NHÓM THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH

Tài liệu Thủ tục Giám định thương tật hưởng chính sách thương binh docx

Tài liệu Thủ tục Giám định thương tật hưởng chính sách thương binh docx
... binh, người hưởng sách thương binh mang theo giám định) (Bản chính) 10 Trích lục hồ sơ thương tật (Bản sao) 11 Giấy giới thiệu giám định lại thương tật Giám đốc Sở LĐ-TB & XH kí tên,đóng dấu (Bản chính) ... thẩm quyền cấp (Bản chính) Biên giám định thương tật (Bản chính) Giấy viện (Bản chính) Giấy giới thiệu giám định lại thương tật Giám Thành đốc Sở LĐ-TB & XH kí tên,đóng dấu (Bản chính) phần hồ Đối ... lệ thương tật từ 21% trở lên: sơ: (Bản chính) Đơn xin giám định lại thương tật có xác nhận UBND xã ,phường,xác nhận phòng lao động thương binh & xã hội (Bản chính) Giấy chứng nhận thương binh, người...
 • 3
 • 365
 • 0

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot
... ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ (Dùng cho học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: ... (3): Ghi rõ loại đối tượng sách: * Học sinh người tàn tận; * Học sinh người tàn tật thuộc diện hộ nghèo; * Học sinh mồ côi; * Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; ... 23/4/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định sách hỗ trợ thực phổ cập giáo dục trung học sở Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH...
 • 6
 • 824
 • 1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật pptx

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật pptx
... cho người giám định, 01 gửi cho quan, đơn vị giới thiệu người bị thương đến giám định) + Bước 5: Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng sách thương binh phiếu trợ cấp thương tật: ... nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng sách thương binh trợ cấp thương tật * Quyết định: - Thương binh: theo quy định Bộ Quốc phòng ... 5-TB3a, mẫu số 5-TB3c) - Người hưởng sách thương binh: Giám đốc Sở Lao độngThương binh Xã hội cấp (mẫu số 5-TB3b, mẫu số 5-TB3d) * Phiếu trợ cấp thương tật: - Thương binh: theo quy định Bộ Quốc...
 • 5
 • 260
 • 0

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước potx

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước potx
... việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ chế độ, sách số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa hưởng sách Đảng Nhà nước + Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTÁC ... thực thủ tục hành chính: Không l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 Thủ tướng Chính phủ Giải chế độ đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ ... hội Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 chế độ, sách số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa hưởng sách Đảng Nhà nước + Thông Tư Liên Tịch...
 • 30
 • 227
 • 0

Định hướng, chính sách và đề xuất thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới

Định hướng, chính sách và đề xuất thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới
... án sản xuất quy mô lớn 2.3 Định hướng, sách đề xuất thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam thời gian tới 2.3.1 Định hướng thu hút FDI 21 Tiếp tục khẳng định tính đắn chủ trương thu hút FDI ... cách hành lĩnh vực đầu nước 2.3.2 Chính sách giải pháp thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam thời gian tới Các sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu Việt Nam - Ổn định kinh tế vĩ mô ... ảnh hưởng tới thu hút FDI Ổn định trị: yếu tố quan trọng nhà đầu nước ngoài, có ổn định trị cam kết phủ nước tiếp nhận đầu với nhà đầu sở hữu vốn đầu tư, sách ưu tiên, định hướng phát...
 • 26
 • 145
 • 0

Ảnh hưởng chính sách quốc gia đến cảnh quan lưu vực sông nam thone , lào

Ảnh hưởng chính sách quốc gia đến cảnh quan lưu vực sông nam thone , lào
... sống Lưu vực sông Nam Thone thay đổi sách phủ Lào Lưu vực sông có diện tích 7 3,0 00 hecta thuộc hyện Pakading, tỉnh Bolikhamsay, trung tâm Lào Để điều tra hiểu ảnh hưởng thay đổi lưu vực sông này, ... Ảnh hưởng sách quốc gia tới kế sinh nhai Cảnh quan lưu vực sông Nam Thone, Lào Tg: Avakat Phasouysaingam 1, Khamsavang Sombounkhanh 2, Lamphoun Xayvongsa3 Sithong ... Lào ban hành số sách liên quan đến tài nguyên rừng, việc sử dụng đất giảm nghèo Chính sách Giao đất - giao rừng, đầu tư đất, giảm nghèo, phát triển sản xuất hang hóa nông nghiệp sách phát triển...
 • 4
 • 357
 • 2

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở
... 1945 cải thiện nhà Chúng cam kết lời khai thật, có sai trái xin chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN _, ngày tháng _năm PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) Người cam kết (ký ghi ... (ký ghi rõ họ tên) Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi thường trú người cam kết xác nhận chữ ký người cam kết ...
 • 2
 • 1,392
 • 2

pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... u đãi này, em chọn đề tài "Pháp luật u đãi thơng binh, ngời hởng sách nh thơng binh - số vấn đề luận thực tiễn" để thực khoá luận tốt nghiệp Khoá luận nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề luận ... hiệu thực tế Với mong muốn góp phần nghiên cứu rõ pháp luật u đãi thơng binh, ngời hởng sách nh thơng binh, sở tìm hiểu thực tiễn thực pháp luật u đãi thơng binh, ngời hởng sách nh thơng binh ... Quy định pháp luật hành u đãi thơng binh, ngời hởng sách nh thơng binh Chơng 3: thực tiễn thực số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật u đãi thơng binh, ngời hởng sách nh thơng binh Website: http://www.docs.vn...
 • 92
 • 379
 • 2

Phương hướng chính sách và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Phương hướng chính sách và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân
... đặt kinh tế nhân loại tới giai đoạn phát triển đại Một kinh tế mà cấu phần lớn kinh tế t t nhân kinh tế có đợc đại động lực cho tàu kinh tế tăng tốc Khi nớc ta đờng xã hội chủ nghĩa kinh tế t nhân ... cấu kinh tế có mối liên kết bổ xung hài hoà với kinh tế Nhà nớc Coi kinh tế t nhân phận chính, động lực chủ yếu kinh tế quốc dân, định lớn đến hiệu nh phát triển chung kinh tế Coi kinh tế t nhân ... IV Kết luận Kinh tế t nhân đợc trì phát triển kinh tế nớc ta Vốn chất thành phần kinh tế t bản, nhng có nhiều mặt tác động tích cực đến kinh tế nớc ta nên nớc ta phát triển kinh tế định hớng...
 • 24
 • 170
 • 0

GIẤY CAM KẾT 1 CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở

GIẤY CAM KẾT 1 CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở
... năm 19 45 cải thiện nhà Chúng cam kết lời khai thật, có sai trái xin chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN _, ngày tháng _năm PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) Người cam kết ... (ký ghi rõ họ tên) Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi thường trú người cam kết xác nhận chữ ký người cam kết ...
 • 2
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đối tượng thụ hưởng chính sáchdiều chỉnh định hướng chính sách thu hút fdigiấy chưa hưởng chính sáchkê khai hưởng chính sáchcấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tậtmẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tậtThông tư 25 2015 TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dụcThông tư 17 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thanh bảng lươngThông tư liên tịch 17 2015 TTLT-BNNPTNT-BTC về xác định giá trị trồng rừngThông tư ban hành quy định kiểm định kỹ thuật đối với xe tời điệnThông tư quy định về chế độ báo cáo trong hoạt đọng đo đạc và bản đồThông tư 27 2015 TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôiThông tư hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ có sử dụng ngân sáchThông tư hướng dẫn về hợp đồng, kỷ luật lao động của Nghị định 05.Thông tư 18 2015 TT-BCT quy chuẩn về dây cháy chậm công nghiệpThông tư 18 2015 TTLT-BTTTT-BTC về xử lý bưu gửi không có người nhậnThông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KHCN năm 2020Thông tư 19 2015 TT-BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nội (tt)Thông tư 31 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sảnTuần 7. Thời khoá biểuTuần 6. Mẩu giấy vụnThông tư 16 2016 TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáThông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụThông tư 33 2015 TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điệnThông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam