Công tác chọn điểm và đo nối khống chế ảnh bằng công nghệ GPS

đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp bằng công nghệ gps

đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp bằng công nghệ gps
... Những vấn đề điểm khống chế ngoại nghiệp công nghệ dùng để đo nối Chơng II : Công nghệ GPS công tác đo nối điểm khống chế ngoại nghiệp Chơng III: Thực nghiệm đo nối khống chế ảnh khu đo Bến Tre Kết ... pháp đo ảnh lập thể Đo vẽ ảnh giải tích Đo vẽ ảnh số Hình 1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng quát phơng pháp đo ảnh I.2 Vị trí nhiệm vụ công tác đo nối khống chế ảnh công tác đo ảnh Trong công ... điểm suất công việc I.4.1 Đo nối khống chế ảnh công nghệ GPS Hiện công nghệ GPS đợc ứng dụng rộng rãi, dùng máy thu GPS đặt điểm Nhà nớc đo nối để xác định toạ độ điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp...
 • 63
 • 277
 • 0

Đề tài “ Đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp bằng công nghệ GPS” pptx

Đề tài “ Đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp bằng công nghệ GPS” pptx
... Những vấn đề điểm khống chế ngoại nghiệp công nghệ dùng để đo nối Chương II : Công nghệ GPS công tác đo nối điểm khống chế ngoại nghiệp Chương III: Thực nghiệm đo nối khống chế ảnh khu đo Bến Tre ... đo nối khống chế ảnh công nghệ GPS Khối ảnh Để tiến hành đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp trước hết ta phải có tư liệu ảnh ảnh hàng không, từ ảnh tạo thành khối ảnh sau chọn điểm khống chế ảnh ... ảnh công tác đo ảnh I.3 Các yêu cầu điểm khống chế ảnh I.4 Các phương pháp đo nối khống chế ảnh Chương II: Công nghệ GPS công tác đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp...
 • 64
 • 277
 • 0

Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội biện phát khống chế.

Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hô hấp ở lợn nái sinh sản tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,Hà Nội và biện phát khống chế.
... ĐÔNG Tên đề tài: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ HỘI CHỨNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÌNH MINH, XÃ PHÙ LƯU TẾ, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ KHÓA ... công tác phòng bệnh trị bệnh Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hấp lợn nái sinh sản công ty cổ phần phát triển Bình Minh ,xã Phù ... công ty cổ phần phát triển Bình Minh, với hướng dẫn tận tình thầy giáo, kỹ thuật trại tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số đặc điểm dịch tể hội chứng bệnh đường hấp lợn nái sinh sản công ty...
 • 81
 • 203
 • 1

Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng bệnh tiêu chảy ở lợn con theo mẹ nuôi tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội biện pháp khống chế.

Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng bệnh tiêu chảy ở lợn con theo mẹ nuôi tại công ty cổ phần phát triển Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và biện pháp khống chế.
... TRUNG ĐỨC Tên đề tài: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỘI CHỨNG BỆNH TIÊU CHẢY LỢN CON THEO MẸ NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ KHÓA LUẬN TỐT ... giả nước, tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ nuôi công ty cổ phần phát triển Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Nội biện pháp khống chế” 2.2 Tổng ... sở thực tập, em tiến hành thực tập tốt nghiệp địa bàn huyện với đề tài: "Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ nuôi công ty cổ phần phát triển Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà...
 • 69
 • 152
 • 0

công tác chọn giống nhân giống

công tác chọn giống và nhân giống
... DNA ngoại lai phải đến nhân tế bào để hợp vào genome Số phận DNA ngoại lai không giống phụ thuộc vào việc xâm nhập vào tế bào chất vào nhân cách trực tiếp DNA biến nạp vào tế bào nuôi cấy nói ... chuyển vào, đoạn trùng lặp hợp vào thường chứa số kích thước tối ưu để hợp vào genome vào khoảng 100kb 7 Hình 1: Các chế hợp vị trí ngẫu nhiên DNA ngoại lai tiêm vào nhân tế bào DNA tiêm vào cắt ... vòng tiêm vào nhân hợp với tần số thấp nhiều so với DNA thẳng Vì nguy DNA ngoại lai giống chúng chuyển vào tế bào chất vi tiêm (microinjection), chuyển nhiễm (transfection) với tác nhân hóa học...
 • 9
 • 469
 • 4

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1
... 2 Mở đầu Mục đích công tác chọn giống nhân giống cải tiến tiềm di truyền trồng, vật nuôi nhằm nâng cao suất, hiệu sản xuất nông nghiệp Trong công tác cải tạo giống cổ truyền chủ yếu sử ... độc lập xen vào vị trí nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể khác (Hình 1. 2) Với tiến kỹ thuật di truyền transposonđã sửa đổi, thiết kế thành công cụ di truyền với mục đích đặc biệt 15 Hình 1. 2: Cấu trúc ... độc, hai vùng phân tán Ri-plasmid chuyển vào genome thực vật (Huffman, 19 84; De Paolis, 19 85) Các vùng có tên TL (T-left T-DN A) TR (T-right T-DN A) TR T-DN A chứa gen sản xuất opine (mannopine...
 • 57
 • 769
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2
... khoảng 1 0-1 2 giờ) bơm trực tiếp dung dịch gen vào, lắp kim tiêm kim giữ vào máy vi thao tác, chuyển trứng tiền nhân vào đĩa 66 petri có chứa môi trường đặt kính hiển vi, giữ trứng tiền nhân vào đầu ... suất để gen chuyển xen vào vị trí DNA vật chủ mà cho phép biểu thấp Hiệu vi tiêm không cao (Bảng 2. 1) Bảng 2. 1: Hiệu vi tiêm số loài động vật (Hammer cộng sự, 1985) Loài động vật Số lượng trứng vi ... đặc tính di truyền Hình 2. 22: Chuyển gen súng bắn gen Phương pháp có ưu điểm thao tác dễ dàng, chuyển gen vào nhiều loại tế bào mô, tế bào biến nạp có tỉ lệ sống sót cao, cho phép đưa gen vào tế...
 • 37
 • 600
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3
... (Hỡnh 3. 10 v bng 3. 2) 108 Bng 3. 2: S bn ca phõn t DNA mu to thnh qua cỏc chu k ca phn ng PCR Chu k S bn 10 15 20 25 30 n 21=2 22=4 24=16 210=1.024 215 =32 .768 220=1.048.576 225 =33 .554. 432 230 =1.0 73. 741.824 ... chu nhit khỏc Enzyme Taq-polymerase Vent-polymerase Pfu- polymerase rTth Hiu sut tng i (Relative efficiency) 88 70 60 Khụng xỏc nh Tn s li (Error rate) 2x1 0-4 4x1 0-5 7x1 0-7 Khụng xỏc nh Tn s m ... cú th in di mt lng ln RNA tng s hoc mRNA trờn gel III Western blot Western blot l phng phỏp cú nhy cao da trờn tớnh c hiu ca khỏng th phỏt hin protein ó c in di trờn gel SDS-PAGE (sodium dodecyl...
 • 17
 • 471
 • 0

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4
... 1,5ml - 1,5l 200 - 40 0l 200 - 40 0l 600 - 800l 8000l 3-6 7-8 15 - 16 16 -1 8 16 -1 8 30 - 33 Cho n rt nhiu protein dc phm quý ó v ang c nghiờn cu sn xut qua tuyn sa ca ng vt (Bng 4. 2) nh: - 1- antitripsin ... methallothionein-human growth hormone), mMT-bGH (mouse methallothionein-bovin growth hormone), mMT-pGH (mouse methallothionein-porcine growth hormone), PRL-bGH (prolactin-bovin growth hormone), Alb-hGRF ... dựng chuyn vo ln (mMT-hGH, mMT-bGH, PRL-bGH , mMT-hGRF), ngi ta cũn s dng cỏc gen sMT-sGH 5(sheep methallothionein-sheep growth hormone 5), sMT-sGH 9(sheep methallothionein-sheep growth hormone...
 • 62
 • 609
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 5

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 5
... để biến nạp - Biến nạp vào E coli - Tách chiết DNA plasmid 154 - Biến nạp vào mô tế bào thực vật phương pháp khác kể - Chọn lọc thể biến nạp môi trường chọn lọc - Tái sinh biến nạp - Phân tích ... 147 - Tăng sản lượng - Giảm chi phí sản xuất - Tăng lợi nhuận nông nghiệp - Cải thiện môi trường Những chuyển gen “thế hệ thứ nhất” giúp giảm chi phí sản xuất Ngày nay, nhà khoa ... thu hồi thành công biến nạp gen Cây cải dầu Cây cải dầu biến đổi gen với mục đích cải thiện chất lượng dinh dưỡng, đặc biệt hàm lượng chất béo hòa tan loại Cây cải dầu đựơc trồng chủ yếu vùng...
 • 29
 • 467
 • 1

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mở đầu

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mở đầu
... vật khác nhau: động vật, thực vật, vi sinh vật người Ví dụ: gen người đưa vào chuột vật nuôi khác lợn, bò, cừu, chim II Mục đích chuyển gen Nói chung, mục đích chuyển gen thêm thông tin di truyền ... thuốc di t cỏ Triển vọng công nghệ chuyển gen lớn, cho phép tạo giống vật nuôi, trồng mang đặc tính di truyền hoàn toàn mới, có lợi cho người mà chọn giống thông thường phải trông chờ vào đột ... động vật Logic xác hơn, GMO đề cập tới tất thể sống biến đổi di truyền, bao gồm vi sinh vật Thuật ngữ GMP (genetically modified plant)-thực vật biến đổi gen GMA (genetically modified animal )- động...
 • 9
 • 468
 • 0

Mục đích của công tác chọn giống nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mục lục

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mục lục
... cytomegalovirus CMV-IEP cytomegalovirus immediate early promoter Cys cystein dATP 2’-deoxyadenosine 5’-triphosphate dCTP 2’-deoxycytidine 5’-triphosphate dGTP 2’-deoxyguanosine 5’-triphosphate dTTP 2’-deoxythymidine ... Ứng dụng động vật chuyển gen 168 v Trong nghiên cứu 168 Trong nông nghiệp công nghiệp thực phẩm 169 Trong y học 169 Trong công nghiệp 170 V Một vài vấn đề nhận thức xung quanh động vật chuyển gen ... động vật 114 Tạo sở vật liệu biến nạp gen 116 Chuyển gen vào động vật 118 Nuôi cấy phôi ống nghiệm (đối với động vật bậc cao) 118 Kiểm tra động vật sinh từ phôi chuyển gen 119 Tạo nguồn động vật...
 • 10
 • 435
 • 0

Công nghệ GPS động khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam

Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam
... dụng áp dụng rộng Việt Nam công nghệ đo GPS động Trong phạm vi đề tài đề cập đến loại hình đo GPS động có độ xác cao, có khả áp dụng cho công tác đo đạc chi tiết đồ tỷ lệ lớn đo GPS động sử dụng ... đề tài Công nghệ GPS động khả ứng dụng đo công tác vẽ đồ tỷ lệ lớn Việt Nam Tính cấp thiết đề tài Hệ thống định vị GPS đ-ợc công nhận sử dụng rộng rãi nh- công nghệ tin cậy, hiệu trắc địa đồ tính ... liệu GPS 42 Ch-ơng Nguyên lý đo GPS động Công nghệ GPS mang lại hiệu to lớn công tác đo đạc với nhiều kỹ thuật đo GPS khác phạm vi toàn giới Việt Nam, công nghệ GPS đ-ợc áp dụng đến trở thành công...
 • 91
 • 853
 • 2

Chọn màu sắc đồ nội thất xinh cho nhà trắng doc

Chọn màu sắc và đồ nội thất xinh cho nhà trắng doc
... hướng sơn nhà màu trắng thực “bùng nổ” Màu trắng tượng trưng cho tinh tế, sáng, khiết Hầu hết loại nhà từ biệt thự đồ sộ, nhà phố cao tầng hộ chung cư sử dụng màu trắng Ưu điểm lớn màu trắng nới ... Màu sắc nhà đồ nội thất làm bạn tốn thời gian tìm hiểu chọn lựa Thậm chí, bạn cảm nhận bị mắc mớ tơ vò dung hòa sở thích thân hợp lý cách thiết kế, trang trí nội thất Năm 2013, xu hướng sơn nhà ... muốt”, bạn không tránh khỏi băn khoăn làm cách để nhà bạn trở nên bật? Bí nằm cách chọn lựa màu sắc cho đồ nội thất cách trí thật khoa học ...
 • 11
 • 186
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Phương án kinh tế kỹ thuật xây dựng lưới khống chế cơ sở bằng công nghệ GPS cho khu đô thị tại xã Vân Canh Hoài Đức Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp: Phương án kinh tế kỹ thuật xây dựng lưới khống chế cơ sở bằng công nghệ GPS cho khu đô thị tại xã Vân Canh Hoài Đức Hà Nội
... quan ụ th mi Võn Canh SV: NGUYN HNG HI 26 LP: TRC A A- K50 đồ áN TốT NGHIệP TRờng đại học mỏ - địa chât - To qu t xõy dng ụ th phc v tng trng kinh t khu vc, ỏp ng nhu cu nh cho khu vc ca ngừ th ... K50 đồ áN TốT NGHIệP TRờng đại học mỏ - địa chât TI LIU THAM KHO 49 SV: NGUYN HNG HI LP: TRC A A- K50 đồ áN TốT NGHIệP TRờng đại học mỏ - địa chât CHNG I: KHI QUT V CễNG NGH GPS ... vic, d toỏn kinh phớ, a phng ỏn tt nht cho t chc thi cụng v an ton lao ng II.2 c im, tỡnh hỡnh khu o c im t nhiờn V trớ khu o Khu ụ th nm ti xó Võn Canh, huyn Hoi c, thnh ph H Ni a hỡnh Khu o v l...
 • 49
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đo lối khống chế ảnh ngoại nghiệpđo lưới khống chế mặt bằngđo lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2tọa độ của điểm và vecto trong không gianđịa điểm và độ sâu chôn ốngnhiệt độ và độ ẩm không khí nơi trồng cây hoàng lanviec dam bao xac dinh do cao chuan bang cong nghe gps phuc vu cac yeu cau cua cong tac do dac va ban donguyên tắc quan điểm và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong quá trình đô thị hóahơi nước và độ ẩm không khílưới khống chế mặt bằng và độ caomáy đo nhiệt độ và độ ẩm không khíđồ án khống chế thi côngứng dụng công nghệ gps xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện thanh sơn tỉnh phú thọkết hợp công nghệ gps và toàn đạc điện tử trong công tác trắc địa phục vụ xây dựngđộ co giãn và độ nổi của thuế tax elasticity amp tax buoyancyĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuphương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu