Đặc điểm của trường ca thu bồn

Đặc điểm của trường ca thu bồn

Đặc điểm của trường ca thu bồn
... trờng ca Thu Bồn văn học Việt Nam đại Chơng Những đặc điểm bật cảm hứng sáng tạo trờng ca Thu Bồn Chơng Những đặc điểm bật phơng diện nghệ thu t trờng ca Thu Bồn 8 Chơng Vị trí trờng ca thu bồn ... trị nội dung, đặc sắc nghệ thu t tác phẩm nói riêng trờng ca Thu Bồn nói chung 2.2.3 .Thu Bồn qua sông Thu Bồn Phùng Tấn Đông cảm nhận, đánh giá phong cách nghệ thu t thơ Thu Bồn, đặc biệt vấn ... trờng ca tính đến năm 2003, nghĩa năm Thu Bồn qua đời Vì tiêu đề 1.2.2.2 Thu Bồn, tác giả nhiều trờng ca tính đến thời điểm Trớc Thu Bồn, thời, hệ với Thu Bồn, nhiều ngời tìm đến thể loại trờng ca...
 • 128
 • 282
 • 1

đặc điểm của trường ca thu bồn

đặc điểm của trường ca thu bồn
... sánh trường ca Thu Bồn với trường ca nhà thơ khác để làm rõ điểm tương đồng dị biệt trường ca Thu Bồn Chúng đặc biệt quan tâm đến đặc điểm riêng trường ca Thu Bồn để lấy làm đánh giá đóng góp Thu ... hứng trữ tình trường ca Thu Bồn Chương 3: KHÔNG GIAN, THỜI GIAN NGHỆ THU T TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN 3.1 Không gian nghệ thu t trường ca Thu Bồn 3.2 Thời gian nghệ thu t trường ca Thu Bồn Chương 4: ... TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN 40 2.1 Cảm hứng sử thi trường ca Thu Bồn: 40 2.2 Cảm hứng trữ tình trường ca Thu Bồn: 51 CHƯƠNG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THU T TRONG TRƯỜNG CA THU...
 • 103
 • 115
 • 0

Một số đặc điểm của thơ ca dân tộc mông thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay)

Một số đặc điểm của thơ ca dân tộc mông thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay)
... Cuộc sống đơn sơ phong phú giàu sắc 51 Chƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI 62 3.1 Dấu ấn thể loại thơ ca dân gian thơ ca dân tộc Mông thời kỳ đại ... tác phẩm thơ tác giả dân tộc Mông từ 1945 đến - Một số tác phẩm thơ dân tộc Mông trước 1945, đặc biệt thơ ca dân gian Mông (để so sánh đối chiếu) - Một số tác phẩm thơ dân tộc thiểu số khác nhằm ... quan đến thơ ca đại dân tộc Mông - dừng lại mức độ điểm qua, nét phác thảo, chưa toàn diện hệ thống, chưa làm bật nét đặc sắc đóng góp thơ ca đại dân tộc Mông thơ ca dân tộc thiểu số nói riêng thơ...
 • 105
 • 475
 • 2

Một số đặc điểm của thơ ca dân tộc mông thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay).pdf

Một số đặc điểm của thơ ca dân tộc mông thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay).pdf
... Cuộc sống đơn sơ phong phú giàu sắc 51 Chƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI 62 3.1 Dấu ấn thể loại thơ ca dân gian thơ ca dân tộc Mông thời kỳ đại ... tác phẩm thơ tác giả dân tộc Mông từ 1945 đến - Một số tác phẩm thơ dân tộc Mông trước 1945, đặc biệt thơ ca dân gian Mông (để so sánh đối chiếu) - Một số tác phẩm thơ dân tộc thiểu số khác nhằm ... quan đến thơ ca đại dân tộc Mông - dừng lại mức độ điểm qua, nét phác thảo, chưa toàn diện hệ thống, chưa làm bật nét đặc sắc đóng góp thơ ca đại dân tộc Mông thơ ca dân tộc thiểu số nói riêng thơ...
 • 105
 • 326
 • 1

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (TỪ 1945 ĐẾN NAY)

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (TỪ 1945 ĐẾN NAY)
... Cuộc sống đơn sơ phong phú giàu sắc 51 Chƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI 62 3.1 Dấu ấn thể loại thơ ca dân gian thơ ca dân tộc Mông thời kỳ đại ... tác phẩm thơ tác giả dân tộc Mông từ 1945 đến - Một số tác phẩm thơ dân tộc Mông trước 1945, đặc biệt thơ ca dân gian Mông (để so sánh đối chiếu) - Một số tác phẩm thơ dân tộc thiểu số khác nhằm ... quan đến thơ ca đại dân tộc Mông - dừng lại mức độ điểm qua, nét phác thảo, chưa toàn diện hệ thống, chưa làm bật nét đặc sắc đóng góp thơ ca đại dân tộc Mông thơ ca dân tộc thiểu số nói riêng thơ...
 • 105
 • 242
 • 0

trường ca Thu Bồn

trường ca Thu Bồn
... phố) Có thể nói trường ca chống Mỹ nói chung trường ca Hữu Thỉnh nói riêng tạo cho thơ mảng sống lớn mà thể loại trữ tình khác không chứa Song chứa nội dung lớn vậy, nên trường ca Hữu Thỉnh không ... phẩm Không có cốt truyện, trường ca diễn biến theo mạch trữ tình” (2) Bao trùm lên toàn trường ca tâm trạng người chiến sĩ hành quân suốt chặng đường đất nước, từ đỉnh núi Trường Sơn lửa đạn vượt ... chiến thắng đất nước hình ảnh tiêu biểu chứa đầy cảm xúc ưu tư, trường ca thực đánh dấu chín muồi giai đoạn thơ Hữu Thỉnh Trường ca gồm chương, chương có nhiều khúc, “mối liên hệ chương linh hoạt,...
 • 8
 • 181
 • 0

Luận văn: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (TỪ 1945 ĐẾN NAY) pdf

Luận văn: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (TỪ 1945 ĐẾN NAY) pdf
... TRONG THƠ CA DÂN TỘC MÔNG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI 62 3.1 Dấu ấn thể loại thơ ca dân gian thơ ca dân tộc Mông thời kỳ đại 62 3.1.1 Sự vận dụng sáng tạo, hiệu vốn tục ngữ, ca dao, dân ca Mông ... tác phẩm thơ tác giả dân tộc Mông từ 1945 đến - Một số tác phẩm thơ dân tộc Mông trước 1945, đặc biệt thơ ca dân gian Mông (để so sánh đối chiếu) - Một số tác phẩm thơ dân tộc thiểu số khác nhằm ... hoá xã hội dân tộc Mông Chƣơng 2: Thơ Mông thời kỳ đại- tranh sinh động thiên nhiên, sống, người dân tộc đầy sắc Chƣơng 3: Một số đặc điểm nghệ thuật thơ ca dân tộc Mông thời kỳ đại Số hóa Trung...
 • 105
 • 232
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CHÉP CYPRINUS CARPIO (LINNEAUS, 1758) Ở VÙNG HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vật - Sinh thái, Thực vật, Sinh lý - Sinh hoá - Vi sinh, Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Hình Chép Cyprinus carpio 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu ... vảy Hình 4a Sơ đồ cấu tạo vảy Chép A: Vảy Chép tuổi 2+ B: Vảy Chép tuổi 3+ Hình 4b Vảy Chép tuổi 2+ 3+ 165 Qua nghiên cứu, xác định Chép hồ Phú Ninh vùng phụ cận có nhóm tuổi (Bảng ... lượng cá: theo phương trình R J H Berverton – S J Holt (1976) - Xác định tốc độ tăng trưởng theo Rosa Lee (1920) - Thành lập phương trình sinh trưởng chiều dài trọng lượng Chép vùng hồ Phú...
 • 9
 • 262
 • 1

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc doc

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc doc
... phú, đa dạng cấu trúc nghệ thu t, chọn cấu trúc trường ca, nhiều tác giả ý đến gần hai thể loại thế, số trường ca Thu Bồn mang dạng cấu trúc âm nhạc điều dễ hiểu Hai trường ca cấu trúc trội ... ràng, cấu trúc kiểu âm nhạc Thu Bồn vận dụng cách hiệu tiến trình tự làm cấu trúc trường ca Tóm lại, tìm hiểu thể loại cấu trúc trường ca Thu Bồn, ta nhận thấy Thu Bồn, thực tiễn sáng tác trường ca ... nhiên, trường ca, cấu trúc kịch chủ yếu thể dạng kịch văn học mà cụ thể kịch văn học viết thơ Ở trường ca Thu Bồn, dễ dàng nhận hai loại kịch tác giả vận dụng rõ cấu trúc trường ca Trường ca có...
 • 11
 • 150
 • 0

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc pdf

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc pdf
... hướng trường ca tích lũy, thử nghiệm để làm sở sáng tạo nên trường ca thực thụ Cấu trúc trường ca Thu Bồn Xưa nay, trình nghiên cứu cấu trúc trường ca, nhiều tác giả có đưa hai mô hình cấu trúc ... trường ca" mà không đưa vào danh mục trường ca mình) Như vậy, đứng khái niệm hẹp lý thuyết thể loại trường ca nêu trên, vào hai đặc điểm bật trường ca, ta dễ dàng nhận bình diện bề mặt cấu trúc ... phẩm Thu Bồn - thơ trường ca Thu Bồn xếp vào mục trường ca Nói chung, theo quan niệm Thu Bồn tên gọi trường ca phần đồng với thơ dài Hiện tượng này, thực không xa lạ với cách gọi văn học thể giới...
 • 10
 • 197
 • 0

phân tích đặc điểm của trường hợp phạm tội chưa đạt và trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm

phân tích đặc điểm của trường hợp phạm tội chưa đạt và trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm
... phạm tội, phạm tội cha đạt tội phạm hoàn thành Đặc điểm trờng hợp phạm tội cha đạt trờng hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội a Đặc điểm trờng hợp phạm tội cha đạt: Phạm tội cha đạt cố ý ... thuộc trờng hợp phạm tội cha đạt b Đặc điểm trờng hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: - Việc chấm dứt không thực tội phạm phải xảy tội phạm giai đoạn chuẩn bị giai đoạn cha đạt cha hoàn ... phạm? Ngời tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đợc miễn trách nhiệm hình tội định phạm Việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội làm cho tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội không...
 • 4
 • 1,029
 • 10

Đặc điểm của hoạt động thu-chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động

Đặc điểm của hoạt động thu-chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động
... cho kế toán tiền mặt (9) Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt (10) (11) Chuyển phiếu thu cho phận liên quan ghi sổ, sau chuyển trả phiếu thu cho kế toán tiền mặt (12) Kế toán tiền mặt lưu ... vậy, kiểm toán hoạt động thu-chi tiền mặt cần phải nghiên cứu đánh giá hiệu lực kiểm soát ( gồm công tác kiểm soát đến máy kiểm soát), hiệu sử dụng hiệu quản lí 1.2 Mô tả quy trình thu-chi tiền mặt: ... biến động bất thường…) hay định kỳ (các kiểm toán định kỳ kiểm toán viên nội bộ, KTV độc lập thực hiện) 2.2 Kiểm soát nội hoạt động thu-chi tiền a Môi trường kiểm soát Cơ cấu tổ chức phòng kế toán: ...
 • 25
 • 107
 • 0

MÔ TÍP HUYỀN THOẠI TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN

MÔ TÍP HUYỀN THOẠI TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
... chuyển hóa huyền thoại văn học đại 1.3 .Mô típ huyền thoại trường ca đại 13 Chương II: Đặc điểm típ huyền thoại trường ca Thu Bồn 2.1 .Mô típ đấng sáng tạo 2.2 .Mô típ người anh hùng 2.3 típ kết ... cứu típ huyền thoại văn học đề cập.Đặc biệt nghiên cứu típ huyền thoại trường ca Thu Bồn mảnh đất chưa khai 2.2 phá.Đó lý gợi ý để thực luận văn Về típ huyền thoại sử thi - trường ca ... gồm: Chương I: Huyền thoại sử thi Huyền thoại trường ca đại .Mô típ huyền thoại trường ca 1.1 .Huyền thoại nguyên tắc cấu trúc sử thi 1.1.1.Sử thi thu c tính sử thi 1.1.2 .Huyền thoại sử thi 1.2.Sự...
 • 93
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tyđặc điểm thị trường tiêu thụ của công tyđặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm môi trường cạnh tranh của công ty tổng công ty cổ phần thương mại và đầu tư hòa bình minhđặc điểm của cây cà chuađặc điểm của trường phái tân cổ điểnđặc điểm của trường sơn bắcđặc điểm của hoa tự thụ phấnđặc điểm sinh học cá chình bôngđặc điểm của trường điện từ biến thiênđặc điểm của sự hấp thụnêu đặc điểm của sự hấp thụđặc điểm của cây cà phêđặc điểm của con cá vàngđặc điểm của ngành cà phê việt namđặc điểm của thuế gián thu và thuế trực thuNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphong cách lãnh đạo của ông michale dellNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương pháp quy nạp trong toán họcSản xuất giống cây trồng sạch bệnhgiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chèPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệpThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namtrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10tìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbtìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarinetìm hiểu về lập trình socket với tcp udptìm hiểu về ngân hàng thụy sĩtìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con người