Từ điển tày nùng việt

Từ điển thương mại viêt hán đề tài NCKH cấp bộ

Từ điển thương mại viêt  hán đề tài NCKH cấp bộ
... thực đề tài Mục đích ý nghĩa đề tài: Đề tài biên soạn từ điển thương mại Việt - Hán, nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nghiên cứu Hán ngồ thương mại Ngoài từ ... tài Chủ nhiệm đề tài CN Bùi Ngọc Bích MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1-5 NỘI DUNG ĐỂ TÀI TỪ ĐIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT - HÁN 1-175 TÀI LIỆU THAM KHẢO 176-177 ì PHẦN M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hán ngữ ngôn ngữ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ TỪ ĐIỂN T H Ư Ơ N G MẠI VIỆT - H Á N Mã số: B 2002- 40- 22 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề...
 • 191
 • 178
 • 0

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần đầu điện tây nguyên

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần đầu tư điện tây nguyên
... liờn kt l Cụng ty Ayun Thng v Cụng ty in Cao su Gia Lai (do Cụng ty u t vo 02 Cụng ty ny quỏ ớt, trung Cụng ty rỳt v u t mua cp qu) Trang TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2012 Nm 2012, Cụng ty ó hon thnh ... thng niờn 2012 c) Cỏc Cụng ty liờn doanh liờn kt : Cỏc nm trc, Cụng ty TIC cú u t liờn kt sn xut kinh doanh vi Cụng ty CP Ayun Thng v Cụng ty in Cao su Gia Lai Nhng n nm 2012 Cụng ty ó thoỏi ... TR CễNG TY VI BO CO TI CHNH Trang TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2012 BO CO THNG NIấN 2012 CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tờn vit tt: TIC - Mó chng...
 • 39
 • 178
 • 0

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần đầu điện tây nguyên

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần đầu tư điện tây nguyên
... cỏo ny Trang 19 TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2011 VI CC CễNG TY Cể LIấN QUAN Cụng ty nm gi trờn 50% c phn ca cụng ty Cụng ty c phn in Gia Lai (GEC) c coi nh Cụng ty m vỡ l n v sỏng lp TIC t bui u c phn ... Trang 21 TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2011 Cỏc Cụng ty liờn quan khỏc - Cụng ty CP Ayun Thng - Cụng ty CP in cao su Gia Lai - Cụng ty TNHH mt thnh viờn cao su Ch Sờ - Cụng ty TNHH mt thnh viờn cao su Ch ... TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2011 BO CO THNG NIấN 2011 CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tờn vit tt: TIC - Mó chng...
 • 41
 • 112
 • 0

Tạo tập tin từ điển chứa tiếng Việt trong Microsoft Word

Tạo tập tin từ điển chứa tiếng Việt trong Microsoft Word
... ĐỔI TỪ ĐIỂN MẶC ĐỊNH Để tập tin từ điển chứa từ tiếng Việt trở thành nơi lưu trữ sử dụng mặ điển chọn nút “Change Default” KIỂM LỖI VÀ BỔ SUNG TỪ ĐIỂN Trong tài liệu soạn thảo văn tiếng Việt, ... khôi phục bạn cài đặt lại Office HIÊU CHỈNH TỪ ĐIỂN Chọn từ điển tiếng Việt vừa tạo ra, bấm nút “Modify” để nhập từ th NHẬP LIÊU CHO TỪ ĐIỂN Nhập từ tiếng Việt bạn có vào bấm nút “Add” Nếu nhập s ... 2 TẠO MỘT TỪ ĐIỂN MỚI Chọn nút “New” để tạo tập tin từ điển, gõ vào tên tập tin nhấn “O vừa tạo thường chứa thư mục “C:\Documents and Settings\...
 • 5
 • 232
 • 0

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 9 pps

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 9 pps
... ty phân phối lớn nước tham gia thị trường Việt Nam - Các giải pháp nhằm giải mâu thuẫn hệ thống phân phối liên kết dọc nhóm hàng điện lạnh Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... kiếm thêm thành viên hệ thống phân phối 3.3.Các đề nghị cho vấn đề hoàn thiện hệ thống phân phối liên kết dọc vấn đề cần nghiên cứu thêm Nhằm làm cho hệ thống phân phối liên kết chặt chẽ thành ... kênh xin có đề nghị sau: - Phát triển hệ thống liên lác công ty phần mềm nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vấn đề cập nhật thông tin thành viên - Phát triển hệ thống liên kết ngang đại lý nhằm gia...
 • 11
 • 288
 • 0

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 8 ppt

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 8 ppt
... đánh giá cao 3.45 điểm lựa chọn 3.2.4.Mối quan hệ công ty đại lý Mối quan hệ công ty đại lý hệ thống phân phối liên kết dọc tương tự hệ thống phân phối bình thường nhiên có khác biệt sách công ... trưng bày hàng mẫu cho đại lý cung cấp hàng cho đại lý, giúp đỡ đại lý bước đầu triển khai (như bảng hiệu,quầy hàng ) 3.2.5.Quản lý trung gian Để liên kết thành viên kênh phân phối liên kết chặt ... thông tin: - Chủng loại mặt hàng - Số lượng hàng nhập tháng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Số lượng hàng bán tháng - Số lượng hàng mát hư hỏng - Các sản...
 • 11
 • 171
 • 0

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 7 pps

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết dọc hàng điện tử điện lạnh tại Việt Nam - 7 pps
... sau: - Đã có phối hợp doanh nghiệp đại lý qua dịch vụ kỹ thuật lắp đặt công trình đại lý PHẦN : CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC HÀNG ĐIỆN LẠNH 3.1.Cơ sở tiền đề giải pháp ... trạng phân phối thị trường điện lạnh Việt Nam Ngành điện lạnh Việt Nam năm gần có bước phát triển mạnh nhiên vấn đề phân phối vấn đề làm nhức nhối doanh nghiệp Tình trạng công ty phân phối biết ... sung - Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa hình thành chưa phát triển, làm cho khả đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề góp vốn hạn chế, nhiều thời gian - Hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa phát triển, ...
 • 11
 • 144
 • 0

Xem thêm