Using graded readers ton improve grade 11th students vocabulary at nguyen gia thieu high school submitted in partial fulfillment of requirements of the degee of bachelor of pedagogy in english

Teachers' corrective feedback on the 11th form students' writing at Ngo Gia Tu high school Nghiên cứu thực trạng việc phản hồi chữa lỗi của giáo viên trên bài v

Teachers' corrective feedback on the 11th form students' writing at Ngo Gia Tu high school Nghiên cứu thực trạng việc phản hồi chữa lỗi của giáo viên trên bài v
... on the students’ papers at Ngo Gia Tu high school have provided important information concerning what the teachers actually as they respond and what the students really think of written responses ... were formulated and needed to be answered : How the teachers give feedback on the students’ writings ? What are the students’ opinions on the feedback they receive ? IV Method of the study The study ... analysis show that the teacher feedback on the 11th form student writing at Ngo Gia Tu high school is problematic There is misfit between what the teachers often give and what the students would...
 • 73
 • 382
 • 2

The effectiveness of using information gap activities to promote grade 10 students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao high school, Bac ninh province

The effectiveness of using information gap activities to promote grade 10 students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao high school, Bac ninh province
... The effectiveness of using information gap activities to promote grade 10 students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao high school, Bac Ninh province It is hoped that the research ... the effectiveness of information gap activities on 10 grade students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao High School, Bac Ninh Overview of the thesis This study consists of three ... view to the effectiveness of these activities on students’ participation in speaking lessons Purpose and significance of the study The study aims at: + investigating the effectiveness of using information...
 • 7
 • 312
 • 5

A study on the effects of pre-listening activities on the listening performance of non-major 10th grade students at Nguyen Gia Thieu High school, Hanoi

A study on the effects of pre-listening activities on the listening performance of non-major 10th grade students at Nguyen Gia Thieu High school, Hanoi
... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES NGUYỄN DIỆU HUYỀN A STUDY ON THE EFFECTS OF PRE - LISTENING ACTIVITIES ON THE ... Data analysis of the questionnaire results 16 17 17 18 18 18 3.1.1 Data analysis of the teachers’ questionnaire 3.1.1.1 Teachers’ attitudes towards pre -listening activities and their ... that pre -listening stage is of great help in reducing difficulties for the learners This study investigated the effects of pre -listening activities on the listening performances of grade 10 students...
 • 6
 • 1,019
 • 8

Using writing process-oriented approach to improve 12th graders' writing skill at Quang Xuong 1 high school = Áp dụng đường hướng viết như một quá trình để nâng

Using writing process-oriented approach to improve 12th graders' writing skill at Quang Xuong 1 high school = Áp dụng đường hướng viết như một quá trình để nâng
... PROCESS-ORIENTED APPROACH TO IMPVOVE 12 th GRADERS’ WRITING SKILL AT QUẢNG XƯƠNG HIGH SCHOOL ÁP DỤNG ĐƢỜNG HƢỚNG VIẾT NHƢ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỂ NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƢỜNG THPT QUẢNG XƢƠNG ... questions: To what extent does writing process help to improve the 12 th graders‘ writing skill? What are the effective methods for teaching the writing skill to 12 th graders at Quảng Xƣơng secondary school? ... writing 1. 2.2 Principles of teaching writing 1. 2.3 Approaches to teaching writing 1. 2.4 The process of writing .11 1. 2.5 Providing feedback to students‘ writing...
 • 58
 • 123
 • 0

A STUDY ON THE EFFECTS OF PRE LISTENING ACTIVITIES ON THE LISTENING PERFORMANCE OF NONMAJOR 10TH GRADE STUDENTS AT NGUYEN GIA THIEU HIGH SCHOOL, HANOI Nghiên cứu về tác động của những hoạt động trước khi nghe tới kết quả nghe của học sinh lớp 10 không c

A STUDY ON THE EFFECTS OF PRE LISTENING ACTIVITIES ON THE LISTENING PERFORMANCE OF NONMAJOR 10TH GRADE STUDENTS AT NGUYEN GIA THIEU HIGH SCHOOL, HANOI Nghiên cứu về tác động của những hoạt động trước khi nghe tới kết quả nghe của học sinh lớp 10 không c
... goes as: A study on the effects of Pre - listening activities on the listening performance of non-major 10th grade students at Nguyen Gia Thieu High School, Hanoi 8 Objectives of the study The ... demonstrate the level of listening comprehension More specifically, the author concentrates on the effects of pre- listening activities used by the teachers on grade -10 students performance at ... and objective factors The subjective factors includes lack of vocabulary of the topic, lack of background knowledge of the topic, lack of confidence The objective factors are the material, the medium,...
 • 59
 • 482
 • 1

Teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school, Thanh Hóa province Dạy viết bài luận cho học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Mộ

Teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school, Thanh Hóa province Dạy viết bài luận cho học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Mộ
... teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school The second aim is to investigate teachers‟ difficulties in teaching essay writing to the 10th form students with the ... Difficulties in teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school 36 3.4.3 Suggested solutions to overcome the difficulties in teaching essay writing to the 10th form students ... the difficulties in teaching essay writing to the 10th form students at Nguyễn Mộng Tuân high school In order to reduce the difficulties faced by the teachers of English at Nguyễn Mộng Tuân high...
 • 61
 • 532
 • 0

Using while- reading techniques to improve reading comprehension for the 11th form students at phan dang luu high school

Using while- reading techniques to improve reading comprehension for the 11th form students at phan dang luu high school
... teaching reading to the 11th form students at Phan Dang Luu high school Chapter III gives some suggested techniques used in the while- reading stage to develop the reading skill for the 11th form students ... useful techniques to develop the reading comprehension skills in the while- reading stage for the 11th form in Phan Dang Luu high school Scope of the study Due to the limitation, all the techniques ... ask them to guess the title, to match the heading etc He also may ask students to find out the specific information in the text by answering the questions, to use the information in the text for...
 • 53
 • 620
 • 9

Using While- Reading Techniques to Improve Reading Comprehension for the 11th Form Students at Phan Dang Luu High School

Using While- Reading Techniques to Improve Reading Comprehension for the 11th Form Students at Phan Dang Luu High School
... giả Phan Kế Bính với công trình Việt Nam phong tục[8], Đào Duy Anh với tác phẩm Việt Nam văn hóa sử cương[1], Nguyễn Văn Huyên với chuyên khảo La civilisation annamite (Văn minh Việt Nam)[31], Toan ... thạo không gian biển Họ chế biến cá biển theo văn hóa biển (ăn sống), mà nấu cá biển theo kiểu cá sông, cá đồng Nói cách khác, truyền thống người Việt hoàn to n xoay lưng lại với biển Ngoài đánh ... Việt biết trồng lúa hai mùa, lúa hai mùa gọi “lúa Giao Chỉ” Theo kết nghiên cứu nguồn gốc lúa dựa vỏ trấu bảo lưu đồ gốm, Giáo sư Watabe Tadayo (Nhật Bản) kết luận, Đông Nam Á tiền sử có hai...
 • 89
 • 409
 • 0

Using While- Reading Techniques to Improve Reading Comprehension for the 11th Form Students at Phan Dang Luu High School

Using While- Reading Techniques to Improve Reading Comprehension for the 11th Form Students at Phan Dang Luu High School
... teaching reading to the 11th form students at Phan Dang Luu high school Chapter III gives some suggested techniques used in the while- reading stage to develop the reading skill for the 11th form students ... useful techniques to develop the reading comprehension skills in the while- reading stage for the 11th form in Phan Dang Luu high school Scope of the study Due to the limitation, all the techniques ... some while- reading techniques for teaching comprehension for the 11th form students 32 CHAPTER SOME SUGGESTED TECHNIQUES USED IN THE WHILE- READING STAGE TO DEVELOP THE READING SKILLS FOR THE 11TH...
 • 53
 • 304
 • 0

USING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT PHAN DANG LUU HIGH SCHOOL

USING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT PHAN DANG LUU HIGH SCHOOL
... teaching reading to the 11th form students at Phan Dang Luu high school Chapter III gives some suggested techniques used in the while- reading stage to develop the reading skill for the 11th form students ... useful techniques to develop the reading comprehension skills in the while- reading stage for the 11th form in Phan Dang Luu high school Scope of the study Due to the limitation, all the techniques ... questionnaire: To find out the present situation of learning and teaching reading to the 11th form students at Phan Dang Luu high school, two survey questionnaires, one for teachers and another for students...
 • 19
 • 432
 • 3

Using dictation to improve grade-10 students' listening skill at Tan Yen High school No.2 = Sử dụng đọc chính tả nhằm nâng cao kỹ năng nghe cho học sinh lớp 10

Using dictation to improve grade-10 students' listening skill at Tan Yen High school No.2 = Sử dụng đọc chính tả nhằm nâng cao kỹ năng nghe cho học sinh lớp 10
... YEN HIGH SCHOOL N02 (SỬ DỤNG ĐỌC CHÍNH TẢ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2) M.A Minor Programme Thesis Field: English Teaching Methodology Code: 60 14 10 ... on Using dictation to improve grade -10 students’ listening skill at Tan Yen High School N02.” Aims of the study The purposes of this study are to find out an effective teaching technique to improve ... improve listening skill for grade -10 students at Tan Yen High School N02 Therefore, the study is conducted to aim at finding the answers to the following questions: How is dictation designed to improve...
 • 65
 • 323
 • 1

ba thesis the application of communicative activities in english speaking classes of grade 11th students at cao lanh city high school

ba thesis the application of communicative activities in english speaking classes of grade 11th students at cao lanh city high school
... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING DONGTHAP UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGES FACULTY BA THESIS THE APPLICATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN ENGLISH SPEAKING CLASSES OF GRADE 11TH STUDENTS AT CAO ... related study The thesis about the application of communicative activities in English speaking classes of grade 11th students at Cao Lanh City High School has not been done before at Dong Thap ... students at Cao Lanh City High School? 2) What are the benefits and challenges of applying communicative activities in speaking lessons? 1.4 Scope of the study The application of communicative activities...
 • 88
 • 266
 • 1

Using lexical chunks to support grade 12th students in learning to speak English – Sử dụng cụm từ vựng để hỗ trợ học sinh lớp 12 học nói tiếng Anh – Nghiên cứu

Using lexical chunks to support grade 12th students in learning to speak English – Sử dụng cụm từ vựng để hỗ trợ học sinh lớp 12 học nói tiếng Anh – Nghiên cứu
... accuracy in their oral speech and helping students understand English better) in supporting students in learning to speak English However, using lexical chunks to support students in learning to speak ... lexical chunks to support grade 12th form students in learning to speak English (2) The students opinions about the benefits of using lexical chunks to learn to speak English (3) The students opinions ... INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST- GRADUATE BÙI THỊ THANH USING LEXICAL CHUNKS TO SUPPORT GRADE 12TH STUDENTS IN LEARNING TO SPEAK ENGLISH A STUDY AT VU TIEN HIGH SCHOOL OF THAI BINH (Sử...
 • 60
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: form students at nguyễn mộng tuân high school10th form students at nguyễn mộng tuân high schoola study on using visual aids to teach grammar to the 10th form students at nghi loc iii high schooldeveloping students english speaking skills through personalization tasks action research on grade 10th students at hoang quoc viet high schoolgrade 10 students at hh4 high school reticent in speaking lessonshow group work is used in speaking lesson of the 1styear major students of english at vietnam university of commerceusing role play to enhance english speaking skills for the 10th graders at nghi loc iv high schoolobjectives after finishing the lesson students ss will be able to have some knowledge about malaysia one of the countries of asean by reading the text for detailsusing weighted least squares regression in a study of the southwest china poverty reduction projectdesigning communicative language tests for grade 10th non english major at bac giang gifted high schoola study on the techniques for improving listening skills to 10th grade students at hoa binh ethnic boarding high schoola study on how to teach speaking communicatively to grade 10 students at tran phu high schoolon applying process approach in teaching writing skill for grade 10 non major students at dong da high schoolusing log files to improve your sitepercentage of female high school and college students who participated in vigorous or moderate† physical activity were enrolled in a physical education class and played on an intramural sports team by age race hispanic origin and grade—u1. Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20178. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 20179. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017VTJ 2017.4.21 ef6ddce BAO CAO TAI CHINH QUY 1 2017 signedBAO CAO THUONG NIEN NAM 2016283NQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282y m nh ho t ng xu t kh u thu s n c a Vi t Nam sang th tr ng EUBiên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017001 Giay de nghi kiem hop dong su dung The Viet Capital E Plushttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3analRDT050Y08xMTgTh c tr ng xu t kh u h ng gi y d p Vi t Nam v o th tr ng EUBM03.DV1 Giay yeu cau rut tienhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anX1J3ZklBLW1Namshttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMTd2a3pDODgtNU0https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM12.DV1 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMG9ZOG1fY01CWHMBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán