Động học của quá trình sấy tầng sôi

Động học của quá trình sấy tầng sôi

Động học của quá trình sấy tầng sôi
... cứu động học trình sấy tầng sôi 18 Nhiệt độ VL sấy I II III Thời gian sấy Độ ẩm vật liệu sấy I II III Thời gian sấy Tốc độ sấy Thời gian sấy Hình I.5: Mô tả giai đoạn sấy Nghiên cứu động học trình ... cho trình sấy yêu cầu thực tế Trong đồ án điều kiện nghiên cứu có nhiều hạn chế nên em xin trình bày Động học trình sấy tầng sôi Phần Tổng quan I.Thủy động lực học trình tầng sôi Nghiên cứu động ... cứu động học trình sấy tầng sôi 36 áp dụng vào tính toán dựa đặc điểm lớp hạt có tính chất khác với lớp hạt nghiên cứu II.Kết thực nghiệm trình sấy Mục đích nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi...
 • 62
 • 1,417
 • 6

Nghiên Cứu Động Học Của Quá Trình Sấy Tầng Sôi

Nghiên Cứu Động Học Của Quá Trình Sấy Tầng Sôi
... nghiên cứu có nhiều hạn chế nên em xin trình bày Động học trình sấy tầng sôi Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Phần Tổng quan I.Thủy động lực học trình tầng sôi 1.Cơ ... chiều cao lớp hạt sôi , m Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 18 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Phần Phơng pháp nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi ,tìm hiểu ... lợng gió trở lực lớp hạt ) -Ghi số liệu *Nghiên cứu chế độ sấy hạt : Nghiên cứu động học trình sấy tầng sôi 23 Đinh Tiến Hải QT - TB K45 Quá trình sấy tầng sôi có khả cấp nhiệt mạnh lớp hạt đợc...
 • 52
 • 191
 • 0

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải
... thành: Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện yếm khí Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện hiếu khí Quá trình ... 27 Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Thực nghiệm cho thấy, tính chất vật lý, sinh học trình lên men xử nớc thải đợc cho bảng II.3 dới đây: Các nghiên ... trình sinh học diễn phức tạp & phụ thuộc nhiều yếu tố Để nghiên cứu động học trình tạo màng thiết bị lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải, ta không tìm hiểu thuyết màng thuyết màng lọc: ...
 • 62
 • 543
 • 3

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC
... t1/2) Sự hấp thu thuốc phụ thu c vào yếu tố nào? Phân tích, so sánh đặc điểm đường hấp thu thuốc: đường tiêu hóa, đường tiêm, đường hô hấp đường qua da, niêm mạc Trình bày vận chuyển thu c vào thần ... lâm Sinh khả dụng thu c gì? ý nghĩa Trình bày thể tích phân phối (Vd) ý nghĩa lâm sàng? Sự gắn thu c vào protein huyết tương ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công thức) chuyển hóa thu c pha ... thức) chuyển hóa thu c pha I, kết ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công t hức) chuyển hóa thu c pha II, kết ý nghĩa? Trình bày cách thải trừ thu c qua thận, qua gan, qua sữa ý nghĩa lâm sàng 10...
 • 23
 • 1,089
 • 1

Nghiên cứu cấu trúc và một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu cấu trúc và một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán
... tính đặc trưng nhiệt động động học trình phân li cluster bạc Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn dãy cluster bạc khiết phân tán môi trường khí Agn (n = – 8) Các đặc trưng cấu trúc ... phân li, lượng hoạt động hóa, … chưa rõ cần nghiên cứu Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài để nghiên cứu : Nghiên cứu cấu trúc số đặc trưng động học trình phân li CLUSTER Bạc Agn (n=2-8) phương ... hóa học phương pháp toán học kết hợp với định luật vật lý để nghiên cứu vấn đề hóa học Hiện nhóm nghiên cứu hóa học tính toán tập trung vào giải vấn đề hóa học với phương pháp tính toán hóa lượng...
 • 84
 • 383
 • 4

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonit.

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonit.
... nghiệm với đề tài "Nghiên cứu động học trình hấp phụ số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan montmorillonit" Đồ án chia thành chương sau: Chương Tổng quan Chương ... phương pháp nghiên cứu Chương Kết thảo luận Mục tiêu đề tài Xây dựng mô hình động học, nhiệt động học trình hấp phụ số ion kim loại nặng (Cu2+, Cd 2+) từ vật liệu tổng hợp từ nguồn chitosan montmorillonit ... gọi chất bị hấp phụ Hấp phụ trình thuận nghịch Khi tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp trình hấp phụ đạt cân Người ta phân làm hai loại hấp phụ: hấp phụ vật hấp phụ hóa học b Hấp phụ vật lý [7] Các...
 • 79
 • 596
 • 1

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa :Tiểu luận Môn Học ĂN MÒN, CHỐNG ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BiẾN DẦU KHÍ

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa :Tiểu luận Môn Học ĂN MÒN, CHỐNG ĂN MÒN TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BiẾN DẦU KHÍ
... Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Giản đồ E-pH ứng dụng: giản đồ bền nước, giản đồ E-pH sắt, nhôm, kẽm • Các khái niệm ăn mòn • Các trình phân cực oxy, hydro Cơ chế trình ăn mòn điện hóa Ăn mòn ... dòng điện Quá trình ăn mòn điện hoá xảy tương tự hoạt động pin điện bị khép kín mạch Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Vùng anot xảy trình oxi hoá tức kim loại bị hoà tan: Ion kim loại bề mặt điện ... chậm khống chế động học toàn trình Trong điện hoá trình ăn mòn điện hoá, động học trình thường khống chế hai giai đoạn chậm nhất: – Sự trao đổi electron phần tử tích điện bề mặt điện cực xảy...
 • 36
 • 924
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN
... tổng hợp vật liệu than hoạt tính, sử dụng than hoạt tính chất hấp phụ, chất mang xúc tác cho trình oxi hóa hợp chất BTX như… Trong nước, than hoạt tính bắt đầu nghiên cứu viện Hóa học Quân từ ... suất chuyển hóa xylen kỹ thuật oxi hóa bề mặt cao 3.2.2 Động học phản ứng oxi hóa xúc tác bề mặt Theo hiểu biết chúng tôi, việc nghiên cứu động học phản ứng oxi hóa xúc tác bề mặt vật liệu hấp phụ-xúc ... Phụ thuộc vào tác nhân hoạt hóa, người ta phân chia trình hoạt hóa thành loại: + Hoạt hóa hóa học: tác nhân hoạt hóa thường chất ZnCl 2, H3PO4,HCl, NaOH, KOH Hoạt hóa hóa học thường được sử dụng...
 • 51
 • 267
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA XYLEN TRÊN VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TẨM OXIT COBAN
... duung nghiên cứu sau: - Đánh giá tính chất lý hóa than hoạt tính tẩm coban oxit - Nghiên cứu khả xử lý xylen theo kỹ thuật oxi hóa xúc tác bề mặt với chất oxi hóa oxi không khí - Bước đầu khảo ... hoạt tính Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp vật liệu than hoạt tính, sử dụng than hoạt tính chất hấp phụ, chất mang xúc tác cho trình oxi hóa hợp chất hữu dễ bay Trong nước, than ... mặt than b Hóa học bề mặt than hoạt tính Ngoài thành phần cacbon, than hoạt tính chứa lượng nhỏ nguyên tố khác S, O, N, kim loại tồn dạng oxit (tro) Các oxit chủ yếu hình thành trình than hóa hoạt...
 • 54
 • 338
 • 0

thuyết trình quá trình thiết bị 2 quá trình sấy tầng sôi

thuyết trình quá trình thiết bị 2  quá trình sấy tầng sôi
... loại KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM động phân loại Thiết bị sấy tầng sôi bậc Thiết bị sấy tầng sôi hai phòng sấy Thiết bị sấy tầng sôi nhiều bậc KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Ưu nhược ... điểm: Sấy vật liệu có độ ẩm lớn,cục to,dễ vỡ vụn Tổn thất thủy lực lớn Thiết bị bị ăn mòn nhanh KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Sơ đồ nguyên lý thiết bị sấy tầng sôi (1) Quạt gió, (2) .buồng ... chuyển 4.5 ,thiết bị gia nhiệt KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tính toán thiết bị sấy tầng sôi Tính toán thiết bị sấy tầng sôi KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Cân vật chất Năng xuất tách ẩm...
 • 23
 • 248
 • 3

LÊN MEN BỀ SÂU- ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIÁN ĐOẠN

LÊN MEN BỀ SÂU- ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIÁN ĐOẠN
... phẩm chính:  Lên men etilic  Lên men lactic  Lên men propionic  Lên men formic  Lên men butiric lên men axeton-butanol  Lên men metan  Lên men axetat  Lên men xenlulozo LÊN MEN BỀ SÂU TRONG ... phẩm ta có loại lên men: Gián đoạn  Liên tục  Bán liên tục Dựa vào thành phần đồng môi trường ta có loại lên men: Bề mặt (nổi)  Bề sâu (chìm)  Bán rắn PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH LÊN MEN Dựa vào ... khí liên tục LÊN MEN GIÁN ĐOẠN VSV sinh trưởng đến chừng thành phần chủ yếu môi trường dinh dưỡng bị giới hạn ĐẶC ĐIỂM Sản phẩm trình lên men tích lũy lấy trình lên men kết thúc Là trình nuôi cấy...
 • 53
 • 844
 • 7

ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ

ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ
... Methanothrix) giai đoạn sau trình xử Những kết thu có ý nghĩa, cho thấy khả kiểm soát trình xử lý, triển vọng áp dụng công nghệ lên men kỵ khí nhiệt độ cao vào xử bùn cặn rác hữu cơ, vấn đề nan giải ... tố thị để theo dõi trình vận hành bể KẾT LUẬN Lên men kỵ khí nhiệt độ cao thử nghiệm thành công bể phản ứng 1000 lít hỗn hợp bùn bể tự hoại rác thải hữu nghiền nhỏ (theo tỷ lệ thể tích 1:1), với ... trường hợp nước bổ sung thêm vào hỗn hợp để đạt độ ẩm 97% Từ bể phối trộn, hỗn hợp bùn rác bơm vào bể phản ứng, bể kỵ khí, có cánh khuấy hệ thống gia nhiệt, ổn định nhiệt độ 55oC (±0,5oC) Chế độ...
 • 16
 • 222
 • 0

Động học của quá trình tạo BIOGAS và quần thể METHANOGEN trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ

Động học của quá trình tạo BIOGAS và quần thể METHANOGEN trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ
... Methanothrix) giai đoạn sau trình xử Những kết thu có ý nghĩa, cho thấy khả kiểm soát trình xử lý, triển vọng áp dụng công nghệ lên men kỵ khí nhiệt độ cao vào xử bùn cặn rác hữu cơ, vấn đề nan giải ... tố thị để theo dõi trình vận hành bể KẾT LUẬN Lên men kỵ khí nhiệt độ cao thử nghiệm thành công bể phản ứng 1000 lít hỗn hợp bùn bể tự hoại rác thải hữu nghiền nhỏ (theo tỷ lệ thể tích 1:1), với ... trường hợp nước bổ sung thêm vào hỗn hợp để đạt độ ẩm 97% Từ bể phối trộn, hỗn hợp bùn rác bơm vào bể phản ứng, bể kỵ khí, có cánh khuấy hệ thống gia nhiệt, ổn định nhiệt độ 55oC (±0,5oC) Chế độ...
 • 16
 • 361
 • 0

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa

Động học của quá trình ăn mòn điện hóa
... chế trình ăn mòn điện hóa • Giản đồ E-pH ứng dụng: giản đồ bền nước, giản đồ E-pH sắt, nhôm, kẽm • Các khái niệm ăn mòn • Các trình phân cực oxy, hydro Cơ chế trình ăn mòn điện hóa Ăn mòn điện ... dòng điện Quá trình ăn mòn điện hoá xảy tương tự hoạt động pin điện bị khép kín mạch Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Vùng anot xảy trình oxi hoá tức kim loại bị hoà tan: Ion kim loại bề mặt điện ... ăn mòn kim loại kèm theo giải phóng hiđro  Nếu môi trường ăn mòn có mặt ion H+ oxi xảy phản ứng tiêu thụ oxi Cơ chế trình ăn mòn điện hóa • Phản ứng điện hoá xảy mặt giới hạn pha trình ăn mòn...
 • 36
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonitđộng học của quá trình tiêu diệt vi sinh vật bằng nhiệtđộng học của quá trình lọc nhanhđộng học của qúa trình cracking xúc tác 1 1154 18 các hệ số động học của quá trình bùn hoạt tínhxác định phương trình động học của quá trình phyk sinh mêtanphương trình động học của quá trình phân hủy yếm khí sinh mêtandong hoc cua qua trinhđộng học của quá trình kết tinh đườngđể tính toán được động học của quá trình cần phải chú ý đến các yếu tốtĩnh lực học của quá trình sấyđộng học của quá trình cracking xúc tácđộng học của quá trình hình thành pvcphần ii đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động và giáo dục thể chấtcơ sở khoa học của quá trình lạnh đôngCataloge dung cu co khiĐiểm đông đặc: Freezing pointĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốSản xuất nhiên liệu sạchThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảCấu hình DNS trên linuxkế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakePhương pháp phổ hấp thụ phân tửLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍCấu hình web server trên windowsTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh