăk Lăk - Đề xuất hướng phát triển thương hiệu sản phẩm phê thành thương hiệu du lịch Đăk ... phẩm du lịch gắn với tìm hiểu phê Đăk Lăk Chương Đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch phê thành thương hiệu du lịch Đăk Lăk 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ... THÀNH THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐĂK LĂK 72 4.1 Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch phê phát triển thương hiệu du lịch Đăk Lăk 72 4.1.1 Khái quát ý tưởng sản phẩm du lịch phê...
 • 126
 • 93
 • 1

Bài giảng nghiên cứu tính khả thi của du lịch sinh thái NGƯT, TS nguyễn văn hóa

Bài giảng nghiên cứu tính khả thi của du lịch sinh thái  NGƯT, TS nguyễn văn hóa
... Du lịch sinh thái 2.2.1.1 Du lịch sinh thái Du Du lịch lịch sinh sinh thái thái Bảo vệ Tài nguyên thi n nhiên Sinh kế cộng đồng Nhận thức DLST Phân phối lợi ích Mối quan hệ Nông nghiệp – Du lịch ... nghiệp du lịch 4 TÍNH KHẢ THI CỦA DU LỊCH SINH THÁI TẠI VÙNG HOANG DÃ SREPOK 4.4 Kiến nghị cho Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng 4.4.1 Nhà lều sinh thái dịch vụ hỗ trợ Cộng đồng Nhà lều sinh thái ... phương TÍNH KHẢ THI CỦA DU LỊCH SINH THÁI TẠI VÙNG HOANG DÃ SREPOK 4.3 Nhà lều sinh thái 4.3.1 Mô tả nhà nghỉ Thi t kế: phụ thuộc vào tính khả thi môi trường tài thi t kế lịch trang bị Lều thi t...
 • 88
 • 283
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Hà Nội dành cho khách nước ngoài trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long

Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Hà Nội dành cho khách nước ngoài trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long
... Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long 2.2.Khái quát sản phẩm du lịch Nội Theo khái niệm sản phẩm du lịch Luật Du Lịch Việt Nam Sản phẩm du ... - VH 1004 15 Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long Bước 3: Xây dựng khả vị trí sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch chương trình du lịch hay dịch ... Nội Chƣơng Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho khách nƣớc dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long Sinh viên: Nguyễn Thị Ngân - VH 1004 Xây dựng sản phẩm du lịch đêm Nội dành cho...
 • 110
 • 475
 • 1

Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại công ty Đầu Du lịch Sao Việt

Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại công ty Đầu tư và Du lịch Sao Việt
... tiêu Đối ng khách Khách du lịch tuý Khu vực thị trường Hà Nội Tỉnh xx Công ty du lịch làm trung gian xx 2.6.3 Phân tích hội sản phẩm bán buôn Sao Việt • Thứ nhất, bán buôn sản phẩm du lịch không ... tiêu: Như nói chương 1, đối ng sản phẩm bán buôn khách du lịch túy công ty du lịch có vai trò đại lý phân phối Sao Việt Công ty du lịch khách hàng trực tiếp Sao Việt người tiêu dùng cuối Dưới ... Sao Việt trở thành công ty du lịch bán buôn Nghĩa là, sản phẩm Sao Việt bán với số lượng lớn mức giá rẻ cho đối tác công ty du lịch 2.6.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: Như nói chương 1, đối ng...
 • 26
 • 202
 • 0

Đề xuất giải pháp để xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại Công ty TNHH Đầu Du lịch Sao Việt

Đề xuất giải pháp để xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Sao Việt
... Quyết định sản phẩm  Thứ nhất, xây dựng danh mục sản phẩm bán buôn với sản phẩm đủ điều kiện sản phẩm bán buôn - Sản phẩm danh mục bán buôn phải thỏa mãn điều kiện sản phẩm du lịch bán buôn trình ... nữa, sản phẩm bán buôn sản phẩm Sao Việt cốt lõi sản phẩm cũ khác hình thức phân phối thị trường  Kế hoạch xây dựng sản phẩm bán buôn Sao Việt thị trường tỉnh lẻ có nghĩa công ty bán sản phẩm ... vụ (1) Mua, bán dịch vụ Khách du lịch PHẦN KẾT LUẬN Sau thời gian nỗ lực cố gắng, chuyên đề thực tập với nội dung Xây dựng sản phẩm du lịch bán buôn Công ty TNHH Đầu Du lịch Sao Việt hoàn...
 • 13
 • 255
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc
... VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc Chương DU LỊCH LÀNG NGHỀ 1.1 Làng nghề làng nghề truyền thống 1.1.1 Làng nghề Theo tiến sĩ Phạm Côn Sơn cuốn: “ Làng nghề ... ngành du lịch Vĩnh Phúc em chọn đề tài khoá luận tôt Sinh viên: Nguyễn Thanh Huyền - Lớp: VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc nghiệp xây dựng sản phẩm du ... Huyền - Lớp: VH903 Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc Còn luật du lịch Việt Nam, định nghĩa du lịch văn hoá sau: “ Du lịch văn hoá loại hình du lịch dựa vào sắc...
 • 86
 • 419
 • 1

hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch

hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch
... xây dựng sản phẩm du lịch Giai đoạn nhằm xây dựng mục tiêu cụ thể du lịch tầm nhìn sản phẩm du lịch 3.2 Thiết kế sản phẩm du lịch: a Phát triển sản phẩm: Dựa vào mạnh để phát triển sản phẩm du ... triển sản phẩm du lịch (Phụ lục II) Bước Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch: 3.1 Xác định tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch: Giai đoạn hình thành tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch ... du lịch thi - Xác định điểm thu hút du lịch cụ thể - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe doạ Xác định tầm nhìn mục tiêu sản phẩm du lịch Thiết kế sản phẩm du lịch: Xây dựng - Xây dựng sản phẩm: ...
 • 23
 • 3,057
 • 8

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ
... đầu t xây dựng Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng Phòng Quản lý Di tích Bảo t ng Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... doanh thu d ch v du l ch 74 DANH M C BI U Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 31 S ủ 1.2 K t c u s n ph m du l ch t i Di tớch n Hựng ... tri n du l ch m t s Khu du l ch c a Vi t Nam Khu du l ch Yờn T - Qu ng Ninh: Khu du l ch Yờn T l trung tõm Ph t giỏo c a Vi t Nam, ni ủõy tr thnh ủi m du l ch tõm linh h p d n ủ i v i khỏch du l...
 • 137
 • 517
 • 1

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 79 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Nam Định 79 3.2 Định hƣớng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định 80 ... tài nghiên cứu, học nước quốc tế phát triển du lịch văn hóa - Phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa, thực trạng hoạt động du lịch văn hóa phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh ... số nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam, du lịch văn hóa Nam Định, luận văn tập trung hướng tới đối tượng tài nguyên du lịch văn hóa làm sở cho việc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa...
 • 125
 • 618
 • 0

Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ khách quốc tế đến Hà Nội

Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ khách quốc tế đến Hà Nội
... Việt Nam từ tháng đến tháng mùa du lịch nội địa Hầu hết 10 quan, xí nghiệp tổ chức cho cán công nhân viên du lịch lần Còn khách quốc tế vào Việt Nam ng-ợc lại, từ tháng 10 năm đến tháng năm sau ... thoả mãn chung khách hàng Ph-ơng pháp bao gồm b-ớc nh- sau: 25 Xác định thị tr-ờng khách Phân loại dịch vụ du lịch Xây dựng phiếu điều tra Lập thang điểm Xây dựng mức chất l-ợng dịch vụ t-ơng ứng ... l-ợng khách th-ờng tập trung đến vào mùa hè, có lúc tải, nh-ng lại khách vào mùa lại Điều dẫn đến lãng phí sở vật chất giảm lợi nhuận đơn vị kinh danh SPDL Thị tr-ờng khách khác tạo nên mùa vụ khác...
 • 119
 • 171
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc bộ

Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc bộ
... phuc vu du khàch Là mot loai hinh rat mói rat "kén" khàch nén khòng phài bàt ky làng nghé don duoc khàch du lich, tra thành làng nghé du lich _ Làng nghé du lich làng nghé ò nòng thòn ( duoc co ... khàch du lich 61 2.3 Nhung yéu tó de làng nghé dirpc chon san pham du lich làng nghé 68 2.3.1 Co sokhoa hoc de kién tao làng nghé du lich a vùng DLBB 68 2.3.2 Muc tiéu cùa viec kién tao du lich làng ... nhau, còng tàc xày dung san phàm du lich làng nghé vàn dién cham, chua tuong xiing vói tiém nàng vón co cùa làng nghé Do vay vàn de xày dung san phàm du lich làng nghé o vùng du lich Bàc Bó càn...
 • 102
 • 188
 • 0

Xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch là người Nhật Bản của công ty TNHH truyền thông và du lịch Á-Châu

Xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch là người Nhật Bản của công ty TNHH truyền thông và du lịch Á-Châu
... LỊCH Á-CHÂU 2.1 Sản phẩm du lịch nông thôn thị trường khách du lịch Nhật Bản 2.1.1 Sản phẩm du lịch nông thôn 2.1.1.1 Khái niệm du lịch nông thôn • Nguồn gốc du lịch nông thôn Du lịch nông thôn ... Du lịch 50A Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh CHƯƠNG II: THIẾT KẾ SẢN PHẨM DU LỊCH NÔNG THÔN CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH LÀ NGƯỜI NHẬT BẢN TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH ... tiến thị trường Nội dung bao gồm hai chương: Chương I: Giới thiệu công ty TNHH truyền thông du lịch Á-Châu Chương II: Thiết kế sản phẩm du lịch nông thôn cho thị trường khách du lịch người Nhật Bản...
 • 55
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sản phẩm du lịch khai thác từ tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thểnghiên cứu phát triển sản phẩm du lịchxây dựng sản phẩm du lịchxây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch vĩnh phúcxây dựng sản phẩm du lịch đặc thùquy trình xây dựng sản phẩm du lịchxây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thùvề sản phẩm và xây dựng sản phẩm du lịch biên mậugiải pháp về xây dựng sản phẩm du lịch biên mậuxây dựng sản phẩm du lịch biển đặc trưngvấn đề sản phẩm du lịch lễ hội và việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thùsản phẩm du lịch đà nẵngnghiên cứu xậy dưng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm vilisnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ