De cuong on tap hoc ki I Toan 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2
... thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Thảo 14 i m mư i bạn Bình i m mư i H i bạn Bình i m mư i ? 24 Cô giáo có 72 vở, sau phát cho học sinh cô 38 H i cô giáo phát cho học sinh ? 25 ... 25 Tìm số, biết lấy số trừ trừ tiếp kết 26 S i dây thứ d i 5dm S i dây thứ hai d i 37cm H i hai s i dây d i xăng-timét ? 27 Tổng hai số 42, số hạng thứ 25 Số hạnh thư hai bao nhiêu? 28 Hình vẽ ... nhiều cành chanh H i: a) Cành có chanh ? b) Cả hai cành có máy chanh ? 21 Nhi có 19 hoa, Hằng cho Nhi thêm hoa H i sau nhận hoa Hằng cho, Nhi có hoa ? 22 Ông 63 tu i Ông bà tu i H i bà tu i ? 23 ...
 • 3
 • 24,817
 • 663

de cuong on tap hoc ki I - toan 9

de cuong on tap hoc ki I - toan 9
... ti mt im thỡ: a) im ú cỏch u hai tip im b) Tia k t im ú i qua tõm l tia phõn giỏc ca gúc to bi hai tip tuyn c) Tia k t tõm i qua im ú l tia phõn giỏc ca gúc to bi hai bỏn kớnh i qua cỏc tip im ... giỏc ú gi l tam giỏc ngoi tip ng trũn - Tõm ca ng trũnni tip tam giỏc: L giao im ng phõn giỏc cỏc gúc ca tam giỏc 5/ ng trũn bng tip tam giỏc: L ng trũn tip xỳc vi cnh ca tam giỏc v tip xỳc vi cỏc ... ú gi l tam giỏc ni tip ng trũn - Tõm ca ng trũn ngoi tip tam giỏc l giao im ng trung trc cỏc cnh ca tam giỏc 4/ ng trũn ni tip tam giỏc: L ng trũn tip xỳc vi ba cnh ca tam giỏc Khi ú, tam giỏc...
 • 14
 • 386
 • 4

de cuong on tap hoc ki I toan 7

de cuong on tap hoc ki I toan 7
... biết ngư i thợ đắp xong đường hết H i ngư i thợ đắp xong đường (giả sử suất làm việc ngư i ngang nhau) c Hai xe ôtô từ A đến B Vận tốc xe I 60 km/h, vận tốc xe II 40 km/h Th i gian xe I hết quảng ... đường AB th i gian hết quảng đường AB xe II 0,5 Tính th i gian xe hết quảng đường AB Hình học * Gi i l i tập: * B i / trang 83; B i 34/trang 94; 38 trang 95; 46, 47 trang 98; B i 56; 57; 58; 59 ... lấy i m I nằm hai i m O C Qua i m I kẻ đường thẳng vuông góc v i OC, cắt Ox i m A cắt Oy i m B N i CA, CB Chứng minh rằng: a/ OA = OB b/ ∆OAC = ∆OBC 4/Cho ∆ABC G i M trung i m cạnh BC, tia...
 • 4
 • 811
 • 20

Đề cương ôn tập học I Toán 7

Đề cương ôn tập học kì I Toán 7
... giỏc ú Bi 9: Ba i mỏy cy, cy ba cỏnh ng cựng din tớch i th nht cy xong ngy, i th hai ngy, i th ngy Hi mi i cú bao nhiờu mỏy bit rng ba i cú tt c 33 mỏy Bi 10: Cho bit ngi lm c mt cỏnh ng ht gi ... bit: 11.a = 5.b v a b=24 Tỡm s x,y bit: Bi 6: Bi 7: Ba nh sn xut gúp theo t l 3; 5; Hi mi nh sn xut phi gúp bao nhiờu bit rng tng s l 210 triu ng Bi 8: Mt tam giỏc cú s o ba gúc ln lt t l vi ... khai phơng: + Kh i niệm bậc hai: Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a + Ví dụ: 16 = , (vì: > 42 = 16.) 81 = (vì: > 92 = 81.) II số vô tỉ: (kí hiệu tập hợp số vô tỉ I) + Trong phép chia hai...
 • 6
 • 94
 • 1

Đề cương ôn tập học I-Toán 9 Năm học 2011-2012

Đề cương ôn tập học kì I-Toán 9 Năm học 2011-2012
... cã DE =5 , DG =12 , EG =13 Khi ®ã: www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com A D  90 B D c T×m gi¸ trÞ cđa a ®Ĩ B = -1 x 9 x  x 1 Bµi 9: Cho biĨu thøc D =   x5 x 6 x 2 3 x a Rót gän D b T×m x ®Ĩ D < c T×m gi¸ trÞ nguyªn...
 • 9
 • 204
 • 1

Đề cương ôn tập học I-Toán 9

Đề cương ôn tập học kì I-Toán 9
... Nguyễn Văn Trung b) MNP có MN=5cm, MP=7cm , NP=8 cm A M= 90 0 B M 90 0 b) RST có RS=5cm, RT=7cm , TS=8 cm A R= 90 0 B R 90 0 Bài 6: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời a) ... tia Ox Ta có : A.> B 00 < < < 90 0 C 00 < < < 90 0 D.< II.Bài tập tự luận Dạng1: Vận dụng hệ thức luợng, tỉ số lượng giác, hệ thức cạnh góc tam giác vuông Bài 1: Cho ABC có AB=6cm ; AC=8cm ... A(1 ; 6) b Song song với đường thẳng 2x + 3y = c Vuông góc với đường thẳng x + 2y + = d Không qua điểm B( ; 1) e Luôn qua điểm cố định Bài 29 : Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui: a (d1) :...
 • 8
 • 105
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7
... B i Tính số học sinh lớp 7A lớp 7B Biết lớp 7A lớp 7B học sinh tỉ số học sinh hai lớp : B i Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D lao động trồng biết số trồng ba lớp 7A, 7B, 7C, 7D tỷ lệ v i 3; 4; 5; lớp 7A ... việc ngày, đ i thứ hai ngày đ i thứ ba ngày H i đ i có máy (các máy có suất), biết đ i thứ có nhiều đ i thứ hai máy B i Học sinh kh i lớp qun góp số sách nộp cho thư viện Lớp 7A có 37 học sinh, ... sinh, Lớp 7B có 37 học sinh, Lớp 7C có 40 học sinh, Lớp 7D có 36 học sinh H i lớp qun góp sách cũ Biết số sách qun góp tỉ lệ v i số học sinh lớp lớp 7C góp nhiều lớp 7D sách 1 B i1 0 i m sau thuộc...
 • 4
 • 287
 • 3

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot
... x3 x − x2 + − c y = x + x 2x +1 d y = 1− x Câu Cho hàm số: y = x3 − x + có đồ thị (C) b y = ( ) a.Viết PTTT (C ... hoành độ :1 bViết PTTT ( C điểm có tung độ : c Viết PTTT C có hệ số góc là:-1 Câu Cho hàm số: y = x +2 có đồ thị (C) 3− x a.Tính y’ b Viết PTTT (C ) có hệ số góc là: B-HÌNH HỌC Câu 1.Cho chóp S.ABC,...
 • 2
 • 360
 • 3

đề cương ôn tập học 2 toán 11

đề cương ôn tập học kì 2 toán 11
... 0984 21 4 648 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 http://toanhocmuonmau.violet.vn MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 11 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 07 ... §T: 0984 21 4 648 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG http://toanhocmuonmau.violet.vn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời ... ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 SỞ GD- ĐT BẮC GIANG http://toanhocmuonmau.violet.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 10 -20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) (ĐỀ CHÍNH...
 • 10
 • 181
 • 0

Đề cương ôn tập học I - khối 11

Đề cương ôn tập học kì I - khối 11
... đồng nitrat, natri sunfat, amoni nitrat b Bạc nitrat, amoni nitrat, amoni clorua, natri cacbonat, kali nitrat c Kali sunfua, bari clorua, natri sunfat, axit clohidric, axit sunfuric, amoni sunfat ... Amoni cacbonat, natri cacbonat, bari clorua, axit clohidric, kẽm sunfat, đồng sunfat Câu B i toán axit nitric: Trang 14  Cho 17,6 gam hỗn hợp đồng sắt (III) oxit tác dụng hết v i dung dịch axit ... (8) e Cacbon → cacbon monooxit → cacbon dioxit → cacbon → nitơ dioxit → axit nitric → amoni nitrat → nitơ → amoniac (1) (2) ...
 • 16
 • 206
 • 0

Đề cương ôn tập học I lớp 11 hóa học

Đề cương ôn tập học kì I lớp 11 hóa học
... 5 B i tập tính theo phương trình hóa học như: tổng hợp NH3; kim lo i, oxit kim lo i tác dụng HNO3; nhiệt phân mu i nitrat; phản ứng bazơ v i H3PO4 B i tập tham khảo: B i 1: Viết PTHH phản ... DẠNG B I TẬP CƠ BẢN: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa Phân biệt chất khí, gi i thích tượng B i tập phản ứng CO2 v i dung dịch bazơ B i tập tính chất mu i cacbonat B i tập tham khảo: B i 1: Phân biệt ... ứng nhiệt phân CaCO3 95% CHƯƠNG 4: Đ I CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Phân lo i hợp chất hữu sở phân lo i Các công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cách thiết lập lo i công...
 • 4
 • 172
 • 1

MÔN TOÁN 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I

MÔN TOÁN 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
... hình thoi c/ Tim i u kiện góc xÔy để ONMP hình vuông ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II A/ PHẦN LÝ THUYẾT : Học thuộc toàn lý thuyết chương 3, đ i số hình học B/ PHẦN B I TẬP Đ I SỐ : B i1 : Gi i phương ... Tìm giá trị M x = -2 e/ V i giá trị x M ? A PHẦN LÝ THUYẾT : HS soạn l i đầy đủ học thuộc : - câu h i ôn tập chương I trang 110/SGK - Câu h i 1,2,3 ôn tập chương II trang 132/ SGK B PHẦN B I TẬP ... giá trị biểu thức N không nhỏ giá trị biểu thức M d/ K = có giá tri lớn x −1 B i 4: Gi i toán cách lập phương trình Dạng tìm số a/ Hiệu hai số 50.Số gấp ba lần số Tìm hai số b/Tổng hai số 80 ,...
 • 6
 • 1,375
 • 20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10
... Chu Trinh e) Maxy = x = f) Maxy = Đề cương ôn tập học I _ Lớp 10 2 x = (  x2  2 x ) Phần 2: Hình học Ba i Viết tọa độ vectơ sau: a) a  2i  j ; b  i  j ; c  3i ; d  2 j 3 b) a  i  ... cách hai i m A B b) Tính chu vi diện tích tam giác OAB B i 14 Cho i m A(1;1), B(2;4), C (10; 2) a) Chứng minh tam giác ABC vuông A b) Tính chu vi diện tích tam giác ABC B i 15 Cho bốn i m O, ... Trinh Đề cương ôn tập học I _ Lớp 10 2 d Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa mãn 2( x1  x2 )  5x1x2  B i 10 Cho phương trình x  (m  1) x  5m   Tìm m để phương trình có hai nghiệm...
 • 4
 • 1,643
 • 98

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10
...  (4  xD )  22 Theo giả thiết ta có DA  DB  gi i xD b) Chu vi tam giác OAB tính tương tự câu 12c Ta có: OA  (1;3)  OA  10 OB  (4; 2)  OB  AB  (3; 1)  AB  10 Ta thấy OA AB   OA ... y Vậy ymax  x x   x  2x 2 2 x  x Đạt  2 x  Phần 2: HÌNH HỌC B i 1,2 Hướng dẫn u  ( x; y)  u  xi  y j B i Hướng dẫn b) Ta có:   1 1    b   1;    ma  b  nc   2m  ... GV: Lê Ngọc Sơn Email: sonspt07@gmail.com B i Trước tiên để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 thì:   m2  4(m  2)   (m  2)2   (thỏa v i m) Khi ta có x1  x2  m x1.x2  m...
 • 9
 • 839
 • 32

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN 10 CƠ BẢN pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 CƠ BẢN pdf
... TỐN - ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I MƠN TỐN 10 CƠ BẢN Gi i phương trình quy bậc nhất, bậc hai Gi i hệ phương trình hai ẩn, hệ phương trình ba ẩn Chứng minh số bất đẳng thức đơn giản có sgk Gi i hệ ... Cho hai i m phân biệt A B i u kiện để i m I trung i m đoạn thẳng AB           A) AI  BI B) IA  IB C) IA   IB D) IA=IB   phương v i OC có Câu 28 Cho lục giác ABCDEF ... trọng tâm tam giác biết toạ độ đỉnh - Tính tích vơ hướng hai vectơ, góc hai vectơ, độ d i vectơ, khoảng cách hai i m Phần III Một số tập cần lưu ý B i tập tự luận B i Tìm i u kiện phương trình...
 • 5
 • 320
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì i toán 6đề cương ôn tập học kì i toán 10 nâng caođề cương ôn tập học kì i toán 9đề cương ôn tập học kì i toán 8đề cương ôn tập học kì i toán – tiếng việt hki lớp 2đề cương ôn tập học kì 1 toán 11de cuong on tap hoc ki 1 toan 11 nang caode cuong on tap hoc ki 1 toan 11 co banđề cương ôn tập học kì i môn toán 6đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 7de cuong on tap hoc ki i mon toan lop 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 9bản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képTổng hợp trắc nghiệm số phức