Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san hô mềm ở Việt Nam (FULL TEXT)

Nghiên cứu thành phần lipid các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san mềm Việt Nam (FULL TEXT)

Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san hô mềm ở Việt Nam (FULL TEXT)
... lipid phân cực loài san Việt Nam nói riêng giới nói chung hoàn toàn chưa công bố Do vậy, đề tài Nghiên cứu thành phần lipid dạng phân tử phospholipid từ số loài san mềm Việt Nam góp phần ... sinh phân loại nghiên cứu loài sinh vật biển này, tác giả lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu thành phần lipid dạng phân tử phospholipid từ số loài san mềm Việt Nam Mục tiêu luận án nghiên cứu ... Việt Nam có tính đa dạng loài cao nên nhiều loài san Việt Nam chưa nhà khoa học nghiên cứu thành phần lipid, loài lựa chọn nghiên cứu Cho tới nay, thông tin thành phần dạng phân tử lipid...
 • 131
 • 208
 • 1

Nghiên cứu thành phần lipid các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san mềm việt nam

Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san hô mềm ở việt nam
... lipid phân cực loài san Việt Nam nói riêng giới nói chung hoàn toàn chưa công bố Do vậy, đề tài Nghiên cứu thành phần lipid dạng phân tử phospholipid từ số loài san mềm Việt Nam góp phần ... sinh phân loại nghiên cứu loài sinh vật biển này, tác giả lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu thành phần lipid dạng phân tử phospholipid từ số loài san mềm Việt Nam Mục tiêu luận án nghiên cứu ... Việt Nam có tính đa dạng loài cao nên nhiều loài san Việt Nam chưa nhà khoa học nghiên cứu thành phần lipid, loài lựa chọn nghiên cứu Cho tới nay, thông tin thành phần dạng phân tử lipid...
 • 130
 • 266
 • 0

Nghiên cứu thành phần lipid các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san mềm việt nam (TT)

Nghiên cứu thành phần lipid và các dạng phân tử của phospholipid từ một số loài san hô mềm ở việt nam (TT)
... thông tin trình sinh tổng hợp lipid san hoàn toàn chưa công bố Việt Nam giới Trên sở đó, lựa chọn đề tài Nghiên cứu thành phần lipid dạng phân tử phospholipid từ số loài san mềm Việt Nam ... tổng loài san nghiên cứu Phân tích thành phần hàm lượng axit béo lipid tổng, lớp chất lipid phân cực không phân cực loài san nghiên cứu Phân tích thành phần, hàm lượng lớp chất phospholipid ... phospholipids LPC, LPE, LPS loài san mềm xác định, bao gồm: 15 dạng phân tử PC dạng phân tử LPC, 25 dạng phân tử PE dạng LPE, dạng phân tử PS LPS, dạng phân tử CAEP, 32 dạng phân tử PI Lần phát có mặt...
 • 27
 • 319
 • 0

Nghiên cứu quy trình tách chiết hoạt chất sinh học INDOLE 3 CARBINOL từ một số loại rau họ cải việt nam

Nghiên cứu quy trình tách chiết hoạt chất sinh học INDOLE 3 CARBINOL từ một số loại rau họ cải ở việt nam
... Indole, 3- (hydroxymethyl), 3- (hydroxymộthyl), (hydroxymethyl) Indole, Indolylcarbinol, 3- Indolylmethanol, Indolylmethanol, Indol -3- Carbinol, Indole, Indole Carbinol, Indole- 3- methanol, Indole- 3- mộthanol ... sinh hc Indole- 3- carbinol trờn th gii 2.1.1 Cu trỳc húa hc v tớnh cht húa lý I3C, Tờn gi 3- Indolylcarbinol, Hydroxymethyl Indole, 1H -Indole- 3- methanol, I3C, Indole 3- Hydroxymethyl Carbinol, Indole, ... cht Indole- 3- carbinol - Nghiờn cu nh hng ca mt s yu t ti quy trỡnh tỏch chit hot cht Indole3 -carbinol 3. 4 Phng phỏp nghiờn cu 3. 4.1 S quy trỡnh cụng ngh tỏch chit hot cht sinh hc Indole- 3- carbinol...
 • 52
 • 243
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số loài thuộc họ (Dipterocarpaceae) Việt Nam dựa trên đa hình ADN genome lục lạp " doc

Nghiên cứu khoa học
... họ Dầu thuộc chi nghiên cứu khác mặt di truyền Đa hình di truyền loài họ Dầu dựa vào thị ADN lục lạp Để phân tích đa hình ADN lục lạp 17 mẫu đại di n cho 17 loài họ Dầu, sử dụng cặp mồi lục lạp ... có quan hệ di truyền xa với hai nhóm Như vậy, kết phân tích đa dạng di truyền chi họ Dầu dựa đa hình ADN genome lục lạp cho thấy loài họ Dầu Việt Nam đa dạng mặt di truyền Các kết phân nhóm dựa ... hệ di truyền loài họ Dầu Biểu đồ quan hệ di truyền họ Dầu xây dựng dựa số liệu đa dạng thị RAPD ADN lục lạp (Hình 3), cho thấy họ Dầu có khác biệt lớn mặt di truyền (Hệ số tương đồng di truyền...
 • 4
 • 246
 • 0

nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận phlorotannin từ một số loài rong nâu sargassum vùng biển nam trung bộ, đạt tiêu chuẩn làm dược liệu

nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận phlorotannin từ một số loài rong nâu sargassum vùng biển nam trung bộ, đạt tiêu chuẩn làm dược liệu
... TRANG LÊ MINH C NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH THU NH N PHLOROTANNIN T M T S LOÀI RONG NÂU SARGASSUM VÙNG BI N NAM TRUNG B , T TIÊU CHU N LÀM DƯ C LI U Chuyên ngành : Công ngh Sau thu ho ch Mã s ... n l i rong bi n 7000 150 Vi t Nam Theo th ng kê Vi t Nam có kho ng 794 loài rong, c phân b mi n B c 310 loài, mi n Nam 484 loài 156 loài ã phát hi n th y vùng bi n c hai mi n Trong ó 90 loài ã ... rong khô tùy thu c loài rong, v trí a lý môi trư ng sinh s ng c a rong nâu - Cellulose: thành ph n t o nên rong, hàm lư ng cellulose rong nâu nhi u rong 12 1.2.2.3 Protein Protein c a rong nâu...
 • 84
 • 420
 • 0

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN TÀI NGUYÊN MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU VIỆT NAM BẰNG CHỈ THỊ ADN

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN TÀI NGUYÊN MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU Ở VIỆT NAM BẰNG CHỈ THỊ ADN
... tớnh, ADN mang in tớch õm Do ú, c t mt in trng u, ADN s di chuyn t cc õm sang cc dng Trờn mụi trng cht giỏ agarose, cỏc on ADN cú kớch thc khỏc s di chuyn vi tc khỏc (on ADN cú kớch thc ln hn s di ... Nam (P vietnamensis); b) Sõm V Dip (P bipinnatididus); c) dng trung gian gia Sõm V DipTam tht hoang; d) Tam tht hoang (P stipulenatus) 29 Hỡnh Bn cỏc a phng thu mu dc liu nghiờn cu 30 Hỡnh ADNts ... sõu dichloro-diphenyltrichloroethane Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane dNTP Deoxyribonucleotit triphosphat Deoxyribonucleotide triphosphate EDTA Ethylene diamine tetraacetat Ethylene diamine tetraacetate...
 • 95
 • 269
 • 0

Nghiên cứu hoạt tính sinh học thành phần hóa học một số loài thuộc chi Ficus Việt Nam

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học một số loài thuộc chi Ficus ở Việt Nam
... ng khỏng sinh, chng n:m, chng kớ sinh trựng c.a d4ch chit mt s loi thuc chi Sung (Ficus L.) c8ng ó 1c nghiờn cu D4ch chit v[ cõy F asperifolia ó 1c s dng < th nghim ho;t tớnh khỏng vi sinh v)t ... kho0ng 1000 loi thuc chi ny phõn b cỏc n,i trờn th gi+i Cỏc n1+c vựng >ụng Nam v Nam chõu ỏ l n,i t)p trung nhi7u loi nh:t Vit Nam hin ch1a cú nghiờn cu y v7 chi Sung (Ficus L.) Ph;m Hong H ... CC NGHIấN CU HOT TNH SINH HC CHI SUNG (FICUS L.) 1.2.1 Cỏc nghi n c&u trờ n th gi i Cỏc nghiờn cu v7 húa hc v mi liờn h v+i ho;t ng sinh- d1c hc c.a cỏc loi thuc chi Sung (Ficus L.) c8ng ó 1c thc...
 • 142
 • 459
 • 1

Nghiên cứu hoạt tính sinh học thành phần hóa học của một số loài thuộc chi ficus việt nam

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của một số loài thuộc chi ficus ở việt nam
... NGH VIT NAM VIN CễNG NGH SINH HC NGUYN XUN CNG NGHIấN CU HOT TNH SINH HC V THNH PHN HểA HC CA MT S LOI THUC CHI FICUS VIT NAM Chuyờn ngnh: Húa sinh hc Mó s: 62 42 01 16 LUN N TIN S SINH HC Ngi ... hot ng khỏng sinh, chng nm, chng kớ sinh trựng ca dch chit mt s loi thuc chi Sung (Ficus L.) cng ó c nghiờn cu Dch chit v cõy F asperifolia ó c s dng th nghim hot tớnh khỏng vi sinh vt kim nh ... NGHIấN CU 1.1 S LC V CHI SUNG (FICUS L.) Chi Sung (Ficus L.) l mt chi ln h Dõu tm (Moraceae), gm cỏc cõy g ln, g nh, bi v c dõy leo, phõn b rng rói khp cỏc vựng nhit i Nam v Bc bỏn cu Ngi ta...
 • 155
 • 286
 • 0

Luận án : Nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ninh thuận

Luận án : Nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ở ninh thuận
... TRÌNH KHOA HỌC NGUYỄN THỊ Ý NHI, TRẦN LÊ QUAN, TRẦN KIM QUI, Cô lập số hợp chất limonoid từ neem Azadirachta indica A. Juss, họ xoan (Meliaceae) trồng Ninh Thuận Tạp chí H a học, 47 ( 4A) , 418-421, ... tên thường gọi neem (neem Ấn Độ) Hai loài lại thường thấy khu vực Đông Nam Á A. excelsa hay gọi marrango (cây neem Philippine) A siamensis (cây neem Thái) Việt Nam nay, neem trồng đại trà vùng ... MỞ ĐẦU Họ Xoan (Meliaceae) có khoảng 50 chi với khoảng 550 loài, chi Azadirachta chi thuộc họ này, có ba loài A indica, A excelsa A siamensis A indica loài biết đến nhiều...
 • 26
 • 1,144
 • 1

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài Calophyllum (Clusiaceae) có Việt Nam

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài Calophyllum (Clusiaceae) có ở Việt Nam
... Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính sinh học hợp chất phân lập từ loài Calophyllum giới 1.4 Tổng hợp nghiên cứu loài thuộc chi Calophyllum Việt Nam CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ... mặt hóa học hoạt tính sinh học Các kết công bố cho biết nhiều chất phân lập từ loài hoạt tính sinh học thú vị Theo tư liệu thực vật học, Việt Nam tới 15 loài Calophyllum đến nghiên cứu mặt ... nghiên cứu mặt hóa học lẫn hoạt tính sinh học Vì vậy, lựa chọn số loài Calophyllum Việt Nam sau làm đối tượng nghiên cứu luận án: Cây Mù u (Calophyllum inophyllum L.); Cây Rù ri (Calophyllum balansae...
 • 35
 • 330
 • 0

Toàn văn nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ninh thuận

Toàn văn nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ở ninh thuận
... VẬT2,61,101 Tên khoa học: Azadirachta indica A Juss gọi Melia indica (A Juss) , Melia azadirachta L Các tên gọi khác theo nước: lianshu, kulian, lian zao zi (Trung Quốc); yin du lian shu (Đài Loan); mind ... ochinolid B56 (56), salannin33,42,83 (57), 3-deacetylsalannin27 (58), salannol28 (59), salannol acetat67 (60) Azadirachtin (61) hai dẫn xuất khác azadirachtin azadirachtin M104 (62) azadirachtin N104 ... Dương Vùng Trung Đơng, có nước Yemen Saudi Arabia Châu Phi, neem mọc rộng rãi vùng Sahelian Ghana, Nigeria Sudan, ph a Đơng Phi xuất nước Ethiopia, Somalia, Kenya, Tanzania Mozambique ph a Tây...
 • 144
 • 379
 • 2

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu một số cây mọc hoang mộc châu sơn la

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu một số cây mọc hoang ở mộc châu  sơn la
... nguyờn lieu cụ tinh dõu trờn mot sụ loi kinh giụi hoang dai Mục Chõu - Son La, vụi cõc nụi dung sau: Nghiờn cỹu dõc diởm hợnh thõi, vi hoc cõc loi Elsholtzia moc hoang Mục Chõu - Son La Xõc dinh ... thõo dụi l cõy bui hay cõy gụ nhụ La dan, moc dụi chộo chu thõp, cụ moc vụng, khụng cụ la kốm Ton cõy cụ long tiet tinh du mựi thom Cum hoa l xim co kở la Do la moc dụi nờn trụng cum hoa nhu ... Son La Xõc dinh hm luong tinh du v phõn tfch tinh du cõc bụ phõn cỹa mot sụ cõy thuục chi Elsholtzia moc hoang Mục Chõu - Son La Phn I: TễNG QUAN NHĩNG NẫT CHUNG VE HO LAMIACEAE 1.1 Dac diem thuc...
 • 37
 • 282
 • 0

Nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ninh thuận

Nghiên cứu thành phần limonoid của lá cây neem azadirachta indica a juss trồng ở ninh thuận
... QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ Ý NHI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LIMONOID C A LÁ CÂY NEEM AZADIRACHTA INDICA A JUSS TRỒNG NINH THUẬN Chun ngành: H a Hữu ... VẬT2,61,101 Tên khoa học: Azadirachta indica A Juss gọi Melia indica (A Juss) , Melia azadirachta L Các tên gọi khác theo nước: lianshu, kulian, lian zao zi (Trung Quốc); yin du lian shu (Đài Loan); mind ... ochinolid B56 (56), salannin33,42,83 (57), 3-deacetylsalannin27 (58), salannol28 (59), salannol acetat67 (60) Azadirachtin (61) hai dẫn xuất khác azadirachtin azadirachtin M104 (62) azadirachtin N104...
 • 335
 • 258
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần nhện hại biện pháp phòng trừ loài nhện hại chủ yếu hoa hồng vụ xuân hè 2006 tại hà nội và vùng phụ cậnnhững rủi ro pháp lý trong hoạt thanh toán quốc tế và giải pháp hạn chế rủi ro đề xuất nghiên cứu một số tình huống cụ thể ở việt nam pptnguyễn đức quang nghiên cứu các giải pháp công nghệ thích hợp nhằm rút ngắn chu kỳ lên men và tàng trữ làm tăng chất lượng một số đồ uống có cồn ở việt nam luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 1999cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt namsự hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế ở việt nam2 ý nghĩa của vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở việt namnguyên nhân và các giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá tác động môi trường ở việt namgiải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở việt namnghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần các đitecpen từ cây ngải tiênnghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học