Nét đẹp nhân văn trong thơ chữ hán nguyễn du

nét đẹp nhân văn trong thơ chữ hán nguyễn du

nét đẹp nhân văn trong thơ chữ hán nguyễn du
... tưởng tình cảm Nguyễn Du đến biểu cụ thể người nhân văn Nguyễn Du nét đẹp nhân văn thơ chữ Hán ông 8 * Về phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu chủ yếu luận văn mảng thơ chữ Hán Nguyễn Du với tư ... niềm trắc ẩn Nguyễn Du để làm tiền đề cho việc nghiên cứu Nét đẹp nhân văn thơ chữ Hán Nguyễn Du Thứ hai, luận văn tìm hiểu nét đẹp nhân văn thơ, qua phần hiểu tâm tư, suy nghĩ nhà thơ kiếp người ... VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Nguyễn Du 1.2 Thơ chữ Hán Nguyễn Du 1.3 Khái niệm nét đẹp nhân văn Chương II NÉT ĐẸP NHÂN VĂN XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 2.1 Những chiêm nghiệm, suy tư người cá nhân 2.2 Những...
 • 157
 • 263
 • 0

Sự vận động cảm hứng nhân đạo trong thơ chứ hán nguyễn du

Sự vận động cảm hứng nhân đạo trong thơ chứ hán nguyễn du
... thuyết cảm hứng nhân đạo sở nghiên cứu vận động cảm hứng nhân đạo thơ chữ Hán Nguyễn Du Chương Sự vận độngcủa cảm hứng nhân đạo thơ chữ Hán Nguyễn Du Chương Nghệ thuật thể vận động cảm hứng nhân đạo ... chữ Hán Nguyễn Du 32 Chương SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU Đọc 250 thơ chữ Hán Nguyễn Du, nhận thấy cảm hứng nhân đạo nhà thơ thơ, tập thơ mà luôn vận động toàn ... đạo thơ chữ Hán Nguyễn Du 18 Chương GIỚI THUYẾT VỀ CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU 1.1 Giới thuyết khái niệm sự vận động “cảm...
 • 120
 • 309
 • 2

Cảm hứng nhân văn trong thơ chữ hán cao bá quát

Cảm hứng nhân văn trong thơ chữ hán cao bá quát
... từ thơ chữ Hán Cao Quát Vũ Khiêu giới thiệu gồm 156 bài, Nxb văn học, H, 1976 để vào nghiên cứu vấn đề: "Cảm hứng nhân văn thơ chữ Hán Cao Quát" 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Trong thơ Cao Quát ... hội 23 Cơ sở văn học 1.4 Cảm hứng nhân văn- cảm hứng chủ đạo, xuyên suốt văn học Việt Nam 1.5 Những sở tạo nên tính đặc thù cảm hứng nhân văn thơ chữ Hán Cao Quát 1.5.1 Cao Quát ngời ý thức ... tài cảm hứng nhân văn thơ chữ Hán Cao Quát cần phải hiểu khái niệm "chủ nghĩa nhân văn" Nhân văn ( ), có nguồn gốc từ tiếng Hán Nhân có nghĩa ngời, văn có nghĩa văn hoá Nhân văn có nghĩa văn...
 • 63
 • 559
 • 0

Nhân vật nữ trong thơ chữ Hán Nguyễn Du đọc theo lý luận về giới

Nhân vật nữ trong thơ chữ Hán Nguyễn Du đọc theo lý luận về giới
... nghiên cứu người phụ nữ thơ chữ hán Nguyễn Du Chọn đề tài Nhân vật nữ Thơ chữ Hán Nguyễn Du đọc theo luận giới chọn cách tiếp cận để luận giải thái độ hay cách nhìn phụ nữ Nguyễn Du bối cảnh văn ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ PHƢỢNG NHÂN VẬT NỮ TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU ĐỌC THEO LÝ LUẬN VỀ GIỚI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt ... chung, nét riêng độc đáo nhân vật nữ Thơ chữ Hán Nguyễn Du, luận văn sử dụng phương pháp so sánh Chúng dự kiến so sánh người phu nữ Thơ chữ Hán Nguyễn Du với nhân vật nữ Truyện Kiều Bên cạnh đó,...
 • 128
 • 358
 • 0

CON NGƯỜI THƯƠNG THÂN MỘT BIỂU HIỆN ĐỘC ĐÁO CỦA Ý THỨC CÁ NHÂN TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU

CON NGƯỜI THƯƠNG THÂN MỘT BIỂU HIỆN ĐỘC ĐÁO CỦA Ý THỨC CÁ NHÂN TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU
... xót thân cảm hứng bao trùm Truyện Kiều: Ý thức thân ý thức phần nhân riêng tư nhất, thực người Truyện Kiềulà truyện thương thân, xót thân thấm thía nhất”(5) Như thế, thương thân, xót thân ... tác Nguyễn Du Hình tượng người thương thân thơ chữ Hán góp phần lí giải nỗi thương đời sâu nặng Đoạn trường tân – theo quy luật ứng xử đẹp đẽ, chân thật tình người: Thương người thể thương thân ... vật chất người, phần hữu hạn, bé nhỏ, dễ hư nát đau đớn ai” (3) Có lẽ Nguyễn Du nhà thơ nói nhiều đến thân hữu hạn, đáng thương người Riêng thơ chữ Hán, đã có20 lần ôngtrực tiếp viết chữ thân; 30...
 • 14
 • 332
 • 0

Hình tượng con người cô đơn và sự vận động của nó trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

Hình tượng con người cô đơn và sự vận động của nó trong thơ chữ Hán Nguyễn Du
... án Con người Nguyễn Du qua thơ chữ Hán Nguyễn Thị Nương, Đặc điểm nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du Lê Thu Yến… Đó lý khiến người viết lựa chọn đề tài Hình tượng người đơn vận động thơ chữ Hán ... lớn, đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 14 1.3 Hình tượng người đơn thơ chữ Hán Nguyễn DuMạch riêng dòng chung 1.3.1 Hình tượng người đơn thơ chữ Hán Nguyễn Du “ Bất tri tam bách dư niên hậu ... cạnh thể hình tượng thơ, nhân vật trữ tình thơ, hình tượng người đơn tổng thể chân dung tinh thần nhà thơ qua ba thi tập chữ Hán 3.2 So sánh, đánh giá thể hình tượng người đơn ba tập thơ để...
 • 84
 • 199
 • 0

Cảm hứng phản tỉnh trong thơ chữ hán nguyễn du luận văn thạc sĩ ngữ văn

Cảm hứng phản tỉnh trong thơ chữ hán nguyễn du luận văn thạc sĩ ngữ văn
... trc ú Trong văn học nớc ta từ xa tới nay, bên cạnh nguồn cảm hứng khác nh cảm hứng thực, cảm hứng nhân đạo cảm hứng thờng xuyên xuất với nhiều 11 cấp độ, sắc thái khác Đặc biệt thơ chữ Hán Nguyễn ... thái khác Đặc biệt thơ chữ Hán Nguyễn Du, cảm hứng phản tỉnh thể rõ nét xuyên suốt toàn ba tập thơ 1.2 Gii thiu s b v th ch Hỏn ca Nguyn Du Nhc n Nguyn Du, ngi ta nh n Truyn Kiu nhng s tht thiu ... trờng tồn: thơ Tống Nguyễn Hữu Nam qui, Nguyễn Du lấy hình ảnh chim phợng để nói tới vẻ đẹp chng: Sinh bỡnh thỏi tn lung phng (Cỏi dỏng nho nhó bỡnh sinh x xỏc nh phng nht lng) Thơ chữ Hán Tố...
 • 129
 • 101
 • 0

Cảm thức về người đẹp trong thơ chữ Hán Nguyễn Du từ góc nhìn nữ quyền luận

Cảm thức về người đẹp trong thơ chữ Hán Nguyễn Du từ góc nhìn nữ quyền luận
... góc nhìn nữ quyền luận kết hợp triết học sinh, đọc thơ chữ Hán Nguyễn Du, thấy rõ tính nhân văn cao thơ ông, tinh thần đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người mỹ nữ tài hoa bạc mệnh Trong cảm ... phái đẹp Phải thế, thơ chữ Hán Nguyễn Du viết người đẹp thơ hay di sản thơ chữ Hán ông Bởi thơ lắng sâu suy tư, trăn trở Thi nhân thân phận người bị đọa đầy xã hội mà giá trị bị đảo lộn Đọc thơ chữ ... thời đại cách đầy thách thức để khẳng định nhân vị lựa chọn tâm thức sinh Phải thế, với Truyện Kiều bất hủ, thơ chữ Hán viết số phận người phụ nữ đẹp thơ chữ Hán Nguyễn Du Độc Tiểu Thanh ký, Điếu...
 • 21
 • 322
 • 0

Tìm hiểu sự đối lập tương phản trong thơ chữ hán nguyễn du

Tìm hiểu sự đối lập tương phản trong thơ chữ hán nguyễn du
... vào tìm hiểu mặt đối lập tương phản số bình diện bản: đối lập tương phản không gian, thời gian; đối lập tương phản giới người 2.2 Sự đối lập, tương phản Thơ chữ Hán Nguyễn Du 2.2.1 Sự đối lập, tương ... tương phản Thơ chữ Hán Nguyễn Du 2.2.1 Sự đối lập tương phản không gian, thời gian 2.2.1.1 Đối lập tương phản giới âm - dương 2.2.1.2 Đối lập tương phản khứ - tương lai 2.2.2 Sự đối lập tương phản ... Nguyễn Du 1.2.1 Hoàn cảnh sáng tác 1.2.2 Khái quát Thơ chữ Hán Nguyễn Du Chương Sự đối lập tương phản 12 12 16 19 19 19 23 Thơ chữ Hán Nguyễn Du 2.1 Quan niệm đối lập, tương phản 2.2 Sự đối lập tương...
 • 56
 • 539
 • 0

Hệ thống hình ảnh trong thơ chữ hán nguyễn du (hệ thống hình ảnh thiên nhiên)

Hệ thống hình ảnh trong thơ chữ hán nguyễn du (hệ thống hình ảnh thiên nhiên)
... Tâm Nguyễn Du qua Thơ chữ Hán (Trương Chính); Thơ chữ Hán Nguyễn Du (Mai Quốc Liên) đề cập số hình ảnh Thơ chữ Hán Trong viết Lê Thu Yến: Thời gian không gian nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du( 4), ... Hệ thống hình ảnh Thơ chữ Hán Nguyễn Du (Hệ thống hình ảnh thiên nhiên) Lịch sử vấn đề Trong tác phẩm văn học, hình ảnh yếu tố quan trọng cấu thành nên hình thức tác phẩm, mang giá trị nội dung ... hình ảnh Thơ chữ Hán nguyễn du (Hệ thống hình ảnh thiên nhiên) 2.1 Khái niệm hình ảnh hệ thống hình ảnh tác phẩm văn học Trước hết tìm hiểu khái niệm hình ảnh Theo Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như...
 • 52
 • 194
 • 0

cảm hứng về quê hương trong thơ chữ hán nguyễn du

cảm hứng về quê hương trong thơ chữ hán nguyễn du
... điểm qua nội dung ba tập thơ chữ Hán Nguyễn Du cảm hứng quê hương thơ ca trung đại, có nhìn toàn cảnh để tìm hiểu cảm hứng quê hương thơ chữ Hán Nguyễn Du Tuy quê hương đề tài mẻ thơ ca trung ... tìm hiểu cảm hứng quê hương ba tập thơ chữ Hán Nguyễn Du phương thức nghệ thuật mà ông sử dụng thơ Trước đó, dành phần để nói hình tượng người tha hương thơ chữ Hán Nguyễn Du thơ ông, quê hương ... Trong chương này, từ hình tượng người tha hương đến cảm hứng quê hương thơ chữ Hán Nguyễn Du Trong ba tập thơ chữ Hán ông, ta bắt gặp hình tượng người tha hương Vì tha hương nên nhà thơ nhớ quê...
 • 121
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gia tri nhan van trong truyen kieu cua nguyen dutinh thần nhân văn trong thơ thiền tuệ trunghình ảnh tà áo dài xưa và nay nét đẹp nhân văncảm hứng nhân đạo trong truyện kiều của nguyễn du văn mẫutho chu han nguyen traicảm nhận về bài thơ ánh trăng nguyễn duythi pháp nhân vật trong truyện kiều của nguyễn dunghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện kiều của nguyễn ducảm hứng nhân đạo trong truyện kiều của nguyễn dutrinh bay nghe thuat khac hoa tinh cach nhan vat trong truyen kieu cua nguyen duphân tich cách nhân vật trong truyện kiều của nguyễn dutư tưởng nhân đạo trong tác phẩm của nguyễn dutư tưởng nhân đạo trong sáng tác của nguyễn dutư tưởng nhân nghĩa trong thơ văn nguyễn đình chiểutư tưởng nhân nghĩa trong thơ văn nguyễn trãiCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học