Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 1,015
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 1,117
 • 10

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 1,007
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010
... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Liên Xô nước XHCN Đông Âu lam vào khủng hoảng - Trung Quốc tiến hành cải cách * Tình hình nước: - Trải qua 10 năm thực hai kế hoạch năm xây ... phóng miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, so sánh lực lượng ... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Tại vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị khắp nơi có phong trào quần chúng dậy chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” Đến đầu năm 1971,...
 • 23
 • 572
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... cán công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trang15 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 động viên sức sáng tạo người lao động; thực chế độ tiền lương, tiền công ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất...
 • 23
 • 991
 • 19

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 508
 • 20

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
... nối mạng để tạo thành mạng lớn Bridge sử dụng phổ biến để làm cầu nối hai mạng Ethernet Bridge quan sát gói tin (packet) mạng Khi thấy gói tin từ máy tính thuộc mạng chuyển tới máy tính mạng ... IP công cộng cho máy (client) với IP riêng Khi máy thực kết nối gửi liệu tới máy tính internet, liệu gởi tới NAT, sau NAT thay địa IP gốc máy gửi gói liệu với địa IP NAT Máy tính từ xa máy tính ... gói tin tới mạng đích Ưu điểm Bridge hoạt động suốt, máy tính thuộc mạng khác gửi thông tin với đơn giản mà không cần biết có “can thi p” Bridge Một Bridge xử lý nhiều lưu thông mạng Novell,...
 • 11
 • 1,010
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 1,925
 • 38

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hệ thống pháp luật

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hệ thống pháp luật
... ngôn ngữ pháp lý hoạt động xây dựng pháp luật 6 .Hệ thống hoá PL: 6.1 Khái niệm: Hệ thống hoá pháp luật: hoạt động nhằm tăng cường tính hệ thống hệ thống pháp luật Ý nghĩa hệ thống hoá pháp luật: ... thành chế định pháp luật, ngành luật thể văn quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành Thành phần hệ thống pháp luật Hệ thống pháp luật: tổng thể quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội thống nhất, phân ... hoàn thi n hệ thống pháp luật vừa phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao ý thức pháp luật Mục đích hệ thống hoá pháp luật: góp phần xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật cân đối, hoàn chỉnh, thống...
 • 27
 • 477
 • 1

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp môn Lý luận Nhà Nước và Pháp luật

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp môn Lý luận Nhà Nước và Pháp luật
... dụng kết luận triết học Mác – Lênin để giải vấn đề tương ứng môn học luận Nhà nước pháp luật - Vận dụng chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta làm sở cho việc giải vấn đề nhà nước pháp luật Việt ... động Nhà nước pháp luật: Nhà nước ban hành bảo đảm cho pháp luật thực sống - Sự tác động pháp luật Nhà nước: quyền lực Nhà nước triển khai có hiệu lực sở pháp luật Đồng thời, Nhà nước phải tôn ... thi t chế trị khác có vai trò định nhà nước Nhà nước với pháp luật 3.4 - Nhà nước ban hành pháp luật quản xã hội pháp luật - Nhà nước hoạt dộng khuôn khổ pháp luật Bản chất nhà nước chủ...
 • 66
 • 7,974
 • 8

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lý luận nhà nước và pháp luật

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lý luận nhà nước và pháp luật
... CÁC KIỂU, HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I Các kiểu, hình thức nhà nước Các kiểu nhà nước luận Mác – Lênin nhà nước pháp luật đưa khái niệm kiểu nhà nước lịch sử: Kiểu nhà nước tổng thể dấu ... chia cắt nhà nước - Nhà nước ban hành pháp luật thực quản bắt buộc công dân Với tư cách người đại diện thức toàn xã hội, nhà nước tổ chức có quyền ban hành pháp luật Pháp luật nhà nước ban ... pháp quan hệ pháp luật, có ba loại kiện: + Sự kiện pháp làm phát sinh quan hệ pháp luật 25 + Sự kiện pháp làm thay đổi quan hệ pháp luật + Sự kiện pháp làm chấm dứt quan hệ pháp luật...
 • 34
 • 6,282
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM 2014
... +8 z − = = = = d': −1 −2 Phần II: MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÊ ÔN TẬP Đề số (Đề thi TNTHPT năm 2012) Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7 điểm) ... - Hết -Đề số Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) 16 LẠI VĂN LONG : ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TÔT NGHỆP NĂM 2014 GIÁO VIÊN: LẠI ... - Hết -Đề số Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) 17 LẠI VĂN LONG : ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TÔT NGHỆP NĂM 2014 GIÁO VIÊN: LẠI...
 • 18
 • 1,387
 • 12

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn văn (Nguyễn Thành Chung)

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn văn (Nguyễn Thành Chung)
... thực “ giấc mơ viết văn -1925, M Solôkhôp lại trở vùng Sông Đông bắt tay vào viết “ Sông Đông êm đềm” -1926,ông in hai tập truyện ngắn: Tryuện sông Đông Thảo nguyên xanh -1939, ông bầu làm viện ... ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VĂN – KHỐI 12 Giáo viên: Nguyễn Thành Chung A VĂN HỌC VIỆT NAM Bài Khái quát VHVN từ cách mạng tháng 8/ 1945 ... chuyên môn cấp độ thấp , sau học xong, thi tiếp học liện thông lên bật đại học Thời gian học kéo dài vững - Chọn nghề chuyên môn , học tốt nghề trở nên người thợ lành nghề nghiệp Đây xu hướng tốt...
 • 42
 • 444
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử
... đợc công nghiệp với hàng trăm xí nghiệp ngành điện khí, luyện kim, hoàn thành điện khí hoá nớc Sản xuất nông nghiệp thoả mãn nhu cầu lơng thực nhân dân - Ba Lan: Năm 1983 sản xuất công nghiệp ... Việt Bắc thu đông năm 1947, Biên giới thu đông năm 1950: bối cảnh lịch sử, âm mu địch, chủ trơng ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa? a Chiến dich Việt Bắc thu - đông 1947 * Hoàn cảnh lịch sử: - Sau ... hoá, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khoa học - kỹ thuật * Tác dụng: - Giúp đỡ, thúc đẩy nớc XHCN phát triển kinh tế, tạo sở vật chất kỹ thuật đẩy mạnh công xây dựng CNXH,...
 • 38
 • 405
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh potx
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 509
 • 7

Xem thêm