Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố khu dự trữ sinh quyển cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ  tp hồ chí minh
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƯ HÂN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ - TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Sinh ... nguồn lợi nơi Từ lí trên, luận văn Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố Khu Dự trữ Sinh Cần Giờ - TP. HCM” thực Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Xác định thành phần loài Khu DTSQ Cần Giờ 2.2 ... 218 Phân họ Bống đá Giống Bống trứng Bống trứng ◙♦ Giống Cá Bống vảy Giống Bống rãnh Bống vàng nhỏ Bống xệ vảy to Giống Bống mít Bống mít Giống Bống ống điếu Bống...
 • 144
 • 268
 • 0

Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây mắm đen khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD

Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây mắm đen ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD
... Tổng quan khu dự trữ sinh rừng ngập mặn 2.1.1 Giới thiệu khu vực dự trữ sinh rừng ngập mặn 2.1.2 Vai Trò khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ 2.2 Một số khái niệm đa dạng sinh học ... quan khu dự trữ sinh rừng ngập mặn 2.1.1 Giới thiệu khu vực dự trữ sinh rừng ngập mặn Khu dự trữ sinh Cần Giờ nằm vùng ven biển vịnh Gềnh Rái cửa sông Đồng Nai với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc ... mẫu mắm đen Hoàn thiện kỹ thuật RAPD cho mắm đen  Đánh giá đa dạng di truyền quần thể mắm đen  Mô tả quan hệ di truyền mẫu mắm đen phần mềm NTSYSpc 1.2.3 Giới hạn đề tài  Đề tài nghiên cứu...
 • 65
 • 475
 • 2

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD
... thiệu Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ 2.1.1 Vai trò khu dự trữ sinh 2.1.2 Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ 2.1.3 Cấu trúc Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ ... CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************* NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY ĐƢỚC ĐÔI (Rhizophora apiculata BLUME. )Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Luận văn kỹ sƣ Chuyên ... Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY ĐƢỚC ĐÔI (Rhizophora apiculatA BLUME.) KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Hội đồng hƣớng dẫn:...
 • 71
 • 673
 • 0

nghiên cứu thành phần loài sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) ngành giun (nematoda) một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) và ngành giun (nematoda) ở một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh
... sinh thái vùng ngập triều Cần Giờ Từ lí tiến hành làm đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) Ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Mục ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh ... Phạm vi nghiên cứu đề tài Các loài Thân mềm thuộc lớp Chân bụng, Hai mảnh vỏ Ngành Giun tròn sống tự phân bố số điểm vùng ngập triều, thuộc huyện Cần Giờ Tp Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Tiến...
 • 97
 • 254
 • 0

Nghiên cứu hình thái giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ MỸ HẠNH NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ... tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Phan Thị Mỹ Hạnh ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ... RNM Cần Giờ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước - Giải phẫu loài thuộc họ Đước làm tiêu để góp phần giáo dục cho học sinh, sinh viên 1.3 Phạm vi nghiên cứu...
 • 109
 • 774
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài ô rô tím (acanthus ilicifoliusl ) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài ô rô tím (acanthus ilicifoliusl ) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ
... Hiền NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI Ô RÔ TÍM (ACANTHUS ILICIFOLIUSL. ) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... người loài thân thảo Vì thế, tiến hành đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái loài Ô tím (AcanthusilicifoliusL .) Khu dự trữ sinh Cần Giờ 2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định số đặc điểm ... Cụm hoa Ô tím có gai (A) không gai (B) 61 T T Hình 3.34 Hoa bổ dọc nhị Ô có gai (A) Ô không gai (B) .62 T T Hình 3.35 Cụm hoa Ô tím (A) thụ phấn nhờ côn trùng Ô tím (B) .62 T T...
 • 122
 • 141
 • 0

Nghiên cứu hình thái giải phẫu lá của một số loài thuộc họ đước (rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ đước (rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ thành phố hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ MỸ HẠNH NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ... tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Phan Thị Mỹ Hạnh ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ... công trình nghiên cứu giải phẫu loài RNM 2.2.1 Những nghiên cứu giới 2.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan hệ sinh thái RNM Cần Giờ 2.3.1 Sơ lược RNM Cần Giờ 2.3.2 Vai trò RNM Cần Giờ NỘI...
 • 10
 • 224
 • 0

Nghiên cứu hình thái lá của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái lá của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
... tài liệu nghiên cứu hình thái loài Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hình thái l loài thuộc họ Bông (Malvaceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh nhằm phân biệt khác loài thông ... 1 72, 694 165,0 52 94,5 82 113 ,28 3 168,3 52 104,584 125 ,23 2 121 ,6 42 61,938 134,6 52 160,0 62 169,9 82 122 ,474 72, 226 145 ,23 6 164,784 86, 924 95,4 92 65,708 145,085 93,976 70 ,21 4 98, 728 155,9 82 69,5 02 146,834 ... CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2. 1 Hình biểu thị tiêu Tra bụp Hình 2. 2 Hình 2. 3 Hình 2. 4 Hình 3.1: Hình thái loài 10 Hình 3 .2: Đồ thị biểu thị mức tỷ lệ L/W loài 12 Hình 3.3 13 Hình 3.4 14 vii DANH SÁCH...
 • 36
 • 378
 • 0

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm của một số loài cây rừng ngập mặn trong khu dự trữ sinh quyền cần giờ

nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm của một số loài cây rừng ngập mặn trong khu dự trữ sinh quyền cần giờ
... CHÍ MINH BÁO CÁO NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm số lồi rừng ngập mặn Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ Chủ nhiệm đề tài : TS Viên Ngọc Nam Cộng ... Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật bảo quản trụ mầm số lồi rừng ngập mặn Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ việc làm cần thiết để góp phần vào cách bảo quản trụ mầm đơn giản, tốn kém, biết thời vụ ... tỉ lệ sống trụ mầm thu hái trồng thời gian năm 10 Tỉ lệ sống phần khác trụ mầm - Theo dõi thời gian nảy mầm - Tỉ lệ sống phần trụ mầm Nghiên cứu phương pháp bảo quản trụ mầm lồi rừng ngập mặn Đước,...
 • 90
 • 226
 • 0

Silde nghiên cứu: CÁC YẾU TỐ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG (STRESS) TRONG CÔNG VIỆC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Silde nghiên cứu: CÁC YẾU TỐ VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG (STRESS) TRONG CÔNG VIỆC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
... TPHCM Thứ hai, nghiên cứu thực thành phố Hồ Chí Minh kết nghiên cứu mang tính địa phương Thứ ba, nghiên cứu đề cập đến kết tác động từ công việc mà chưa xem xét tới yếu tố gây căng thẳng không cho ... cứu: Các công ty có văn phòng TP .Hồ Chí Minh • Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên văn phòng TP Hồ Chí Minh  Stress tình trạng bị kích động, cảm giác lo âu, có căng thẳng thể chất, xảy nhu cầu đòi ... góc độ stress Đưa giải pháp hạn chế stress công việc  Xác định nguyên nhân chủ yếu gây stress công việc cho nhân viên văn phòng TP.HCM  Xác định mức độ thứ tự loại nguyên nhân  Kết cuối nghiên...
 • 36
 • 418
 • 2

nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập mặn tự nhiên tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ, thành phố hồ chí minh

nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập mặn tự nhiên tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ, thành phố hồ chí minh
... HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Mộng Hằng NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH TỤ CARBON CỦA RỪNG NGẬP MẶN TỰ NHIÊN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Sinh thái học ... quan rừng ngập mặn 12 1.1.1 Rừng ngập mặn vai trò rừng ngập mặn 12 1.1.2 Phân bố rừng ngập mặn 12 1.1.3 Các nghiên cứu rừng ngập mặn cần 16 1.2 Các nghiên cứu tích ... Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh thực nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp xác định sinh khối RNM tự nhiên Cần Giờ, tính toán lượng cacbon tích tụ cho RNM tự nhiên Cần Giờ, qua...
 • 149
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngnghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu thành phần nhện hại biện pháp phòng trừ loài nhện hại chủ yếu hoa hồng vụ xuân hè 2006 tại hà nội và vùng phụ cậnphương pháp nghiên cứu định nghĩa biến và đặc điểm mô hìnhtieu luan ke hoach tiep can he sinh thai va bao ve khu du tru sinh quyenphương pháp tiếp cận hệ sinh thái va bao ve khu du tru sinh quyennghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở xã chiềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797thành phần loài và đặc điểm của thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn quốc gia phú quốc potxnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu thành phần loài côn trùng hai cánh và bộ cánh phấn xác định những loài gây hại quan trọng đối tượng kiểm dịch phục vụ sản xuất nông sản và xuất nhập khẩuthành phần loài và đặc điểm phân bố của ốc gastropoda ở cạn khu vực xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn lathành phần loài và đặc điểm phân bố của ốc gastropoda ở cạn khu vực xã chiềng ngần thành phố sơnCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả